• Нормативні документи
  1. Наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію».
  2. Наказ МОЗ України від 23.02.2005 р. №81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників ВНЗ» зі змінами та доповненнями.
  3. Наказ МОЗ України від 20.11.2006 р. № 762 «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська підготовка» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів».
  4. Наказ МОЗ України від 20.11.2006 р. № 763 Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія».

  Прийом документів для зарахування в інтернатуру працівниками ННІПО ХНМУ здійснюється з 01 по 15 липня поточного року.

  Щодо розподілу в інтернатуру

 • Перелік документів для зарахування за контрактом

  Випускники медичних і фармацевтичних ЗВО обов’язково мають надати наступні документи:

  1. Копія диплому.
  2. Копія додатку до диплому.
  3. Копія довідки про контрактну форму навчання із ЗВО.
  4. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 1.
  5. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 2.
  6. Копія ідентифікаційного коду.
  7. Копії паспорту (1, 2, 3 та сторінка з пропискою).
  8. Копія Договіру із базою стажування.
  9. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
  10. Лист від головного лікаря лікувального закладу (бази стажування) про згоду на навчання в інтернатурі даного випускника на заочному циклі (оригінал).
  11. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є юридична особа, необхідно представити гарантійний лист від імені організації на сплату навчання інтерна, на користь якого складено договір (оригінал).
  12. Якщо в договорі «Замовником» на навчання інтерна є батьки, необхідно представити паспорт (оригінал, копія – 1 ,2, 3 стор. та сторінка з пропискою) та ідентифікаційний номер (копія) того з батьків, від особи якого складено договір.
  13. Фото 3х4 (3 шт.).
  14. Заява (заповнюється в ННІПО ХНМУ).
  15. Договір про надання освітніх послуг (заповнюється в ННІПО ХНМУ).
  16. 12 штук файлів для оформлення договору.
  17. Швидкозшивач з перфорацією.

  Копію кожного документу робити на окремому аркуші.

  Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених документів.

  Пам’ятка випускникам, які навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб

 • Бази стажування

  Бази стажування – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовують із метою первинної спеціалізації випускників медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти. Базою стажування може бути ЗОЗ, який має паспорт бази стажування і картку атестації клінічної бази за відповідною спеціальністю (за переліками баз стажування звертайтеся в департаменти та управління охорони здоров’я областей).

 • Оплата за навчання

  Замовник вносить оплату за отримання освітньої послуги до початку навчання, але не пізніше 05 числа поточного місяця.

 • Перелік документів для зарахування за державним замовленням

  Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО) обов’язково мають надати наступні документи:

  1. Копія направлення на роботу МОЗ України або копія довідки про навчання за державним замовленням для випускників, які відмовились від розподілу.
  2. Копія наказу з департаменту охорони здоров`я ДОЗ.
  3. Копія диплому.
  4. Копія додатку до диплому.
  5. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 1.
  6. Копія сертифікату про здачу ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 2.
  7. Копія ідентифікаційного коду.
  8. Копія паспорту (1, 2, 3 та сторінка з пропискою).
  9. Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
  10. ФОТО 3х4 (3 шт.).
  11. 12 штук файлів.
  12. Швидкозшивач з перфорацією.

  Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали документів про вищу освіту.

  Зарахування випускників медичних та фармацевтичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності.

  Початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року.

 • Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів

  Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:

  1. Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;
  2. Комп’ютерний контроль із спеціальності;
  3. Складання практичних навиків із спеціальності;
  4. Теоретичний іспит.

  Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. Тому підготовка до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3» починається з перших днів навчання в інтернатурі незалежно від того, на очній чи заочній частині навчається лікар-інтерн.

 • Після закінчення інтернатури

  Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни одержують сертифікати лікаря-спеціаліста, які дозволяють працювати за спеціальністю на протязі 5 років.

  Після закінчення інтернатури інтерну, який навчався ННІПО ХНМУ на умовах платних освітніх послуг, видається довідка про закінчення навчання на контрактних умовах.

  Записи до трудових книжок щодо навчання їх в інтернатурі вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

  Лікарям-інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

  Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

  Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

 • Пам'ятка лікаря-інтерна

  У відповідності до Наказу МОЗ від 19.09.2006 р. №291 “Положення про спеціалізацію (інтернатури) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації, медичних факультетів університетів”, листа МОЗ України від 07.07.2003 р. №08.01.-26/1296 лікар–інтерн зобов’язаний:

  1. Виконувати всі розпорядження ректорату та ННІПО ХНМУ.
  2. Чітко дотримуватись навчально-виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.
  3. При зміні прописки, прізвища, адреси місця проживання або контактного телефону, протягом 5 днів з моменту виникнення змін, повідомити ННІПО ХНМУ.
  4. Оформити та своєчасно заповнювати «Залікову книжку», «Посвідчення лікаря-інтерна», вести «Щоденник обліку роботи».
  5. Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.
  6. Своєчасно відробляти пропущенні заняття:

  6.1. Відпрацювання всіх видів пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску, тільки за дозволом ННІПО ХНМУ.

  6.2. При неявці на заняття на термін більш як 5 робочих днів (хвороба, тощо) – повідомити ННІПО ХНМУ та кафедру про причину відсутності.

  6.3. Після пропуску занять, для допуску до навчання, необхідно звернутись у ННІПО ХНМУ за дозволом встановленої форми.

  6.4. У ННІПО ХНМУ пред’являється документ, який підтверджує причину пропуску. У разі хвороби – Довідку про непрацездатність видану лікарською установою м. Харкова. Листки непрацездатності та довідки про хворобу, які видані іншими лікувальними закладами, підлягають реєстрації в Харкові.

  6.5. У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, то незалежно від причини пропуску лікар–інтерн відраховується з інтернатури.

  7. Здати ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3»:

  7.1. Підготовка до іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 1 року навчання. Дата здачі іспиту повідомляється ННІПО ХНМУ. До проведення ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок 3» ННІПО ХНМУ проводить пробний іспит «Крок», дату проведення якого встановлює ННІПО ХНМУ.

  7.2. Причину неявки на ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3» лікар-інтерн повідомляє у ННІПО ХНМУ завчасно або у день здачі іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена. При неповажній причині пропуску лікар-інтерн сплачує здачу іспиту та буде здавати повторно у визначений термін.

  8. При закінченні інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).