Про нас

Кафедра педіатрії №3 та неонатології є однією з провідних кафедр Харківського національного медичного університету, яка спеціалізується на післядипломному навчанні, охоплюючи практично всі розділи сучасної педіатрії.

Завдяки своїм унікальним педіатричним школам (гастроентерологія та нутриціологія, кардіоревматологія, неонатологія, підліткова медицина) кафедра забезпечує високий рівень навчання здобувачів та підвищення кваліфікації медичних працівників.

Основними напрямками діяльності кафедри є навчальна, наукова, методична, лікувально-організаційна та консультативна допомога.

Особливість підрозділу – проведення всіх видів післядипломного навчання: первинна спеціалізація (інтернатура) за спеціальністю «Педіатрія», підготовка лікарів за 4 спеціалізаціями та стажуванням («Педіатрія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Неонатологія»), підготовка здобувачів ступеня «доктор філософії» та «доктор медичних наук» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Безперервний розвиток фахівців здійснюється на циклах тематичного удосконалення з використанням сучасних положень, протоколів і настанов, географія проведення яких охоплює майже всі регіони країни (календарний план 2024 р.)

Практичні компетенції лікарів засвоюються та удосконалюються на різноманітних високоспеціалізованих лікувальних базах кафедри: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», КНП «Міський перинатальний центр» ХМР, КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» ХМР, КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 24» ХМР, КНП «Міська дитяча поліклініка № 23» ХМР.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А,
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН», стаціонар, 2-й поверх, праве крило
Тел.:
+38 0572 62 70 45, +38 066 511 32 97
Адреса:
м. Харків, Салтівське шосе, 264,
КНП «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради, корпус «неонатологічний стаціонар», 5-й поверх
Адреса:
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 19,
КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» ХМР, центральний вхід, 2-й поверх
Адреса:
м. Харків, вул. Шевченка, 133,
КНП «Міська дитяча поліклініка №23» ХМР, 2-й поверх, ліве крило
Завідувач
Клименко Тетяна Михайлівна
д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
tm.klymenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Філонова Тетяна Олександрівна
Відповідальна за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
to.filonova@knmu.edu.ua
Павленко Наталія Володимирівна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
nv.pavlenko@knmu.edu.ua
Солодовниченко Ірина Григорівна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
ih.solodovnychenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Бєлоусова Ольга Юріївна
д.мед.н., професор
oy.bielousova@knmu.edu.ua
Страшок Лариса Анатоліївна
д.мед.н., професор
la.strashok@knmu.edu.ua
Карапетян Ольга Юріївна
к.мед.н., доцент
oy.karapetian@knmu.edu.ua
Завеля Еліна Михайлівна
к.мед.н., доцент
em.zavelia@knmu.edu.ua
Бабаджанян Олена Миколаївна
к.мед.н., доцент
om.babadzhanian@knmu.edu.ua
Волошина Лідія Георгіївна
к.мед.н., доцент
lh.voloshyna@knmu.edu.ua
Ганзій Олена Богданівна
к.мед.н., доцент
ob.hanzii@knmu.edu.ua
Шутова Олена Валентинівна
к.мед.н., доцент
ov.shutova@knmu.edu.ua
Закревський Андрій Миколайович
к.мед.н., доцент
am.zakrevskyi@knmu.edu.ua
Матвієнко Сергій Олександрович
к.мед.н., доцент
so.matvienko@knmu.edu.ua
Ісакова Марина Юріївна
к.мед.н., доцент
my.isakova@knmu.edu.ua
Єщенко Алла Валентинівна
к.мед.н., доцент
av.yeshchenko@knmu.edu.ua
Кривошей Ганна Василівна
к.мед.н., доцент
hv.kryvoshei@knmu.edu.ua

Кафедра педіатрії № 3 та неонатології увійшла до складу Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету наприкінці 2022 р.

 

В основі навчального процесу – післядипломна освіта лікарів на циклах підвищення кваліфікації (спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення) за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Неонатологія», первинна спеціалізація (інтернатура) за спеціальністю «Педіатрія», підготовка здобувачів ступеня «доктор філософії» та «доктор медичних наук» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

При підготовці здобувачів освіти широко використовуються сучасні методи навчання: інтерактивні та дистанційні. В Тренінговому центрі симуляційного навчання проводиться відпрацювання практичних навичок з надання реанімаційної допомоги новонародженим у пологовому залі, респіраторної терапії новонароджених, програм із засвоєння менеджменту виходжування передчасно народжених дітей та навички підтримки грудного вигодовування, використовують комп’ютерні програми оцінки даних досліджень холтерівського моніторингу, Ехо-КГ, ЕКГ; розрахунку інфузійної терапії та парентерального харчування; гемограм та імунограм; рентген і УЗД-методики з допплерографією кровотоку; комп’ютерне ЕЕГ-картування та моніторинг ефективності терапії уражень ЦНС у новонароджених різного строку гестації.

