Моніторинг – невід’ємна частина організації та оцінювання освітнього процесу, який, в свою чергу, є показником дієвості внутрішніх інструментів та ключових складових якості освіти.

Моніторинг якості освітньої діяльності поділяється на зовнішній та внутрішній.

Внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності в ХНМУ здійснюється за різними напрямами освітньої діяльності університету, основні з яких представлені в даному розділі.

Важливою складовою внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності є моніторинг якості освітніх програм. Цей процес врегульовано внутрішніми нормативними документами (зокрема, Положенням про запровадження освітніх програм в ХНМУ).

Основна мета внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності – постійний моніторинг та аналіз стану різних процесів та складових здійснення освітньої діяльності та її якості в цілому з метою подальшого пошуку можливостей, розробки й реалізації обґрунтованих рішень для покращання якості освітньої діяльності в нашому університеті.

Внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності дає можливість оперативно виявляти стан, сильні та слабкі сторони нашої діяльності, з’ясовувати проблеми та перспективи покращання якості освітньої діяльності, на основі застосування широкого спектру інструментів для вивчення думки стейкхолдерів та отримання об’єктивних аналітичних даних.