Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги

Про нас

Історія кафедри починається з 1932 року.

Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, наукова, методична, лікувально-діагностична та консультативна робота.

Навчальна діяльність кафедри полягає у післядипломній освіті лікарів лікувального та педіатричного профілю з предметів «Клінічна онкологія», «Дитяча онкологія», «Онкохірургія» та «Онкогінекологія», а також у підготовці клінічних ординаторів та аспірантів.

Науковий напрямок включає розробку і впровадження сучасних методів комбінованого та комплексного лікування онкологічних захворювань. Методична робота включає в себе підготовку та видання підручників, монографій, навчальних посібників.

Одним із напрямків наукової діяльності кафедри є проведення міжнародних клінічних досліджень з вивчення ефективності та безпеки протипухлинних препаратів (з 1999 р.), що дозволяє не тільки розширити знання про ефективність та безпеку цих засобів, а й зробити свій внесок у розвиток світової онкології. Така діяльність дозволяє викладачам кафедри підвищувати свої знання та допомагає вирішувати актуальні питання в галузі онкології.

Високий рівень довіри до кафедри онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги як бренду забезпечує постійний попит з боку лікарів та керівництва багатьох медичних установ України на проведення циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації у цих галузях.

Цикли, що проводяться на кафедрі для суміжних спеціалістів – важлива складова для збільшення онконастороженості та раннього виявлення злоякісних новоутворень лікарями усіх спеціальностей, що забезпечує зниження смертності на рівні України.

У цілому, кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги ННІ ПО ХНМУ є важливим центром навчання, що сприяє розвитку знань та підвищенню кваліфікації лікарів у галузях онкології.

Контактні дані
Адреса:
61105, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1 ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», корп. Б-2, 2-й поверх
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 337А, КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня», відділення дитячої онкології
61070, м. Харків, Лісопарківська, 4. КНП «Обласний центр онкології»
Завідувач
Дудніченко Олександр Сергійович
д.мед.н., професор
os.dudnichenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Білецький Володимир Євгенійович
Відповідальна за навчальну роботу, асистент
vy.biletskyi@knmu.edu.ua
Пушкар Сергій Миколайович
Відповідальний за лікувальну роботу, д.мед.н., професор
m.pushkar@knmu.edu.ua
Карташов Сергій Михайлович
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н., професор
m.kartashov@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Авдосьєв Юрій Володимирович
д.мед.н., професор
yv.avdosiev@knmu.edu.ua
Сухіна Олена Миколаївна
д.мед.н., професор
m.sukhina@knmu.edu.ua
Вінник Юрій Олексійович
д.мед.н., професор
o.vinnyk@knmu.edu.ua
Пархоменко Кирило Юрійович
д.мед.н., професор
ky.parkhomenko@knmu.edu.ua
Олешко Катерина Михайлівна
к.мед.н., доцент
m.oleshko@knmu.edu.ua
Білодід Ольга Олександрівна
к.мед.н., доцент
o.bilodid@knmu.edu.ua
Акуліна Олена Олександрівна
к.мед.н., доцент
oo.akulina@knmu.edu.ua
Бур’ян Олександр Васильович
к.мед.н., доцент
v.burian@knmu.edu.ua
Єгоров Олексій Олексійович
к.мед.н., доцент
o.yehorov@knmu.edu.ua
Пілюгін Дмитро Олександрович
к.мед.н., асистент
do.piliuhin@knmu.edu.ua
Косулін Станіслав Валерійович
к.мед.н., асистент
v.kosulin@knmu.edu.ua
Фоміна Світлана Олександрівна
асистент
so.fomina@knmu.edu.ua
Касьянова Анна Володимирівна
асистент
v.kasianova@knmu.edu.ua
Хільчевський Богдан Сергійович
асистент
bs.khilchevskyi@knmu.edu.ua
Хільчевська Катерина Олександрівна
старший лаборант
Балух Антон Олегович
старший лаборант

Викладення онкології як самостійної дисципліни починається з історії кафедри онкології в 1930-ті роки.

З 1932 по 1939 р. в Українському рентгенорадіологічному та онкологічному інституті (Харків) функціонували курси спеціалізації з онкології для хірургів та гінекологів. Щорічно спеціалізацію проходили 8–10 лікарів.

У 1940 р. в Інституті було створено доцентуру, яка на початку 1941 р. була реорганізована в кафедру онкології. Першим організатором та керівником доцентури та кафедри у довоєнний (ІІ світова війна) період був професор П.Л. Поволоцький. Фактично початком діяльності кафедри онкології слід вважати липень 1945 р., коли підготовка лікарів передбачала 5-місячну спеціалізацію хірургів та гінекологів з онкології.

У наступні роки кафедрою керували доцент М.М. Михедько (1946), професор Г.М. Гуревич (1946–1950), доцент П.М. Воронцов (1952–1954), доцент Б.В. Мілонов (1954–1955), професор С.І. Павленко (1959–1971), професор І.М. Милославський (1971–1988), професор Ю.Л. Шальков (1988–2006).

З 1966 р. Харківський обласний онкологічний диспансер стає клінічною базою кафедри онкології Українського інституту удосконалення лікарів (далі ХМАПО).

