Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики

Про нас

Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Харківського національного медичного університету заснована у 2023 році шляхом об’єднання двох кафедр навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ – кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології, яка працює в ХНМУ з 2012 року та кафедри медичної генетики –  перша самостійна кафедра генетики в Україні, яку засновано у 2000 році, а вже з 2003 року стала опорною кафедрою з медичної генетики в країні.

Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики працює в системі післядипломної освіти на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ. Основними напрямками її діяльності є навчально-методична, наукова, консультативна та лікувально-діагностична робота.

Контактні дані
Адреса:
пр. Незалежності, 13, КНП ХОР «Міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр – центр рідкісних (орфанних) захворювань», м. Харків
Адреса:
вул. Отакара Яроша, 3-Б, КНП «Пологовий будинок № 1», м. Харків
Email:
kaf.nnipo.akusherstva@knmu.edu.ua
Завідувач
Гречаніна Олена Яківна
чл.-кор. НАМНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
oy.hrechanina@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Молодан Людмила Володимирівна
Відповідальна за лікувальну роботу та післядипломну освіту , к.мед.н, доцент
lv.molodan@knmu.edu.ua
Бугайова Олена Валеріївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н, доцент
ov.buhaiova@knmu.edu.ua
Гузь Ірина Анатоліївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
ia.huz@knmu.edu.ua
Вигівська Людмила Анатоліївна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
la.vyhivska@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Щербіна Ірина Миколаївна
д.мед.н., професор
im.shcherbina@knmu.edu.ua
Качайло Ірина Анатоліївна
к.мед.н., доцент
ya.kachailo@knmu.edu.ua
Меренкова Ірина Миколаївна
к.мед.н., доцент
im.merenkova@knmu.edu.ua
Благовещенський Євген В’ячеславович
к.мед.н., доцент
yv.blahoveshchenskyi@knmu.edu.ua
Новікова Анастасія Артемівна
к.мед.н., асистент
aa.novikova@knmu.edu.ua
Єлісєєв Володимир Михайлович
асистент
vm.yelisieiev@knmu.edu.ua
Благовещенський Роман Євгенович
асистент
romanblagov12@gmail.com
Плєхова Олеся Олександрівна
асистент
oo.pliekhova@knmu.edu.ua
Пилипенко Наталія Сергіївна
аспірант
Кєбашвілі Саломе Вахтангівна
аспірант
sv.kebashvili@knmu.edu.ua
Кравченко Олена Вікторівна
лаборант
ov.kravchenko@knmu.edu.ua

Історія кафедри розпочинається в 1965 р. на кафедрі акушерства та гінекології лікувального факультету Харківського медичного інституту, яку очолював професор Іван Іванович Грищенко. Він запропонував своїй учениці Олені Яківні Труновій (Гречаніній) продовжити справу свого професійного життя, що полягала в корекції порушень статевого розвитку з позицій сучасних генетичних знань. Була розпочата хірургічна та терапевтична корекція вад статевих органів, яка супроводжувалась розвиненням генетичного лабораторного супроводу.

