Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології

Про нас

Кафедра розташована на верхньому поверсі будівлі Інституту дерматології та венерології НАМН України у приміщеннях площею 123,7 м2. Друга база кафедри розміщується у КНП ХОР «Обласний клінічний центр профілактики і боротьби зі СНІДом», розташована на другому поверсі амбулаторно-поліклінічного відділення. Для проведення занять використовуються навчальна кімната, площею 14 м2 та лекційна аудиторія 72 м2. Третя база – міський шкірно-венерологічний диспансер – вулиця Морозова 13, четверта – в Інституті дерматокосметології доктора Богомолець (м. Київ), у приміщеннях площею 476,4 м2. Лекції проводяться в актовому залі Інституту дерматології та венерології (площа 105,10 м2), практичні заняття проводяться у кабінетах поліклініки, лабораторіях та стаціонарних відділеннях Інституту дерматології та венерології.

Контактні дані
Адреса:
вул. Чернишевська, 7/9, 4-й поверх,
м. Харків, 61087
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
Адреса:
вул. Боротьби, 6, 2-й поверх,
м. Харків, 61044
КНП ХОР «Обласний клінічний центр профілактики і боротьби зі СНІДом»
В.о. завідувача
Бондаренко Гліб Михайлович
д.мед.н., професор
hm.bondarenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Майстат Тетяна Володимирівна
Відповідальна за дистанційне навчання, д.мед.н., професор
tv.maistat@knmu.edu.ua
Орленко Ольга Миколаївна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., асистент
om.orlenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Рижко Павло Петрович
д.мед.н., професор
pp.ryzhko@knmu.edu.ua
Болотна Людмила Анатоліївна
д.мед.н., професор
la.bolotna@knmu.edu.ua
Богомолець Ольга Вадимівна
д.мед.н., професор
ov.bohomolets@knmu.edu.ua
Кутова Валентина Василівна
к.мед.н., доцент
vv.kutova@knmu.edu.ua
Павлій Вікторія Вікторівна
к.мед.н., доцент
vv.pavlii@knmu.edu.ua
Саріан Олена Ігорівна
к.мед.н., доцент
oi.sarian@knmu.edu.ua
Лисенко Катерина Ігорівна
асистент
ki.lysenko@knmu.edu.ua

Кафедру дерматовенерології створено в 1924 р. одночасно із заснуванням Харківського державного інституту з боротьби із венеричними захворюваннями (перший її завідувач і директор інституту – проф. О. М. Федоровський). На кафедрі працювали відомі вчені, які досліджували різні розділи дерматовенерології: гнійничкові захворювання шкіри та сифіліс нервової системи (проф. Кричевський А.М.), мікози (проф. Попов І.С.), передрак та рак шкіри (доц. Лущицький В.О., доц. Шахова Ф.Б.), ретикульози (проф. Проскурніна В.С.), червоний вовчак (проф. П’ятикоп А.І.). У 1989 р. було відкрито першу в країні кафедру венерології, завідувачем якої став проф. Мавров І.І. В 1994 р. відбулося об’єднання з кафедрою дерматовенерології ХМАПО. На той час її базами були НДІ дерматології та венерології (вул. Чернишевська, 7/9, з 2011 р. заклад має назву ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ») та МШВД № 4 (вул. Морозова, 2). У 2010 р. кафедра отримала назву дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу (завідувач – проф. Мавров Г.І.) у зв’язку з приєднанням кафедри епідеміології та ВІЛ/СНІДу і утворенням окремої кафедри дерматовенерології (завідувач – проф. Болотна Л.А.). У зв’язку з реорганізацією у вересні 2021 р. відбулося об’єднання кафедр (в.о. завідувача – проф. Бондаренко Г.М.). 1 жовтня 2021 р. кафедрі присвоєно назву «Дерматовенерології та хірургічної дерматології», яка залишається нині.

