Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Про нас

Для викладання військових та військово-медичних дисциплін у Харківському національному медичному університеті згідно з сумісним наказом Міністра оборони України, Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2003 р. № 31/68/53 на базі кафедри екстремальної і військової медицини була створена кафедра медицини катастроф та військової медицини.

Основні напрямки роботи відповідають Положенню про військові навчальні підрозділи ЗВО (згідно з Наказом МОН і МО України № 910/412 від 15.08.2028 р.) і направлені на:

  • підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військових фахівців відповідних рівнів вищої освіти для проходження військової служби у Збройних силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також правоохоронних органах спеціального призначення;
  • військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;
  • організацію та проведення наукової, інноваційної та/або методичної діяльності;
  • підготовку наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних сил України та інших військових формувань;
  • здійснення військово-патріотичного виховання;
  • надання інших освітніх послуги відповідно до законодавства України.

Підготовка військових фахівців здійснюється із залученням науково-педагогічних працівників і використанням матеріально-технічної бази ЗВО, Міноборони та інших військових формувань.

За клінічною складовою відповідно до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу (згідно з Наказом МО України № 444 від 01.08.2023 р.) на кафедрі здійснюється додипломна підготовка здобувачів освіти з дисципліни ОП «Медицина», другий (магістерський) рівень, та післядипломна підготовка в інтернатурі за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», за програмою БПР за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів».

Додатково на кафедрі проходять навчання здобувачі освіти за дисциплінами: ОП «Сестринська справа», перший (бакалаврський) рівень, ОП «Фізична терапія», перший (бакалаврський) рівень, ОНП «Медицина», третій (освітньо-науковий) рівень для здобувачів вищої освіти очної і заочної форми навчання ступеня доктора філософії; за програмою БПР активно впроваджено навчання за напрямком «Симуляція у медичній освіті».

Підготовку здобувачів освіти відповідно до міжнародних діючих протоколів надання до- та медичної допомоги військовим та цивільним додатково до основної програми співробітники кафедри здійснюють та території освітнього простору (хабу) – Учбово-тренінгового центру тактичної медицини ХНМУ. Серед співробітників кафедри є діючі інструктори European Resuscitation Council, International Medical Corps, National Association of Emergency Medical Technicians та інших міжнародних організацій.

Наукова діяльність здійснюється відповідно до паспорту наукових спеціальностей в галузі «Медичні науки» 14.01.30 – «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та 14.01.40 – «Медицина катастроф».

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022
вул. Трінклера, 12, м. Харків
Клінічні бази:
КНП «МКЛШНМД ім. проф.
О.І. Мещанінова» ХМР
КНП «ОКЛ» ХОР
ДУ «ІМРО ім. С.П. Григор’єва НАМНУ»
ДУ ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ»
ВМКЦ ПР, м. Харків
ННМК «Університетська клініка»
kaf.1med.medkatastrof@knmu.edu.ua
Завідувач
Волкова Юлія Вікторівна
Заслужений лікар України, академік НАН ВО України, працівник ЗСУ, д.мед.н, професор
yv.volkova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Базалєєв Микола Спиридонович
Заступник завідувача кафедри, підполковник медичної служби
ms.bazalieiev@knmu.edu.ua
Кудінова Ольга Василівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., професор
ov.kudinova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Бондаренко Валентин Вікторович
полковник м/с, асистент
Кириченко Ігор Іванович
полковник м/с, к.мед.н, доцент
Татарников Віктор Петрович
полковник м/с у відставці, начальник відділення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки
vp.tatarnykov@knmu.edu.ua
Дубівська Світлана Станіславівна
д.мед.н., професор
ss.dubivska@knmu.edu.ua
Баранова Надія Вікторівна
к.мед.н., доцент
nv.baranova@knmu.edu.ua
Науменко Віктор Олександрович
к.мед.н., доцент
vo.naumenko@knmu.edu.ua
Лантухова Наталія Дмитрівна
к.мед.н., доцент
nd.lantukhova@knmu.edu.ua
Долженко Марина Олександрівна
к.мед.н., доцент
mo.dolzhenko@knmu.edu.ua
Баусов Євген Олександрович
к.мед.н., доцент
yo.bausov@knmu.edu.ua
Кутовий Ігор Олександрович
к.мед.н., доцент
io.kutovyi@knmu.edu.ua
Троценко Микола Васильович
полковник м/с у відставці, ст. викладач
nv.trotsenko@knmu.edu.ua
Поліщук Віктор Трохимович
полковник м/с у відставці, викладач, Заслужений працівник охорони здоров'я України
vt.polishchuk@knmu.edu.ua
Аксаков Олександр Францевич
підполковник м/с у відставці, викладач
of.aksakov@knmu.edu.ua
Сідорук Андрій Олександрович
підполковник м/с у відставці, ст. викладач
ao.sidoruk@knmu.edu.ua
Тарасенко Володимир Олександрович
підполковник м/с у відставці, ст. викладач
vo.tarasenko@knmu.edu.ua
Ліщук Світлана Анатоліївна
підполковник м/с запасу, ст. викладач
sa.lishchuk@knmu.edu.ua
Білуха Вʼячеслав Анатолійович
підполковник м/с запасу, викладач
va.bilukha@knmu.edu.ua
Коваленко Олексій Алімпійович
підполковник м/с у відставці, викладач
oa.kovalenko@knmu.edu.ua
Мирошниченко Олексій Максимович
підполковник м/с у відставці, викладач
om.miroshnichenko@knmu.edu.ua
Ярмош Василь Олексійович
майор м/с у відставці, викладач
vo.yarmosh@knmu.edu.ua
Лях Григорій Дмитрович
полковник м/с у відставці, ст. викладач
hd.liakh@knmu.edu.ua
Шенк Михаель
професор
Крутько Євген Миколайович
д.мед.н., доцент
ym.krutko@knmu.edu.ua
Білецький Олексій Володимирович
д.мед.н., професор
ov.biletskyi@knmu.edu.ua
Кучерявченко Валерій Вікторович
д.мед.н, доцент, Заслужений лікар України
vv.kucheriavchenko@knmu.edu.ua
Лобойко Костянтин Миколайович
к.мед.н, доцент, Заслужений лікар України
Ієвлева Вікторія Іванівна
к.мед.н., доцент
Волченко Ігор Володимирович
к.мед.н., доцент
iv.volchenko@knmu.edu.ua
Ткачук Олексій Юрійович
к.мед.н., доцент
Пилипенко Сергій Олександрович
к.мед.н., асистент
Дейнеко Максим Олександрович
асистент
m.deineko@knmu.edu.ua
Расенко Андрій Володимирович
асистент
av.rasenko@knmu.edu.ua
Бондаренко Оксана Ігорівна
асистент, заочний аспірант
oi.bondarenko@knmu.edu.ua
Куцин Микола Владиславович
асистент, заочний аспірант
mvkutsyn.po21@knmu.edu.ua
Трофімович Єлєна Олександрівна
асистент, заочний аспірант
Шапошник Віктор Сергійович
асистент, заочний аспірант
vsshaposhnyk.po21@knmu.edu.ua
Калашніков Микита Сергійович
асистент, заочний аспірант
ms.kalashnikov@knmu.edu.ua
Волченко Катерина Вікторівна
асистент
yv.volchenko@knmu.edu.ua

Історично кафедра (під різними назвами) існує в межах ЗВО з травня 1932 р., коли розпорядженням Начальника штабу Українського військового округу і Народного комісара освіти за № Г/18/0728 в ХМІ створена кафедра військово-санітарних дисциплін. За 90-річну історію розвитку кафедри виділяють 5 періодів

На кафедрі здійснюється військова підготовка здобувачів освіти як ХНМУ, так і інших ЗВО медико-біологічного профілю за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби відповідно до щорічного плану, затвердженого Міністерством оборони України, за кошти фізичних та юридичних осіб.

На кафедрі працюють 5 професорів, 14 доцентів. Наукові розробки проводяться у багатьох напрямках в рамках НДР з «Медицини катастроф», «Анестезіології» згідно з паспортами наукових спеціальностей в галузі «Медичні науки», акцент надається проблематиці лікування військових і цивільних, що постраждали під час бойових дій і надзвичайних ситуацій.

Випускники кафедри медицини катастроф та військової медицини після успішного завершення навчання за програмою підготовки офіцерів запасу урочисто складають Військову присягу на вірність Українському народові. На ритуалі посвячення у повноправні захисники України в атмосфері урочистості традиційно присутніми є керівники багатьох харківських вишів, представники ветеранських організацій, офіцери-викладачі та рідні випускників кафедри. Випускники отримують військове звання «молодший лейтенант медичної служби запасу», яке дозволить їм проходити службу в Збройних силах України чи інших військових формуваннях і приєднатися до лав захисників України.

Лікувальна робота здійснюється на 6 клінічних базах кафедр у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема КНП «МКЛШНМД ім. проф. О. І. Мещанінова» ХМР, КНП «ОКЛ» ХОР, ДУ «ІМРО ім. С. П. Григор’єва НАМНУ», ДУ ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМНУ», ВМКЦ ПР, м. Харків, ННМК «Університетська клініка» ХНМУ

Співробітники кафедри долучаються до міжнародного співробітництва з країнами ближнього та далекого зарубіжжя, зокрема Cukurova University (Adana, Turkey), LMU Klinikum, Campus Großhadern (Munich, Germany), Center of Integrative Pain Medicine, Franziskus-Krankenhaus (Berlin, Germany).

На кафедрі відбувається підготовка лікарів-інтернів за спеціальностями «Медицина невідкладних станів», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», інших суміжних спеціальностей («Загальна практика – сімейна медицина», «Хірургія», «Урологія», «Травматологія» станів» та ін.).

Науковий гурток

Керівник гуртка: канд. мед. наук, доцент Марина Долженко

Члени гуртка: здобувачі освіти 4–6-х курсів, склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: під час пандемії COVID-19 та воєнного стану засідання щомісячно в дистанційному форматі Zoom, традиційно – другої суботи місяця на клінічній базі кафедри, що розташована в КНП «МКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР. Результати роботи презентуються на студентських наукових конференціях, кращих студентів обирають для участі в олімпіаді з інфузійної терапії та конкурсі бригад ШМД.