Про нас

Кафедра акушерства та гінекології № 3 Харківського національного медичного університету була заснована у 1923 році. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Колектив кафедри проводить цикли тематичного удосконалення з актуальних проблем акушерства і гінекології, цикли спеціалізації та стажування з профільної дисципліни. Здійснюється підготовка інтернів і аспірантів.

Наукова робота кафедри охоплює такі напрямки: вагітність і пологи високого ризику, медицина плода, великі акушерські синдроми, вплив війни в Україні та пандемії COVID-19 на стан здоров’я жінки та перебіг гестації, доброякісні пухлини та запальні захворювання органів малого таза, малоінвазивні підходи до оперативних втручань у гінекології та ін.

В. о. завідувача кафедри проф. Лахно І. В. є співвиконавцем НДР 0122U200400 «Розробка апаратури і програмного забезпечення холтерівської системи фетального моніторингу» сумісно з вченими з Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

Клінічними базами кафедри є такі заклади: КНП «Міський перинатальний центр» ХМР, КНП «Обласний перинатальний центр» ХОР, пологові будинки № 6 і 7 м. Харкова, диспансер радіаційного захисту населення та ін. Співробітники кафедри є відомими фахівцями у галузі, надають консультативну допомогу та лікувальні послуги хворим гінекологічного профілю та вагітним.

Контактні дані
Адреса:
Салтівське шосе 264, 4 поверх,
м. Харків, 61176
Завідувач
Лахно Ігор Вікторович
д.мед.н., професор
iv.lakhno@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Ромаєва Вікторія Петрівна
Відповідальна за навчальну роботу, завуч кафедри, к.мед.н., доцент
vp.romaieva@knmu.edu.ua
Щербаков Вадим Юрійович
Відповідальний за лікувальну роботу, д.мед.н., професор
vy.shcherbakov@knmu.edu.ua
Щербаков Андрій Юрійович
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н., професор
ay.shcherbakov@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Карпенко Володимир Геннадійович
д.мед.н., професор
vh.karpenko@knmu.edu.ua
Біляєв Сергій Георгійович
д.мед.н., професор
sh.biliaiev@knmu.edu.ua
Козуб Микола Іванович
д.мед.н., професор
mi.kozub@knmu.edu.ua
Назаренко Лариса Григорівна
д.мед.н., професор
lh.nazarenko@knmu.edu.ua
Коровай Сергій Вікторович
д.мед.н., професор
sv.korovai@knmu.edu.ua
Грищенко Ольга Валентинівна
д.мед.н., професор
ov.hryshchenko@knmu.edu.ua
Струк Тетяна Анатоліївна
к.мед.н., доцент
ta.struk@knmu.edu.ua
Сикал Ірина Миколаївна
к.мед.н., доцент
im.sykal@knmu.edu.ua
Логінова Ольга Олександрівна
к.мед.н., доцент
oo.lohinova@knmu.edu.ua
Железняков Олександр Юрійович
к.мед.н., доцент
oy.zhelezniakov@knmu.edu.ua
Дуброва Лілія Юріївна
к.мед.н., доцент
ly.dubrova@knmu.edu.ua
Семеринська Ірина Олексіївна
к.мед.н., доцент
io.semerynska@knmu.edu.ua
Гирман Лариса Іванівна
к.мед.н., доцент
li.hirman@knmu.edu.ua
Сторчак Ганна Вадимівна
к.мед.н., доцент
hv.storchak@knmu.edu.ua
Ольховська Вікторія Миколаївна
к.мед.н., доцент
vm.olkhovska@knmu.edu.ua
Бобрицька Вікторія Володимирівна
к.мед.н., доцент
vv.bobrytska@knmu.edu.ua
Пак Світлана Олексіївна
к.мед.н., асистент
so.pak@knmu.edu.ua
Шаповал Дмитро Миколайович
к.мед.н., асистент
dm.shapoval@knmu.edu.ua
Дьоміна Оксана Вячеславівна
к.мед.н., асистент
ov.domina@knmu.edu.ua
Недорезова Карина Михайлівна
к.мед.н., асистент
km.nedorezova@knmu.edu.ua
Зару Мох'д Алi Мунiр Алi
к. мед. н., ст. лаб.
ma.zaru@knmu.edu.ua
Завадська Валентина Павлівна
к. біол. н., ст. лаб.
vp.zavadska@knmu.edu.ua
Носова Тетяна Петрівна
лаборант
tp.nosova@knmu.edu.ua
Скрипник Ольга Степанівна
лаборант

