Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф

Про нас

Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф (до 2007 р. кафедра швидкої та невідкладної медичної допомоги) організована в 1980 р., основним її завданням була підготовка та удосконалення лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. На сьогодні основною цільовою аудиторією кафедри є лікарі, які працюють у системи екстреної медичної допомоги (догоспітальний етап) та лікарі відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень (ранній госпітальний етап). Крім цього, кафедра проводить цикли тематичного удосконалення з питань медицини невідкладних станів та організації медичної допомоги при надзвичайних станах для лікарів усіх спеціальностей.

Викладачі кафедри атестовані за спеціальністю медицини невідкладних станів та мають другу спеціальність (терапія, анестезіологія та інтенсивна терапія, хірургія, організація охорони здоров’я та ін.), що дозволяє на вузькоспеціалізованому рівні викладати питання невідкладних станів у різних галузях медицини. Співробітники кафедри займаються лікувально-діагностичною та консультативною роботою в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в Обласній клінічній травматологічній лікарні, в Інституті патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» та інших лікувальних закладах м. Харкова та Харківської області.

Основними напрямками наукових досліджень є невідкладні та критичні стани в клініці внутрішніх хвороб, неврології та хірургії ушкоджень і впровадження у практичну діяльність набутого досвіду.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Амосова, 58 (6-й поверх)
Завідувач
Ніконов Вадим Володимирович
д.мед.н., професор
v.nikonov@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Загуровський Володимир Михайлович
д.мед.н., професор
vm.zahurovskyi@knmu.edu.ua
Курсов Сергій Володимирович
д.мед.н., професор
sv.kursov@knmu.edu.ua
Гавриков Олександр Євгенійович
к.мед.н., доцент
oy.havrykov@knmu.edu.ua
Кіношенко Євгенія Ігорівна
к.мед.н., доцент
yi.kinoshenko@knmu.edu.ua
Лизогуб Ксенія Ігорівна
к.мед.н., доцент
ki.lyzohub@knmu.edu.ua
Скоропліт Сергій Миколайович
асистент
sm.skoroplit@knmu.edu.ua

Перша в СРСР кафедра швидкої та невідкладної медичної допомоги організована в 1980 р. Ідея організації такої кафедри належала головному лікарю Лікарні швидкої медичної допомоги м. Харкова проф. І.3. Яковцову і ректору Харківського інституту удосконалення лікарів проф. М.І. Хвисюку. З 1980 по 1994 р. кафедрою завідував проф. Л.П. Хименко, з 1995 р. – проф. В.В. Ніконов.

На кафедрі проводяться цикли стажування, спеціалізації та тематичного удосконалення з медицини невідкладних станів, організації медичної допомоги та медичного забезпечення у надзвичайних станах. Відбувається підготовка лікарів-інтернів за фахом «медицина невідкладних станів». На кафедрі проходять підготовку з медицини катастроф курсанти та інтерни, які навчаються на інших кафедрах НІІПО ХНМУ. Проводяться виїзні цикли практично у всіх регіонах України (Сумська, Полтавська, Донецька, Луганська, Черкаська, Рівненська, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська та ін.). На кафедрі працює навчально-тренінговий центр із симуляційним навчанням, де курсанти та інтерни мають можливість опанувати практичні навички.

Основними напрямками наукових досліджень є невідкладні та критичні стани в клініці внутрішніх хвороб, неврології та хірургії ушкоджень і впровадження у практичну діяльність набутого досвіду. На кафедрі виконано три докторські та чотири кандидатські дисертації. Видано монографії: «Руководство по скорой медицинской помощи», «ДМСО в клинике и эксперименте», «Неотложная кардиология», «Неотложная скорая медицинская помощь. Руководство для врачей», «Русско-украинско-английский медицинский словарь», «Алгоритмы оказания помощи на догоспитальном этапе», «Стресс – современные патофизиологические подходы к лечению». З 2005 р. публікуються збірники клінічних лекцій з різних питань медицини невідкладних станів у вигляді багатотомника (у 2023 р. опубліковано десятий том).

Співробітниками кафедри одержано більше 90 авторських свідоцтв, патентів та раціоналізаторських пропозицій, опубліковано понад 500 статей у журналах і збірниках.

З 2006 р. співробітниками кафедри видається науково-практичний журнал «Медицина невідкладних станів» (періодичність – 8 номерів на рік), у якому публікуються матеріали, присвячені різним аспектам надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі. На цей час журнал займає лідируючі позиції у рейтингу медичних видань України. У 2023 р. журнал включено до бази SCOPUS.

Електронна адреса журналу

Співробітники кафедри займаються лікувально-діагностичною практикою в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Обласній клінічній травматологічній лікарні, Інституті патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» та інших лікувальних закладах м. Харкова та Харківської області.

За участю співробітників кафедри впроваджено нові методи діагностики та лікування при хворобах серцево-судинної системи та гострому інсульті. З урахуванням сучасних досягнень вдосконалена терапія бронхіальної астми, коматозних станів, тяжких пневмоній, сепсису, постраждалих з тяжкою механічною травмою. Кафедра брала активну участь в інформатизації системи надання екстреної медичної допомоги в Харківський області та в інших регіонах України.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних з’їздах і конференціях та є організаторами всеукраїнських конференцій з міжнародною участю з питань медицини невідкладних станів та змагань бригад екстреної медичної допомоги. Співробітники кафедри брали участь у багатьох міжнародних клінічних дослідженнях з випробувань лікарських засобів. Кафедра має досвід підготовки іноземних клінічних ординаторів за спеціальністю медицина невідкладних станів. Окремі співробітники кафедри пройшли стажування за кордоном