Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики

Про нас

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики – одна з найстаріших кафедр Харківського національного медичного університету. Навчання на ній проходять вітчизняні та іноземні студенти 1-6-го курсів.

Наукові інтереси кафедри включають вивчення особливостей коморбідного перебігу серцево-судинної, респіраторної патології, метаболічних порушень та постковідного синдрому.

Співробітники підрозділу ведуть активну лікувально-консультативну роботу у відділеннях КНП «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради та КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», що є клінічними базами кафедри, беруть участь у міжнародних клінічних випробуваннях лікарських препаратів, є постійними учасниками вітчизняних та закордонних професійних і наукових форумів, тренінгів і стажувань.

Контактні дані
Адреса:
пр. Гагаріна, 137, КНП «Міська клінічна лікарня №13» Харківської міської ради, терапевтичний корпус стаціонару, 1-й поверх, м. Харків
пр. Незалежності, 13, КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», корпус 2, ліве крило, 1-й та 3-й поверхи, м. Харків
Завідувач
Ащеулова Тетяна Вадимівна
д.мед.н, професор
Відповідальні особи
Амбросова Тетяна Миколаївна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н, професор
Кочубєй Оксана Анатоліївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н, доцент
Хіміч Тетяна Юріївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
ty.khimich@knmu.edu.ua
Герасимчук Ніна Миколаївна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н, доцент
Колектив кафедри
Семидоцька Жанна Дмитрівна
д.мед.н., професор
zd.semydotska@knmu.edu.ua
Демиденко Ганна Валеріївна
д.мед.н., професор
Бездітко Тетяна Василівна
д.мед.н, професор
tv.bezditko@knmu.edu.ua
Єрьоменко Галина Володимирівна
д.мед.н, професор
hv.yeromenko@knmu.edu.ua
Смирнова Вікторія Іванівна
к.мед.н., доцент
Гончарь Олексій Володимирович
к.мед.н., доцент
Шаповалова Світлана Олександрівна
к.мед.н., доцент
Красовська Катерина Олександрівна
к.мед.н., доцент
ko.krasovska@knmu.edu.ua
Чернякова Інгеборг Олександрівна
к.мед.н, доцент
io.cherniakova@knmu.edu.ua
Болокадзе Євгенія Олександрівна
к.мед.н., доцент
yo.bolokadze@knmu.edu.ua
Піонова Олена Миколаївна
к.мед.н, доцент
om.pionova@knmu.edu.ua
Кисиленко Катерина Володимирівна
к.мед.н., асистент
Кузьменко Наталія Михайлівна
к.мед.н., асистент
Завгородня Любов Василівна
асистент
Ярощук Аліна Віталіївна
aсистент, магістр медсестринства
av.yaroshchuk@knmu.edu.ua
Волік Марія Сергіївна
асистент

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики – одна з найстаріших кафедр, що була організована 1894 р. на базі Харківського університету. Сьогодні вона – одна з провідних кафедр медичного університету, відома своїми науковими дослідженнями не тільки в Україні, але й за її межами.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» «Лабораторна діагностика», «Фізична терапія, ерготерапія», «Громадське здоров’я», «Сестринська справа» та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Пропедевтика внутрішньої медицини»

Пріоритетний напрямок наукових досліджень кафедри – верифікація та валідація діагностичних та прогностичних маркерів субклінічного ураження органів-мішеней при кардіопульмональній поліморбідності, у тому числі в рамках постковідного синдрому, на підставі результатів лабораторних та інструментальних обстежень.

Основними клінічними базами кафедри ПВМ, медсестринства та біоетики є КНП «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради та КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня». За цей період в рамках співробітництва з надання медичної допомоги населенню м. Харкова на базі кафедри створено оновлений Міський центр діагностики та лікування артеріальної гіпертензії, що надає медико-консультативну допомогу та виконує численний перелік діагностичних досліджень

Кафедра бере участь у міжнародній співпраці із закордонними освітньо-науковими установами: укладено угоди про міжнародну академічну мобільність, які передбачають включно навчання студентів, взаємозамінність залікових кредитів з Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові; проводиться робота у вигляді онлайн-переговорів і готуються договори з університетом Центрального Ланкаширу (Велика Британія), Університетом Мадонна, Університетом Джексонвіль, Арканзаським державним університет, Коледжем Хартвік (США). У 2021 р. підписано угоду про співробітництво між Інститутом імунологічних досліджень Нової Англії (IRINE) Гарднер, США та ХНМУ, що передбачає важливість співпраці для посилення наукової комунікації. Працівники кафедри брали участь у заходах міжнародного характеру зі співробітництва та створення міжнародних програм з медсестринства. Кафедрою укладено договори про співпрацю із Андіжанським державним медичним інститутом (м. Андіжан, Республіка Узбекістан) з предмету науково-педагогічного співробітництва, Казахським інститутом професійного розвитку (м. Алмати, Республіка Казахстан) з предмету обміну досвідом у сфері післядипломної освіти, об’єднаних дослідницьких та освітніх проектів, Prague Institute of Advanced Training (м. Прага, Чеська республіка) з предмету міжнародного співробітництва у сфері освіти та медицини.

Науково-педагогічні співробітники кафедри в рамках академічної мобільності мають досвід проведення освітнього процесу в закордонних установах:

Амбросова Тетяна Миколаївна, освітній цикл «Міжнародні стандарти належної лабораторної практики GLP: базові вимоги», м. Астана, Республіка Казахстан, проведення наукової та викладацької роботи за запрошенням Казахського інституту професійного розвитку, 09 листопада – 10 червня 2016 р.

Смирнова Вікторія Іванівна, закордонне відрядження до м. Караганда, Республіка Казахстан на НПП для проведення наукової та викладацької роботи за запрошенням Казахського інституту професійного розвитку, 19 листопада – 02 грудня 2017 р.; закордонне відрядження для проведення наукової та викладацької роботи за запрошенням Андіжанського державного медичного інституту, м. Андіжан, Республіка Узбекістан, 23–26 грудня 2018 р.

Болокадзе Євгенія Олександрівна приймала участь у програмі освітньої мобільності для викладачів вищої школи “Мевляна” за запрошенням Університету Чукурова, м. Адана, Туреччина, 14-28 квітня 2014 р.

Також співробітники кафедри беруть регулярну участь у закордонних тренінгах і стажуваннях:

Піонова Олена Миколаївна, стажування West Finland College, Huittinen, Finland (Educational system and incvlusive studies in Finland),  2019 р.; медичне стажування TMIOA, Los Angeles, USA (Emerging Standard of Care in The Prevention of Cardiovascular Morbidity and Mortality), 2020 р.

Єрьоменко Галина Володимирівна, грант на стажування The 4th European Congress of Immunology,  6-9 вересня 2015 р, м. Відень, Австрія; стажування у клініці Asklepios, Weserbergland-Klinik 18.01.2017-31.01.2017 м. Хекстер та м. Падеборн, Німеччина; стажування у Salzburg Columbia University College of physicians and surgeons; семінар з діабету 25.02.2017 – 3.03.2017, м. Зальцбург, Австрія.

Стажування  у Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow, the international postgraduate practical Internship “New and innovative teaching methods”, May 04-29, 2020

Стажуванні в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) за сприяння Світової федерації українських лікарських товариств на клінічних базах університету імені Рене Декарта та університету імені Дені Дідро (Франція), 25 січня – 5 лютого 2022 р., м. Париж, Франція

Стажування  в університетській клініці, Department of Internal  Diseases and Allergology University Hospital in Opole 26.06.2023-30.06.2023 м. Ополе, Польща

Гончарь Олексій Володимирович, медичне стажування з кардіології за запрошенням Відкритого Медичного Інституту Американсько-Австрійської Фундації, м. Зальцбург, Австрія, 26 травня – 01 червня 2019 р.;

Кочубєй Оксана Анатоліївна, стажування в Барселонській міжнародній бізнес-школі (Іспанія) в рамках програми з питань досвіду підготовки висококваліфікованого персоналу, організації навчального процесу та інноваційні методи навчання, 29 червня – 10 липня 2017 року;

Герасимчук Ніна Миколаївна, стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського (Республіка Польща) за темою «Підвищення кваліфікації освітян в академічній й науковій сфері між Україною та Польщею», 16–19 листопада 2017 р.;

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі фахових професійних об’єднань в Україні та за кордоном, підтримують членство в Європейському товаристві кардіологів, його асоціаціях та робочих групах, Європейському респіраторному товаристві, національних професійних асоціаціях; беруть участь у роботі наукових форумів в Україні та країнах Європейської співдружності.

Науковий гурток

1) керівник СНГ – д. мед. н., професор Ащеулова Т.В., відповідальна за роботу СНГ – асистент Волік М.С.;

2) члени СНГ – студенти I-VI курсів І-ІV медичних факультетів та ННІ з підготовки іноземних громадян (список щорічно оновлюється);

3) формат проведення – в online режиме – на платформі Google-meet або в очному форматі – на кафедрі;

4) графік проведення – засідання проводиться раз на місяць, графік щорічно оновлюється;

Нормативні документи освітнього процесу