На кафедрі працювали в різні роки доц. Шахова Ф.Б., доц. Носатенко В.О., доц. Гень С.П., доц. Сербіна І.М., доц. Овчаренко Ю.С., ас. Калашникова В.С., ас. Сідельник В.М., ас. Мягкохліб Н.О., ас. Лопандіна Г.О., проф. Ніколаєва Л.Г., доц. Дунаєва Г.О., ас. Гончарова Л.Ф., доц. Бронова І.М., ас. Федорович Т.В.

1994 р. – серпень 2009 р. – проф. І.І. Мавров.

Іван Іванович Мавров – автор 365 наукових праць, 10 монографій, ряду збірок, 19 винаходів та 29 патентів. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Лікування свіжої торпідної та хронічної гонореї у чоловіків олететрином у комплексі з комбінованою імунотерапією (гоновакциною та пірогеналом)», у 1978 р. – докторську дисертацію на тему «Постгонорейні ускладнення, морфологічні зміни сечостатевих органів), лікування та профілактика». Лауреат премії АМН України в галузі клінічної медицини за створення підручника «Статеві хвороби» (2002). Голова наукової школи, яка виховала 37 кандидатів та 10 докторів наук. Був головним редактором журналу «Дерматологія та венерологія», очолював Проблемну комісію «Дерматологія та венерологія». Нагороджений премією «Особистість-2006» за заслуги у розвитку соціального прогресу, збагачення загальнолюдських цінностей та професійні досягнення в номінації «Діячі науки, культури, мистецтва». Професор І.І. Мавров багато зробив для вивчення в Україні венеричних інфекцій нового покоління – урогенітального хламідіозу, мікоплазмозу, уреаплазмозу, вірусних інфекцій, сифілісу та ін.

Серпень 2009 р. – липень 2021 р. – проф. Г.І. Мавров.

Г.І. Мавров – автор понад 300 друкованих наукових праць, 35 навчально-методичних посібників, 20 патентів та 3 монографій, у тому числі «Хламідійні інфекції: біологія збудника, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика» (2006). Керує відділом інституту з вивчення впливу епідемії ВІЛ на проблему ІПСШ та кафедрою дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу Харківської медичної академії післядипломної освіти.

2010–2021 рр. – професор Л.А. Болотна

Липень 2021 р. і дотепер – проф. Г. М. Бондаренко.

Кафедра проводить усі види післядипломної освіти – інртернатура, спеціалізація, тематичне удосконалення для дерматовенерологів, дитячих дерматовенерологів, лікарів-лаборантів, терапевтів, лікарів загальної практики та сімейної медицини, імунологів, також підготовку через аспірантуру. Останніми роками проводять наступні цикли ТУ: «Лабораторна діагностика захворювань, що передаються статевим шляхом»; «Інфекції, що передаються статевим шляхом у групах високого ризику до інфікування ВІЛ/СНІД»; «Дерматоонкологія»; «Дерматоскопія»; «ВІЛ-інфекція та питання добровільного консультування»; «Рання діагностика ВІЛ-інфекції та питання консультування різних груп населення»; «Основи антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції»; «Основи діагностики та лікування в трихології»; «Діагностика і терапія поширених захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)», «Діагностика та лікування в дитячій дерматовенерології»; «Питання ранньої діагностики новоутворень шкіри», «Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри». За програмою «ВІЛ-інфекція та питання добровільного консультування» мають змогу навчатися лікарі усіх спеціальностей. На базі КНП ХОР «Обласний клінічний центр профілактики і боротьби зі СНІДом» існує тренінговий центр, де проводяться тренінги для лікарів з усіх регіонів України з питань ВІЛ-інфекції, антиретровірусної терапії, надання послуг з тестування на ВІЛ, лікування опортуністичних інфекцій.

