Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Про нас

Для викладання військових та військово-медичних дисциплін у Харківському національному медичному університеті згідно з сумісним наказом Міністра оборони України, Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2003 р. № 31/68/53 на базі кафедри екстремальної і військової медицини була створена кафедра медицини катастроф та військової медицини.

Контактні дані
Адреса:
вул. Трінклера, 12, м. Харків
Email:
kaf.1med.medkatastrof@knmu.edu.ua
В.о. завідувача
Загоруйко Олег Дмитрович
полковник медичної служби
od.zahoruiko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Базалєєв Микола Спиридонович
Заступник завідуючого кафедрою, підполковник медичної служби, доцент
ms.bazalieiev@knmu.edu.ua
Ковальов Віктор Миколайович
Відповідальний за наукову роботу, полковник медичної служби, к.фарм.н., доцент
vm.kovalov@knmu.edu.ua
Ярмош Василь Олексійович
Відповідальний за виховну роботу, майор медичної служби
vo.yarmosh@knmu.edu.ua
Татарников Віктор Петрович
Начальник відділення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, полковник медичної служби
vp.tatarnykov@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Лях Григорій Дмитрович
полковник медичної служби, ст. викладач
hd.liakh@knmu.edu.ua
Троценко Микола Васильович
полковник медичної служби, ст. викладач
nv.trotsenko@knmu.edu.ua
Аксаков Олександр Францевич
підполковник медичної служби, ст. викладач
of.aksakov@knmu.edu.ua
Сідорук Андрій Олександрович
підполковник медичної служби, ст. викладач
ao.sidoruk@knmu.edu.ua
Ліщук Світлана Анатоліївна
підполковник медичної служби, ст. викладач
sa.lishchuk@knmu.edu.ua
Тарасенко Володимир Олександрович
підполковник медичної служби, ст. викладач
vo.tarasenko@knmu.edu.ua
Білуха В’ячеслав Анатолійович
підполковник медичної служби, викладач
va.bilukha@knmu.edu.ua
Коваленко Олексій Алімпійович
підполковник медичної служби, викладач
oa.kovalenko@knmu.edu.ua
Поліщук Віктор Трохимович
полковник медичної служби, викладач
vt.polishchuk@knmu.edu.ua
Мирошниченко Олексій Максимович
підполковник медичної служби, викладач
om.miroshnichenko@knmu.edu.ua
Білуха Валентина Анатоліївна
Завідувачка навчальною лабораторією
Божко Світлана Петрівна
ст. лаборант
Вишневецька Ольга Яківна
ст. лаборант
Бреславець Катерина Василівна
ст. лаборант
Базалєєва Вікторія Олександрівна
лаборант
Коломієць Олена Олегівна
лаборант
Міщенко Тетяна Анатоліївна
лаборант

Історично кафедра, під різними назвами, існує в межах ЗВО з травня 1932р., коли розпорядженням Начальника штабу Українського військового округу і Народного комісара освіти за № Г/18/0728 в ХМІ створена кафедра військово-санітарних дисциплін. За 90-річну історію розвитку кафедри виділено 4 періоди.

Перший період – охоплює 9 років, з моменту її створення в 1932 р. і до початку війни з фашистською Німеччиною у 1941році.

Другий період – з 22.06 1941 по 09.05. 1945 року, коли у вересні 1941 р. у складі медичного інституту кафедра була евакуйована у місто Чкалов (нині Оренбург).

На кафедрі здійснюється військова підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Викладають дисципліни  «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях», «Загальновійськова підготовка та методика роботи з особовим складом», «Загальна тактика», «Організація медичного забезпечення військ», «Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі», «Військова токсикологія, радіологія та медичний захист». Навчаються студенти медичних факультетів Харківського національного медичного університету, медичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, фармацевтичних факультетів Національного фармацевтичного університету, відповідно до щорічного плану набору, затвердженого Міністерством оборони України, за кошти фізичних та юридичних осіб.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основною темою наукового плану кафедри є «Дослідження індивідуально-типологічної особливості адаптації людини до інтелектуального і фізичного навантаження», а ініціативною темою – «Дослідження динаміки військово-професійної адаптації курсантів до умов навчання в воєнному ВНЗ». Працюючи за розпорядженням Командування Медичних сил Збройних Сил України, співробітники кафедри брали та беруть  участь у розробці проектів «Положення про військову підготовку студентів на кафедрах медицини катастроф та військової медицини медичних університетів за програмою підготовки офіцерів запасу та їх післядипломне навчання», «Програми підготовки офіцерів запасу медичної служби з числа студентів медичних ЗВО», «Табеля до штату кафедр медицини катастроф та військової медицини медичних ЗВО».

140 випускників кафедри медицини катастроф та військової медицини Харківського національного медичного університету (ХНМУ) успішно завершили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та урочисто склали Військову присягу на вірність Українському народові.

Протягом 4 років студенти ХНМУ, Харківського національного  університету імені Василя Каразіна та Національної фармацевтичної академії наполегливо вивчали справу військового медика. Практичні заняття та військово-навчальні збори проводилися на базі стройових військових частин. При цьому, досвід участі Збройних Сил України в проведенні антитерористичної операції переймався безпосередньо від військових лікарів, які не один рік провели в районі бойових дій. Цей факт мобілізував їх на позитивне навчання та розуміння важливості роботи медика у погонах.