• Нормативні документи
  1. Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію».
  2. Наказ МОЗ України від 23.02.2005 р. №81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ» зі змінами та доповненнями.
  3. Наказ МОЗ України від 20.11.2006 р. № 762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів».
  4. Наказ МОЗ України від 20.11.2006 р. № 763 Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія».

  Прийом документів для зарахування в інтернатуру працівниками ННІПО ХНМУ здійснюється з 01 по 15 липня поточного року.

 • Організація розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру в 2023 році

  Організація розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру в 2023 році здійснюється відповідно до наказу МОЗ від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» (із змінами, затвердженими наказом МОЗ від 10.04.2023 № 673).

  Розподіл та зарахування в інтернатуру в 2023 році проводиться для випускників бюджетної форми навчання за наступним алгоритмом.

  Випускники-контрактники отримують довідку про форму навчання та самостійно обирають місце проходження інтернатури.

  Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій (ДОЗ) надають МОЗ переліки вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування. В свою чергу, МОЗ доводить до закладів вищої медичної освіти (ЗВО) фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.

  ЗВО формують рейтинг випускників на основі їх академічної успішності та з врахуванням сімейного стану й стану здоров’я. Після чого у ЗВО створюються комісії з розподілу випускників, до складу якої входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.

  Комісії надають пропозиції випускникам щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення навчання.

  Випускник, який погодився з пропозицією комісії, отримує від ЗВО направлення на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

  Далі випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до ДОЗ, в сфері управління якого знаходиться база стажування (комунальний заклад охорони здоров’я (ЗОЗ)).

  Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або приватний ЗОЗ), звертається до керівника цього ЗОЗ та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування в інтернатуру.

  Для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня.

  На базі стажування, де відбувається практична частина підготовки, інтерн з’являється не пізніше 1 серпня, в ЗВО – не пізніше 1 вересня.

  Зарахування інтерна-бюджетника до інтернатури здійснюється не пізніше 1 серпня наказом:

  ДОЗ – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування комунальної форми власності;

  ЗВО – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються за кошти фізичних (юридичних осіб);

  керівника бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна у ЗОЗ державної форми власності.

  Фінансування підготовки в інтернатурі відбувається:

  • за кошти державного бюджету;
  • кошти фізичних (юридичних) осіб на підставі договорів про надання платних послуг із ЗВО та базою стажування.

  Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які здобували вищу освіту кошти держбюджету, але проходять інтернатуру в приватному ЗОЗ, відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  Кількість місць на підготовку лікарів-інтернів визначається МОЗ з урахуванням:

  • кадрових потреб, сформованих на підставі заявок ДОЗ;
  • обсягу бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

  Для комунальних ЗОЗ, які є базами стажування лікарів-інтернів або хочуть нею стати, обов’язковою умовою є укладення договору з НСЗУ за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів». Тариф за цим пакетом визначається як добуток мінімальної заробітної плати та коефіцієнта 1,22.

  ДОЗ мають щомісяця подавати НСЗУ перелік лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти держбюджету, за кожним надавачем медичних послуг.

  Положенням про інтернатуру визначені вимоги до баз стажування, яким мають відповідати ЗОЗ-претенденти на отримання цього статусу. Переліки баз стажування опубліковані на офіційному вебсайті МОЗ.

 • Вступ до інтернатури 2022 (Порядок подання документів)

  Подання документів
  на освітню частину інтернатури в ХНМУ у 2022 році
  для навчання за державним замовленням

  Оформлення на освітню частину інтернатури для навчання ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ проводиться після видання Наказу Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації про зарахування в інтернатуру.

  Навчальні заняття в інтернатурі починаються з 01.08.2022 р.

  ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗВО ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ НА ОСВІТНІЙ ЧАСТИНІ ІНТЕРНАТУРИ В ХНМУ

  • Заява на ім’я ректора на зарахування на освітню частину інтернатури.
  • Картка лікаря-інтерна.
  • Згода на використання персональних даних.
  • Паспорт (оригінал, копія – 1, 2, 3 стор. та сторінка з пропискою).
  • Ідентифікаційний номер (оригінал, копія).
  • Свідоцтво про одруження (розлучення), якщо змінилось прізвище (копія).
  • Диплом (оригінал, копія).
  • Додаток до диплому (оригінал, копія).
  • Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  • Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  • Копія направлення в інтернатуру, підписаного ректором університету, для випускників ЗВО які погодились із розподілом.
  • Швидкозшивач з перфорацією.
  • 12 файлів для оформлення договору.
  • 3 фотокартки (3х4).
  • Оригінали документів представляються при оформленні договору.

