Про нас

Кафедра урології заснована в серпні 1927 р. професором І.І. Маклецовим на базі Українського інституту удосконалення лікарів. У 2022 р. кафедра урології та дитячої урології Харківської медичної академії післядипломної освіти при реструктуризації закладів вищої освіти України увійшла до складу Харківського національного медичного університету.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Героїв Харкова, 195,
КНП ХОР «Обласний медичний клінічний центр урології та нефрології імені В.І. Шаповала», 5-й та 4-й пов. поліклінічного корп., 4-й пов. клінічно-лікувального корп.
Завідувач
Антонян Ігор Михайлович
професор
im.antonian@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
В.В. Мегера
Відповідальний за навчальну роботу, доцент
vv.mehera@knmu.edu.ua
О.М. Геглюк
Відповідальний за наукову роботу, асистент
om.hehliuk@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
В.В. Россіхін
професор
vv.rossikhin@knmu.edu.ua
А.В. Шусь
доцент
av.shus@knmu.edu.ua
Ф.Г. Мошель
асистент
fh.moshel@knmu.edu.ua

Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці, спеціалізації та удосконаленні фахових знань і навичок лікарів-урологів та лікарів, що первино освоюють фах «Урологія» і «Дитяча урологія» на сучасному рівні науково-технологічних досягнень. Окрім того, кафедра веде підготовку клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів.

Велика увага приділяється також методичній роботі, що нерозривно пов’язана з навчальною та науковою діяльністю. Співробітники кафедри готують та видають монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації з урології, розробляють освітні плани та програми зі спеціалізації та удосконалення з урології, а також беруть участь у підготовці національних підручників.

Науковий напрямок кафедри включає дослідження і впровадження сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики захворювань  сечостатевої системи, таких як сечокам’яна хвороба, інфекції сечових шляхів, новоутворення органів сечостатевого тракту; ретенційної патології верхніх сечових шляхів та аномалій розвитку сечостатевої системи у дітей.

Головною клінічною базою кафедри є Обласний медичний клінічний центр урології, нефрології та андрології ім. В.І. Шаповала. Кафедра опорна за фахом «Дитяча урологія».