У 2018 році Харківський національний медичний університет було обрано пілотним закладом для участі в Україно-Швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти». Такий статус наш виш отримав за результатами конкурсу, що проводився серед медичних закладів України, і його було відібрано серед численної кількості претендентів.

Проєкт «Розвиток медичної освіти» сфокусований на покращанні первинної медико-санітарної допомоги, відповідно й на освіті сімейних лікарів, сімейних медсестер, педіатрів, управлінців закладів первинної допомоги. Він розрахований на 4 роки й реалізується з 2018 по 2022 р. Після проведення базового оцінювання освітнього простору та ресурсів університету, вивчення його нагальних потреб було розроблено план дій та заходів. За час реалізації проєкту навчальні заклади, які беруть у ньому участь, зокрема ХНМУ, отримають різноманітну підтримку – експертну, нормативну, освітню – задля підвищення якості освіти.

Так, у рамках реалізації Україно-Швейцарського проєкту Харківській медичний університет отримав два комплекти технічного обладнання для електронного навчання: комп’ютери, мікрофони, камери, екрани. Сьогодні розвиток електронного навчання – це нові можливості для студентів і викладачів, студенток і викладачок, щоб напрацьовувати сучасні знання незалежно від того, де знаходиться кожен і кожна з них. Адже провідні медичні університети світу користуються онлайн-освітою щодня, надаючи доступ своїм студентам, студенткам та всім охочим до багатьох дисциплін.

Нові кроки співпраці у проєкті й надалі відкривають для нашого вишу нові можливості. Зокрема, нещодавно делегація ХНМУ взяла участь у проєктному семінарі «Лабораторія клінічних навичок і курікула в медичній освіті», який проводився для пілотних закладів вищої освіти Україно-Швейцарського проєкту.

Так, команда медичного вишу взяла участь у роботі воркшопу в рамках реалізації Украïно-Швейцарського проєкту. Напружений та щільний графік роботи увібрав розгляд нагальних питань щодо організаціï роботи симуляційних центрів у закладах вищої медичної освіти, моніторингу ïх роботи та забезпечення життєдіяльності таких центрів. Крім того, приділено увагу аналізу курікули, побудові матриць відповідності, акцентовано увагу на проблемах, які виникають при формулюванні компетенцій. Під час участі у роботі воркшопу учасники могли продемонструвати бачення команди закладу вищоï медичноï освіти у вирішенні питання побудови курікули, а саме програмних результатів навчання.

Зі свого боку команда ХНМУ представила до розгляду інформацію щодо програмних результатів навчання освітньо-професійної програми «Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти», обговорення якої викликало зацікавленість учасників заходу та подальшу жваву дискусію.

Проведення заходу дозволило учасникам отримати нові знання, опрацювати ïх на практиці, що надало можливість опанувати певні навички, необхідні для створення освітньо-професійних програм.

У найближчому майбутньому проєктними кроками розбудови медичної освіти стануть заходи з покращання викладацької майстерності, поставка до пілотних ЗВО обладнання для Лабораторії клінічних навичок щодо надання медичної допомоги на первинній ланці, опанування викладачами англійської мови тощо.

Україно-Швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» реалізується в Україні Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH) за фінансової підтримки Швейцарського агентства розвитку та співробітництва (SDC). Ключова мета проєкту — покращити якість охорони здоров’я в Україні шляхом удосконалення системи медичної освіти для представників і представниць первинної ланки медичної допомоги. Головний результат спільних зусиль проєкту та його пілотного ЗВО – це випускник, який є кваліфікованим фахівцем у своїй галузі коли завершує навчання у ЗВО, готовий патріотично, чесно й прозоро відповідати на сучасні виклики системи охорони здоров’я й надавати якісну допомогу, поліпшуючи здоров’я українців. У співпраці з проєктом ми запроваджуємо й тестуємо нові освітні програми та нові методи навчання. Особлива увага надається викладанню клінічних студентам і студенткам медичних університетів та закладів освіти медсестер й надавачам медичної допомоги на первинці.

