Вступна кампанiя до медичного університету
Харківський національний медичний університет – твій приоритет №1 у виборі кращої медичної освіти
Шановні вступники 2022 року!

Звертаємо Вашу увагу, що наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 №1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції. Згідно до цього наказу мають місто зміни у переліку ЗНО для вступу в 2022 році на ОС «Магістр»

Шановні вступники 2022 року!

З 6 січня по 22 січня 2022 року триватиме реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Питання та відповіді для вступників ХНМУ 2022 року
Дивитись всі
 • Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання потрібні при вступі на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності «Медицина», «Педіатрія» «Стоматологія»?

  При вступі на навчання до ХНМУ на спеціальності «Медицина», «Педіатрія» «Стоматологія», з можливістю вступу, як на бюджет, так і на контракт, визначені наступні конкурсні предмети:

  1 предмет – Українська мова

  2 предмет – Математика або Хімія (за вибором вступника)

  3 предмет – Біологія або Фізика (за вибором вступника)

  Звертаємо Вашу увагу, що замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати ЗНО з української мови та літератури.

 • Які документи потрібні для вступу?

  Для вступу необхідні наступні документи:

  Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з конкурсних предметів 2019, 2020, 2021 та 2022 років; для вступу на основі бакалавра для здобуття ступеня магістра потрібен сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови за 2021 або 2022 роки.

  Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку, ідентифікаційний номер;

  Медична довідка за формою 086-о та карта щеплень (форма 063/о);

  Документи, які підтверджують право вступника на особливі умови участі  у конкурсі

  6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

 • Який мінімальний бал ЗНО необхідний для участі у конкурсі?

  Для вступу на лікарські спеціальності («Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія») мінімальний бал сертифікату ЗНО з другого та третього конкурсних предметів, а саме математики, біології, хімії, фізики встановлено на рівні 150, української мови – 130 для участі у конкурсі, як на місця навчання за  державним замовленням, так і на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175.

  При вступі на навчання за іншими спеціальностями приймаються  сертифікати з балами 100 та вище. АЛЕ! При вступі на навчання на ступень бакалавра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування» та «Фізична терапія, ерготерапія» на базі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення загальний конкурсний бал, необхідний для участі у конкурсі, встановлено на рівні 125 та вище.

 • Що таке пріоритетність заяв?

  Вступники в 2022 році зможуть подати до п’яти заяв, підготовка за якими передбачена за кошти державного бюджету та до 20 заяв на спеціальності, підготовка на яких проводиться за контрактом.

  У кожній заяві на бюджетну форму здобуття освіти вступник має визначити її пріоритетність (1, 2, 3, 4, 5).

  Відповідно, 1 – це найбажаніша для вступника спеціальність, за якою він мріє навчатися.

  Якщо Ви не потрапите на навчання за кошти державного бюджету за 1 пріоритетом, то така можливість існує за 2, 3, 4 чи 5 пріоритетом

  Система широкого конкурсу може обрати для вступника лише одне державне місце за урахуванням пріоритету на конкурсного балу.

  Бюджетне місце надається вступникам з найкращими конкурсними балами, і конкурс проводиться одночасно серед усіх вступників, які подали заяви на певну спеціальність до всіх університетів України. Якщо вступник не скористається можливістю навчатися за кошти державного бюджета, то його місце ніхто не зможе зайняти, у тому числі той вступник, який є наступним у рейтингу за даною спеціальністю.

  Заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити.

  Для вступу на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб пріоритетність визначати не потрібно.

 • Як розраховується конкурсний бал?

  Конкурсний бал вступників при вступі на навчання до ХНМУ на базі 11 класів складається з

  балів сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів та

  середнього балу документа про повну загальну середню освіту,

  і розраховується як сума балів сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту помножені на відповідні коефіцієнти:

  Для сертифікату з української мови коефіцієнт складає  0,2

  Для сертифікатів з математики або хімії (за вибором вступника) – 0,2

  Для сертифіката з  біології або фізики (за вибором вступника) – 0,5

  Середній бал документа про повну загальну середню освіту помножується на коефіцієнт – 0,1.

  Також Міністерством освіти та науки України передбачено балансування конкурсного балу в залежності від регіону розташування закладу вищої освіти, в який вступник подає заяву, спеціальності, на яку має намір вступити абітурієнт, а також від категорій вступників на етапі формування рейтингового списку за допомогою наступних коефіцієнтів:

  Регіонального, який для ЗВО Харкова складає 1,02;

  Галузевий, який для всіх спеціальностей, за якими в нашому університету оголошується набір дорівнює 1,00;

  Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих  у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках

 • Хто має право на сільський коефіцієнт?

