Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Про нас

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківського національного медичного університету (НТСАДМВ ХНМУ) є самокерованим суспільним об’єднанням студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, створеним на основі спільності інтересів у галузі наукових досліджень. У роботі НТСАДМВ беруть участь студенти, аспіранти, докторанти і молоді вчені віком до 35 років (докторанти – до 40 років), які займаються науковими дослідженнями та навчаються або працюють у ХНМУ. Робота в товаристві діє на основі добровільності, рівноправ’я членів, самоврядування та законності.

Завдання НТСАДМВ:

  1. Забезпечення захисту прав та інтересів студентів, аспірантів докторантів і молодих вчених ХНМУ щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
  2. Сприяння організації та проведенню організаційних, наукових та освітніх заходів, у яких беруть участь студенти та молоді вчені ХНМУ.
  3. Популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню студентів до наукової роботи та інноваційної діяльності.
  4. Сприяння підвищенню якості молодіжних наукових досліджень.
  5. Сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва у галузі молодіжної науки.
  6. Координація та об’єднання зусиль студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених задля організації досліджень і вирішення актуальних наукових завдань, розвитку їх інноваційної діяльності та популяризації науки.
  7. Інформування студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНМУ про наукові дослідження та заходи, що проводяться українськими і зарубіжними організаціями, можливості фінансування досліджень.
  8. Сприяння дотриманню студентами, аспірантами, докторантами і молодими вченими етичних норм та принципів академічної доброчесності у проведенні наукової діяльності.
  9. Участь в організації та проведенні конкурсів на здобуття дослідницьких грантів для студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХНМУ, у залученні вітчизняних та міжнародних ґрантів для проведення наукової діяльності, організації отримання фінансової підтримки в рамках вітчизняних та міжнародних наукових програм.
Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4,
4-й поверх, каб. 162
Наш email:
khnmu.snt@gmail.com
Голова Ради
Плєхова Олеся Олександрівна
старший лаборант кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології
+38 068 260 90 73 plehovaolesja@gmail.com
Заступники
Микита Маркевич
аспірант кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології
Владислав Калюжка
старший лаборант кафедри нейрохірургії
Дарина Сушецька
старший лаборант кафедри неврології №2
Юлія Стоянова
аспірант кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології
Організаційна діяльність
Студентські наукові гуртки

Студентський науковий гурток – це основна структурно-функціональна одиниця в організації наукової роботи студентів на кафедрі, створена з метою допомоги студентам у проведенні досліджень та поглибленого вивчення відповідної дисципліни. Членом наукового гуртка може стати кожен студент, який бере активну участь у його діяльності та регулярно відвідує засідання.
Щорічно Радою Наукового товариства проводиться звітна конференція студентських наукових гуртків, на якій старости наукових гуртків звітують про результати роботи студентського гуртка.
За підтримки РНТСАДМВ функціонує діючий телеграм-канал, на якому кожен зі студентів має змогу побачити розклад наукових гуртків.

Telegram-канал студентських наукових гуртків