У 2006 р. відбулася реорганізація кафедри онкології – поділ на кафедру онкохірургії (завідувач – професор Ю.О. Віннік) та кафедру онкогінекології (завідувач – професор С.М. Карташов).

У 1999 р. наказом ректора Харківської медичної академії післядипломної освіти професором Хвисюком М. І. за рекомендацією МОЗ України створено кафедру онкології та дитячої онкології. Організатором і завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор Дудніченко Олександр Сергійович.

Кафедра онкології та дитячої онкології була єдиною в Україні за фахом «Дитяча онкологія» і однією з трьох за фахом «Клінічна онкологія» для лікарів-інтернів, іноземних спеціалістів-ординаторів та спеціалістів – клінічних онкологів/хіміотерапевтів. Цикли, що проводились на кафедрі для суміжних спеціалістів, були важливою складовою для збільшення онконастороженості та раннього виявлення злоякісних новоутворень лікарями усіх спеціальностей, що забезпечувало зниження смертності на рівні України. За період існування кафедри з 1999 по 2022 р. було підготовлено більше 150 інтернів, більше 200 спеціалістів-онкологів і дитячих онкологів, близько 30 іноземних клінічних ординаторів та аспірантів. Проведено підвищення кваліфікації більше 5 000 лікарів суміжних спеціальностей. Захищено 1 докторська (С.М. Карташов) та 3 кандидатські дисертації (М.В. Садчикова, Л.В. Синявіна, Хайдар Нажет). Видано перший національний підручник «Дитяча онкологія» (професор О.С. Дудніченко).

У 2022 р. згідно з Наказом МОЗ України Харківська медична академія післядипломної освіти була реорганізована шляхом приєднання до Харківського національного медичного університету, а існуючі кафедри онкології були об’єднані в кафедру онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги (завідувач – професор О.С. Дудніченко).

Навчальна робота проводиться на основних клінічних базах та на виїзних циклах на базах лікувальних закладів Харкова та області, а також інших областей України (тематичні удосконалення).

Навчально-методична робота опорної кафедри МОЗ України за фахом «Дитяча онкологія»:
– розробка навчальних методичних програм;
– видання/перевидання національного підручника «Дитяча онкологія»;
– розробка тестів для проведення іспитів за загальними темами практичних і семінарських занять;
– розробка електронних навчальних посібників та лекцій для дистанційного навчання.

Навчально-методична робота за фахом «Онкологія»:
– розробка навчальних посібників, методичних рекомендацій для спеціалізованих циклів;
– створення бази тестів для проведення іспитів за загальними темами практичних і семінарських занять;
– впровадження електронних навчальних посібників та лекцій для дистанційного навчання.

Тематичні удосконалення:

 • «Рання діагностика та лікування злоякісних пухлин»;
 • «Діагностика та лікування злоякісних пухлин голови та шиї»;
 • «Злоякісні пухлини у дітей»;
 • «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих»;
 • «Злоякісні пухлини візуальних локалізацій»
 • «Основні принципи діагностики онкозахворювань у жінок»;
 • «Пухлини жіночої репродуктивної сфери»;
 • «Діагностика та лікування злоякісних пухлин жіночої статевої сфери»;
 • «Питання невідкладної онкохірургії»;
 • «Актуальні питання онкохірургії».

На онкологічних кафедрах створено 3 підручники, 17 монографій, 55 навчальних посібників. Захищено 5 докторських та 25 кандидатських дисертацій.
Кафедра є опорною кафедрою МОЗ України за спеціальністю «Дитяча онкологія».
Кафедра бере участь в численних міжнародних клінічних дослідженнях.

Напрямки НДР кафедри:

 • Комплексне і супровідне лікування онкологічних хворих на основі сучасних діагностичних технологій.
 • Розробка та впровадження ліпосомальних форм протипухлинних препаратів та препаратів супроводу.
 • Санаторно-курортна реабілітація онкологічних хворих.
 • Внутрішньоартеріальна хіміоемболізація при метастатичних пухлинах.
 • Розробка питань діагностики, лікування, профілактики в дитячій онкології.

На кафедрі організовано проведення майстер-класів:

 1. Принципи та практика хіміотерапії (для онкологів, онкологів-хіміотерапевтів).
 2. Рентгеноендоваскулярні хірургічні втручання при метастатичних пухлинах.
 3. Методика 24-годинної інфузії під час проведення блокової хіміотерапії з використанням інфузійного мішка «infusion smisch beutel» (для лікарів педіатричного профілю).
 4. Застосування та обслуговування венозної порт-системи «port-a-cat» при проведенні довготривалих інфузій (для лікарів педіатричного профілю).
 5. Зондове парентеральне харчування при проведенні хіміотерапії у дітей (для лікарів педіатричного профілю).

Клінічні бази кафедри:

 • ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», відділення хірургічних інфекцій та ускладненої онкологічної патології на 25 ліжок з палатою інтенсивної терапії на 6 ліжок;
 • КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня», відділення дитячої онкології;
 • КНП ХОР «Обласний центр онкології»: відділення пухлин голови та шиї; відділення пухлин молочної залози та м’яких тканин; хіміотерапевтичні відділення.