Кафедра дерматології, венерології та медичної косметології

Про нас

Кафедру дерматології, венерології та медичної косметології Харківського національного медичного університету засновано у 2008 р.
Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.
Навчальна робота кафедри полягає в навчанні студентів 4-го курсу Харківського національного медичного університету з предмету «Дерматологія, венерологія», «Медична косметологія», студентів 2-го курсу – з предмету «Косметологія», студентів 5-го курсу – з предмету «Фізіотерапія в косметології», а також у підготовці клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів, інтернів. Викладання вищеозначених дисциплін ведеться українською та англійською мовами.
Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів діагностики та лікування псоріазу, поєднаного з артеріальною гіпертензією, хронічних дерматозів, змішаних урогенітальних інфекцій, паразитозів шкіри.
Колектив кафедри бере активну участь у різних міжнародних проєктах. Спільно з ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» проводяться конференції, круглі столи, методичні засідання.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків
Адреса:
Куликівський узвіз, 15, м. Харків
Тел.:
+38 057 706 30 13
Email:
kaf.st.dermatolohii@knmu.edu.ua
Завідувач
Біловол Алла Миколаївна
д.мед.н., професор
am.bilovol@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Ткаченко Світлана Геннадіївана
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
sh.tkachenko@knmu.edu.ua
Пустова Наталія Олександрівна
Відповідальна за навчально-виховну та лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
no.pustova@knmu.edu.ua
Колганова Наталія Леонідівна
Відповідальна за студентський гурток, асистент
nl.kolhanova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Берегова Алла Анатоліївна
к.мед.н., доцент
aa.berehova@knmu.edu.ua
Гаврилюк Олександра Анатоліївна
к.мед.н., асистент
1.havryliuk@knmu.edu.ua

Кафедру засновано у 2008 р. Засновником та першим її завідувачем була на той момент доцент Біловол А.М. Перший склад кафедри: завідувач – к.м.н., доц. Біловол А.М., к.м.н., доц. Ткаченко С.Г., к.м.н., доц. Броше О.А., к.м.н., ас. Коваленко В.А.; на посаді асистентів за сумісництвом – лікарі-дерматовенерологи Штиров І.М. та Рижкова Н.О.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Стоматологія», «Медицина» та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Дерматологія, венерологія», «Дерматологія, венерологія з особливостями дитячого віку», «Косметологія», «Медична косметологія», «Фізіотерапія в косметології». При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання. Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічній базі (КНП «Міський шкірно-венерологічний диспансер» ХОР). На кафедрі викладаються курси за вибором: Косметологія, Медична косметологія, Фізіотерапія в косметології.
На кафедрі створено 12 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій тощо.
Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою «Шкірні та венеричні хвороби» та післядипломна підготовка фахівців.

Наукові інтереси кафедри – сучасні методи діагностики та лікування хронічних дерматозів, вивчення коморбідності хронічних дерматозів.
Теми наукових досліджень кафедри включають актуальні питання сучасної дерматовенерології.
НДР кафедри: «Клініко-патогенетичні аспекти хронічних ліхеноїдних дерматозів», 2019–2021 рр.; «Оптимізація лікування псоріатичної патології, поєднаної з артеріальною гіпертензією», 2016–2018 рр.; «Комплексне лікування інфекційних уретритів з використанням фізіотерапевтичних засобів», 2013–2015 рр.; «Раціональна терапія хворих на псоріаз, асоційована з кардіометаболічними порушеннями з урахуванням етіопатогенетичних чинників», 2012–2014 рр.; «Діагностичні та прогностичні аспекти кардіометаболічних порушень у хворих на системні дерматози», 2010–2012 рр.

Лікувально-діагностична та консультативна робота ведеться на базі КЗОЗ «ХМКШВД № 5». Загальна кількість ліжок, закріплених за кафедрою – 40. Викладачі кафедри проводять діагностику та лікування хворих у поліклінічному та стаціонарному відділеннях, надають консультації. В рамках співпраці клініцистами кафедри проводиться діагностика та лікування хворих, консультації доцентів, щотижневі обходи завідувача кафедри, клінічні конференції, розроблено методичні рекомендації для лікарів та інформаційні листи з питань діагностики та лікування псоріатичної хвороби, змішаних урогенітальних інфекцій.

