Про нас

Діяльність відділу міжнародних зв’язків спрямована на розширення міжнародного співробітництва, зміцнення міжнародних зв’язків, зростання авторитету Харківського національного медичного університету у світі, організаційне, технічне та інформаційно-методичне забезпечення міжнародної діяльності університету.

Відділ координує діяльність у сфері укладання міжнародних договорів про співпрацю, службових відряджень за кордон, прийому іноземних делегацій, академічної мобільності, проєктної діяльності, іміджу на глобальній арені та генерує бачення розвитку та інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету.

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, Статутом ХНМУ, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, Положенням про відділ міжнародних зв’язків Харківського національного медичного університету, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у Харківському національному медичному університеті, Положенням про прийом іноземних делегацій та окремих іноземних громадян у Харківському національному медичному університеті, Стратегією інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету 2019/2025, іншими чинними нормативно-правовими актами.

Контакти
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, головний корпус, 2-й поверх, к. 69
В.о. Начальника відділу
Білоножко Марина Михайлівна
Провідний фахівець, робота з інтернаціоналізації
+38 057 707 73 96 mm.bilonogko@knmu.edu.ua
Колектив відділу
Жингель Вероніка
Фахівець І категорії, проектний менеджмент
+38 057 707 73 96 va.polyakova@knmu.edu.ua
Курач Анна Анатоліївна
Провідний фахівець, координація мобільності
aa.kurach@knmu.edu.ua
Богдан Марина Олександрівна
фахівець
mo.bohdan@knmu.edu.ua
Основними функціями відділу є:
 • пошук іноземних партнерів для міжнародного співробітництва;
 • підготовка та укладання договорів про співпрацю;
 • організація співробітництва кафедр університету із закордонними партнерами, облік і ведення звітності по даному виду діяльності;
 • поширення інформації серед факультетів та кафедр університету та студентів про конкурси на участь у міжнародних програмах, допомога в підготовці та оформленні необхідних документів;
 • консультування викладачів та інших співробітників університету, які направляються у відрядження за кордон та оформлення супровідних документів;
 • організація візитів та прийомів іноземних делегацій та окремих іноземних громадян;
 • за дорученням ректора листування з посольствами іноземних держав в Україні, посольствами та консульськими відділами України за кордоном з питань роботи університету;
 • грантрайтинг та менеджмент міжнародних проєктів;
 • організація освітніх та наукових заходів за участі міжнародних партнерів;
 • рекламно-іміджева діяльність;
 • створення інформаційних баз даних про міжнародні освітні та дослідницькі програми для студентів і викладачів, міжнародні донорські організації та їх постійне оновлення.

Провідний фахівець — Курач Анна Анатоліївна, координація мобільності aa.kurach@knmu.edu.ua

Провідний фахівець  — Брежнєва Наталія Костянтинівна, координація мобільності персоналу nk.brezhnieva@knmu.edu.ua

Провідний фахівець — Черниш Інна Вікторівна, розвиток партнерства, координація роботи з укладання меморандумів iv.chernysh@knmu.edu.ua

Провідний фахівець — Білоножко Марина Михайлівна, робота з інтернаціоналізації mm.bilonogko@knmu.edu.ua

Фахівець І категорії – Полякова Вероніка Андріївна, проектний менеджмент va.polyakova@knmu.edu.ua

Фахівець ІІ категорії — Шляхова Дарія Дмитрівна, координація мобільності студентів dd.shliakhova@knmu.edu.ua