Співробітниками кафедри видано понад 50 навчальних посібників і методичних рекомендацій, у тому числі найбільший з них «Клінічна мікологія», «Методичні рекомендації з практичних навичок лікаря-дерматовенеролога» та «Практикум для самостійної роботи лікаря-дерматовенеролога», довідник «Раціональна діагностика та лікування в дерматології та венерології», «Этюды к диагностике и лечению в дерматологии и венерологии», 3 атласи: «Цветной атлас кожных и венерических болезней», «Путеводитель в дерматологическую онкологию», «Детская дерматология  в иллюстрациях», керівництво для лікарів, інтернів та студентів «Основы диагностики и лечения в дерматологии и венерологии», навчальний посібник «Практическая дерматология», навчальні і навчально-методичні посібники «Обмежена склеродермія», «Сучасні методи діагностики нерубцевих алопецій», «Атопічний дерматит», «Меланоцитарні невуси», «Сухість шкіри», «Антифосфоліпідний синдром», «Псоріаз», «Застосування антиоксидантів в дерматології», «Вірусні дерматози». Отримано більше 40 патентів на винаходи. За останні 10 років співробітниками кафедри зареєстровані рацпропозиції та нововведення. Опубліковано понад 600 наукових публікацій, з них 7 включено до наукометричної бази Scopus. У співпраці з кафедрою психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти видано монографію «Клініко-психологічні особливості хворих на ВІЛ-інфекцію та їх психокорекція».

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є вивчення причин та механізмів формування патології, удосконалення методів лікування та профілактики шкірних і венеричних хвороб, таких як атопічний дерматит, екзема, склеродермія, червоний вовчак, пухирчатка, алопеції, захворювання судин шкіри, сифіліс, трихомоніаз, хламідіози, мікоплазмози, герпесвірусна та змішана інфекція, ВІЛ/СНІД. Проводяться наукові дослідження, пов’язані із застосуванням рослинних імуномодуляторів у хворих на ВІЛ-інфекцію, а також зі впровадженням терапевтичного лікарського моніторингу з метою оптимізації антиретровірусної терапії. Проводилися дослідження з вивчення механізмів формування ендотеліальної дисфункції, уточнення характеру і ступеня системних імунопатологічних відхилень, значення ростових факторів у пацієнтів зі хронічними дерматозами (екзема, атопічний дерматит, склеродермія, хронічний вовчак, гніздова алопеція) і розробка методів корекції.

Теми наукових досліджень, НДР кафедри.

НДР П51.21 «Розробити критерії діагностики, методи профілактики та терапії сифілісу у хворих з нейропсихічними розладами та порушеннями зорового, слухового аналізаторів» (№ державної реєстрації 0120У103338) 2021–2023 рр.

Підготовка PhD, докторів наук: виконання дисертації на здобуття ступеня доктора філософії асистентом кафедри К.І. Лисенко на тему: «Роль Т-хелпер-асоційованих цитокінів та антимікробних пептидів у патогенезі хронічної екземи та їх корекція».

Участь у науково-дослідних проектах, у тому числі міжнародних.

Участь у міжнародному проекті «Спільні дії, спрямовані на боротьбу проти ВІЛ/ТБ/ВГС в регіонах Європи», 2016–2021 рр. спільно з Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я». В межах проекту здійснювалось лікування хворих на коінфекцію ВІЛ/вірусний гепатит С за допомогою противірусних препаратів прямої дії задля терапії вірусного гепатиту С та проведено операційне дослідження ризиків реінфікування вірусом гепатиту С та оцінка регресії фіброзу печінки.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах:

  1. Основна база кафедри – ДУ «Інститут дерматології і венерології НАМН України».
  2. Загальна кількість ліжок в стаціонарах, на базах яких розташована кафедра – 110; дерматологічне відділення – 60, венерологічне відділення – 50, відвідувань у поліклініці – 80, за кафедрою ліжок – 20.
  3. Інші бази кафедри:

– КНП ХОР «Обласний клінічний центр профілактики і боротьби зі СНІДом», м. Харків. Щоденно надається консультативна допомога в амбулаторно-поліклінічному відділенні КНП ХОР «ОКЦПБС» хворим з ВІЛ-інфекцією, опортуністичними інфекціями та коінфекцією ВІЛ/вірусний гепатит С. Щороку допомогу отримують 500–600 хворих м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України. Крім цього, надається консультативна допомога в інших лікувальних закладах міста та області, закладах пенітенціарної системи.

– Інститут дерматокосметології доктора Богомолець, м. Київ