Проєкт міжнародної технічної допомоги «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України»
Мета проєкту

Покращення якості надання послуг у сфері післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних працівників; відпрацювання практичних навичок надання медичної допомоги; забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і медичного персоналу; недопущення недоотримання практичного досвіду через стан пандемії чи інші обставини, що обмежують доступ до пацієнтів; впровадження інновацій в начальний процес.

Внесок проєкту у покращення надання послуг соціальними та/або медичними закладами

Проєкт з використанням VR технологій зміцнить сферу надання медичних послуг громаді Харківської області та східного регіону в цілому  через розбудову сталої системи післядипломної медичної освіти. Основним внеском проєкту у зміцнення ресурсів до сталого розвитку громади стане набуття лікарями високих фахових навичок у будь-яких умовах, ознайомлення з клінічними кейсами підвищеної складності та такими, з якими лікарі рідко стикаються у повсякденній практиці. Таким чином, значно покращиться рівень надання послуг у сфері охорони здоров’я, зросте фахова компетентність лікарів, зменшиться кількість лікарських помилок, персонал медичних закладів зможе надавати високоспеціалізовану (третинну) допомогу при складних, ускладнених захворюваннях та станах, збільшиться рівень мультидисциплінарності надання медичної допомоги населенню.

Дуже важливим аспектом проєкту є подолання психологічних перешкод на шляху комплайєнсу «лікар-пацієнт», «лікар-новітні симуляційні технології». У процесі проєкту буде задіяна Психологічна служба ННІ якості освіти ХНМУ, яка розробить спеціалізовані курси і тренінги з подолання психо-емоційних перепон у процесі отримання практичних навичок через симуляційні технології, а також додатково проводитиме заняття з лікарями та лікарями-інтернами з метою подолання психологічних перешкод у контексті спілкування лікаря і пацієнта при діагностиці та лікуванні.