Кафедра загальної практики – сімейної медицини

Про нас

Кафедра була створена одночасно з Українським інститутом удосконалення лікарів у 1923 р. як кафедра терапії, а в 1996 р. реорганізована в кафедру загальної практики – сімейної медицини.

Основним напрямом навчальної діяльності є підготовка (первинна спеціалізація) лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації сімейних лікарів на циклах тематичного удосконалення. Крім того, на кафедрі проводиться підготовка інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» і навчання аспірантів.

Основна наукова тематика кафедри – рання діагностика, профілактика й лікування осіб із серцево-судинними захворюваннями в практиці сімейного лікаря, а також клінічна апробація нових лікарських засобів.

Контингент хворих на клінічних базах кафедри повністю відповідає вимогам якісного проведення навчального процесу на циклах інтернатури та спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» і тематичного удосконалення. На клінічних базах є умови для опанування всіх практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог, що висуваються до лікаря загальної практики – сімейної медицини.

Контактні дані
Адреса:
61037, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 195
Email:
kaf.zpsm@knmu.edu.ua
Завідувач
Корж Олексій Миколайович
д.мед.н., професор
om.korzh@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Цогоєва Луїза Магомедівна
Відповідальний за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
lm.tsohoieva@knmu.edu.ua
Краснокутський Сергій Володимирович
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н., доцент
sv.krasnokutskyi@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Черкашина Лідія Володимірівна
д.мед.н., професор
lv.cherkashyna@knmu.edu.ua
Опарін Анатолій Георгійович
д.мед.н., професор
ay.oparin@knmu.edu.ua
Лаврова Єлизавета Василівна
к.мед.н., доцент
yv.lavrova@knmu.edu.ua
Кочуєв Геннадій Іванович
к.мед.н., доцент
hi.kochuiev@knmu.edu.ua
Говбах Ірина Олександрівна
к.мед.н., доцент
io.hovbakh@knmu.edu.ua
Тіткова Анна Володимирівна
к.мед.н., доцент
av.titkova@knmu.edu.ua
Березняков Владислав Ігорович
к.мед.н., доцент
vi.berezniakov@knmu.edu.ua
Филенко Яна Миколаївна
доктор філософії, асистент
ym.fylenko@knmu.edu.ua

Кафедра була створена одночасно з Українським інститутом удосконалення лікарів у 1923 р. як кафедра терапії, а в 1996 р. реорганізована в кафедру загальної практики – сімейної медицини.

Основним напрямом навчальної діяльності є підготовка (первинна спеціалізація) лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації сімейних лікарів на циклах тематичного удосконалення. Крім того, на кафедрі проводиться підготовка інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» і навчання аспірантів.

Основна наукова тематика кафедри – рання діагностика, профілактика й лікування осіб із серцево-судинними захворюваннями в практиці сімейного лікаря, а також клінічна апробація нових лікарських засобів.

Контингент хворих на клінічних базах кафедри повністю відповідає вимогам якісного проведення навчального процесу на циклах інтернатури та спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» і тематичного удосконалення. На клінічних базах є умови для опанування всіх практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог, що висуваються до лікаря загальної практики – сімейної медицини.

Основним напрямом навчальної діяльності на кафедрі є підготовка (первинна спеціалізація) лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», а також підвищення кваліфікації сімейних лікарів на циклах тематичного удосконалення. Крім того, на кафедрі проводиться підготовка інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина».

Колектив кафедри постійно бере участь у виконанні планових науково-дослідних робіт, активно публікує результати проведених досліджень у наукових медичних виданнях.

Основна наукова тематика кафедри – рання діагностика, профілактика й лікування хворих з артеріальною гіпертонією та хронічною серцевою недостатністю в практиці сімейного лікаря, а також клінічна апробація нових лікарських засобів.

Клінічними базами кафедри є: міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17 м. Харкова; міська поліклініка № 9; Медико-санітарна частина АТ «Харківський тракторний завод».

Лікувальна робота проводиться на зазначених базах кафедри, де здійснюються обходи і консультації професорів і доцентів, виконуються діагностичні дослідження з науковою та лікувальною метою.

Контингент хворих на базах кафедри повністю відповідає вимогам якісного проведення навчального процесу на передатестаційних циклах, циклах інтернатури та спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» і тематичного удосконалення. На клінічних базах є умови для опанування всіх практичних навичок відповідно до кваліфікаційних вимог, що ставляться до лікаря загальної практики – сімейної медицини.

Кафедра активно бере участь у розробці державних уніфікованих клінічних протоколів і стандартів діагностики й лікування хворих із різними нозологічними формами.

Викладачі кафедри входять до складу атестаційної комісії головного медичного управління Харківської обласної державної адміністрації.

Кафедра є асоційованим членом Міжнародного респіраторного товариства для лікарів первинної ланки (International Primary Care Respiratory Group, IPCRG), яка входить до складу WONCA.