Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології

Про нас

Одна з найстаріших кафедр ННІ післядипломної освіти, історія якої розпочинається ще в 1923 р., коли було засновано відділення офтальмології.

Кафедру створено шляхом об’єднання відділень отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології у зв’язку з реорганізацією у 2021 р. Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Контактні дані
Адреса:
61023, м. Харків, вул. Олеся Гончара, 5
Адреса:
61024 м. Харків, вул. Гуданова, 5/7 КНП “Міська клінічна лікарня № 30” Харківської міської ради
Завідувач
Соболева Ірина Анатоліївна
д.мед.н., професор
ia.sobolieva@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Лапкіна Інна Іванівна
Відповідальна за навчальну роботу, завуч кафедри, к.мед.н., доцент
ii.lapkina@knmu.edu.ua
Мартиновська Лариса Василівна
Відповідальна за лікувальну роботу, навчання іноземних клінічних ординаторів, к.мед.н., доцент
lv.martynovska@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Гарюк Григорій Іванович
д.мед.н., професор
hi.hariuk@knmu.edu.ua
Літвінова Лілія Володимирівна
к.мед.н., доцент
lv.litvinova@knmu.edu.ua
Філатова Ірина Вікторівна
к.мед.н., доцент
iv.filatova@knmu.edu.ua
Меркулов Олександр Юрійович
к.мед.н., доцент
oy.merkulov@knmu.edu.ua
Бобрусь Артем Борисович
к.мед.н., доцент
ab.bobrus@knmu.edu.ua
Кузьміна-де-Гутарра Ольга Володимирівна
к.мед.н., асистент
ov.kuzminadehutarra@knmu.edu.ua
Філатова Ганна Анатоліївна
к.мед.н., асистент
ha.filatova@knmu.edu.ua
Колпакова Любов Петрівна
асистент
lp.kolpakova@knmu.edu.ua
Зуб Лариса Павлівна
старший лаборант
lp.zub@knmu.edu.ua
Чепелєва Надія Ігорівна
старший лаборант
ni.chepelieva@knmu.edu.ua
Борисенко Олександр Юрійович
лаборант
oy.borysenko@knmu.edu.ua

Історія кафедри невід’ємно пов’язана з відділенням офтальмології та відділенням отоларингології і дитячої отоларингології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Відділення офтальмології
Відділення офтальмології Харківської медичної академії післядипломної освіти є одним зі старіших в Україні. Кафедра заснована в 1923 р. на базі 11-ї Радянської очної лікарні імені професора Л.Л. Гіршмана. Історія кафедри нерозривно зв’язана з історією міської очної лікарні імені професора Л.Л. Гіршмана. Першим завідувачем кафедри був учень і найближчій помічник Леонарда Леопольдовича Гіршмана професор князь А.Л. Шаховський.

З 1930 р. науково-педагогічна та лікувальна діяльність кафедри була нерозривно зв’язана із заснованим у Харкові Українським науково-дослідним інститутом офтальмології імені проф. Л.Л. Гіршмана, який очолив Є.Б. Рабкін. Сьогодні клінічною базою кафедри є КНП «Міська клінічна лікарня № 14 імені проф. Л.Л. Гіршмана» ХМР, яка має 5 стаціонарних мікрохірургічних відділень (320 ліжок), поліклінічно-консультативне відділення, лазерний центр, цілодобовий центр невідкладної допомоги.

Завідували відділенням такі видатні офтальмологи, як проф. Натансон Д.М., проф. Меркулов І.Й., проф. Мірошнікова Л.М., проф. Бездітко П.П., проф. Соболева І.А., проф. Дьомін Ю.А. З 2021 р. кафедру очолює проф. Соболева І.А.

