Університет на міжнародній арені
Вийди за межі - стань International

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів діяльності Харківського національного медичного університету, який реалізується в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

Харківський національний медичний університет співпрацює з понад 85 партнерськими установами та організаціями за кордоном. Університет активно бере участь у глобальній співпраці з міжнародними асоціаціями, зокрема із  Міжнародною асоціацією університетів світу (IAU) та Організацією з PhD освіти у біомедицині та клінічній медицині у Європейському регіоні (ORPHEUS).

ХНМУ пропонує своїм студентам та науково-педагогічним працівникам широкий спектр програм академічної мобільності, програм подвійних дипломів, надає можливості для реалізації наукових проєктів для набуття нових знань та професійних навичок, отримання досвіду роботи за кордоном,  особистого знайомства з іноземним навчальним процесом та методикою викладання.

З метою поліпшення якості вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності у вітчизняному та міжнародному освітньому просторі, зміцнення міжнародного іміджу в науково-дослідній та академічній діяльності в університеті було розроблено Стратегію інтернаціоналізації Харківського національного медичного університету 2019/2025.