Про нас

Кафедра терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету була заснована у 1921 р., разом із відкриттям одонтологічного факультету ХМІ.

Навчальна діяльність кафедри полягає у викладанні дисциплін «Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Терапевтична стоматологія», «Основи естетичної реставрації зубів» українською та англійською мовами. Також кафедра веде підготовку клінічних ординаторів та аспірантів.

Науковий напрямок кафедри включає удосконалення та розробку нових методів діагностики, профілактики та лікування хворих із патологією твердих тканин зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота; розробку, лабораторну та клінічну апробацію нових вітчизняних пломбувальних матеріалів, засобів гігієни порожнини рота, лікарських форм і препаратів; хірургічні методи лікування в клініці терапевтичної стоматології; будову, діагностику, лікування та профілактику захворювань скронево-нижньощелепного суглоба; історичний розвиток одонтології (стоматології) в Україні; залежність гомеостазу ротової рідини від різних чинників і способи його корекції.

Кафедра бере участь у міжнародному співробітництві. Клінічною базою кафедри є Університетський стоматологічний центр ХНМУ.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Перемоги, 51, Університетьский стоматологічний центр ХНМУ, 2-й поверх ліве крило, 3-й поверх ліве та праве крило
Завідувач
Рябоконь Євген Миколайович
д.мед.н., професор
ym.riabokon@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Андрєєва Олена Вікторівна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
ov.andrieieva@knmu.edu.ua
Стеблянко Людмила Вікторівна
Відповідальна за лікувальну роботу, асистент
lv.steblianko@knmu.edu.ua
Гармаш Ольга Володимирівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
ov.harmash@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Баглик Тетяна Вікторівна
к.мед.н., доцент
tv.bahlyk@knmu.edu.ua
Воропаєва Людмила Василівна
к.мед.н., доцент
lv.voropaieva@knmu.edu.ua
Жданова Наталія Олексіївна
к.мед.н., доцент
no.zhdanova@knmu.edu.ua
Волкова Ольга Сергіївна
к.мед.н., доцент
os.volkova@knmu.edu.ua
Поврозіна Олена Вікторівна
к.мед.н., доцент
phd.paliyhelen@gmail.com
Черепинська Юлія Анатоліївна
к.мед.н., доцент
ya.cherepynska@knmu.edu.ua
Єлісєєва Ольга Володимирівна
к.мед.н., асистент
yeliseyevadent@gmail.com
Крилова Ольга Володимирівна
доктор філософії, асистент
krylova.olga.volodymyrivna@ gmail.com
Кашаба Марина Анатоліївна
доктор філософії, асистент
tandart23@gmail.com
Бурцев Богдан Геннадійович
асистент
bh.burtsev@knmu.edu.ua
Бурцева Олена Миколаївна
асистент
om.burtseva@knmu.edu.ua
Гоєнко Олена Миколаївна
асистент
om.hoienko@knmu.edu.ua
Горбатовська Наталія Вікторівна
асистент
dr.natalyG@gmail.com
Гур'єва Тетяна Євгенівна
асистент
ty.hurieva@knmu.edu.ua
Максимова Анастасія Юріївна
асистент
Костюк Наталія Гаєвна
асистент
nh.kostiuk@knmu.edu.ua
Крючко Алла Іванівна
асистент
ai.kriuchko@knmu.edu.ua
Соловей Вікторія Олександрівна
асистент
vo.solovei@knmu.edu.ua
Токар Аліма Абдулкадерівна
асистент
aa.tokar@knmu.edu.ua
Канунік Тетяна Сергіївна
асистент
ts.kanunik@knmu.edu.ua

Кафедру засновано 1921 р. разом із відкриттям одонтологічного факультету Харківського медичного інституту (ХМІ). Спочатку кафедра мала назву консервативного зуболікування, потім консервативного зуболікування з пропедевтичною одонтологією. Засновником та першим її завідувачем був професор Ехей Нахменович (Єфим, Юхим Михайлович) Гофунг.

На кафедрі терапевтичної стоматології проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами другого магістерського рівня: «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» та вивчаються освітні компоненти (дисципліни): «Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Виробнича практика (сестринська практика у стоматології)», «Терапевтична стоматологія», «Виробнича лікарська практика», «Виробнича стоматологічна практика», «Основи естетичної реставрації зубів», «Підготовка до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 221 «Стоматологія»», «Основи стоматології».

Удосконалення та розробка нових методів діагностики, профілактики та лікування хворих із патологією твердих тканин зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота; формування стоматологічних порушень в осіб із перинатальною патологією в анамнезі та їх профілактика й лікування; застосування лазерних технологій у лікуванні стоматологічної патології; математичне модулювання в стоматології; кондуктометричний метод дослідження для диференційованого вибору засобів профілактики демінералізації емалі зубів; історичний розвиток одонтології (стоматології) в Україні.

Лікувально-діагностична та консультативна робота кафедри ведеться на базі Університетського стоматологічного центру (УСЦ) та бази кафедри – КНП «Міська стоматологічна поліклініка №2 Харківської міської ради». Загальна площа приміщень кафедри складає 836,4 м2  (учбових кімнат – 11, кабінетів – 14).

Колектив кафедри із залученням студентів надає медичну стоматологічну допомогу населенню. Практична підготовка дозволяє сформувати у здобувача вищої освіти саме ті компетентності, які він не може відпрацювати теоретично і на фантомах. Практична підготовка студентів реалізується через опанування практичних навичок на практичних заняттях, зокрема в роботі з фантомами та проведення виробничої практики. Фантомні класи та клінічні зали оснащені спеціальним матеріально-технічним забезпеченням, що включає стоматологічні установки Chiradenta та CQ-215 – 19 шт.; блок стоматологічний універсальний для відпрацювання мануальних навичок – 10 шт.; блок стоматолога «САТВА БУС» – 32 шт.; ендомотор з наконечником X SMART – 5 шт.; фотополімерна лампа CQ – 31 шт; скалери п’єзоелектричні ультразвукові зі світлом MS-4; діатермокоагулятори; електронні визначники верхівки кореня ОВК 1.0 АВЕКС; електроодонтотестери стану пульпи та електроодонтометри; стоматологічні інструменти та інструментарій, стоматологічні діагностичні, профілактичні й лікувальні матеріали та ін.

Співробітники кафедри є членами Харківського обласного відділення Асоціації стоматологів України.

Міжнародні договори про співпрацю:
Лабораторія «Біоматематика», інститут фізіології Чеської Академії Наук (Прага, Чеська республіка).
Державний університет медицини та фармації ім. Ніколая Тестиміцану (Республіка Молдова).
Литовський університет природних наук (Каунас, Республіка Литва).
Західно-Казахстанський державний медичний університет ім. М. Оспанова (Казахстан).
Інститут фізіологічної реабілітації Академії наук Чеської республіки (Прага, Чеська республіка).
Institute of international academic and scientific cooperation (IIASC) (Варшава, республіка Польща).

Міжнародні ґранти:

Доля Е. І. Західно-Казахстанський державний медичний університет ім. М. Оспанова – участь у реалізації науково-педагогіній програмі “Visiting professor.”

Гармаш О. В. «Czech-BioImaging Open Access» – проект наукового дослідження «Прогнозування стоматологічних захворювань у осіб, які народилися із макросомією».

Черепинська Ю. А. Національний медичний університет, Пловдів, Болгарія Meeting grant – участь у першому національному конгресі “Oral Medicine”, Болгарія, Пловдів.

Стажування:
Волкова О. С. Люблинський медичний університет, м. Люблін, Республіка Польща «Міжнародне післядипломне науково-педагогічне онлайн-стажування для викладачів медичних ЗВО “New and innovative teaching methods in medicine”».
Черепинська Ю. А., Андрєєва О. В. Вища Школа Міжнародних Відносин і Суспільної Комунікації у Хелмі (Республіка Польща) «Оцінка якості освіти у вищій школі.

Доля Е. І. Західно-Казахстанський державний медичний університет ім. М. Оспанова, м. Актобе, Республіка Казахстан «Терапевтична стоматологія».

Андрєєва О. В. European Socio-Technical University, Warsaw, Poland «Терапевтична стоматологія».

Доля Е. І., Волкова О. С., Жданова Н. О. Республіка Польща, м. Краків, Краківський Економічний Університет «Міжнародне науково-педагогічне стажування “Інтернаціоналізація освіти вищих навчальних закладів. Нові та інноваційні методи навчання” для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, незалежно від форм власності та підпорядкування».

Доля Е. І., Волкова О. С. Іран (Ісламська Республіка Іран), Тегеранський університет медичних наук (ТУМН) «Підготовка програми для впровадження мобільності навчання між ХНМУ та ТУМН».
Гармаш О. В. Чеська республіка, Академія наук Чеської республіки. Інститут фізіології, відділення «Біоматематика» «Modern diagnostic strategies and research methods based on confocal microscopy»;

Каміна Т. В. Фінляндія, Західно-фінляндський коледж «Педагогічне навчання».

З 1983 р. кафедра терапевтичної стоматології вела підготовку лікарів-інтернів Харківської та Сумської областей за заочною формою навчання, а починаючи з 1993 р. на очних двомісячних циклах за очно-заочною формою навчання навчалися інтерни тільки Харківської області. Після змін щодо проходження інтернатури в 2005–2006 рр. кафедра проводила підготовку всіх лікарів-інтернів з фаху «Стоматологія» до серпня 2006 р., коли була створена кафедра стоматології, яка і продовжила підготовку лікарів-стоматологів загального профілю.

Післядипломна освіта на кафедрі терапевтичної стоматології здійснюються з 2013 року. Для цього на кафедрі широко використовують різноманітні сучасні методики навчання, активно впроваджуються в начальний процес сучасні стандарти та протоколи надання стоматологічної допомоги хворим, застосовуються елементи дистанційної освіти.

Курси підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів на базі кафедри терапевтичної стоматології ХНМУ проводяться ННІПО відповідно до:
• Наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»
• Наказу МОЗ України від 19.01.2021 № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»
На кафедрі проводяться наступні види підвищення кваліфікації:
• Цикли спеціалізації за фахом «Терапевтична стоматологія» (2 міс)
• Цикли стажування за фахом «Терапевтична стоматологія» (1 міс)
• Цикли тематичного удосконалення (2 тиж)
Форма навчання – очна, очно-дистанційна;
Умови навчання – держзамовлення, контракт.

Цикли вторинної спеціалізації для набуття другої спеціальності за фахом «Терапевтична стоматологія». Цикли стажування, які є видом підвищення кваліфікації лікарів з відповідного розділу спеціальності для лікарів-стоматологів, які не працювали за спеціальністю більше 3 років, або ті, які пропустили черговий термін атестації.

Заходи БПР для лікарів-стоматологів – це цикли ТУ «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань тканин пародонту», «Особливості естетичної реставрації в стоматології».

Науковий гурток

Керівник: доцент  Каміна Тетяна Вікторівна.

Члени гуртка: студенти 3–5-х курсів стоматологічного факультету, V та VІ факультетів (спеціальність «Стоматологія»). Склад гуртка оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання проводяться згідно  із затвердженим графіком очно на кафедрі або online (Zoom, Google-meet).

Напрямки роботи визначені у напрямках ендодонтії, сучасної реставрації коронкової частини зуба, пародонтології та захворювань СОПР, які є основними розділами дисципліни «терапевтична стоматологія». Викладачі, відповідальні за роботу кожного напрямку,  проводять індивідуальне планування та керівництво науковою роботою студентів.  Результати проведених досліджень представляють та обговорюють на засіданні студентського наукового гуртка. Також студенти та викладачі постійно слідкують та докладають інформацію про новітні тенденції з різних розділів терапевтичної стоматології. Після вступів відбуваються обговорення доповідей та дискусії.

Студентські конференції в Україні та країнах зарубіжжя відвідуються гуртківцями кафедри, які докладають і публікують тези. Також члени гуртку кафедри постійно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді, інтелектуальному конкурсі «Брейн-ринг зі стоматології»

Нормативні документи освітнього процесу