Широко використовуються сучасні методи навчання із застосуванням відповідних електронних курсів на платформі дистанційної освіти «Moodle», інноваційні методи засвоєння знань та вмінь, використання електронних навчальних посібників для самостійної роботи, майстер-класів тощо. У викладанні використовується досвід країн Європи, Сполучених Штатів Америки щодо надання медико-соціальної допомоги підліткам (adolescent medicine).

Педагогами кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес цикли тематичного удосконалення для педіатрів, неонатологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, дитячих гастроентерологів, дитячих кардіоревматологів, акушерів-гінекологів, анестезіологів, лікарів екстреної і невідкладної медичної допомоги, лікарів педіатричного профілю, лікарів УЗД, керівників перинатальних центрів та пологових будинків, дитячих поліклінік, обласних і міських лікарень, що мають неонатологічні відділення.

(календарний план циклів 2023)

Співробітники кафедри є співавторами національних підручників: «Педіатрія», «Дитяча гастроентерологія», «Неонатологія», «Підліткова терапія», «Інфекційні хвороби у дітей», авторами 18 монографій, більш ніж 100 навчальних посібників, 26 методичних рекомендацій на рівні МОЗ України тощо. Колективом кафедри розроблено уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення, стандарти та протоколи за напрямом «Неонатологія», «Акушерство та гінекологія».

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на різноманітних високоспеціалізованих лікувальних базах кафедри.

Наукові напрямки кафедри включать дослідження у фахових галузях педіатрії:

 • Дитяча гастроентерологія – дослідження поєднаної патології, етіології, механізмів розвитку, класифікації функціональних розладів та органічної патології травного каналу з формуванням коморбідних станів у дітей, діагностики та диференційної діагностики, принципів проведення терапії.
 • Неонатологія – вивчення клініко-імунологічних особливостей внутрішньоутробних інфекцій та некротизуючого ентероколіту у новонароджених; нейроендокринної та метаболічної компенсації при асфіксії і пологових травмах; клініко-інструментальних детермінант мозкової і серцевої гемодинаміки у новонароджених з тяжкими перинатальними церебральними порушеннями та бронхолегеневої дисплазії; добовий моніторинг ЕКГ та серцевого ритму; реабілітації та катамнестичного спостереження новонароджених з низькою та екстремально низькою масою тіла.
 • Дитяча кардіоревматологія – вивчення особливостей стану серця у дітей із сполучнотканинною дисплазією, захворюваннями верхніх відділів травного тракту; визначення ранніх діагностичних ознак вторинних кардіоміопатій у дітей; особливості перебігу реактивних артритів у дітей раннього віку; діагностично-прогностичні критерії лихоманок неясного походження у дітей; алгоритм діагностики при тривалих субфебрилітетах у дітей.
 • Ювенологія – організація підліткової служби в Україні, розробка актуальних питань підліткової медицини, гастроентерологічних захворювань у підлітків, коморбідної патології в підлітковому віці, питань медико-соціальної адаптації молоді та шкільної медицини.

Під керівництвом професорів кафедри підготовлено 23 роботи: проф. Бєлоусова О.Ю. – 3 кандидатських дисертації, виконується дисертаційна робота на здобуття PhD; проф. Клименко Т.М. – 13 дисертаційних робіт (4 докторських, 9 кандидатських), подані до захисту 2 дисертаційні роботи на здобуття PhD; проф. Єлоєва З.В. – 4 кандидатських дисертації, виконується дисертаційна робота на здобуття PhD; проф. Страшок Л.А. – 1 дисертація на звання кандидата медичних наук, 2 дисертації на звання доктора філософії.

Співробітники кафедри є розробниками та успішно реалізують сучасні інноваційні проекти: «Європейські інновації ентерального харчування – в практику педіатра та сімейного лікаря», «Світові інновації харчування дітей грудного і молодшого віку – реалізація концепції в Україні», Інноваційна система супроводу батьків з питань харчування дітей «Школа здорового харчування».

Кафедрою щорічно проводяться:

 • науково-практична конференція «Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці дитячого та сімейного лікаря», присвячена пам’яті проф. Ю.В. Бєлоусова (з міжнародною акредитацією ACCME);
 • регіональні семінари відображення інтеграції усіх досягнень перинатальної медицини «Харківська школа неонатології»;
 • міжвузівський науково-практичний семінар «Клініко-лабораторні аспекти захворювань у дітей»;
 • науково-практична конференція PedSMART/ «Дитяча гастроентерологія»;
 • щорічна фахова школа «ГастроТандем: на стику дисциплін» (з міжнародною акредитацією ACCME);
 • авторські онлайн-семінари доктора медичних наук, професорки О.Ю. Бєлоусової «Конспект педіатра: актуальні питання дитячої гастроентерології»;
 • дні шкільного медичного працівника.

Наукові розробки – понад 1000 наукових праць, більш ніж 60 деклараційних патентів та авторських свідоцтв, впроваджених в роботу лікувальних закладів м. Харкова, Харківської області та України.

