Інститути та Центри

Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань
В.о. директора
Щербань Микола Гаврилович
Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ
В.о. директора
Прокопюк Володимир Юрійович
Український інститут мітохондріальної та епігеномної медицини
Директор
Гречаніна Юлія Борисівна
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»
Директор
Мальцев Андрій Володимирович
Науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень ХНМУ
Директор
Макєєва Наталія Іванівна
Університетський стоматологічний центр
Директор
Бірюкова Марина Михайлівна
Центр гендерної освіти
Директор
Карпенко Катерина Іванівна
Центр медичного краєзнавства імені професора В.Д. Отамановського
Директор
Демочко Ганна Леонідівна
Центр медіакомунікацій
Директор
Захаревич Вікторія Михайлівна
Центр паліативної медицини
Директор
Орлова Наталя Василівна
Центр тривимірних технологій
В.о. директора
Шиян Денис Миколайович
Про ННМЦ

До складу Харківського медуніверу входять наступні навчально-наукові медичні центри (ННМЦ):

Університетська клініка ХНМУ

Це багатопрофільна діагностично-лікувальна установа, яка водночас проводить науково-практичну та освітню діяльність. Університетська клініка надає високоспеціалізовану медичну допомогу населенню Харкова і Харківської області, інших областей України, іноземним громадянам.

Університетський стоматологічний центр ХНМУ

Установа, що забезпечує надання висококваліфікованої стоматологічної допомоги, є клінічною базою для поліклінічних відділень та 5 стоматологічних кафедр, на яких здійснюють прийом професори, доценти та досвідченні лікарі.

НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ

Багатопрофільний заклад, який має декілька напрямків діяльності:

Освітній процес із підготовки медичних кадрів на додипломному та післядипломному рівнях освіти.
Надання лікувально-профілактичної та реабілітаційної допомоги хворим на професійні захворювання.
Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць з метою виявлення шкідливих та небезпечних чинників.
Проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, які виконують роботи у шкідливих та небезпечних умовах праці.

Український інститут клінічної генетики ХНМУ

Спеціалізований центр, який є частиною унікального науково-навчально-лікувального об’єднання «Генетика», що включає в себе кафедру медичної генетики та Український інститут клінічної генетики Харківського Національного медичного університету, а також деякі громадські організації.

Науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень ХНМУ

Центр, який створений з метою контролю за доклінічними та клінічними дослідженнями лікарських засобів, біологічно активних речовин, медичної техніки та матеріалів на клінічних базах університету.

Центр сприяє дослідженням на 44 клінічних кафедрах ХНМУ, в 6 навчальних науково-виробничих об’єднаннях, 2 наукових інститутах, а також забезпечує ефективну взаємодію всіх служб та підрозділів університету.

Центр гендерної освіти ХНМУ

Центр, який надає науково-практичну допомогу викладачам та студентам щодо впровадження ідеї гендерної рівності у навчально-виховний процес. Забезпечує проведення виховних заходів, організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Центр медичного краєзнавства імені професора В.Д. Отамановського

Центр медичного краєзнавства ХНМУ об’єднує дослідників медичного краєзнавства Харкова. Метою діяльності є організація, координація, наукове і методичне керівництво, контроль за проведенням наукових досліджень з медичного краєзнавства Харкова, а також популяризація їх результатів.