Про нас

Психологічна підтримка, допомога в адаптації до навчання, підвищення рівня психологічного та соціального благополуччя є основною метою діяльності Психологічної служби.

Студенти та співробітники університету можуть звернутися до нас та отримати психологічну консультацію. Також пропонуємо різноманітні тренінги та курси підвищення психолого-педагогічної майстерності.

Контактні дані
Адреса:
пр. Науки, 4, УЛК, 4-й поверх, к. 405,
м. Харків, 61022
Керівник
Шейко Анастасія Олександрівна
кандидат психологічних наук
+380931813543, +380950965207 ao.sheiko@knmu.edu.ua
Співробітники
Рибалко Андрій Іванович
психолог
ai.rybalko@knmu.edu.ua
Мирончук Ольга Анатоліївна
психолог
oa.myronchuk@knmu.edu.ua
Дзюба Ольга Михайлівна
соціолог
om.dziuba@knmu.edu.ua
Основні напрямки роботи
 • 1. Психологічний супровід здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників

  Психологи будуть Вам корисні в наступних ситуаціях:

  • коли ви переживаєте тривогу, розгубленість, невпевненість;
  • коли ви зіткнулися з непорозумінням, конфліктною ситуацією;
  • коли відчули складнощі в будуванні стосунків;
  • коли відчуваєте постійне виснаження та небажання активно діяти;
  • коли вам необхідно, щоб вас вислухали та зрозуміли.

  Спеціалісти Психологічної служби – кваліфіковані психологи, здійснюють індивідуальне консультування. Зустрічі є безкоштовними. Ми гарантуємо Вам конфіденційність та анонімність.

 • 2. Підвищення психолого-педагогічної кваліфікації науково-педагогічних працівників

  2.1. Курс підвищення психолого-педагогічної кваліфікації «Школа молодого викладача»

  Курс підвищення психолого-педагогічної кваліфікації «Школа молодого викладача» постійно діє з 2009 р. Навчання на курсі є обов’язковим для тих викладачів ХНМУ, стаж роботи яких не перевищує 5 років.

  Мета курсу:

  • підвищення якості освіти та вдосконалення педагогічної діяльності в ХНМУ;
  • створення системи професійного становлення молодих викладачів;
  • забезпечення продуктивної взаємодії досвідчених педагогів із молодими спеціалістами в сумісній викладацькій діяльності.

  Завдання курсу:

  • адаптація молодих викладачів до педагогічної діяльності в ХНМУ;
  • формування та розвиток теоретико-прикладних знань з проблем педагогіки, психології та методики викладання з урахуванням інноваційних підходів у вищій школі;
  • формування умінь щодо планування та здійснення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності;
  • створення умов щодо становлення професійної майстерності, залучення молодих викладачів до наукової діяльності;
  • реалізація принципів безперервності, систематичності та наступності професійної підготовки;
  • допомога молодим викладачам у пошуку індивідуального стилю викладання та впровадженні сучасних педагогічних технологій у викладацьку роботу.

  Організація курсів

  Навчальні групи складаються з викладачів кафедр ХНМУ. Стаж викладацької роботи слухачів курсу – до 5 років.
  Формування груп відбувається на підставі вибору кандидатур на навчання, що здійснюють завідувачі кафедр, та за індивідуальними замовленнями педагогічних працівників ХНМУ. Курси є відкритими, тому кожен викладач ХНМУ має можливість відвідувати семінари, що викликають зацікавленість.

  Форми навчання

  Навчальний процес здійснюється очно без відриву від роботи викладача.

  Учбові заняття відбуваються за такими формами:

  • лекція;
  • семінар;
  • тренінг;
  • круглий стіл;
  • майстер-клас;
  • індивідуальна консультація з питань психології та педагогіки.

  Об’єктивний та якісний аналіз роботи курсу здійснюється соціологічною групою ХНМУ за допомогою інтерв’ю, анкет опитування та проведення фокус-груп. Результати дослідження використовуються як підґрунтя при вдосконаленні роботи курсів, оновленні тематики семінарів.

  Організація навчального процесу

  Заняття в «Школі молодого викладача» плануються ННІЯО ХНМУ та реалізуються професорсько-викладацьким складом та співробітниками ХНМУ, із залученням запрошених фахівців та педагогів з багаторічним стажем викладацької роботи, що творчо працюють. Куратором курсу є практичний психолог ННІЯО ХНМУ. У роботі курсу використовується матеріально-технічна база ХНМУ.
  Після відпрацювання навчальних програм слухачі курсів отримують сертифікат учасника курсу підвищення психолого-педагогічної кваліфікації «Школа молодого викладача» встановленого зразка.

  2.2. «Школа досвідченого лектора»

  У рамках внутрішньоуніверситетської системи підвищення кваліфікації викладачів при Навчально-науковому інституті якості освіти ХНМУ щорічно проводиться «Школа досвідченого лектора».
  На курс запрошуються досвідчені лектори зі стажем викладання не менше п’яти років.
  Мета курсу – вдосконалення та підтримання викладацької майстерності, передача власного досвіду та корисних навичок, впровадження новітніх технологій у навчальний процес, а також обговорення дискусійних тем.
  В якості лекторів запрошуються авторитетні колеги, викладачі, які мають іноземні стажування та які активно впроваджують у свою діяльність інтерактивні методи.

 • 3. Групи рівних

  У рамках Україно-Швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» був проведений тренінговий онлайн-курс «Групи рівних. Заклади вищої медичної освіти».

  На конкурсній основі були відібрані 27 учасників з пілотних закладів вищої освіти. Представники ХНМУ – керівниця психологічної служби ННІ ЯО ХНМУ Анастасія Горецька та асистентка кафедри фтизіатрії та пульмонології Ольга Говардовська також долучилися до курсу та успішно пройшли навчання.

  Онлайн-курс загальною тривалістю 45 годин проходив з 12 жовтня по 27 грудня 2020 року та складався з відеолекцій експерта проєкту професора Ренато Галеацці та практичних занять у групах за участю тренерів та фасилітатора. Учасники ознайомилися з перевагами горизонтального навчання та новим для викладачів форматом навчання у групах рівних (peer-to-peer learning). На практичних заняттях були відпрацьовані навички фасилітації, розроблені плани впровадження груп рівних у діяльність закладів вищої освіти, як заходу безперервного професійного розвитку, що має на меті підвищення викладацької майстерності наших освітян та якості медичної освіти.

  З лютого 2021 року розпочинає свою роботу група рівних у ХНМУ, на зустрічах якої систематизовано та критично будуть обговорені практичні питання професійної діяльності.

  Співпраця з Україно-Швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти» продовжується в поточних та наступних заходах.

Соціологічні дослідження

Соціологи Психологічної служби ННІ ЯО ХНМУ забезпечують:

1) розробку інструментарію соціологічних досліджень та їх організацію з метою збору даних щодо оцінки стейкхолдерами освітніх програм та навчальних дисциплін;

2) обробку та аналіз зібраних даних з метою написання розгорнутого звіту для надання адміністрації відповідних структурних підрозділів;

3) відстеження динаміки змін думки стейкхолдерів щодо освітніх програм та навчальних дисциплін шляхом порівняння моніторингових даних.