Про нас

Діяльність відділу міжнародних зв’язків та грантової роботи спрямована на розширення міжнародного співробітництва, зміцнення міжнародних зв’язків, зростання авторитету Харківського національного медичного університету у світі, а також організаційне, технічне та інформаційно-методичне забезпечення міжнародної та грантової діяльності університету.

Відділ координує діяльність у сфері укладання міжнародних договорів про співпрацю, службових відряджень за кордон, прийому іноземних делегацій, академічної мобільності, проєктно-грантової роботи, іміджу на глобальній арені та генерує бачення розвитку та інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету.

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, Статутом ХНМУ, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, Положенням про відділ міжнародних зв’язків та грантової діяльності Харківського національного медичного університету, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у Харківському національному медичному університеті, Положенням про прийом іноземних делегацій та окремих іноземних громадян у Харківському національному медичному університеті, Стратегією інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету 2019/2025, іншими чинними нормативно-правовими актами.

Контакти
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, головний корпус, 2-й поверх, к. 69
В.о. начальника
Васильєва Оксана Василівна
к.мед.н, доцент
ov.vasylieva@knmu.edu.ua
Заступник
Білоножко Марина Михайлівна
+38 057 707 73 96 mm.bilonogko@knmu.edu.ua
Колектив відділу
Мухортова Ольга Дмитрівна
od.mukhortova@knmu.edu.ua
Богдан Марина Олександрівна
фахівець, координація мобільності студентів
mo.bohdan@knmu.edu.ua
Меденець Катерина Віталіївна
фахівець-перекладач
Основними функціями відділу є:
 • пошук іноземних партнерів для міжнародного співробітництва;
 • підготовка та укладання договорів про співпрацю;
 • організація співробітництва кафедр університету із закордонними партнерами, облік і ведення звітності по даному виду діяльності;
 • поширення інформації серед факультетів та кафедр університету та студентів про конкурси на участь у міжнародних програмах, допомога в підготовці та оформленні необхідних документів;
 • консультування викладачів та інших співробітників університету, які направляються у відрядження за кордон та оформлення супровідних документів;
 • організація візитів та прийомів іноземних делегацій та окремих іноземних громадян;
 • за дорученням ректора листування з посольствами іноземних держав в Україні, посольствами та консульськими відділами України за кордоном з питань роботи університету;
 • грантрайтинг та менеджмент міжнародних проєктів;
 • організація освітніх та наукових заходів за участі міжнародних партнерів;
 • рекламно-іміджева діяльність;
 • створення інформаційних баз даних про міжнародні освітні та дослідницькі програми для студентів і викладачів, міжнародні донорські організації та їх постійне оновлення.

Провідний фахівець — Білоножко Марина Михайлівна, робота з інтернаціоналізації, mm.bilonogko@knmu.edu.ua

Мухортова Ольга Дмитрівна od.mukhortova@knmu.edu.ua

Фахівець — Богдан Марина Олександрівна, координація мобільності студентів, mo.bohdan@knmu.edu.ua

Меденець Катерина Віталіївна — фахівець-перекладач