Про нас

Приймальна комісія Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти відповідного року, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті відповідного року, Статуту Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та Положення про Приймальну комісію.

Положення про Приймальну комісію ХНМУ затверджується Вченою радою ХНМУ відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ оприлюднюється на офіційному вебсайті університету.

Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ХНМУ).

До складу Приймальної комісії входять:

  • заступник голови Приймальної комісії;
  • відповідальний секретар Приймальної комісії;
  • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
  • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
  • члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);
  • представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ХНМУ до початку календарного року.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, вхід з вул. Літературної
Відповідальний секретар
Головачова Вікторія Олександрівна
доцент кафедри педіатрії №2
Заступники
відповідального секретаря
Бугайова Олена Валеріївна
доцент кафедри акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики
Богачова Ольга Сергіївна
уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв, доцент кафедри гігієни та екології №1
Лавріненко Артем Сергійович
асистент кафедри хірургії №1
Чеканова Ірина Вікторівна
асистент кафедри анатомії людини
Литвиненко Олена Юріївна
заступник з питань прийому до аспірантури та докторантури, завідувач аспірантури, докторантури і клінічної ординатури, доцент
Асєєва Наталія Володимирівна
заступник з набору іноземних студентів, провідний фахівець з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи ННІ ПІГ ХНМУ
Графік роботи:
пн.-чт. 9.00 – 17.00

перерва 13 00  – 14 00

пт. 9.00 – 15.45