Кафедра загальної практики – cімейної медицини та внутрішніх хвороб

Про нас

Кафедру загальної практики – cімейної медицини створено 1 вересня 2001 р.  відповідно до листа Міністра охорони здоров`я України від 14 червня 2001 р. 1 вересня 2011 р. назву кафедри було змінено на «Загальної практики – cімейної медицини та внутрішніх хвороб».
Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 6-го курсу I–ІV медичних факультетів та V–VII факультетів із підготовки іноземних студентів, бакалаврів та магістрантів за спеціальністю «Сестринська справа», сімейних лікарів-інтернів та сімейних лікарів практичної ланки охорони здоров`я. Студентам 6-го курсу викладаються цикли «Загальна практика –сімейна медицина» і «Гематологія та ендокринологія».
Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження сучасних аспектів діагностики та лікування різновікових хворих з коморбідною патологією внутрішніх органів. Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – підготовкою та виданням монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій з внутрішньої медицини, гастроентерології, ендокринології, ревматології, захворювань системи кровотворення.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Олександра Шпейєра, 4, Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, 2-й поверх, ліве крило
Завідувач
Пасієшвілі Людмила Михайлівна
д.мед.н, професор
lm.pasiieshvili@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Заздравнов Андрій Анатолійович
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н, професор
aa.zazdravnov@knmu.edu.ua
Шапкін Вадим Євгенович
Відповідальний за навчально-методичну та навчально-виховну роботу, к.мед.н, доцент
vy.shapkin@knmu.edu.ua
Андруша Аліна Борисівна
Відповідальна за лікувальну роботу та міжнародне співробітництво, к.мед.н, доцент
ab.andrusha@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Ковальова Ольга Миколаївна
д.мед.н., професор
om.kovalova@knmu.edu.ua
Бобро Лілія Миколаївна
к.мед.н, доцент
lm.bobro@knmu.edu.ua
Малик Наталья Віталіївна
к.мед.н, доцент
nv.malyk@knmu.edu.ua
Журавльова Анна Костянтинівна
к.мед.н, доцент
ak.zhuravlova@knmu.edu.ua
В`юн Тетяна Іванівна
Ph.D, асистент
ti.viun@knmu.edu.ua
Голозубова Олена Валеріївна
к.мед.н, асистент
ov.holozubova@knmu.edu.ua
Іванченко Світлана Володимирівна
к.мед.н, асистент
sv.ivanchenko@knmu.edu.ua
Карая Олена Володимирівна
к.мед.н, доцент
ov.karaia@knmu.edu.ua
Марченко Анастасія Сергіївна
асистент
as.marchenko@knmu.edu.ua
Літвинова Анастасія Михайлівна
асистент
am.litvynova@knmu.edu.ua
Діденко Катерина Андріївна
асистент
ka.didenko@knmu.edu.ua

Кафедру загальної практики – cімейної медицини створено 1 вересня 2001 р. відповідно до листа Міністра охорони здоров`я України від 14 червня 2001 р. 1 вересня 2011 р. назву кафедри було змінено на «Загальної практики – cімейної медицини та внутрішніх хвороб».

Засновником та завідувачкою кафедри з 2001 р. по наступний час є професор Пасієшвілі Л.М.

Робота кафедри сімейної медицини відповідає нагальним потребам медичної освіти і передбачає викладання студентам загальних теоретичних та практичних основ загальної лікарської практики, що необхідно для формування клінічного мислення та гідного професійного іміджу, якими повинен володіти сімейний лікар.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медицина» та «Педіатрія» другого (магістерського) рівня вищої освіти та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Загальна практика (Сімейна медицина)», «Гематологія та ендокринологія», «Паліативна та хоспісна медицина».

Також на кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами «Медсестринство» бакалаврського та магістерського рівня (дисципліни «Сімейна медицина» та «Медсестринство в сімейній медицині») та «Соціальна робота» бакалаврського рівня (дисципліни «Хоспісна допомога» та «Соціалізація особистості»).

Клінічні, біохімічні та імунні характеристики найбільш поширених терапевтичних захворювань в умовах коморбідного перебігу та шляхи їх медикаментозної корекції.