Історія кафедри акушерства та гінекології № 3 пов’язана з розвитком післядипломної освіти лікарів на Харківщині. Перша кафедра акушерства та гінекології, діяльність якої була спрямована на підвищення кваліфікації лікарів, була заснована в 1923 р. професором A. M. Мамутовим і професором Є. Г. Щербиною. Надалі з’явилося декілька кафедр акушерсько-гінекологічного профілю. Завідували цими кафедрами у різні роки: професор Є. Г. Щербина, доцент О. М. Єгоров, доцент Р. І. Малихіна, доцент А. Я. Марков, професор І. Д. Арист, професор А. Д. Ісаєва, професор В. В. Щербакова, доцент М. А. Зайцев, доцент Л. В. Снопкова, професор О. В. Осадча, професор О. В. Грищенко, Козуб М. І. професор, професор Л. Г. Назаренко, професор А. Ю. Щербаков
За час існування кафедри в її стінах пройшли навчання та підвищили свою кваліфікацію понад 500 000 лікарів акушерів-гінекологів, підготовлено понад 2 000 інтернів.
Співробітники кафедри проводили велику методичну роботу, залучалися до створення клінічних протоколів і галузевих стандартів з профільної дисципліни. Сфера наукових інтересів колективу кафедри досить широка: вагітність і пологи високого ризику, медицина плода, великі акушерські синдроми, вплив війни в Україні та пандемії COVID-19 на стан здоров’я жінки та перебіг гестації, доброякісні пухлини та запальні захворювання органів малого таза, малоінвазивні підходи до оперативних втручань у гінекології та ін. За час існування на кафедрі було захищено понад 80 дисертаційних робіт, підготовлено майже 1000 клінічних ординаторів з різних країн, надруковано багато статей та монографій.
Обов’язки завідувача кафедри акушерства та гінекології № 3 виконує доктор медичних наук, професор І. В. Лахно. Він є автором близько 40 публікацій у виданнях, індексованих у Scopus aбо Web of Science, заступником головного редактора (Associate Editor) Cureus Medical Journal (США, Springer Nature). Крім того, є членом редакційної колегії журналів Репродуктивне здоров`я жінки (Україна), Медицина невідкладних станів (Україна), Technology transfer: innovative solutions in medicine (Естонія) та International Journal of Gynecological and Obstetrical Research (Пакістан).

Колектив кафедри проводить цикли тематичного удосконалення з актуальних проблем акушерства і гінекології, цикли спеціалізації та стажування з профільної дисципліни. Здійснюється підготовка інтернів і аспірантів. Деякі викладачі є спікерами освітніх заходів популярних івент-агенцій України.
Співробітники кафедри проводять майстер-класи, демонструючи сучасний рівень володіння матеріалом і значний клінічний досвід.
Багаторічний досвід викладання на клінічних базах дозволяє здійснювати підготовку не лише акушерів-гінекологів, а значно поширювати світогляд і рівень знань анестезіологам-реаніматологам, неонатологам і лікарям загальної практики – сімейної медицини. Це дозволяє оволодіти усіма необхідними клініко-діагностичними підходами та практичними навичками. У навчальному процесі кафедри застосовуються сучасні технології наочного і дистанційного навчання.

Наукова робота кафедри охоплює такі напрямки: вагітність і пологи високого ризику, медицина плода, великі акушерські синдроми, вплив війни в Україні та пандемії COVID-19 на стан здоров’я жінки та перебіг гестації, доброякісні пухлини та запальні захворювання органів малого таза, малоінвазивні підходи до оперативних втручань у гінекології та ін. Є досвід сумісних досліджень з вченими з університету ім. Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина), дослідниками з відділу електроніки національного інституту астрофізики, оптики та електроніки (Мехіко, Мексика) за підтримки Conacyt, Техніона – технологічного інституту Ізраїлю (Хайфа, Ізраїль), а також університету м. Мельбурна (Австралія).
В. о. завідувача кафедри проф. Лахно І. В. є співвиконавцем НДР 0122U200400 «Розробка апаратури і програмного забезпечення холтерівської системи фетального моніторингу» сумісно з вченими з Національного аерокосмічного університету «ХАІ».
Співробітники кафедри неодноразово брали участь у міжнародних конференціях і конгресах. Сьогодні на кафедрі виконуються 2 дисертаційні роботи на ступінь доктора філософії.

Клінічними базами кафедри є такі заклади: КНП «Міський перинатальний центр» ХМР, КНП «Обласний перинатальний центр» ХОР, пологові будинки № 6 і 7 м. Харкова, диспансер радіаційного захисту населення та ін. Співробітники кафедри є відомими фахівцями у галузі, надають консультативну допомогу та лікувальні послуги хворим гінекологічного профілю та вагітним. Вони постійно підвищують фахову майстерність як в Україні, так і за кордоном. Це дозволяє виконувати складні сучасні оперативні втручання на органах репродуктивної системи. Викладачі кафедри беруть участь у клінічних розборах складних випадків, заслужено користуються авторитетом серед пацієнток і членів колективу базових клінік.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних освітніх та наукових проєктах. Співробітники постійно підвищують кваліфікацію у провідних закладах вищої освіти за кордоном. Під час русько-української війни співпраця з міжнародною організацією «Лікарі без кордонів» дозволила отримати гуманітарну допомогу для Харківського міського перинатального центру. Використання отриманих медикаментів позитивно вплинуло на показники материнської та перинатальної захворюваності у цьому лікувальному закладі (Lakhno I. (2022) «The Insight into Obstetric Care near the Front Line in Kharkiv», Acta medica Lituanica, 29(2), p. 10. doi: 10.15388/Amed.2022.29.2.10).
На кафедрі є великий досвід післядипломної освіти лікарів з країн Африки, Азії та Латинської Америки. Вони проходять навчання за програмою інтернатури або аспірантури.