Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології

Про нас

Перша кафедра дитячої хірургії на Україні була створена в 1934 р. у Харкові на базі дитячого хірургічного відділення 5-ї дитячої лікарні. Основні напрямки кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології  включають: навчальну, наукову, методичну та лікувальну роботу.
На кафедрі проходить підготовка студентів (вітчизняних та англомовних) 4, 5, 6-х курсів медичних факультетів із дисципліни «Дитяча хірургія»; лікарів-інтернів із програми первинної спеціалізації в інтернатурі зі спеціальностей «Дитяча хірургія» та «Дитяча анестезіологія»; молодих лікарів у магістратурі, аспірантурі та клінічній ординатурі з фаху «Дитяча хірургія» та «Дитяча анестезіологія». Щорічно на кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення.
З 2018 р. проводиться науково-дослідна робота за темою «Вивчення добових біоритмичних властивостей основних збудників гнійно-запальних захворювань у дітей з метою розробки гнучкої протимікробної стратегії». Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – виданням статей, монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій з проблем дитячої хірургії та дитячої анестезіології.
Клінічною базою кафедри є комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1». Результати НДР впроваджуються в практику охорони здоров’я Харківської області на клінічній базі. Співробітники кафедри взаємодіють із Харківським міжобласним медико-генетичним центром ранньої (пренатальної) ультразвукової діагностики вад розвитку новонароджених із подальшим спільним консультуванням фахівців генетиків і дитячих хірургів щодо вчасної хірургічної допомоги.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Клочківська, 337-А, КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1, 6-й поверх
Завідувач
Давиденко Вячеслав Борисович
д.мед.н, професор
+38 057 710 25 40 vb.davydenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Штикер Станіслав Юрійович
Відповідальний за навчальну роботу, за наукову роботу, студентський гурток, к.мед.н, доцент
sy.shtyker@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Басилайшвiлi Юрiй Валентинович
к.мед.н, доцент
yv.basilaishvili@knmu.edu.ua
Лапшин Вячеслав Васильович
к.мед.н, доцент
vv.lapshyn@knmu.edu.ua
Рой (Давиденко) Наталія Вячеславівна
к.мед.н, доцент
nv.davydenko@knmu.edu.ua
Пащенко Костянтин Юрійович
к.мед.н, доцент
ky.pashchenko@knmu.edu.ua
Овчаренко Сергій Сергійович
к.мед.н, асистент
ss.ovcharenko@knmu.edu.ua
Вівчарук Вікторія Петрівна
к.мед.н, асистент
vp.vivcharuk@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Перша кафедра дитячої хірургії на Україні була створена в 1934 р. у Харкові на базі дитячого хірургічного відділення 5-ї дитячої лікарні і нараховувала 40 ліжок. Завідував кафедрою проф. С.Л. Мінкін.
Семен Леонтійович Мінкін народився 18 березня 1892 р. у Харкові. Після закінчення гімназії з 1911 до 1915 р. навчався на медичному факультеті університету в Цюріху (Швейцарія), а потім повернувся на батьківщину і закінчив медичну освіту в 1915–1916 р. у Саратовському університеті.
У 1933 р. він очолює хірургічне відділення 5-ї дитячої лікарні, на базі якої організує дитячу хірургічну клініку 1-го Харківського медичного інституту. З 1933 р. він одночасно завідує кафедрою оперативної хірургії і кафедрою дитячої хірургії, але в 1939 р. залишає за собою тільки кафедру дитячої хірургії.
Проф. С.Л. Мінкін є фундатором великої школи харківських дитячих хірургів. До їхнього числа належать проф. А.Г. Кисельов, доц. К.А. Канторович, доц. Г.І. Бахур, А.С. Вайнштейн, С.3. Белявський, Е.Д. Двожильна, Т.В. Золотарьова, Р.М. Фішкес, І.І. Мирошников, С.Г. Кріцштейн, Т. 1. Тихонова й ін. Він і його учні написали близько 50 робіт, присвячених розробці окремих питань дитячої хірургії. В основному їхня тематика типова для дитячих хірургів 20–30-х років і стосується питань лікування непрохідності кишечнику, гострого апендициту, диплококового перитоніту, гриж, випадання прямої кишки і низки урологічних захворювань, притаманних дитячому віку.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами та вивчаються освітні компоненти (дисципліни):
програма навчальних дисциплін «Дитяча хірургія» для студентів 4-х, 5-х, 6-х курсів
програма   інтернатури за спеціальністю «Дитяча хірургія»
програма   інтернатури за спеціальністю «Дитяча анестезіологія»

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання
Платформи Moodle, Zoom,  Google meet

Наукова робота

01.2018 р. – 12.2020 р. «Вивчення добових біоритмічних особливостей основних збудників гнійно-запальних захворювань у дітей з метою розробки гнучкої протимікробної стратегії».
2021р. – 2023 р. «Вивчення хронобіологічних особливостей збудників гнійно-запальних захворювань у дітей для ефективного подолання лікарської стійкості»

Захист дисертаційних робіт. Вівчарук Вікторія Петрівна (вересень 2017 р. – серпень 2021 р.) Навчання в аспірантурі, виконання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія», спеціалізація «Дитяча хірургія» за темою «Оптимізація лікувальної тактики при гемангіомах у дітей на основі прогнозування клінічного перебігу з урахуванням впливу епігенетичних факторів».

Лікувальна робота

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах.

Коротка характеристика клінічних баз, матеріально-технічного оснащення:
Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології розташована на базі комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» із загальною кількістю ліжок – 420, у т.ч. хірургічного профілю – 220, з них: кількість ліжок закріплено за кафедрою – 170.

Хірургічна клініка має 4 хірургічні відділення:

  • відділення планової хірургії – 60 ліжок;
  • відділення гнійної хірургії – 25 ліжок;
  • відділення торакоабдомінальної хірургії – 40 ліжок;
  • відділення хірургії вроджених вад розвитку новонароджених та дітей молодшого віку – 25 ліжок;
  • відділення онкології – 20 ліжок.

Окремо консультативно-лікувальна допомога надається у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (6 ліжок) і у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених (4 ліжка).
Крім того, базою кафедри є приймальне відділення, анестезіологічне відділення та обласна дитяча консультативна поліклініка.
Відкриті відділення дитячої офтальмології та відділення дитячої отоларингології на 25 ліжок, де проводяться оперативні втручання при патології ЛОР-органів.
Крім означених відділень у клініці є спеціалізовані онкологічні, проктологічні та урологічні ліжка, а також ліжка для дітей з вадами та захворюваннями щелепно-лицьової ділянки. Клініка достатньо забезпечена необхідними параклінічними службами.

Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету та беруть участь у відповідних науково-комунікативних заходах та стажуваннях.

Рой Н.В. (Давиденко Н.В.) «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), Польща,

– залучення викладачів-іноземців;
– можливості академічної мобільності та інше.

Післядипломна освіта

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальностями:

– «Дитяча хірургія»;
– «Дитяча анестезіологія».

Заходи БПР лікарів ТУ

– «Невідкладні стани в дитячій хірургії. Сучасні технології діагностики та лікування» для дитячих хірургів, педіатрів, лікарів швидкої допомоги, сімейних лікарів;
– «Актуальні питання дитячої урології» для дитячих хірургів, дитячих урологів;
– «Актуальні питання реанімації та інтенсивної терапії в педіатрії»;
– «Інтоксикаційний синдром в педіатрії» для дитячих анестезіологів, анестезіологів, сімейних лікарів, педіатрів та інших лікарів педіатричних спеціальностей»

Науковий гурток
Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали