Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології

Про нас

Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету була створена у 2022 р.

Основними напрямками діяльності кафедри є навчальний, науковий, методичний та лікувально-діагностичний.

На кафедрі ортопедичної та хірургічної стоматології здійснюється проведення післядипломного навчання лікарів усіх стоматологічних фахів на циклах тематичного удосконалення, майстер-класів за 4 спеціалізаціями та стажуванням: «Ортодонтія», «Ортопедична стоматологія», «Хірургічна стоматологія» та «Щелепно-лицева хірургія».

Контактні дані
Адреса:
Салтівське шосе, 268,
м. Харків
Завідувач
Діасамідзе Елгуджа Джемалович
к.мед.н., доцент
ed.diasamidze@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Гордієнко Світлана Анатоліївна
Завуч кафедри, к.мед.н., доцент
sa.hordiienko@knmu.edu.ua
Безсонов Володимир Інокентійович
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н., доцент
vi.bezsonov@knmu.edu.ua
Варв’янський Павло Юрійович
Відповідальний за роботу з клінординаторами, асистент
py.varvianskyi@knmu.edu.ua
Дудука Дмитро Сергійович
Відповідальний за лікувальну роботу, асистент
ds.duduka@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Боян Аркадій Максимович
к.мед.н., доцент
am.boian@knmu.edu.ua
Коваленко Галина Анатоліївна
к.мед.н., доцент
ha.kovalenko@knmu.edu.ua
Бадалов Роберт Мехраліогли
к.мед.н., доцент
rm.badalov@knmu.edu.ua
Данилов Павло Іванович
к.мед.н., доцент
pi.danylov@knmu.edu.ua
Російський Петро Вікторович
к.мед.н., доцент
pv.rosiisky@knmu.edu.ua
Таравнех Шакер Джаміль
к.мед.н., доцент
sd.taravnekh@knmu.edu.ua
Філатов Ігор Вікторович
к.мед.н., асистент
iv.filatov@knmu.edu.ua

Кафедра проводить цикли післядипломної підготовки для лікарів-стоматологів різних регіонів України, зокрема, Харківської, Черкаської, Волинської, Донецької областей.

На кафедрі ортопедичної та хірургічної стоматології також відбувається навчання іноземних фахівців – клінічних ординаторів за спеціальностями «Ортодонтія» та «Ортопедична стоматологія».

Підготовка лікарів проводиться на клінічних базах кафедри:

– КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 5» Харківської міської ради;

– КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради;

– Комунальний заклад «Харківський фаховий коледж спортивного профілю» Харківської обласної ради.

Кафедрою проводиться науково-дослідна робота за темою: «Обґрунтування індивідуальної профілактики, діагностики та лікування ортопедичних стоматологічних захворювань».