Кафедра інфекційних і дитячих інфекційних хвороб, паразитології, фтизіатрії та пульмонології

Про нас

З 13.12.2022 р. в ході реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) була створена кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології, до складу якої увійшли наступні кафедри ХМАПО:

 • інфекційних хвороб;
 • дитячих інфекційних хвороб;
 • медичної паразитології та тропічних хвороб;
 • фтизіатрії та пульмонології;
 • дитячої фтизіатрії та пульмонології.
Контактні дані
Адреса:
пр. Героїв Сталінграду, 160,
м. Харків
Завідувач
Бодня Катерина Ігорівна
д.мед.н., професор
ki.bodnia@knmu.edu.ua
Відповідальні
Асоян Ірина Миколаївна
Завуч кафедри, к.мед.н., доцент
im.asoian@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Ходак Лариса Анатоліївна
д.мед.н., професор
la.khodak@knmu.edu.ua
Зосімов Анатолій Миколайович
д.мед.н., професор
am.zosimov@knmu.edu.ua
Малий Василь Пантелейович
д.мед.н., професор
vp.malyi@knmu.edu.ua
Навєт Тетяна Іванівна
к.мед.н., доцент
ti.naviet@knmu.edu.ua
Велієва Тунзала Алікизи
д.мед.н., доцент
ta.veliieva@knmu.edu.ua
Ходош Едуард Михайлович
к.мед.н., доцент
em.khodosh@knmu.edu.ua
Рогожин Антон Вікторович
к.мед.н., доцент
av.rohozhyn@knmu.edu.ua
Макаренко Валентина Дмитрівна
к.мед.н., доцент
vd.makarenko@knmu.edu.ua
Міщенко Вікторія Анатоліївна
к.мед.н., доцент
va.mishchenko@knmu.edu.ua
Огієнко Вікторія Ігорівна
к.мед.н., асистент
vi.ohiienko@knmu.edu.ua
Маслова Валентина Степанівна
к.мед.н., асистент
vs.maslova@knmu.edu.ua
Завгородня Любов Василівна
асистент
lv.zavhorodnia@knmu.edu.ua
Скорик Любов Іванівна
ст. викладач
li.skoryk@knmu.edu.ua

З 13.12.2022 р. в ході реорганізації Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) була створена кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології, до складу якої увійшли наступні кафедри ХМАПО:

 • інфекційних хвороб;
 • дитячих інфекційних хвороб;
 • медичної паразитології та тропічних хвороб;
 • фтизіатрії та пульмонології;
 • дитячої фтизіатрії та пульмонології.

Виконує обов’язки завідувача новоствореної кафедри д.мед.н., професор Нартов Павло Вікторович.

 Кафедра інфекційних хвороб

Кафедру інфекційних хвороб Українського інституту вдосконалення лікарів (УІУВ) було засновано в 1923 р. на базі 2-ї міської лікарні. Організатором і першим її завідувачем був професор І.Р. Брауде (1923–1947) та одночасно з 1934 по 1958 р. – завідувачем кафедри інфекційних хвороб Харківського медичного інституту.

Основним напрямком діяльності кафедри на той час було підвищення кваліфікації сільських лікарів області з інфекційної патології. З 1927 р. на кафедрі були організовані цикли зі спеціалізації та вдосконалення лікарів.

З 1947 по 1969 р. кафедру очолював досвідчений клініцист, доцент С.І. Фланчик (засновник та організатор кафедри інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту), який продовжив традиції свого вчителя.

Наступним керівником кафедри упродовж 10 років був д.мед.н., професор С.Є. Карюк – один із піонерів вивчення такої природно-вогнищевої інфекції, як псевдотуберкульоз. У Харкові він першим клінічно виявів і лабораторно підтвердив існування псевдотуберкульозу.

У 80-х роках кафедру очолювали відповідно д.мед.н., професор Л.О. Яценко і доцент Ю.О. Кричевський.