  Зразки документів для заповнення


  Подання документів
  в інтернатуру для навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб в ХНМУ у 2022 році

  1. Необхідно звернутись до Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної військової адміністрації для отримання направлення на базу стажування.
  2. Укласти договір з базою стажування на практичну частину інтернатури.
  3. Зібрати пакет документів згідно «Переліку необхідних документів для оформлення договорів на навчання на освітній частині інтернатурі в ХНМУ за кошти фізичних та юридичних осіб для випускників медичних ЗВО».
  4. Заповнити заяву, згоду на використання персональних даних та картку лікаря-інтерна.
  5. При собі мати паперові та електронні копії документів на любому носії для пересилання на ел.пошту ННІПО ХНМУ.
  6. Оформитись на освітню частину інтернатури можливо, як особисто прибувши до Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ за адресою: м.Харків, проспект Науки, 4, 3-й поверх, к.135, так і надіславши усі необхідні документи до ХНМУ на електронну пошту ННІПО ХНМУ nni_po@knmu.edu.ua (у випадку надсилання документів у ХНМУ електронною поштою, на вашу електронну адресу буде надісланий договір, який необхідно роздрукувати у 2-х примірниках, підписати 2 примірники договору, заяву, згоду на використання персональних даних, картку лікаря-інтерна та надіслати з доставкою на адресу: м. Харків, проспект Науки, 4, ХНМУ, ННІПО ХНМУ). При ненадходженні підписаних договорів, заяви та згоди на використання персональних даних на адресу університету, вважається, що договір не заключений та даний випускник не буде внесений до наказу про зарахування в інтернатуру.

  Навчальні заняття в інтернатурі починаються з 01.08.2022 р.

  ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
  ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ НА НАВЧАННЯ НА ОСВІТНІЙ ЧАСТИНІ ІНТЕРНАТУРІ В ХНМУ
  ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ЗВО

  • Договір з базою стажування – лікувальним закладом, де проходить практична частина інтернатури – оригінал та копія.
  • Заява на ім’я ректора на зарахування на освітню частину інтернатури.
  • Картка лікаря-інтерна.
  • Згода на використання персональних даних.
  • Паспорт (оригінал, копія – 1, 2, 3 стор. та сторінка з пропискою).
  • Ідентифікаційний номер (копія).
  • Якщо змінилось прізвище, а документи видані на старе прізвище надати копію документа, який підтверджує зміну (копія Свідоцтва про одруження (розлучення) тощо).
  • Диплом (оригінал, копія).
  • Додаток до диплому (оригінал, копія).
  • Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
  • Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія).
  • Довідка ЗВО про навчання випускника за контрактом (оригінал, копія).
  • Якщо в договорі на проходження освітньої частини інтернатури Замовником» на навчання інтерна є юридична особа, необхідно представити гарантійний лист від імені організації на сплату навчання інтерна, на користь якого укладено договір та реквізити замовника для укладання договору(оригінал).
  • Якщо в договорі на проходження освітньої частини інтернатури «Замовником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія – 1,2,3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від імені якого укладається договір.

  Для випускників ЗВО, які навчались за державним замовленням
  та вступають в інтернатуру за кошти фізичних (юридичних) осіб

  • Копія довідки про самостійне обрання місця проходження інтернатури, для випускників ЗВО, які відмовились від розподілу та будуть проходити інтернатуру за кошти фізичних та юридичних осіб в приватних або відомчих лікувальних закладах, які є базами стажування.
  • Для випускників ЗВО, які відмовились від розподілу та будуть проходити інтернатуру за кошти фізичних та юридичних осіб в приватних або відомчих лікувальних закладах – договір з базою стажування – лікувальним закладом, де проходить практична частина інтернатури) – оригінал та копія.
  • Швидкозшивач з перфорацією.
  • 12 файлів для оформлення особової справи.
  • 3 фотокартки (3х4).
  • Оригінали документів представляються при оформленні договору.

  Зразки документів для заповнення

   

  Директор ННІПО ХНМУ                 Валерій В’ЮН

 • Перелік документів для зарахування за контрактом

  Випускники медичних і фармацевтичних ЗВО обов’язково мають надати наступні документи:

  1. Копія диплому.
  2. Копія додатку до диплому.
  3. Копія довідки про контрактну форму навчання із ЗВО.
  4. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 1.
  5. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 2.
  6. Копія ідентифікаційного коду.
  7. Копії паспорту (1, 2, 3 та сторінка з пропискою).
  8. Копія Договіру із базою стажування.
  9. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
  10. Лист від головного лікаря лікувального закладу (бази стажування) про згоду на навчання в інтернатурі даного випускника на заочному циклі (оригінал).
  11. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є юридична особа, необхідно представити гарантійний лист від імені організації на сплату навчання інтерна, на користь якого складено договір (оригінал).
  12. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія – 1 ,2, 3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від особи якого складено договір.
  13. Фото 3х4 (3 шт.).
  14. Заява (заповнюється в ННІПО ХНМУ).
  15. Договір про надання освітніх послуг (заповнюється в ННІПО ХНМУ).
  16. 12 штук файлів для оформлення договору.
  17. Швидкозшивач з перфорацією.