Відділення отоларингології і дитячої отоларингології
Організатором і першим завідувачем кафедри був доктор медичних наук, заслужений професор С.М. Компанієць. Він був першим головним редактором «Журналу вушних, горлових і носових хвороб», який видавався в Харкові. У той час з ним працювали доценти В.А. Ратнер, О.І. Маркон, Д.Ю. Розенгауз. Директором Українського НДІ оториноларингології в м. Харкові з 1944 по 1959 р. був професор Л.Л. Фрумін. У 1959 р. протягом трьох місяців завідувачем кафедри був професор Б.А. Шварц. У 1961 р. на цю посаду обирається професор Н. О. Московченко, яка очолювала кафедру до 1988 р.

В 1988 р. на посаду завідувача кафедри був обраний доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України професор Г.І. Гарюк (2003).

Навчальна робота проводиться на високому професійному рівні за різними напрямками: спеціалізація з офтальмології та дитячої офтальмології, тематичне удосконалення, підготовка клінічних ординаторів, аспірантів і лікарів-інтернів як для України, так і для інших країн.

Від початку існування кафедри офтальмології головними напрямками наукових досліджень були проблеми нейроофтальмології, судинної патології та фізіології органа зору. З офтальмології виконуються планові теми НДР «Екпериментальне обґрунтування клітинної терапії при судинній і запальній патології органу зору», «Морфофункціональні порушення при судинній та запальній патології органа зору і методи їх лікування» та «Морфофункціональні зміни при нейроофтальмологічній патології. Методи лікування».

Наукова тематика об’єднує такі напрямки досліджень, як проблема надмірної проліферації при цукровому діабеті та неоваскулярній глаукомі, проблема впливу дистиреозу та гіпопінеалізму на перебіг діабетичної ретинопатії, питання ранньої діагностики глаукоми з підвищеним та нормальним тиском, вивчення ефективності лазерної дакріоцисториностомії при хронічних дакріоциститах, застосування озонотерапії при лікуванні дистрофічних захворювань сітківки, використання клітинної терапії в офтальмології. Співробітники кафедри проводять наукові дослідження сумісно з провідними науково-дослідними установами країни, такими як Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України. Деякі наукові положення та результати увійшли в наукову працю «Розробка на базі фундаментальних досліджень нових біотехнологій для одержання клітинних і тканинних алотрансплантатів», відзначену Державною премією України в галузі науки і техніки у 2002 р.

У напрямку офтальмології розробляються питання удосконалення технології хірургії катаракти, глаукоми, косоокості, відшарування сітківки, ністагму; професійні захворювання органу зору; проблеми діагностики та лікування ендофтальмітів.

У напрямку отоларингології і дитячої отоларингології основними науковими напрямками є вивчення аеродинаміки носа, підвищення ефективності діагностики та лікування передпухлинних станів, вивчення особливостей запальних процесів ЛОР-органів у хворих на цукровий діабет, розробка методів відновлюваних і реконструктивних операцій носа і зовнішнього вуха, удосконалення ендоскопічних втручань на ЛОР-органах. На цей час на кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою «Носові кровотечі: патогенетичні особливості вибору методів їх зупинки у хворих, що тривало приймають дезагреганти та антикоагулянти» (№ державної реєстрації U7021, роки виконання –2020–2024).

З отоларингології і дитячої отоларингології основними задачами є підвищення кваліфікації лікарів-отоларингологів, дитячих отоларингологів, онкоотоларингологів, підготовка сімейних лікарів (розділ отоларингології), підготовка кадрів вищої кваліфікації: докторів медичних наук, кандидатів медичних наук, аспірантів, а також спеціалізація лікарів-отоларингологів та дитячих отоларингологів і видавнича діяльність

Протягом останніх років у результаті виконання наукових тематик до лікувально-діагностичного процесу впроваджені такі розробки кафедри: хірургічне лікування вродженого ністагму та вертикальної косоокості, нові методи лікування амбліопії, нові методи хірургії при неоваскулярній та норматинзивній глаукомі, застосування амніотичної оболонки з метою лікування захворювань рогівки, використання мезенхімальних стовбурових клітин для лікування нейроретинопатії різного генезу.