Кафедра працює в системі післядипломної освіти на базі Навчально-науковий інституту післядипломної освіти ХНМУ.
З 2012 р. на кафедрі проводиться первинна трирічна спеціалізація лікарів-інтернів за фахом «Акушерство та гінекологія». Навчальний процес здійснюється відповідно до державної програми з акушерства та гінекології (2014 р.), на підставі якої створена робоча програма та плани для лікарів-інтернів очної та заочної форми навчання, які щорічно переглядаються та доповнюються з урахуванням змін у підготовці фахівців. З 2017–2018 н.р. на кафедрі також навчаються лікарі-інтерни загальної практики–сімейної медицини на циклі «Здоров’я жінки». Вперше впроваджено викладання дитячої гінекології для лікарів-інтернів, лікарів акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, дитячих хірургів, педіатрів, сімейних і підліткових лікарів.
З 2012–2013 н.р. щорічно проводиться післядипломне вдосконалення лікарів на циклах тематичного удосконалення (ТУ): «Ультразвукова діагностика в гінекології та перинатології», «Ургентні стани в гінекології дитячого та підліткового віку», «Кольпоскопія в гінекології», «Порушення статевого розвитку та менструальної функції», «Актуальні питання гінекології дитячого та підліткового віку», «Гінекологічна ендокринологія», «Сучасні питання акушерства та гінекології», «Використання сучасних репродуктивних технологій в медичній практиці», «Безплідний брак», «Дитяча та підліткова гінекологія в педіатричній практиці», «Вагітність та контрацепція у неповнолітніх», «Актуальні питання дитячої гінекології в практиці сімейного лікаря», «Акушерська та гінекологічна патологія в практиці сімейного лікаря», «Порушення розвитку та функцій репродуктивної системи», «Ультразвукова діагностика в гінекології та дитячій гінекології», «Малоінвазивна хірургія в гінекології та дитячій гінекології», – спеціалізація за фахом «Дитяча гінекологія», вдосконалення лікарів на робочому місті на клінічних базах кафедри.
Для лікарів-інтернів ХНМУ також проводяться суміжні цикли: для педіатрів та неонатологів – «Дитяча гінекологія», для хірургів – «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології».
У навчальному процесі використовуються 360 методичних вказівок для лікарів-інтернів.
З 2016–2017 н.р. на кафедрі навчаються студенти 6-го курсу III медичного факультету («Педіатрія») зі спеціальності «Акушерство, гінекологія, в тому числі дитяча гінекологія». З 2019–2020 н.р. на кафедрі почали навчання студенти 4-го та 5-го курсів ІІІ медичного факультету («Педіатрія», «Медицина») зі спеціальності «Акушерство та гінекологія».
Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах:
– КНП «Пологовий будинок № 1 м. Харкова» (110 ліжок акушерсько-гінекологічного профілю);
– КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» (із 10 спеціалізованими стаціонарними ліжками та амбулаторним прийомом у консультативній поліклініці з дитячої гінекології).
На кафедрі затверджена аспірантура за фахом «Акушерство та гінекологія», існує науковий гурток.
Навчальний процес проводиться з урахуванням сучасних трактувань, лекції та практичні заняття викладаються із застосуванням новітніх технічних засобів, у тому числі мультимедійної апаратури, онлайн-інформаційної мережи, оновленого банку наочних посібників, із використанням симуляційних муляжів, власного комп’ютерного класу.
З 2019 р. на кафедрі акушерства, гінекології та дитячої гінекології втілено сучасні інноваційні методи дистанційної освіти – система інтерактивного опитування і голосування Turning Point. Це унікальна система проведення тестування та автоматичного отримання аналітичних матеріалів для будь-яких напрямків професійної освіти. До процесу використання даних технологій залучені студенти, інтерни, аспіранти, лікарі-курсанти. З 2020 р. в навчальний процес інтегровано дистанційне навчання за фахом «Акушерство та гінекологія» і «Дитяча гінекологія».
З метою підвищення рівня навчального процесу кафедра взаємодіє з кафедрами педіатрії, дитячої хірургії, іноземних мов, української мови, стоматології ХНМУ, кафедрами акушерства та гінекології Буковинського медичного університету, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, КМАПО, ХМАПО з наступних проблем: перинатологія, сучасні методи діагностики, лікування, профілактики в акушерстві, гінекології, дитячій гінекології, внутрішньоутробної гіпоксії плода та проведення реанімаційних заходів у пологовому залі на основі наказів МОЗ України та нових методичних розробок і протоколів європейського та міжнародного рівня.
Для подальшого удосконалення навчального процесу на кафедрі є 9 комп’ютерних програм (6 із них створені співробітниками), які використовуються в навчальному та тестуючому режимах; банк навчальних відеофільмів, зокрема 11 власних.
Для підвищення якості викладання дисциплін створені методичні вказівки, затверджені МОЗ України та ХНМУ, з питань запальних захворювань статевої системи, статевого виховання, «гострого живота», акушерських кровотеч, аномалій розвитку геніталій, ведення вагітності, синдрому затримки розвитку внутрішньоутробного плода, які активно використовуються в навчальному процесі.

