Про нас

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та клінічних ординаторів Харківського національного медичного університету це єдина громадська організація ХНМУ на правах юридичної особи,  метою якої є представництво, здійснення та захист  навчальних (трудових), соціальних прав та інтересів своїх членів.

Завдання щодо захисту прав студентів – членів профспілки – організація виконує відповідно до Конституції України та законів України «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту» шляхом переговорів та укладання угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів ХНМУ як додатку до колективного договору.

У своїй діяльності ППОС ХНМУ є незалежною від державних органів виконавчої влади, адміністрацій місцевого самоврядування, інших державних  органів, їх об’єднань, політичних партій, не підзвітною та не підконтрольною їм, вона співпрацює з адміністрацією університету, органами самоврядування й іншими організаціями.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Телефон:
Профспілка працює на демократичних засадах за принципами:
 • законності;
 • самостійності організаційних ланок профспілки, їх виборчих органів щодо виконання статутних цілей і завдань;
 • виборності  профспілкових органів;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки та їх виборчих органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень усіма організаційними ланками й виборчими органами профспілки та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги поглядів й інтересів меншості, прав кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції та повторний її розгляд;
 • виконання рішень вищих органів профспілки;
 • солідарності та єдності дій усіх організаційних ланок і органів профспілки.
Виборчим органом є профком студентів, який:
 • організовує виконання завдань профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів;
 • укладає та контролює дотримання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах;
 • разом з адміністрацією розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання;
 • спільно з адміністрацією з’ясовує питання робочого часу й часу відпочинку;
 • бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку й порядку надання  студентам соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку університету;
 • дає згоду або відмовляє у відрахуванні студента з ініціативи адміністрації  у випадках, передбачених законами;
 • сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури й спорту, туризму;
 • організовує виконання рішень профспілкових зборів, вищих профспілкових органів.
Напрямки діяльності комісій профспілкового комітету студентів
 • Соціально-економічна комісія
  • Соціальний захист  малозабезпечених   категорій студентства.
  • Підтримка  студентів-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів-чорнобильців, студентів-інвалідів.
  • Надання одноразової матеріальної допомоги студентам, які цього потребують.
  • Надання матеріальної допомоги на оздоровлення для малозабезпечених та соціально незахищених верств студентства.
  • Надання новорічних подарунків студентам-сиротам та дітям студентів – членів профспілки.
  • Можливість отримання безкоштовних юридичних консультацій членами ППОС ХНМУ.
  • Заохочення студентів, які беруть активну участь у громадському та науковому житті університету.
 • Житлово-побутова комісія
  • Організація побутових аспектів проживання в гуртожитках ХНМУ.
  • Співпраця зі студентськими радами з метою вирішення проблем, що стосуються проживання в гуртожитках.
  • Нагляд за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку
 • Культурно-масова комісія
  • Організація та сприяння проведенню культурно-масових заходів.
  • Фестиваль конкурс творчої молоді «Нові імена».
  • Фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва «Перлина краю».
  • Міжнародний фестиваль хореографії «Ритми планети», присвячений всесвітньому Дню танцю.
  • Свято «Здоров’я», приурочене до Дня медичного працівника.
  • Церемонії нагородження переможців обласного проекту.
  • Гала-концерт лауреатів, присвячений Дню медичного працівника.
 • Організаційно-масова комісія
  • Організація  засідань ППОС та президії ППОС ХНМУ.
  • Проведення  звітно-виборчих конференцій.
  • Допомога в розробці нормативної бази для функціонування ППОС.
 • Спортивно-масова комісія
  • Проведення разом із кафедрою спортивного виховання спартакіади між факультетами й гуртожитками.
  • Пропагування здорового способу життя.
  • Залучення студентів до спорту та туризму.
Список профоргів факультетів
П.І.Б Факультет Курс
1 Лебідь Руслан I медичний ф-т 4-й
2 Шапаренко Олександр IІ медичний ф-т 5-й
3 Гончаренко Андрій ІIІ медичний ф-т 6-й
4 Пасічник Сергій IV медичний ф-т 6-й
5 Меть Зінаїда стоматологічний 5-й
Часи прийому
П.І.Б. Посада Час прийому
1 Шапаренко Олександр Володимирович голова профспілкової організації щоденно
з 1430 до 1700
2 Василенко Ганна Олександрівна головний
бухгалтер
щоденно
з 900 до 1700