Про нас

Клінічними базами кафедри за спеціальністю «Хipуpгiя» є 2 потужних медичних заклади: ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ») та 4 хірургічних відділення міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова (МКЛШНМД ім. професора О.І. Мещанінова).
ДУ «ІЗНХ ІМ. В.Т. ЗАЙЦЕВА НАМНУ» має 250 хірургічних спеціалізованих ліжок (торакальні, кардіохірургічні, судинні та ін.), є міським центром з лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч, тромбоемболії легеневої артерії, міжобласним судинним та кардіохірургічним центром, маючи спеціалізовані хірургічні відділення: невідкладної хірургії (у тому числі хірургічної інфекції), шоку і політравми, торакальне, судинне, гострої та планової патології печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози і селезінки, планової хірургії органів травного тракту, порушень серцевого ритму та кардіохірургічне; є головним в Україні з організації та надання невідкладної медичної допомоги хірургічним хворим.
МКЛШНМД ІМ. ПРОФЕСОРА О.І. МЕЩАНІНОВА має 4 хірургічні відділення на 205 ліжок, у тому числі спеціалізовані відділення політравми, мініінвазивних технологій, лікування перитоніту та гострої кишкової непрохідності, надає цілодобову щоденну невідкладну хірургічну допомогу населенню м. Харкова, у тому числі із суміжної хірургічної патології, оскільки має у своєму складі спеціалізовані хірургічні відділення – нейрохірургічні, травматологічні, гінекологічне, щелепно-лицевої хірургії, які також є клінічними базами відповідних кафедр Харківського національного медичного університету.
Таким чином, на обох клінічних базах кафедри усього 455 хірургічних ліжок, у тому числі спеціалізованих, які використовуються для навчання студентів, інтернів-хірургів, курсантів, учнівської молоді.

Список освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти на кафедрі:

  • «ХІРУРГІЯ» «Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія» (5 курс);
  • «ХІРУРГІЯ», «НЕВІДКЛАДНА ХІРУРГІЯ»  (6 курс).
Контактні дані
Адреса:
м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1,
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», 3-й поверх, ліве крило
Email:
kaf.nnipo.hirurhii1@knmu.edu.ua
Завідувач
Бойко Валерій Володимирович
Академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор
vv.boiko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Шевченко Олександр Миколайович
Відповідальний за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
om.shevchenko@knmu.edu.ua
Євтушенко Денис Олександрович
Відповідальний за науково-дослідну роботу, д.мед.н., професор
do.yevtushenko@knmu.edu.ua
Замятін Денис Петрович
Відповідальний за лікувальну роботу, к.мед.н., асистент
dp.zamiatin@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Григоров Юрій Борисович
д.мед.н., професор
yb.hryhorov@knmu.edu.ua
Іванова Юлія Володимирівна
д.мед.н., професор
yv.ivanova@knmu.edu.ua
Тарабан Ігор Анатолiйович
д.мед.н., професор
ia.taraban@knmu.edu.ua
Смачило Ростислав Михайлович
д.мед.н., професор
Щербаков Валерій Iванович
к.мед.н., доцент
vi.shcherbakov@knmu.edu.ua
Кузнєцов Олександр Васильович
к.мед.н., доцент
ov.kuznetsov@knmu.edu.ua
Голобородько Микола Миколайович
к.мед.н., доцент
mm.goloborodko@knmu.edu.ua
Єфімов Дмитро Станіславович
к.мед.н., доцент
ds.yefimov@knmu.edu.ua
Мінухін Дмитро Валерійович
к.мед.н., доцент
dv.minukhin@knmu.edu.ua
Доценко Дмитро Григорович
к.мед.н., доцент
dh.dotsenko@knmu.edu.ua
Тимченко Михайло Євгенович
к.мед.н., доцент
my.tymchenko@knmu.edu.ua
Лазирский Вячеслав Олексійович
д.мед.н., професор
vo.lazyrskyi@knmu.edu.ua
Кулик Ігор Анатолійович
к.мед.н., доцент
Черняєв Микита Святославович
к.мед.н., доцент
ms.cherniaiev@knmu.edu.ua
Королевська Алла Юріївна
к.мед.н., асистент
ay.bodrova@knmu.edu.ua
М’ясоєдов Кирило Валерійович
к.мед.н., доцент
kv.miasoedov@knmu.edu.ua
Кірієнко Денис Олександрович
к.мед.н., асистент
do.kiriienko@knmu.edu.ua
Лебідь Петро Борисович
к.мед.н., доцент
pb.lebid@knmu.edu.ua
Лях Сергій Ігоревич
к.мед.н., асистент
si.liakh@knmu.edu.ua
Битяк Сергій Юрійович
к.мед.н., асистент
sy.bitiak@knmu.edu.ua
Лавриненко Артем Сергійович
к.мед.н., асистент
as.lavrynenko@knmu.edu.ua
В’юн Сергій Валерійович
к.мед.н., доцент
sv.viun@knmu.edu.ua
Ріга Артем Сергійович
к.мед.н., асистент
as.riha@knmu.edu.ua
Рябцев Роман Сергійович
к.мед.н., асистент
rs.ryabcev@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра хірургії № 1 (до 2008 року – кафедра госпітальної хірургії) Харківського національного медичного університету МОЗ України була заснована у 1877 р. під час російсько-турецької війни 1877–1878 років для поліпшення хірургічної допомоги пораненим, які надходили з поля бою, за ідеєю великого хірурга і вченого Миколи Івановича Пирогова про поступове викладання основних медичних дисциплін (терапії, хірургії, педіатрії) на кафедрах пропедевтики внутрішніх хвороб і педіатрії та загальної хірургії, у клініках факультетських та госпітальних кафедр.