  Сільський коефіцієнт дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих  у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Для підтвердження права на застосування сільського коефіцієнту вступник має додати до електронної заяви Довідку про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання.

  Звертаємо Вашу увагу, що сільській коефіцієнт не поширюється на селища, та селища міського типу.

 • Чи враховується при вступі в ХНМУ мотиваційний лист?

  В ХНМУ мотиваційний лист в 2022 році не враховується!

 • Чи нараховуються додаткові бали за особливі успіхи в навчанні для призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та для призерів Ш етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідних робіт членів Малої академії наук України?

  Згідно Наказу Міністерства  освіти та науки України, нарахування додаткових балів за особливі успіхи в навчанні для призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та для призерів Ш етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідних робіт членів Малої академії наук України у 2022 році не передбачено.

  Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, Чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

 • Яким чином відбувається подача заяв від вступників?

  Вступники при вступі на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра медичного спрямування, як на основі повної загальної середньої освіти, так і на основі здобутого раніше ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ступеня магістра, ОКР спеціаліста подають заяви тільки в електронній формі, крім окремих категорій осіб.

  Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається з 01 липня 2022 року.

  Заяву щодо вступу на навчання до ХНМУ в електронній формі вступники можуть подати шляхом заповнення в особистому електронному кабінеті у режимі онлайн електронної форми на сайті за адресою:  vstup.edbo.gov.ua.

  В період вступної кампанії в університеті працює консультативний центр реєстрації електронних кабінетів. Наші спеціалісти допоможуть зареєструвати електронний кабінет та подати заяву.

 • Як проходить вступ громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу?

  Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу чи Криму, можуть вступати до ХНМУ за спрощеною процедурою.

  Вступнику треба звернутися до освітнього центру “Крим-Україна” або “Донбас-Україна”, заповнити освітню декларацію та скласти ДПА з української мови та історії України в уповноваженому закладі середньої освіти, а також вступне випробування з біології в ХНМУ.

  Особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей та АР Крим вступають в межах квоти-2, яка складає в ХНМУ 10% від обсягів державного замовлення.

 • Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання потрібні для вступу на основі дипломів молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра?

  Вступникам для здобуття ступеня бакалавра на основі диплому ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр» за скороченим терміном необхідно подати два відповідні сертифікати ЗНО. Для вступу на місця навчання за кошти державного бюджету на спеціальність «Медсестринство» потрібні сертифікати з української мови (або української мови та літератури) та математики за 2019, 2020, 2021 або 2022 роки. Для вступу основі диплому ОКР «молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр» на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібні сертифікати ЗНО сертифікати з української мови (або української мови та літератури), другий предмет ЗНО на вибір вступника за 2019, 2020, 2021 або 2022 роки. Також для вступу на основі дипломів молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра потрібен результат інтегрованого іспиту КРОК-М (якщо вступник його складав) або складання фахового вступного випробування в університеті.

 • Чи потрібна медична довідка при вступі до ХНМУ?

  Так, потрібна медична довідка за формою 086-о. Звертаємо Вашу увагу, що також потрібна карта щеплень (форма 063/о) та результат флюорографії.

 • Чи є можливість навчатися на військовій кафедрі?

  Так, в Харківському національному медичному університеті є можливість навчатися на військовій кафедрі.

 • Більше запитань та відповідей про вищу освіту
Контактна інформація
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, вхід з вул. Літературної.
Графік роботи: пн.-чт. 9.00-17.00 перерва 13.00-14.00 пт. 9.00-15.45
Телефони:
Про вступну кампанію 2021

Вступна кампанія медичного університету розпочинається з липня, а підсумки вступної кампанії медуніверу можна побачити вже в серпні на офіційному сайті ХНМУ.

Підготовка фахівців у Харківському національному медичному університеті здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України за ступенем освіти:

Магістр за спеціальностями:

Медицина
Стоматологія
Педіатрія

Магістр (на основі диплома ОС магістра – ОКР спеціаліста) за спеціальностями:

Публічне управління та адміністрування
Освітні, педагогічні науки
Медсестринство
Технології медичної діагностики та лікування
Громадське здоров’я
Фізична терапія, ерготерапія

Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальностями:

Фізична терапія, ерготерапія
Соціальна робота
Технології медичної діагностики та лікування

Бакалавр (на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра) за спеціальностями:

Технології медичної діагностики та лікування
Медсестринство

Якщо вас цікавлять медичні університети України, то зверніть увагу, що медичний університет Харкова у 2021 році увійшов у трійку лідерів як найкращий медичний заклад вищої освіти, найкращий заклад вищої освіти Східного регіону та найкращий заклад вищої освіти Харківської області.

Підсумки вступників медичного університету 2021 можна побачити на сайті, або надіславши запит до приймальної комісії.