Про нас

Основні напрями діяльності кафедри включають освітню, лікувальну та наукову роботу. Основним видом виробничої діяльності співробітників кафедри є підготовка та перепідготовка спеціалістів у галузі загальної хірургії, пластичної хірургії, проктології, ендоскопії, ультразвукової діагностики, опікової та холодової травми.

Базами кафедри є хірургічні відділення КНП «Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О.О. Шалімова» ХМР та опіковий центр КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР.

Практичні та наукові інтереси співробітників кафедри стосуються діагностики та лікування невідкладної патології органів черевної порожнини, хірургічного лікування злоякісних пухлин шлунку, підшлункової залози, печінки, кишечнику, лапароскопічних та мініінвазійних втручань при різноманітній патології, хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, пластично-реконструктивної хірургії, опікової та холодової травми та багато іншого.

Контактні дані
Адреса:
пр. Героїв Харкова, 197, 2-й поверх,
м. Харків, 61037
КНП «Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О.О. Шалімова» ХМР
Завідувач
Мамонтов Іван Миколайович
д.мед.н., доцент
im.mamontov@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Крамаренко Костянтин Олександрович
Відповідальний за навчальну роботу, завуч кафедри, к.мед.н., доцент
ko.kramarenko@knmu.edu.ua
Тамм Тамара Іванівна
Відповідальна за наукову роботу, д.мед.н., професор
Колектив кафедри
Олійник Григорій Анатолійович
д.мед.н., професор
Даценко Борис Макарович
д.мед.н., професор
Непомнящий Валентин Володимирович
д.мед.н., доцент
Пуляєва Інна Сергіївна
д.мед.н., доцент
Даценко Олексій Борисович
к.мед.н., доцент
Шакалова Олена Анатоліївна
к.мед.н., доцент
Бардюк Олександр Якович
к.мед.н., доцент
Захарчук Олександр Петрович
к.мед.н., доцент
Гирка Едуард Іванович
к.мед.н., доцент
Грязін Олександр Євгенович
к.мед.н., доцент
Устинов Андрій Тихонович
к.мед.н., асистент
Кремінь Василь Олександрович
к.мед.н., асистент
Тимченко Олена Костянтинівна
к.мед.н., асистент
Решетняк Ольга Михайлівна
к.мед.н., асистент

Кафедра хірургії № 6 утворена шляхом об’єднання кафедри загальної хірургії, проктології та судинної хірургії (в минулому кафедра хірургії та проктології) ХМАПО та кафедри комбустіології, реконструктивної і пластичної хірургії ХМАПО.

Напрямком педагогічної роботи кафедри є післядипломна освіта, а саме підготовка, перепідготовка та вдосконалення спеціалістів у галузі загальної хірургії, пластичної хірургії, проктології, ендоскопії, опікової та холодової травми та ультразвукової діагностики.

Основні цикли, які проводяться на кафедрі:

 1. Хірургія. Спеціалізація.
 2. Ендоскопія. Спеціалізація (для терапевтів та сімейних лікарів).
 3. Ендоскопія. Спеціалізація (для хірургів та гастроентерологів).
 4. УЗД. Спеціалізація.
 5. Проктологія. Спеціалізація.
 6. Пластична хірургія. Спеціалізація.
 7. Невідкладна абдомінальна хірургія. ТУ.
 8. Комплексна діагностика гострої абдомінальної патології. ТУ.
 9. УЗД в абдомінальній хірургії. ТУ.
 10. Амбулаторна колопроктологія. ТУ.
 11. Гнійна інфекція в хірургії. ТУ.
 12. Мініінвазивна хірургія жовчних шляхів. ТУ.
 13. Ендоскопія ШКТ. ТУ.
 14. Холодова травма. ТУ.
 15. Термічні, термохімічні та комбіновані ураження у надзвичайних ситуаціях. ТУ.
 16. Основи пластичної та реконструктивної хірургії голови та шиї. ТУ.

Крім того, на кафедрі проходять навчання інтерни за спеціальністю «хірургія».

Основними науковими напрямками кафедри є розробка й вдосконалення методів діагностики та лікування захворювань органів черевної порожнини, судин кінцівок та м’яких тканин з урахуванням ланок патогенезу, а саме: обструкції позапечінкових жовчних шляхів, ускладнень гострого панкреатиту, гострої непрохідності кишечнику, ускладнених форм варикозної хвороби нижніх кінцівок, гнійно-некротичних ускладнень СДС, захворювань періанальної зони, опікової хвороби та холодової травми.

Співробітники кафедри володіють та застосовуюсь увесь спектр оперативних втручань на органах черевної порожнини та заочеревинного простору, а також м’яких тканин кінцівок та періанальної зони в плановій та ургентній хірургії.

На кафедрі впроваджено лапароскопічні втручання при діафрагмальних грижах та грижах черевної стінки, при лікуванні колоректального раку; мініінвазійні втручання при ускладнених формах гострого панкреатиту, варикозної хвороби нижніх кінцівок. Здійснюється радикальне хірургічне лікування злоякісних новоутворень гепатопанкреодуоденальної зони – панкреатодуоденальна резекція, дистальна резекція підшлункової залози, анатомічні та атипові резекції печінки. Вдосконалено засоби хірургічного лікування синдрому Міріззі 2-го типу зі збереженням фізіологічного пасажу жовчі. Виконуються усі види ендоскопічних втручань на великому дуоденальному сосочку (ЕРХПГ, ЕПСТ, літоекстракція, стентування та ін.). Здійснюються діагностичні ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія) та різноманітні супутні ендоскопічні втручання (поліпектомія, резекція слизової, стентування та багато іншого). Впроваджено у практику засоби оперативних втручань при гнійних ускладненнях СДС зі збереженням опорної функції кінцівки. Впроваджено патогененетично обґрунтовані засоби лікування анальної тріщини.

Співробітники кафедри стояли біля джерел розробки та промислового виробництва багатокомпонентних мазей для лікування гнійних ран (левосин, левомеколь, діоксизоль та ін.), а також розробки та клінічної апробації методу дерматензії з використанням тканинних експандерів для отримання додаткового пластичного матеріалу при усуненні ранових дефектів різного генезу та наслідків перенесеної термічної травми. Впроваджено нові методи діагностики і раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків. Розроблено нові та вдосконалено існуючі методи реконструктивно-відновних оперативних втручань при дефектах шкірного покриву різного генезу.

На кафедрі проходять підготовку та перепідготовку іноземні лікарі. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових форумах, проходять стажування в закордонних клініках.