Міжнародний проєкт «Студент-студенту»

Суть проєкту – популяризація освітньої діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до творчої роботи та інноваційної діяльності за допомогою підготовки та створення відео-лекцій з обраних тем, в яких студенти висвітлюють складні питання в медицині, які викликають непорозуміння або складнощі у майбутніх фахівців лікарської справи. Ці лекції створюють як допомогу іншим студентам, які можуть використовуватися при підготовці до іспитів, семінарів тощо.

Проєкт надає умови для розвитку творчих здібностей обдарованої молоді, формує сучасний світогляд, дає поштовх до самостійного наукового пізнання, прищеплює здатність до критичного мислення, формує потреби особистості до самоосвіти й самореалізації. Такий досвід допомагає студентам спробувати себе в ролі лекторів, що надає їм змогу опанувати так звані soft skills, навчає їх долати страх перед виступами перед великою аудиторією, самоорганізовувати себе при підготовці до лекцій, пошуку нової інформації та поглибленні знань з обраної теми. Проєкт сприяє підготовці студентів до життєдіяльності в інформаційному світі та прискоренню інтеграції інформаційних технологій в освітній процес через задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу та запровадження нових форм навчанням із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та використанні комунікаційно-інформаційних засобів, глобальних інформаційно-освітніх мереж у навчальному процесі.

Це вигідний взаємозв’язок освіти й науки, педагогічної теорії та практики, викладачів та студентів, оскільки викладачі займаються підготовкою та перевіркою матеріалу, який використовують студенти-лектори під час відеолекцій.

Основна мета проєкту: створити банк презентацій – відеолекцій на складні чи спірні питання в галузі клінічної фармакології та внутрішньої медицини шляхом підготовки та розроблення відеолекцій, організації онлайн заходів із залученням студентських громад ХНМУ та університетів-партнерів.