  Копію кожного документу робити на окремому аркуші.

  Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених документів.

  Пам’ятка випускникам, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб

 • Бази стажування

  Бази стажування – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовують із метою первинної спеціалізації випускників медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Базою стажування може бути ЗОЗ, який має паспорт бази стажування і картку атестації клінічної бази за відповідною спеціальністю (за переліками баз стажування звертайтеся в департаменти та управління охорони здоров’я областей).

 • Оплата за навчання

  Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання, але не пізніше 05 числа поточного місяця.

 • Перелік документів для зарахування за державним замовленням

  Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО) обов’язково мають надати наступні документи:

  1. Копія направлення на роботу МОЗ України або копія довідки про навчання за державним замовленням для випускників, які відмовились від розподілу.
  2. Копія наказу з департаменту охорони здоров`я ДОЗ.
  3. Копія диплому.
  4. Копія додатку до диплому.
  5. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 1.
  6. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 2.
  7. Копія ідентифікаційного коду.
  8. Копія паспорту (1, 2, 3 та сторінка з пропискою).
  9. Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
  10. ФОТО 3х4 (3 шт.).
  11. 12 штук файлів.
  12. Швидкозшивач з перфорацією.

  Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали документів про вищу освіту.

  Зарахування випускників медичних та фармацевтичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності.

  Початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року.

 • Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів

  Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:

  1. Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;
  2. Комп’ютерний контроль із спеціальності;
  3. Складання практичних навиків із спеціальності;
  4. Теоретичний іспит.

  Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.

 • Після закінчення інтернатури

  Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.

  Після закінчення інтернатури інтерну, який навчався ННІПО ХНМУ на умовах платних освітніх послуг, видається довідка про закінчення навчання на контрактних умовах.

  Записи до трудових книжок щодо навчання їх в інтернатурі вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

  Лікарям-інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

  Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

  Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

 • Пам'ятка лікаря-інтерна

  У відповідності до Наказу МОЗ від 19.09.2006 р. №291 “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, листа МОЗ України від 07.07.2003 р. №08.01.-26/1296 лікар–інтерн зобов’язаний:

  1. Виконувати всі розпорядження ректорату та ННІПО ХНМУ.
  2. Чітко дотримуватись навчально-виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.
  3. При зміні прописки, прізвища, адреси місця проживання або контактного телефону, протягом 5 днів з моменту виникнення змін, повідомити ННІПО ХНМУ.
  4. Оформити та своєчасно заповнювати «Залікову книжку», «Посвідчення лікаря-інтерна», вести «Щоденник обліку роботи».
  5. Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.
  6. Своєчасно відробляти пропущенні заняття:

  6.1. Відпрацювання всіх видів пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску, тільки за дозволом ННІПО ХНМУ.

  6.2. При неявці на заняття на термін більш як 5 робочих днів (хвороба, тощо) – повідомити ННІПО ХНМУ та кафедру про причину відсутності.

  6.3. Після пропуску занять, для допуску до навчання, необхідно звернутись у ННІПО ХНМУ за дозволом встановленої форми.

  6.4. У ННІПО ХНМУ пред’являється документ, який підтверджує причину пропуску. У разі хвороби – Довідку про непрацездатність видану лікарською установою м. Харкова. Листки непрацездатності та довідки про хворобу, які видані іншими лікувальними закладами, підлягають реєстрації в Харкові.

  6.5. У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, то незалежно від причини пропуску лікар–інтерн відраховується з інтернатури.

  7. Здати ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3»:

  7.1. Підготовка до іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 1 року навчання. Дата здачі іспиту повідомляється ННІПО ХНМУ. До проведення ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок 3» ННІПО ХНМУ проводить пробний іспит «Крок», дату проведення якого встановлює ННІПО ХНМУ.

  7.2. Причину неявки на ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» лікар-інтерн повідомляє у ННІПО ХНМУ завчасно або у день здачі іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена. При неповажній причині пропуску лікар-інтерн сплачує здачу іспиту та буде здавати повторно у визначений термін.

  8. При закінченні інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).

 • До уваги лікарів-інтернів першого року навчання ХНМУ

  Інформація щодо початку освітньої частини інтернатури в ХНМУ

   З 01 вересня 2022 р. у Харківському національному медичному університеті починається освітня частина інтернатури. Заняття будуть проводитись у дистанційному та змішаному режимі на кафедрах університету відповідно до обраних спеціальностей.

  Інформацію щодо кураторів груп інтернів можна отримати в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти ХНМУ за телефонами: (057) 707-72-93.