Членство у професійних організаціях.
Біловол Алла Миколаївна – член Української асоціації лікарів дерматовенерологів, косметологів, Асоціації превентивної та антиейджинг терапії, International Dermoscopy Society.
Ткаченко Світлана Геннадіївна – член Української асоціації лікарів дерматовенерологів, косметологів, Асоціації превентивної та антиейджинг терапії, International Dermoscopy Society, International Union Against Sexually Transmitted Infections.
Пустова Наталія Олександрівна – член Української асоціації лікарів дерматовенерологів, косметологів, International Dermoscopy Society.
Берегова Алла Анатоліївна – член Української асоціації лікарів дерматовенерологів, косметологів, Асоціації превентивної та антиейджинг терапії, International Dermoscopy Society.
Гаврилюк Олександра Анатоліївна – член Української асоціації лікарів дерматовенерологів, косметологів, Асоціації превентивної та антиейджинг терапії, International Dermoscopy Society, Української асоціації дослідження волосся (UHRS), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), International Society of Dermatology (ISD), Association for Psychocutaneous Medicine of North America (APMNA).
Колганова Наталія Леонідівна – член Української асоціації лікарів дерматовенерологів, косметологів, Асоціації превентивної та антиейджинг терапії.

Міжнародна діяльність кафедри: договір про взаємне співробітництво (проведення сумісних конференцій, майстер-класів, сумісні публікації) Jafferany Psychiatric & JPS Psychological services (Michigan, USA), клінічна база Медичного Коледжу Центрального Університету Мічигану (2019–2024).
Стажування: OMI Zalzburg Medical Seminar «Dermatology» (2016 р.), OMI Zalzburg Medical Seminar “Chronic Skin Inflammatory diseases”, Австрія (2017 р.) – доц. Ткаченко С.Г.; стажування з англійської мови для освітян «Internship to confirm the English language proficiency and acquaintance with the educational system of all levels in Finland», Фінляндія (2017 р.),– ас. Берегова А.А., ас. Татузян Є.Г.; участь у програмі «Обізнаність лікарів дерматовенерологів з питань психодерматології в Україні», США–Україна (2018 р.) – ас. Гаврилюк О.А.; участь в освітній програмі «Освітня програма для лікарів, організована Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств», Франція (2018 р.) – проф. А.М. Біловол, ас. О.А. Гаврилюк, ас. А.А. Берегова, ас. Є.Г. Татузян; стажування OMI Zalzburg Medical Seminar “Chronic Skin Inflammatory diseases”, Австрія (2019 р.) – ас. О.А. Гаврилюк.
Співробітники кафедри є членами міжнародних фахових асоціацій: EADV, ISD, APMNA та отримувачами міжнародних грантів для участі у Міжнародних фахових Конгресах. Запрошено до проведення лекцій з напрямку психодерматологія професора Mohammad Jafferany, MD, FAPA, з Медичного Коледжу Центрального Університету Мічигану. Також за договором для студентів на конкурсній основі є можливості академічної мобільності щодо стажування у приватній клініці в Америці.

Підготовка аспірантів – навчальна дисципліна «Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією шкірні та венеричні хвороби )».
ТУ «Міждисциплінарні аспекти захворювань шкіри та слизової оболонки» для лікарів терапевтичного профілю.
ТУ «Дерматоестетичні аспекти загальної медицини» для лікарів терапевтичного профілю.

Науковий гурток

Керівник гуртка: асистент Гаврилюк Олександра Анатоліївна, к.м.н.

Члени СНГ: студенти 4-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць в online-форматі Zoom, Google-meet або очно на кафедрі.

На засіданні викладач знайомить студентів із цікавими клінічними випадками. Студенти виступають із міні-презентаціями за різними видами дерматокосметологічної патології.

Нормативні документи освітнього процесу