Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології
В.о. завідувача кафедри
Гузь Ірина Анатоліївна
Кафедра акушерства та гінекології №1
Завідувач кафедри
Щербина Микола Олександрович
Кафедра акушерства та гінекології №2
Завідувач кафедри
Лазуренко Вікторія Валентинівна
Кафедра анатомії людини
Завідувач кафедри
Вовк Олег Юрійович
Кафедра біологічної хімії
Завідувач кафедри
Наконечна Оксана Анатоліївна
Кафедра внутрішньої медицини №1
Завідувач кафедри
Железнякова Наталя Мерабівна
Кафедра внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
Завідувач кафедри
Кравчун Павло Григорович
Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології
Завідувач кафедри
Журавльова Лариса Володимирівна
Кафедра внутрішніх та професійних хвороб
В.о. завідувача кафедри
Шелест Борис Олексійович
Кафедра гігієни та екології №1
Завідувач кафедри
Коробчанський Володимир Олексійович
Кафедра гігієни та екології №2
В.о. завідувача кафедри
Меркулова Тетяна Валентинівна
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Завідувач кафедри
Степаненко Олександр Юрійович
Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Завідувач кафедри
Огнєв Віктор Андрійович
Кафедра дерматології, венерології та медичної косметології
Завідувач кафедри
Біловол Алла Миколаївна
Кафедра дерматології, венерології і СНІДу
Завідувач кафедри
Дащук Андрій Михайлович
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
В.о. завідувача кафедри
Ольховська Ольга Миколаївна
Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології
Завідувач кафедри
Давиденко Вячеслав Борисович
Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології
Завідувач кафедри
Березка Микола Іванович
Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології
Завідувач кафедри
Караченцев Юрій Іванович
Кафедра епідеміології
Завідувач кафедри
Чумаченко Тетяна Олександрівна
Кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна
В.о. завідувача кафедри
Мирошниченко Михайло Сергійович
Кафедра загальної практики – cімейної медицини та внутрішніх хвороб
Завідувач кафедри
Пасієшвілі Людмила Михайлівна
Кафедра загальної хірургії
Завідувач кафедри
Сипливий Василь Олексійович
Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри
Корнейко Ірина Василівна
Кафедра інфекційних хвороб
Завідувач кафедри
Юрко Катерина Володимирівна
Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
Завідувач кафедри
Дуденко Володимир Григорович
Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Завідувач кафедри
Залюбовська Ольга Іллівна
Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини
Завідувач кафедри
Князькова Ірина Іванівна
Кафедра латинської мови та медичної термінології
Завідувач кафедри
Дерев'янченко Наталя Володимирівна
Кафедра медичної біології
В.о. завідувача кафедри
Мещерякова Ірина Павлівна
Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
Завідувач кафедри
Зайцева Ольга Василівна
Кафедра медичної та біоорганічної хімії
Завідувач кафедри
Сирова Ганна Олегівна
Кафедра медичної генетики
Завідувач кафедри
Гречаніна Юлія Борисівна
Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії
Завідувач кафедри
Волкова Юлія Вікторівна
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова
Завідувач кафедри
Мішина Марина Митрофанівна
Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
В.о. завідувача кафедри
Аль-Газо Наталя Віталіївна
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
В.о. завідувача
Загоруйко Олег Дмитрович
Кафедра неврології
Завідувач кафедри
Товажнянська Олена Леонідівна
Кафедра нейрохірургії
Завідувач кафедри
П’ятикоп Володимир Олександрович
Кафедра онкології
Завідувач кафедри
Старіков Володимир Іванович
Кафедра ортопедичної стоматології
Завідувач кафедри
Янішен Ігор Володимирович
Кафедра оториноларингології
Завідувач кафедри
Лупир Андрій Вікторович
Кафедра офтальмології
Завідувач кафедри
Бездітко Павло Андрійович
Кафедра патологічної анатомії
В.о. завідувача кафедри
Сорокіна Ірина Вікторівна
Кафедра педіатрії №1 та неонатології
Завідувач кафедри
Гончарь Маргарита Олександрівна
Кафедра педіатрії №2
Завідувач кафедри
Макєєва Наталія Іванівна
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки
Завідувач кафедри
Ащеулова Тетяна Вадимівна
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства
В.о. завідувача кафедри
Піонова Олена Миколаївна
Кафедра пропедевтики педіатрії №1
Завідувач кафедри
Фролова Тетяна Володимирівна
Кафедра пропедевтики педіатрії №2
В.о. завідувача кафедри
Карпушенко Юлія Валентинівна
Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Завідувач кафедри
Кожина Ганна Михайлівна
Кафедра радіології та радіаційної медицини
Завідувач кафедри
Старенький Віктор Петрович
Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії
Завідувач кафедри
Істомін Андрій Георгійович
Кафедра стоматології
Завідувач кафедри
Савєльєва Наталія Миколаївна
Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології
Завідувач кафедри
Назарян Розана Степанівна
Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса
Завідувач кафедри
Дунаєв Олександр Віталійович
Кафедра суспільних наук
Завідувач кафедри
Робак Ігор Юрійович
Кафедра терапевтичної стоматології
Завідувач кафедри
Рябоконь Євген Миколайович
Кафедра травматології та ортопедії
Завідувач кафедри
Голка Григорій Григорович
Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
Завідувач кафедри
Фоміна Людмила Володимирівна
Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А. Г. Подрєза
В.о. завідувача кафедри
Хареба Геннадій Геннадійович
Кафедра фармакології та медичної рецептури
Завідувач кафедри
Єрмоленко Тамара Іванівна
Кафедра фізіології
В.о. завідувача кафедри
Кармазіна Ірина Станіславівна
Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри
Шутєєв Вячеслав Вадимович
Кафедра філософії
Завідувач кафедри
Карпенко Катерина Іванівна
Кафедра фтизіатрії та пульмонології
Завідувач кафедри
Шевченко Ольга Станіславна
Кафедра хірургії №1
Завідувач кафедри
Бойко Валерій Володимирович
Кафедра хірургії №2
Завідувач кафедри
Криворучко Ігор Андрійович
Кафедра хірургії №3
Завідувач кафедри
Лупальцов Володимир Іванович
Кафедра хірургії №4
Завідувач кафедри
Макаров Віталій Володимирович
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Завідувач кафедри
Григоров Сергій Миколайович
Про кафедри

До складу Харківського національного медичного університету входить 70 кафедр. Основними обов’язками кафедр є забезпечення навчальної, методичної, виховної та наукової діяльності університету, своєчасного виконання навчального плану та наукових досліджень.
Кафедри ХНМУ утворено з метою підготовки кваліфікованих фахівців, забезпечення навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи.
До складу кафедри входять: професори, доценти, старші викладачі та асистенти, навчально-допоміжний персонал.
Кафедри ХНМУ:
1. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
2. Кафедра хірургії № 1
3. Кафедра хірургії № 2
4. Кафедра хірургії № 3
5. Кафедра фтизіатрії та пульмонології
6. Кафедра фармакології та медичної рецептури
7. Кафедра філософії
8. Кафедра фізичного виховання та здоров’я
9. Кафедра фізіології
10. Кафедра урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза
11. Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
12. Кафедра травматології та ортопедії
13. Кафедра терапевтичної стоматології
14. Кафедра суспільних наук
15. Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса
16. Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології
17. Кафедра стоматології
18. Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії
19. Кафедра радіології та радіаційної медицини
20. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
21. Кафедра пропедевтики педіатрії № 1
22. Кафедра пропедевтики педіатрії № 2
23. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства
24. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки
25. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології
26. Кафедра педіатрії № 2
27. Кафедра патологічної анатомії
28. Кафедра офтальмології
29. Кафедра оториноларингології
30. Кафедра ортопедичної стоматології
31. Кафедра онкології
32. Кафедра нейрохірургії
33. Кафедра неврології
34. Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
35. Кафедра медичної та біоорганічної хімії
36. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
37. Кафедра медичної генетики
38. Кафедра медичної біології
39. Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії
40. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
41. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова
42. Кафедра латинської мови та медичної термінології
43. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини
44. Кафедра клінічної лабораторної діагностики
45. Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
46. Кафедра загальної хірургії № 1
47. Кафедра загальної хірургії № 2
48. Кафедра загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна
49. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
50. Кафедра епідеміології
51. Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології
52. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології
53. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
54. Кафедра дерматології, венерології і СНІДу
55. Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології
56. Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
57. Кафедра гістології, цитології та ембріології
58. Кафедра гігієни та екології № 1
59. Кафедра гігієни та екології № 2
60. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
61. Кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
62. Кафедра внутрішньої медицини № 1
63. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб
64. Кафедра біологічної хімії
65. Кафедра анатомії людини
66. Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології
67. Кафедра акушерства та гінекології № 1
68. Кафедра акушерства та гінекології № 2
69. Кафедра інфекційних хвороб
70. Кафедра іноземних мов