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення акушерсько-гінекологічних проблем жіночого організму від народження до клімаксу, зокрема дитячої та підліткової гінекології, перинатології, особливо невиношування. Досліджують запальні захворювання статевих органів, безплідність, клімактеричні порушення, ургентні стани жіночої статевої системи в різних вікових групах. Тема науково-дослідної роботи кафедри – «Клініко-патогенетичні особливості та шляхи корекції патологічних станів репродуктивної системи жіночого організму у різні вікові періоди». На кафедрі за час її існування протягом 2012–2021 рр. виконано 6 магістерських, 5 кандидатських, 1 докторська дисертації, виконується 4 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за фахом «Акушерство та гінекологія». Видано 32 деклараційних патенти України на корисну модель, інформаційні листи, нововведення, методичні рекомендації для лікарів та отримані акти впровадження наукових розробок в систему практичної охорони здоров’я.
Більшість співробітників кафедри здобули другу вищу освіту:
Професор Тучкіна І. О. – Магістр за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»
Професор Вигівська Л. А. – Магістр за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»
Доцент Гузь І. А. – Магістр за спеціальністю «Менеджмент в охороні здоров’я»
Доцент Благовещенський Є. В. – Магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
Асистент Копітько С. М. – Магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
Асистент Качайло І. А. – Магістр за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»
Асистент Пилипенко Н. С. – Магістр за спеціальністю «Публічне управління та менеджмент в охороні здоров’я»
Асистент Кєбашвілі С. В. – Магістр за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»
Лаборант Плєхова О. О. – Магістр за спеціальністю «Філологія», Магістр за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування»
Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології плідно співпрацює з низкою міжнародних товариств та асоціацій з акушерства, гінекології, дитячої та підліткової гінекології, гінекологічної ендокринології, є активним учасником щорічних всесвітніх, європейських, міжнародних, українських конгресів, конференцій та форумів. Співробітники кафедри систематично публікують результати наукових здобутків у закордонних та вітчизняних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar, Index Copernicus та ін.), та активно проходять стажування у провідних клініках світу.
Для лікарів практичної охорони здоров’я щоквартально згідно з планами ДОЗ ХОДА кафедра проводить обласні та міжрегіональні конференції з міжнародною участю, школи-семінари в рамках Дня спеціаліста: «Актуальні питання акушерства, гінекології та дитячої гінекології».

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах: КНП «Пологовий будинок № 1 м. Харкова» (110 ліжок акушерсько-гінекологічного профіля) та КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня №1» (із 10 спеціалізованими стаціонарними ліжками та амбулаторним прийомом у консультативній поліклініці з дитячої гінекології).
На кафедрі проводиться лікувально-профілактична, організаційно-методична робота, здійснюється науково-методична та лікувальна допомога галузевим підрозділам, профільним кафедрам акушерства та гінекології, лікарям акушерам-гінекологам, репродуктологам, педіатрам, дитячим гінекологам та хірургам. Кафедра керує роботою служби дитячої та підліткової гінекології у Харківському регіоні (проф. Тучкіна І. О. є Експертом ДОЗ ХОДА з питань акушерства гінекології, дитячої гінекології, Віце-президентом Української Асоціації лікарів гінекологів дитячого та підліткового віку). На клінічних базах проводяться щотижневі обходи професора і доцентів кафедри, консиліуми, клінічні та патологоанатомічні конференції, медичні наради. Співробітники кафедри разом із лікарями-інтернами ведуть санітарно-просвітницьку роботу у м. Харкові і районах Харківської області для лікарів практичної охорони здоров’я та населення з питань статевого виховання, здорового способу життя, профілактики гінекологічної захворюваності у дітей, підлітків, жінок. Співробітниками кафедри здійснюється висококваліфікована амбулаторна консультативна та лікувальна акушерсько-гінекологічна допомога жінкам різного віку, робота із вагітними жінками, гінекологічними пацієнтками різного віку у стаціонарах клінічних баз, проведення профілактичних оглядів дівчат-підлітків з метою раннього виявлення гінекологічної патології та незапланованої вагітності у жінок і дівчат, профілактика збереження їх репродуктивного потенціалу.