Уміння та навички надавачів медичної допомоги на первинній ланці (сімейних лікарів і лікарок, медсестер і медбратів) мають бути покращені шляхом удосконалення медичної освіти, відповідно до пріоритетів реформи визначених МОЗ. У рамках цього напряму Україно-Швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» підтримує перегляд курікули (curriculum), що включає вдосконалення викладання клінічних навичок, розвиток симуляційного навчання, впровадження сучасних підходів до навчання, системи управління навчанням та розвиток наукового потенціалу. Тож фахівці галузі охорони здоров’я будуть адекватно підготовлені до відповіді на виклики й потреби охорони здоров’я України. Проєктні інтервенції охоплюють додипломний і післядипломний рівень медичної освіти, включаючи безперервний професійний розвиток (БПР).

У співпраці ЗВО з Україно-Швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти»:

  • Впроваджено курси з англійської мови протягом двох академічних років 2019–2020 і 2020–2021.
  • Підвищено рівень викладацької майстерності. У 2020 році розпочато серію тренінгів зі зворотного зв’язку, започаткування груп рівних в медичній освіті. Участь у курсі «Викладацька майстерність для викладачів і викладачок медичних ЗВО». Участь у творчій майстерні з написання посібника «Людяність та емпатія в охороні здоров’я».
  • Проведено онлайн-стаді тури в Україні для адміністрації й координаторів ЗВО задля вивчення досвіду іноземних колег у побудові лабораторій відпрацювання клінічних навичок й інтеграції симуляційного навчання в освітній процес. Іноземні експерти сприяють розвитку компетенцій освітян з викладання симуляційних технологій, оновленню курикули й розробки навчальних матеріалів тих клінічних дисциплін, заняття з яких проводяться в лабораторіях відпрацювання клінічних навичок.
  • Створено Лабораторію клінічних навичок, де студенти-майбутні сімейні лікарі, інтерни, лікарі-практики, а також медсестри й медбрати первинної ланки відпрацьовують клінічні навички. Для оснащення Лабораторії клінічних навичок була створена Робоча група з компетенцій надавачів медичної допомоги на первинці, адже перегляд компетенцій є важливим для оновлення освітніх програм і перегляду розподілу обов’язків на первинці. Проєкт надав підтримку з навчання освітян щодо розробки сценаріїв для відпрацювання практичних навичок і написання чеклістів. Наступним кроком стало складання переліку обладнання для симуляційного центру. Лабораторія складається з трьох кімнат: в першій облаштовані камери, мікрофони, медичне обладнання й штучні частини тіла для відпрацювання клінічних навичок, які приєднуються до комп’ютера; у другій кімнаті тренер і викладач управляють навчальним процесом; у третій кімнаті проходить дебрифінг, коли студенти й викладач переглядають записане відео та перевіряють виконання завдань.
  • Здизайновано проєкт активаціі студентського простору.
  • Розпочато участь команди ЗВО у «Конкурсі дослідницьких команд та ідей», результатом чого стане рукопис, готовий для публікації в міжнародному журналі, що індексований Scopus.
  • Проведено навчання для представників пілотних ЗВО з електронного навчання.

Сайт проєкту
Вісник проєкту
YouTube-канал
Фейсбук-сторінка
Триденний тренінг у рамках Українсько-Швейцарського проєкту
Практичний досвід, напрацьований у рамках Українсько-Швейцарського проєкту
Тренінг щодо симуляційних підходів у медичній освіті
Відбувся семінар «Криза як можливість. Стратегувати чи латати діри?»
Команда ХНМУ – учасник заходу в рамках УШП
ХНМУ відвідала делегація Посольства Швейцарії в Україні
УШП стартує!
Участь ХНМУ у «Школі позамедичної освіти»
Відбулася сесія Школи позамедичної освіти