З 1990 р. кафедрою керував д.мед.н., професор В.П. Малий. Він вивчав псевдотуберкульоз, кишковий єрсиніоз, кліщовий енцефаліт, рикетсіози, хворобу Лайма, вірусні гепатити та СНІД.

Кафедра медичної паразитології та тропічних хвороб

Кафедра епідеміології УІУВ була створена в 1926 р. Засновником її був дійсний член АМН СРСР, д.мед.н., професор М.Н. Соловйов.

Викладання медичної паразитології на кафедрі розпочато в 1949 р. з приходом професора Євгена Семеновича Щульмана. У 1950–1968 pp. він завідував кафедрою епідеміології з медичною паразитологією. Професор Є.С. Щульман – один із перших соратників та послідовників академіка Скрябіна, видний учений, під керівництвом якого проводилася інтенсивна робота з організації масових заходів щодо боротьби з гельмінтозами в Україні.

У 1968 р. на базі кафедри епідеміології було створено єдину в Україні клінічну кафедру медичної паразитології. Першим її завідувачем було обрано доктора медичних наук, професора Р.Г. Лукшину.

У 2001 р. кафедру медичної паразитології та тропічних хвороб було відновлено як єдину в Україні. У 2001–2021 рр. кафедрою керувала Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор К.І. Бодня.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Кафедра дитячих інфекційних хвороб заснована 10 лютого 1993 р., коли дитячі інфекції стали лікарською спеціальністю. Базою кафедри була Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня м. Харкова. Першим завідувачем кафедри був к.мед.н., доцент Макаренко Костянтин Костянтинович (1993–2000). З 2000 по 2022 р. кафедру очолювала д.мед.н., професор Ходак Лариса Анатоліївна.

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

Кафедра була створена у 1930 році. Її засновник – проф. М.М. Шейнін. У 30-ті роки під керівництвом проф. Б.Л. Яхніса вперше було впроваджено вакцинацію БЦЖ проти туберкульозу, проф. Б.З. Буніна запропонувала методику туберкулінотерапії.

Кафедра брала участь у колективному дослідженні «Режими хіміотерапії туберкульозу» за програмою ВООЗ, а також виконувала програми Всесоюзного експерименту щодо зниження розповсюдженості туберкульозу, вирішувала питання бактеріології туберкульозу, чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів, централізації бактеріологічної служби.

 Кафедра дитячої фтизіатрії та пульмонології

У 1930 р. на базі першого в Україні науково-дослідницького інституту туберкульозу було засновано кафедру дитячого туберкульозу під керівництвом проф. Б. М. Яхніса, яка існувала самостійно до 1945 р, а потім до 1967 р. була у складі кафедри фтизіатрії та пульмонології.

З 1967 р. кафедра дитячого туберкульозу відокремилася під керівництвом проф. Т.О. Старожинської – блискучого клініциста, педагога та організатора, яка ще й обіймала посаду першого проректора Українського інституту удосконалення лікарів.

З 1975 р. це кафедра дитячого туберкульозу і пульмонології. З 1984 по 2017 р. кафедру очолювала професор І.О. Сіренко, учениця проф. Т.О. Старожинської, яка пройшла шлях від клінічного ординатора до доктора медичних наук, професора. З 2017 по 2022 р. завідувала кафедрою дитячої фтизіатрії та пульмонології д.м.н., проф. Л. А. Суханова.

На кафедрі проводиться безперервна післядипломна освіта лікарів та вивчаються такі дисципліни: інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, паразитологія, дитяча та доросла фтизіатрія, пульмонологія.

Лікарі навчаються на циклах тематичного удосконалення, стажування, спеціалізації. Проводиться інтернатура за фахом «Інфекційні хвороби».