За роки існування кафедри захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі національних та міжнародних конгресів, з’їздів, конференцій, на яких представлені наукові дослідження та розробки співробітників кафедри. Основні результати наукової роботи кафедри представлено та обговорено на науково-практичних конференціях, конгресах, форумах України, Грузії, Франції, Канади, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Швеції, Чехії, Великобританії, США.

Співробітники кафедри є членами редакційних колегій наступних журналів: «Сімейна медицина», Київ; «Сучасна гастроентерологія», Харків; «Вестник Клуба Панкреатологов»; «Рецепт», Мінськ; Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини, Харків; «Медицина сьогодні і завтра», Харків; «Inter Collegas», Харків; «Експериментальна та клінічна медицина», Харків; «Артеріальна гіпертензія», Київ.

Колектив кафедри працює у тісному контакті з лікарями практичної ланки охорони здоров’я, здійснює консультативну допомогу за спеціальностями: терапія, сімейна медицина, ендокринологія, неврологія, дерматологія, хірургія.

Зав. кафедри професор Пасієшвілі Л.М., професори Заздравнов А.А. та Ковальова О.М. регулярно проводять обходи у стаціонарі та консультують хворих у поліклініці. Доценти та асистенти кафедри надають консультативну допомогу у відділеннях навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, у стаціонарах та поліклініках міста.  Асистенти ведуть хворих у відділеннях клінічних баз кафедри, беруть участь у чергуваннях у стаціонарі.

Асистенти Іванченко С.В. і В’юн Т.І. входять до складу команди тренерів навчального центру з питань вакцинації для студентів старших курсів університету та беруть участь у проведенні тренінгів для мобільних бригад.

Співробітники кафедри є членами наступних українських наукових організацій та професійних об’єднань: Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, Української асоціації остеопорозу, Асоціації кардіоневрологів України, Асоціації лікарів-інтерністів України, Асоціації лікарів амбулаторної медицини, Асоціації сімейних лікарів, Наукового товариства гігієністів України, Українського клуба панкреатологів, Української гастроентерологічної асоціації, Young Talеnt Group Ukrainian Gastroenterology Association, Консультативно-експертної групи МФК МОЗ України з розробки Державного формуляра лікарських засобів УФК МОЗ України та ін.

Співробітники кафедри брали активну участь у міжнародному проекті MATRA-4 із впровадження західноєвропейського досвіду післядипломної підготовки сімейних лікарів у навчальний процес в Україні.

На теперішній час колектив кафедри залучений та активно працює у складі Україно-Швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти в Україні» сумісно зі Швейцарським інститутом тропічної медицини (проф. Пасієшвілі Л.М., доц. Андруша А.Б., доц. Шапкін В.Є., ас. Іванченко С.В.), 2018 – 2023 рр., бере участь у міжнародному проекті «Діджиталізація післядипломної освіти в медицині» сумісно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 2021 – 2022 рр. (доц. Шапкін В.Є.).

Співробітники кафедри є членами іноземних наукових організацій та професійних об’єднань, а саме – Європейського товариства кардіологів «Fellow of the ESC» (FESC), Європейського товариства з кардіології (ESC), The International Society of Internal Medicine (ISIM), Європейського панкреатологічного клубу.

Останнім часом співробітники кафедри пройшли наступні стажування:

Проф. Пасієшвілі Л.М. – стажування «Insulin Resistance, Diabetes & Cardiovascular Disease) в USA, Los Angeles, THE METABOLIC INSTITUTE OF AMERICA (3–6 грудня 2020).

Ас. Іванова К.В. – стажування з внутрішніх хвороб у Німеччині, м. Гьорлиць, Лікарня ім. Святого Каролуса (08–11 березня 2021 р.).

Доц. Шапкін В.Є. – стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» у University of Finance, Business and Entrepreneurship (м. Софія, Болгарія) 17 травня – 29 червня 2021 р.

  1. Інтернатура з загальної практики – сімейної медицини (2 роки).
  2. Цикл тематичного удосконалення лікарів «Реабілітаця хворих терапевтичного профілю лікарем загальної практики» (2 тиж).
Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: Голозубова Олена Валеріївна – асистент, к. мед. н.

Члени СМТ: студенти 6-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: on-line (Zoom, Google-meet), або очно на кафедрі раз на місяць.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали