Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології
Завідувач кафедри
Журавльова Лариса Володимирівна
Кафедра фізіології
В.о. завідувача кафедри
Чернобай Лариса Володимирівна
Кафедра хірургії №4
Завідувач кафедри
Макаров Віталій Володимирович
Кафедра загальної хірургії
Завідувач кафедри
Сипливий Василь Олексійович
Кафедра дерматології, венерології та медичної косметології
Завідувач кафедри
Біловол Алла Миколаївна
Кафедра акушерства та гінекології № 2
Завідувач кафедри
Лазуренко Вікторія Валентинівна
Кафедра внутрішніх та професійних хвороб
В.о. завідувача кафедри
Шелест Борис Олексійович
Кафедра неврології
Завідувач кафедри
Товажнянська Олена Леонідівна
Кафедра анатомії людини
Завідувач кафедри
Вовк Олег Юрійович
Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Завідувач кафедри
Залюбовська Ольга Іллівна
Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Завідувач кафедри
Кожина Ганна Михайлівна
Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології
Завідувач кафедри
Тучкіна Ірина Олексіївна
Кафедра фтизіатрії та пульмонології
Завідувач кафедри
Шевченко Ольга Станіславна
Кафедра хірургії №1
Завідувач кафедри
Бойко Валерій Володимирович
Кафедра дерматології, венерології і СНІДу
Завідувач кафедри
Дащук Андрій Михайлович
Кафедра медичної генетики
Завідувач кафедри
Гречаніна Юлія Борисівна
Кафедра нейрохірургії
Завідувач кафедри
П’ятикоп Володимир Олександрович
Кафедра фізичного виховання та здоров’я
Завідувач кафедри
Шутєєв Вячеслав Вадимович
Кафедра стоматології
Завідувач кафедри
Савєльєва Наталія Миколаївна
Кафедра медичної та біоорганічної хімії
Завідувач кафедри
Сирова Ганна Олегівна
Кафедра акушерства та гінекології № 1
Завідувач кафедри
Щербина Микола Олександрович
Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології
Завідувач кафедри
Березка Микола Іванович
Кафедра інфекційних хвороб
Завідувач кафедри
Юрко Катерина Володимирівна
Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології
Завідувач кафедри
Давиденко В'ячеслав Борисович
Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
Завідувач кафедри
Огнєв Віктор Андрійович
Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
В.о. завідувача кафедри
Зайцева Ольга Василівна
Кафедра внутрішньої медицини №1
Завідувач кафедри
Железнякова Наталя Мерабівна
Кафедра біологічної хімії
Завідувач кафедри
Наконечна Оксана Анатоліївна
Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
В.о. завідувача кафедри
Аль-Газо Наталя Віталіївна
Кафедра терапевтичної стоматології
Завідувач кафедри
Рябоконь Євген Миколайович
Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А. Г. Подрєза
Завідувач кафедри
Лісовий Володимир Миколайович
Кафедра суспільних наук
Завідувач кафедри
Робак Ігор Юрійович
Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
Завідувач кафедри
Фоміна Людмила Володимирівна
Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини
Завідувач кафедри
Князькова Ірина Іванівна
Кафедра педіатрії № 2
Завідувач кафедри
Макєєва Наталія Іванівна
Кафедра іноземних мов
Завідувач кафедри
Корнейко Ірина Василівна
Кафедра загальної практики – cімейної медицини та внутрішніх хвороб
Завідувач кафедри
Пасієшвілі Людмила Михайлівна
Кафедра гігієни та екології № 1
Завідувач кафедри
Коробчанський Володимир Олексійович
Кафедра пропедевтики педіатрії № 1
Завідувач кафедри
Фролова Тетяна Володимирівна
Кафедра епідеміології
Завідувач кафедри
Чумаченко Тетяна Олександрівна
Кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
Завідувач кафедри
Кравчун Павло Григорович
Кафедра педіатрії №1 та неонатології
Завідувач кафедри
Гончарь Маргарита Олександрівна
Кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна
В.о. завідувача кафедри
Мирошниченко Михайло Сергійович
Кафедра хірургії №2
Завідувач кафедри
Криворучко Ігор Андрійович
Кафедра фармакології та медичної рецептури
Завідувач кафедри
Єрмоленко Тамара Іванівна
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Завідувач кафедри
Кузнєцов Сергій Володимирович
Кафедра патологічної анатомії
В.о. завідувача кафедри
Сорокіна Ірина Вікторівна
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки
Завідувач кафедри
Ащеулова Тетяна Вадимівна
Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології
Завідувач кафедри
Назарян Розана Степанівна
Кафедра латинської мови та медичної термінології
Завідувач кафедри
Дерев'янченко Наталя Володимирівна
Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса
Завідувач кафедри
Дунаєв Олександр Віталійович
Кафедра оториноларингології
Завідувач кафедри
Лупир Андрій Вікторович
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Завідувач кафедри
Григоров Сергій Миколайович
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.П. Гриньова
Завідувач кафедри
Мішина Марина Митрофанівна
Кафедра травматології та ортопедії
Завідувач кафедри
Голка Григорій Григорович
Кафедра ортопедичної стоматології
Завідувач кафедри
Янішен Ігор Володимирович
Про кафедри

До складу Харківського національного медичного університету входить 70 кафедр. Основними обов’язками кафедр є забезпечення навчальної, методичної, виховної та наукової діяльності університету, своєчасного виконання навчального плану та наукових досліджень.
Кафедри ХНМУ утворено з метою підготовки кваліфікованих фахівців, забезпечення навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи.
До складу кафедри входять: професори, доценти, старші викладачі та асистенти, навчально-допоміжний персонал.
Кафедри ХНМУ:
1. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
2. Кафедра хірургії № 1
3. Кафедра хірургії № 2
4. Кафедра хірургії № 3
5. Кафедра фтизіатрії та пульмонології
6. Кафедра фармакології та медичної рецептури
7. Кафедра філософії
8. Кафедра фізичного виховання та здоров’я
9. Кафедра фізіології
10. Кафедра урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза
11. Кафедра української мови, основ психології та педагогіки
12. Кафедра травматології та ортопедії
13. Кафедра терапевтичної стоматології
14. Кафедра суспільних наук
15. Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса
16. Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології
17. Кафедра стоматології
18. Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії
19. Кафедра радіології та радіаційної медицини
20. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
21. Кафедра пропедевтики педіатрії № 1
22. Кафедра пропедевтики педіатрії № 2
23. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства
24. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки
25. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології
26. Кафедра педіатрії № 2
27. Кафедра патологічної анатомії
28. Кафедра офтальмології
29. Кафедра оториноларингології
30. Кафедра ортопедичної стоматології
31. Кафедра онкології
32. Кафедра нейрохірургії
33. Кафедра неврології
34. Кафедра мовної підготовки іноземних громадян
35. Кафедра медичної та біоорганічної хімії
36. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
37. Кафедра медичної генетики
38. Кафедра медичної біології
39. Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії
40. Кафедра медицини катастроф та військової медицини
41. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова
42. Кафедра латинської мови та медичної термінології
43. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини
44. Кафедра клінічної лабораторної діагностики
45. Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії
46. Кафедра загальної хірургії № 1
47. Кафедра загальної хірургії № 2
48. Кафедра загальної та клінічної патофізіології імені Д.О. Альперна
49. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
50. Кафедра епідеміології
51. Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології
52. Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології
53. Кафедра дитячих інфекційних хвороб
54. Кафедра дерматології, венерології і СНІДу
55. Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології
56. Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я
57. Кафедра гістології, цитології та ембріології
58. Кафедра гігієни та екології № 1
59. Кафедра гігієни та екології № 2
60. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
61. Кафедра внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. академіка Л.Т. Малої
62. Кафедра внутрішньої медицини № 1
63. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб
64. Кафедра біологічної хімії
65. Кафедра анатомії людини
66. Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології
67. Кафедра акушерства та гінекології № 1
68. Кафедра акушерства та гінекології № 2
69. Кафедра інфекційних хвороб
70. Кафедра іноземних мов