Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології

Про нас

Перша кафедра дитячої хірургії на Україні була створена в 1934 р. у Харкові на базі дитячого хірургічного відділення 5-ї дитячої лікарні. Основні напрямки кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології  включають: навчальну, наукову, методичну та лікувальну роботу.
На кафедрі проходить підготовка студентів (вітчизняних та англомовних) 4, 5, 6-х курсів медичних факультетів із дисципліни «Дитяча хірургія»; лікарів-інтернів із програми первинної спеціалізації в інтернатурі зі спеціальностей «Дитяча хірургія» та «Дитяча анестезіологія»; молодих лікарів у магістратурі, аспірантурі та клінічній ординатурі з фаху «Дитяча хірургія» та «Дитяча анестезіологія». Щорічно на кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення.
З 2018 р. проводиться науково-дослідна робота за темою «Вивчення добових біоритмичних властивостей основних збудників гнійно-запальних захворювань у дітей з метою розробки гнучкої протимікробної стратегії». Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – виданням статей, монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій з проблем дитячої хірургії та дитячої анестезіології.
Клінічною базою кафедри є комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1». Результати НДР впроваджуються в практику охорони здоров’я Харківської області на клінічній базі. Співробітники кафедри взаємодіють із Харківським міжобласним медико-генетичним центром ранньої (пренатальної) ультразвукової діагностики вад розвитку новонароджених із подальшим спільним консультуванням фахівців генетиків і дитячих хірургів щодо вчасної хірургічної допомоги.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Клочківська, 337-А, КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1, 6-й поверх
Завідувач
Давиденко Вячеслав Борисович
д.мед.н, професор
+38 057 710 25 40 vb.davydenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Штикер Станіслав Юрійович
Відповідальний за навчальну роботу, за наукову роботу, студентський гурток, к.мед.н, доцент
sy.shtyker@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Басилайшвiлi Юрiй Валентинович
к.мед.н, доцент
yv.basilaishvili@knmu.edu.ua
Лапшин Вячеслав Васильович
к.мед.н, доцент
vv.lapshyn@knmu.edu.ua
Рой (Давиденко) Наталія Вячеславівна
к.мед.н, доцент
nv.davydenko@knmu.edu.ua
Пащенко Костянтин Юрійович
к.мед.н, доцент
ky.pashchenko@knmu.edu.ua
Овчаренко Сергій Сергійович
к.мед.н, асистент
ss.ovcharenko@knmu.edu.ua

Перша кафедра дитячої хірургії на Україні була створена в 1934 р. у Харкові на базі дитячого хірургічного відділення 5-ї дитячої лікарні і нараховувала 40 ліжок. Завідував кафедрою проф. С.Л. Мінкін.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами та вивчаються освітні компоненти (дисципліни):
програма навчальних дисциплін «Дитяча хірургія» для студентів 4-х, 5-х, 6-х курсів
програма   інтернатури за спеціальністю «Дитяча хірургія»
програма   інтернатури за спеціальністю «Дитяча анестезіологія»

01.2018 р. – 12.2020 р. «Вивчення добових біоритмічних особливостей основних збудників гнійно-запальних захворювань у дітей з метою розробки гнучкої протимікробної стратегії».
2021р. – 2023 р. «Вивчення хронобіологічних особливостей збудників гнійно-запальних захворювань у дітей для ефективного подолання лікарської стійкості»

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах.

Коротка характеристика клінічних баз, матеріально-технічного оснащення:
Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології розташована на базі комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» із загальною кількістю ліжок – 420, у т.ч. хірургічного профілю – 220, з них: кількість ліжок закріплено за кафедрою – 170.

 

Співробітники кафедри активно залучені до реалізації міжнародної діяльності університету та беруть участь у відповідних науково-комунікативних заходах та стажуваннях.

Рой Н.В. (Давиденко Н.В.) «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами» Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), Польща,

– залучення викладачів-іноземців;
– можливості академічної мобільності та інше.

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальностями:

– «Дитяча хірургія»;
– «Дитяча анестезіологія».

Заходи БПР лікарів ТУ

– «Невідкладні стани в дитячій хірургії. Сучасні технології діагностики та лікування» для дитячих хірургів, педіатрів, лікарів швидкої допомоги, сімейних лікарів;
– «Актуальні питання дитячої урології» для дитячих хірургів, дитячих урологів;
– «Актуальні питання реанімації та інтенсивної терапії в педіатрії»;
– «Інтоксикаційний синдром в педіатрії» для дитячих анестезіологів, анестезіологів, сімейних лікарів, педіатрів та інших лікарів педіатричних спеціальностей»

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: Штикер Станіслав Юрійович, доцент,  канд. мед. наук

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали