Академічна доброчесність

Важливим напрямом діяльності університету став розвиток системи академічної доброчесності.

Відповідно до ст.42 Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рекомендації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, які затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол № 11) в університеті вдосконалено нормативну базу з питань академічної доброчесності. Враховуючи діюче законодавство, ми прагнемо того, щоб університетська спільнота була спрямована на запобігання, перешкоджання та зупинення проявів академічної недоброчесності шляхом створення позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища.

Заходи з розвитку культури академічної доброчесності
Група сприяння академічній доброчесності в ХНМУ
Перевірка на антиплагіат

Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду: проводиться за допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту наявності чи відсутності текстових та ілюстративних запозичень. В Університеті використовуються лише ті програми, із розробниками, власниками, представниками яких укладено договір та/або надано дозвіл на використання створених в Університеті.

Щорічно ХНМУ укладає договір на використання антиплагіатного програмного забезпечення.