Освітній процес

Згідно з навчальними програмами та навчальними планами на кафедрі проводиться викладання дисципліни «Хірургія» студентам V та VI курсів медичних факультетів, як вітчизняним, так і іноземним, причому з 2001 року – іноземним англомовним студентам.
Проводиться первинна трирічна спеціалізація лікарів-інтернів з хірургії.
З 2012 р. на кафедрі проводиться навчання лікарів-курсантів на циклах підвищення кваліфікації (спеціалізація, стажування, ТУ) за шістьма хірургічними спеціальностями: хірургія, торакальна хірургія, судинна хірургія, хірургія серця та магістральних судин, ендоскопія, ультразвукова діагностика.
З 2015–2016 н.р. викладання дисципліни «Хірургія» проводиться на принципах кредитно-трансферної системи навчання (ECTS) згідно з оновленою «Типовою навчальною наскрізною програмою» з дисципліни «Хірургія»» (Київ, 2015 р.): на V курсах – за тематикою «Торакальна, серцево-судинна, ендокринна хірургія», на VI курсах – за тематикою «Невідкладна хірургія».

Наукова робота

Напрямки наукових досліджень
Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення різнобічних питань ургентної патології органів травлення (ускладнення виразкової хвороби, гострий апендицит, гострий панкреатит, гостра кишкова непрохідність, перитоніт та ін.), а також серцево-судинна, торакальна тематика. Останніми роками все більше уваги приділяється розробці та впровадженню у практику мініінвазивних оперативних втручань при абдомінальній, торакальній, серцево-судинній хірургічних патологіях.
Актуальним питанням хірургії, у тому числі сучасним мініінвазивним оперативним технологіям, присвячені дисертаційні роботи докторантів та аспірантів кафедри. Відповідальний за науково-дослідну роботу ‒ д. мед. н., професор      Євтушенко Д. О.

Лікувальна робота

Співробітники кафедри беруть активну участь у всіх видах роботи базових лікувальних установ кафедри: консультації та лікування хірургічних хворих, виконання діагностично-лікувальних маніпуляцій та досліджень, виконання оперативних втручань, проведення науково-практичних конференцій.
Професори та доценти кафедри є кураторами ургентних відділень клінічних баз та консультантами ургентних хірургічних бригад у нічний час. Відповідальний на лікувальну роботу ‒ к. мед. н., асистент Замятін Д. П.
Протягом багатьох років практична робота та наукові розробки кафедри пов’язані з невідкладною хірургією, з вдосконаленням оперативних втручань при виразковій хворобі (органозберігаючі операції), захворюваннях підшлункової залози (панкреатодуоденальні резекції), при травмах селезінки, легень (органозберігаючі операції).
На клінічних базах кафедри впроваджені розширені операції при раку товстої кишки, комбіновані резекції раку шлунка, операції на нирках та сечовому міхурі, при пухлинних захворюваннях матки та її придатків.

Науковий гурток
Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали