Про нас

Приймальна комісія Харківського національного медичного університету (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508 (далі – Умови прийому), Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті відповідного року (далі – Правила прийому), Статуту Харківського національного медичного університету (ХНМУ) та цього Положення.

Положення про Приймальну комісію ХНМУ затверджується Вченою радою ХНМУ відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію ХНМУ на 2021 рік оприлюднюється на офіційному вебсайті університету.

Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ХНМУ, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій, забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ХНМУ).

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії (директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів тощо);
 • представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з науково-педагогічної роботи ХНМУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково-педагогічних працівників ХНМУ.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором ХНМУ до початку календарного року.

Контактні дані
Адреса:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4, вхід з вул. Літературної
Відповідальний секретар
Головачова Вікторія Олександрівна
Графік роботи:
пн.-чт. 9.00 – 17.00

перерва 13 00  – 14 00

пт. 9.00 – 15.45

Засідання приймальної комісії
 • 28 січня 2021 року

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  засідання Приймальної комісії Харківського національного медичного університету

  28 січня 2021 року

  Місце проведення – дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій

  1. Про затвердження змін до раніше затверджених Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Харківському національному медичному університеті в 2021 році.

  2. Про прийом документів у 2021 році від іноземних громадян, які вступають на 1 курс до Харківського національного медичного університету.

  3. Про затвердження списку іноземних громадян, допущенних до вступних випробувань при вступі на 1 курс Харківського національного медичного університету у 2021 році.

 • 29 січня 2021 року

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  засідання Приймальної комісії Харківського національного медичного університету

  29 січня 2021 року

  Місце проведення – дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій

  1. Про затвердження результатів вступних випробувань іноземних громадян, які вступають на навчання на 1 курс Харківського національного медичного університету у 2021 році.

  2. Про рекомендацію щодо зарахування іноземних громадян за результатами вступних випробувань на 1 курс Харківського національного медичного університету у 2021 році.