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології плідно співпрацює зі Всесвітнім товариством гінекологів-ендокринологів (ISGE), Європейським та Всесвітнім товариствами дитячої та підліткової гінекології (EUROPAG, IFIGIJ), Міжнародним товариством з контрацепції (ISC), Королівським коледжем акушерів та гінекологів Великобританії (RCOG), Національними Асоціаціями дитячої та підліткової гінекології Казахстану, Болгарії, Литви, Італії, Сербії, Аргентини, Німеччини, Чехії, Австралії, Ізраїлю.
У рамках міжнародної співпраці виконана науково-практична робота на тему «Молодіжна програма: формування здорового способу життя».
Колектив кафедри постійно бере участь у Республіканських та Міжнародних форумах: 29-му Європейському конгресі з репродуктології та ембріології (Великобританія, 2013 рік), 23-й міжнародній конференції «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» (РФ, 2013 р.), Всесвітніх конгресах з гінекологічної ендокринології (Італія, 2014, 2016, 2018, 2020 рр.), Національному конгресі з міжнародною участю з акушерства та гінекології (Болгарія, 2014 рік), Міжнародних конференціях «Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков» та «Природа женщины» (Казахстан, 2014, 2016 рр.), 17-му та 18-му Всесвітніх конгресах педіатричної та підліткової гінекології (Гонконг, 2013 р.; Італія, 2016 р., 2018 р.), 13-му, 14-му, 15-му Європейських конгресах з дитячої та підліткової гінекології (Великобританія, 2014 р.; Італія, 2016 р. – з отриманням проф. Тучкіною І. О. сертифіката за кращу усну доповідь; Литва, 2017 р., Ротердам, 2021 р. – з отриманням проф. Тучкіною І. О. із співавторами першого призу за кращу стендову доповідь).
Кафедра регулярно проводить обласні та міжрегіональні конференції та симпозіуми «Актуальні питання акушерства, гінекології та дитячої гінекології» (1 раз у квартал). На кафедрі з 2014 р. впроваджена система проведення дистанційних республіканських та міжнародних відеоконференцій: у 2015 р. проведена Міжнародна конференція із трансляцією онлайн та телемостом «Україна – СХІД-ЗАХІД» з питань акушерства, гінекології та дитячої гінекології, присвячена 210-й річниці ХНМУ, у 2016 та у 2017 рр. – Республіканські та Міжнародна онлайн конференції з телемостом Харків–Запоріжжя, Харків–Алмати (Казахстан). Співробітники кафедри взяли активну участь у роботі Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Гіпоменструальний синдром у дівчаток-підлітків (патогенез, профілактика, віддалені наслідки)», що відбувся 24.05.2017 р. в Харкові, в роботі Пленумів акушерів-гінекологів України з міжнародною участю (проф. Тучкіна І. О. – модератор секції; 12 доповідей від співробітників кафедри) – Одеса, 2017 р.; Київ, 2018 р.; Київ, 2019 р. У вересні 2017 р. проведена Міжнародна конференція, присвячена пам’яті проф. Богдашкіна М. Г. та 5-річчю заснування кафедри з трансляцією в онлайн режимі і участю закордонних фахівців, звіт про яку було розміщено на сайті Всесвітнього товариства дитячої та підліткової гінекології (FIGIJ) у 2018 р. У 2019 р. колектив кафедри взяв участь у роботі 1st Pan-European Trainees’ Congress in Paediatric and Adolescent Gynaecology (Німеччина, м. Франкфурт) і 9 Konference Nemocničních Gynecologů A Porodníků (Чеська Республіка, м. Прага).
Співробітниками кафедри проводиться велика робота з молодими науковцями. Лікарі-інтерни, студенти наукового гуртка, молоді вчені кафедри беруть активну участь у щорічних фестивалях молодіжної науки – «Медицина III тисячоліття» та наукових міжнародних форумах ISIC ХНМУ. З 2012 р. молодими фахівцями було представлено біля 40 усних та стендових доповідей, опубліковано 42 тез, отримані дипломи I, II, III ступеня за участь у цих наукових заходах. У 2016 р. отримано I місце за кращу наукову роботу, представлену на Республіканській конференції молодих вчених (Тернопіль, 2016), отримано дипломи за участь у Республіканських олімпіадах за фахом «Акушерство та гінекологія».

Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології плідно співпрацює зі Всесвітнім товариством гінекологів-ендокринологів (ISGE), Європейським та Всесвітнім товариствами дитячої та підліткової гінекології (EUROPAG, IFIGIJ), Міжнародним товариством з контрацепції (ISC), Королівським коледжем акушерів та гінекологів Великобританії (RCOG), Національними Асоціаціями дитячої та підліткової гінекології Казахстану, Болгарії, Литви, Італії, Сербії, Аргентини, Німеччини, Чехії, Австралії, Ізраїлю.
У рамках міжнародної співпраці виконана науково-практична робота на тему «Молодіжна програма: формування здорового способу життя».
Колектив кафедри постійно бере участь у Республіканських та Міжнародних форумах: 29-му Європейському конгресі з репродуктології та ембріології (Великобританія, 2013 рік), 23-й міжнародній конференції «Репродуктивные технологии сегодня и завтра» (РФ, 2013 р.), Всесвітніх конгресах з гінекологічної ендокринології (Італія, 2014, 2016, 2018, 2020 рр.), Національному конгресі з міжнародною участю з акушерства та гінекології (Болгарія, 2014 рік), Міжнародних конференціях «Актуальные вопросы гинекологии детей и подростков» та «Природа женщины» (Казахстан, 2014, 2016 рр.), 17-му та 18-му Всесвітніх конгресах педіатричної та підліткової гінекології (Гонконг, 2013 р.; Італія, 2016 р., 2018 р.), 13-му, 14-му, 15-му Європейських конгресах з дитячої та підліткової гінекології (Великобританія, 2014 р.; Італія, 2016 р. – з отриманням проф. Тучкіною І. О. сертифіката за кращу усну доповідь; Литва, 2017 р., Ротердам, 2021 р. – з отриманням проф. Тучкіною І. О. із співавторами першого призу за кращу стендову доповідь).
Кафедра регулярно проводить обласні та міжрегіональні конференції та симпозіуми «Актуальні питання акушерства, гінекології та дитячої гінекології» (1 раз у квартал). На кафедрі з 2014 р. впроваджена система проведення дистанційних республіканських та міжнародних відеоконференцій: у 2015 р. проведена Міжнародна конференція із трансляцією онлайн та телемостом «Україна – СХІД-ЗАХІД» з питань акушерства, гінекології та дитячої гінекології, присвячена 210-й річниці ХНМУ, у 2016 та у 2017 рр. – Республіканські та Міжнародна онлайн конференції з телемостом Харків–Запоріжжя, Харків–Алмати (Казахстан). Співробітники кафедри взяли активну участь у роботі Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Гіпоменструальний синдром у дівчаток-підлітків (патогенез, профілактика, віддалені наслідки)», що відбувся 24.05.2017 р. в Харкові, в роботі Пленумів акушерів-гінекологів України з міжнародною участю (проф. Тучкіна І. О. – модератор секції; 12 доповідей від співробітників кафедри) – Одеса, 2017 р.; Київ, 2018 р.; Київ, 2019 р. У вересні 2017 р. проведена Міжнародна конференція, присвячена пам’яті проф. Богдашкіна М. Г. та 5-річчю заснування кафедри з трансляцією в онлайн режимі і участю закордонних фахівців, звіт про яку було розміщено на сайті Всесвітнього товариства дитячої та підліткової гінекології (FIGIJ) у 2018 р. У 2019 р. колектив кафедри взяв участь у роботі 1st Pan-European Trainees’ Congress in Paediatric and Adolescent Gynaecology (Німеччина, м. Франкфурт) і 9 Konference Nemocničních Gynecologů A Porodníků (Чеська Республіка, м. Прага).
Співробітниками кафедри проводиться велика робота з молодими науковцями. Лікарі-інтерни, студенти наукового гуртка, молоді вчені кафедри беруть активну участь у щорічних фестивалях молодіжної науки – «Медицина III тисячоліття» та наукових міжнародних форумах ISIC ХНМУ. З 2012 р. молодими фахівцями було представлено біля 40 усних та стендових доповідей, опубліковано 42 тез, отримані дипломи I, II, III ступеня за участь у цих наукових заходах. У 2016 р. отримано I місце за кращу наукову роботу, представлену на Республіканській конференції молодих вчених (Тернопіль, 2016), отримано дипломи за участь у Республіканських олімпіадах за фахом «Акушерство та гінекологія».

Науковий гурток

Керівник гуртка: к. мед. н., доцент доцент Меренкова Ірина Миколаївна.
Щомісяця на кафедрі проводиться засідання наукового гуртка, де обговорюються актуальні питання акушерства, гінекології та дитячої гінекології.

Основні напрямки в роботі наукового гуртка кафедри АГДГ ХНМУ
Наукова діяльність: студенти та молоді науковці беруть активну участь в конференціях і заходах різного рівня в університеті та за його межами. Крім того, представники наукового гуртка кафедри щорічно є делегатами на конференціях міжнародних асоціацій акушерів-гінекологів та дитячих гінекологів.
Практична діяльність: студенти та молоді вчені є асистентами на оперативних втручаннях, а також учасниками клінічних розборів у КНП «Пологовий будинок № 1 м. Харкова» та КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1». Крім того, студенти мають можливість відвідувати нічні чергування для більш детального ознайомлення зі спеціальністю.

На кафедрі використовуються новітні методи навчання студентів і молодих вчених у вигляді інтерактивного навчання, а також проводяться тренінги у симуляційному центрі ХНМУ.

Нормативні документи освітнього процесу