Про нас

Наукова діяльність була й залишається підґрунтям якісної підготовки висококваліфікованих фахівців на додипломному та післядипломному етапах навчання, розв’язання актуальних завдань медичної теорії та практики, ідентифікації і визнання ХНМУ наукової спільнотою на теренах нашої країни та за її межами.

 

Контакти
Адреса:
пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна
Проректор з наукової роботи
М'ясоєдов Валерій Васильович
д.мед.н., професор
+38 057 705 07 09 vv.miasoiedov@knmu.edu.ua
 • Основними науковими напрямками діяльності університету є:
  1. Профілактика, діагностика і лікування серцево-судинних захворювань.
  2. Мініінвазивні втручання при гострій і хронічній патології.
  3. Удосконалення профілактики, діагностики та лікування вірусних, бактеріальних інфекцій на основі вивчення їхніх патогенетичних механізмів.
  4. Розробка і впровадження ефективних методів і засобів профілактики, діагностики і лікування найважливіших захворювань і травм.

  У рамках зазначених наукових напрямків виконується 12 НДР за рахунок коштів загального фонду держбюджету та 84 ініціативних (пошукових) НДР.

  У виконанні науково-дослідних робіт беруть участь 299 докторів наук, 833 кандидатів наук.

 • Золотим фондом науковців університету є:

  3 дійсні члени (академіки) НАМН України (О.М. Біловол, В.В. Бойко, Ю.І. Караченцев), 3 члени-кореспонденти НАМН України (О.Я. Гречаніна, В.М. Лісовий, В.І. Лупальцов), 9 лауреатів Державної премії України (В.В. Бойко, О.М. Біловол, О.Я. Гречаніна, А.Г. Істомін, І.А. Криворучко, В.М. Лісовий, В.І. Лупальцов, В.О. Сипливий, Ж.Д. Семидоцька), 22 заслужені діячі науки і техніки України (О.Я. Бабак, О.М. Біловол, В.В. Бойко, М.П. Воронцов, О.Я. Гречаніна, О.М. Ковальова, І.Ф. Костюк, П.Г. Кравчун, В.І. Лупальцов,  Ж.Д. Семидоцька, С.І. Шевченко, В.В. М’ясоєдов, Л.В. Журавльова, І.А. Криворучко, Т.В. Фролова, К.І. Бодня, М.І. Корж, А.Є. Опарін,  Б.М. Даценко, Т.М. Клименко, Г.І. Гарюк, М.М. Велигоцький); 2 заслужені працівники освіти України (Ю.О. Садовниченко, В.А. Капустник), 23 заслужені лікарі України (В.М. Лісовий, А.М. Дащук, О.М. Біловол, М.І. Березка, Н.М. Андон’єва, К.М. Сокол, Ю.В. Одинець, Г.Р. Муратов, І.В. Летік, К.Ю. Пархоменко, В.І. Савенков, О.М. Пісоцький, В.М. Чеверда, В.О. Прасол, В.О. Клапоух, В.В. Кучерявченко, П.П. Рижко, З.М. Мнушко, Ю.Г. Федченко, О.В. Богомолець, О.Є. Гавриков, В.В. Слюсар, В.Г. Карпенко), 1 заслужений працівник фармації України (Т.І. Єрмоленко), 1 заслужений працівник охорони здоров’я України (В.Т. Поліщук).

 • Візитною карткою ХНМУ є навчальні науково-виробничі об’єднання (ННВО), до складу яких входять однопрофільні кафедри та науково-дослідні академічні інститути:
  1. ННВО «Терапія» – кафедра внутрішньої медицини №1 та кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини ХНМУ, ДУ “Національний інститут терапії НАМН України ім. акад. Л.Т.Малої”.
  2. ННВО «Хірургія» – кафедра хірургії №1 ХНМУ, ДУ “Інститут загальної і невідкладної хірургії НАМН України”. Керівник – академік В.В. Бойко.
  3. ННВО «Медична генетика» – кафедра медичної генетики ХНМУ, Харківський міжобласний центр клінічної генетики та пренатальної діагностики, Український інститут мітохондріальної та епігеномної медицини ХНМУ. Керівник – член-кореспондент НАМН України, професор О.Я. Гречаніна.
  4. ННВО «Урологія» – кафедра урології, нефрології та андрології ім. проф. А.Г. Подрєза ХНМУ, Харківський обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала. Керівник – член-кореспондент НАМН України, професор В.М. Лісовий.
 • До складу університету у якості структурних підрозділів входять:
  1. НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ (в.о. директора – к.мед.н., В.Ю. Прокопюк).
  2. Український інститут мітохондріальної та епігеномної медицини ХНМУ (директор – чл.-кор. НАМН України, проф. О.Я. Гречаніна).
  3. НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ (в.о. директора – д.мед.н., проф. М.Г. Щербань).
  4. Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) (завідувач – к.фарм.н., с.н.с. Т.О. Іваненко).
  5. Науково-практичний центр доклінічних і клінічних досліджень ХНМУ (директор – д.мед.н., проф. Н.І. Макєєва).
  6. Експериментальна біологічна клініка (керівник – О.В. Марченко).
  7. Центр гендерної освіти ХНМУ (директор – д.філос.н., проф. К.І. Карпенко).
  8. Центр медичного краєзнавства ХНМУ (директор – к.іст.н. Г.Л. Демочко).
 • Імена в історії