Практична підготовка здобувачів освіти та лікувальна робота співробітників кафедри відбувається на клінічних базах: КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня», КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», Центр медичної паразитології, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, КНП «Міська клінічна лікарня № 13» ХМР, КНП ХОР «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер № 7». Слухачі мають змогу спостерігати за лікувально-діагностичним процесом в режимі реального часу, відпрацьовувати практичні навички

Цикли, які проводяться на кафедрі

 1. Інтернатура за фахом «Інфекційні хвороби».
 2. Спеціалізація за фахом «Інфекційні хвороби», «Дитячі інфекційні хвороби», «Пульмонологія», «Фтизіатрія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча фтизіатрія», «Паразитологія», «Ентомологія».
 3. Стажування за фахом «Інфекційні хвороби», «Дитячі інфекційні хвороби», «Паразитологія», «Пульмонологія», «Фтизіатрія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча фтизіатрія».
 4. Передатестаційний цикл «Ентомологія».
 5. Цикли тематичного удосконалення:
 • Особливо небезпечні та небезпечні інфекції.
 • Раціональна антибактеріальна та антивірусна терапія інфекційних хвороб на догоспітальному та госпітальному етапах.
 • Інфекції, що регулюються міжнародними медико-санітарними правилами та інші небезпечні інфекції.
 • Нейроінфекції у практиці клініциста.
 • Діагностика та профілактика проблемних інфекційних хвороб у вагітних та при плануванні вагітності.
 • Коронавірусна хвороба COVID-19.
 • Герпесвірусні та інші вірусні й бактеріальні інфекції.
 • Грип та інші гострі респіраторні захворювання.
 • Актуальні нейроінфекції у дітей в загальній медицині.
 • TORCH-інфекції у дітей.
 • Керовані інфекції у дітей.
 • Сучасні питання інфекційних хвороб у дітей.
 • Проблеми легеневих хвороб у дітей.
 • Ведення та лікування пацієнтів, хворих на туберкульоз.
 • Медична гельмінтологія та протозоологія.
 • Лабораторна діагностика кишкових гельмінтозів та протозоозів.
 • Проблеми медичної паразитології та ентомології.
 • Діагностика та лікування захворювань легень.
 • Своєчасне виявлення та діагностика туберкульозу органів дихання.
 • Диференційна діагностика захворювань органів дихання.

Сьогодні на кафедрі велику увагу приділяють таким актуальним та «забутим» захворюванням, як коронавірусна хвороба COVID-19, вірусні гепатити, хвороба Лайма, «дитячі» інфекції, ВІЛ-інфекція, менінгіти та менінгоенцефаліти вірусної та бактеріальної етіології.

Відбувається вивчення патогенезу, клініки та схем лікування гельмінтозів, демодекозу та токсоплазмозу, герпесвірусних інфекцій у дітей та дорослих з ураженням нервової системи, реактивність організму дітей після внутрішньошкірної вакцинації і ревакцинації БЦЖ.

Кафедра бере учать у НДР «Етіопатогенетичні, клініко-імунологічні особливості перебігу актуальних вірусних і бактеріальних інфекційних хвороб та удосконалення лікувально-діагностичної тактики».

Отримані нові дані успішно впроваджуються в практичну діяльність лікувальних установ, де слухачі кафедри мають змогу спостерігати за науково-практичним процесом у режимі реального часу.

Перспективним напрямком роботи кафедри є подальше вивчення порушень процесів адаптації при інфекційних інвазіях та їх корекція, розробка пропозицій для практики охорони здоров’я, подальша оптимізація навчального процесу з використанням результатів власних наукових досліджень і досягнень світової науки.

Співробітники кафедри брали участь у доповідях на українських та міжнародних симпозіумах та конгресах (Мілан, Лондон, Барселона, Берлін, Амстердам, Відень, Інсбрук, Мюнхен, Париж, Флоренція), є учасниками семінарів ВООЗ. Завідувач кафедри очолює Асоціацію інфекціоністів Харківщини (інфекціоністи дорослі та дитячі, паразитологи). Викладачі кафедри беруть активну участь у діяльності Асоціації фтизіатрів, пульмонологів при Харківському медичному товаристві.

Лікувальні бази

КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня»

КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»

Центр медичної паразитології

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

КНП «Міська клінічна лікарня № 13» ХМР

КНП ХОР «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер № 7»