Співробітники кафедри постійно вдосконалюють професійну і педагогічну майстерність, беручі участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, фахових школах, присвячених здоров’ю новонароджених, дітей та підлітків.

Клінічними базами кафедри є 6 високоспеціалізованих лікувальних закладів м. Харкова.

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» – відомий в Україні та за її межами унікальний науково-дослідний та лікувальний заклад. Головними напрямами роботи були і залишаються наукові дослідження з питань охорони здоров’я дітей та підлітків. Структурою інституту передбачено консультативну поліклініку на 250 відвідувань за зміну, стаціонар на 220 ліжок, лабораторний комплекс. У стаціонарі функціонують 5 спеціалізованих відділень: кардіоревматології (60 ліжок), ендокринології (60 ліжок), психіатрії (40 ліжок), дитячої гінекології (30 ліжок). Крім того, функціонують центр реабілітації дітей та підлітків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спеціалізований центр затримки зростання.

Щороку консультативну допомогу в інституті отримують 20 000 дітей та підлітків з різних областей України, більш ніж 4000 лікуються у стаціонарі. Співробітники кафедри здійснюють прийом в консультативній поліклініці та надають медичну допомогу в клінічних відділеннях установи.

КНП «Міський перинатальний центр» ХМР є найпотужнішим в Харківському регіоні з надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. Ліжковий фонд закладу складає 365 ліжок: 240 ліжок акушерсько-гінекологічного профілю та 125 ліжок для новонароджених. Розподіл ліжок для новонароджених у дитячому відділенні акушерського стаціонару: відділення неонатального догляду здорових новонароджених акушерського стаціонару на 40  ліжок; відділення неонатального догляду та лікування недоношених новонароджених акушерського стаціонару на 20 ліжок в складі якого є палати інтенсивного догляду на 6 ліжок з цілодобовим лікарським і сестринським постом. Розподіл ліжок для новонароджених у неонатологічному стаціонарі: відділення недоношених новонароджених неонатологічного стаціонару на 39 ліжок; відділення інтенсивної терапії недоношених (для дітей з дуже малою – до 1499 г та екстремальною малою – 6 ліжок;  відділення патології новонароджених з боксами для інфекційних хворих на 48 ліжок;  відділення інтенсивної терапії доношених новонароджених з виїзною неонатологічною бригадою невідкладної допомоги та інтенсивної терапії – 6 ліжок. Для учбового процесу і консультативної роботи на кафедрі також використовуються: кабінет катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей і немовлят з перинатальною патологією; консультативна поліклініка для вагітних з пренатальною патологією плода; відділення ультразвукової діагностики; сертифіковані на міжнародному рівні дві клініко-діагностичні лабораторії, оснащені для проведення ІФА та ПЛР досліджень та бактеріологічна лабораторія; два рентген кабінети зі стаціонарною та портативною цифровою апаратурою та перинатальна прозектура.

Структура КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» ХМР складається зі стаціонару на 130 ліжок та поліклінічного відділення, яке обслуговує 16 тис. дітей Холодногірського і Новобаварського районів м. Харкова. У стаціонарі лікарні щорічно отримують лікування близько 4000 дітей, з них близько 80 % – це діти із захворюваннями органів травлення.

КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 24» ХМР по праву є центральною лікарнею міста, яка обслуговує дитяче населення Основ’янського і Слобідського районів. Стаціонар закладу на 120 ліжок (40 ліжок для дітей від 0 до 1 року, 40 ліжок для дітей від 1 до 18 років, 40 ліжок – дитяче кардіоревматологічне відділення) є підрозділом консультативної роботи кафедри.

Крім того, клінічною базою кафедри є потужна поліклініка – КНП «Міська дитяча поліклініка № 23» ХМР, яка надає медичну допомогу дитячому населенню Київського району м. Харкова. У складі поліклініки організовано Центр первинної медичної допомоги, консультативно-діагностичний центр, Центр раннього втручання, який надає допомогу дітям до 3 років життя з особливостями розвитку центральної нервової системи.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує професійне зростання лікарів клінічних баз, проводить конференції, методичні засідання, практичні заняття та лекції для установ практичної охорони здоров’я міста Харкова та області. За результатами досліджень створюються клінічні рекомендації із надання медичної допомоги дитячому населенню.

Співробітники кафедри надають щоденну планову та ургентну консультативну допомогу. Педагоги беруть активну участь у роботі координаційних нарад Департаменту ОЗ Харківської області та м. Харкова з виявленням резервів покращання якості антенатальної охорони плода, медичної допомоги матерям і дітям.

Співробітники кафедри постійно обмінюються досвідом із зарубіжними фахівцями, презентують вітчизняні наукові досягнення на Світових Конгресах в Австрії, Швеції, Німеччині, Іспанії, Чехії, Португалії, Молдові, Вірменії, Грузії, Польщі, Японії, щорічно проходять закордонні медичні стажування за фахом та дистанційні науково-педагогічні стажування.

Професорка О. Ю. Бєлоусова має Грант від Institute of International Education Scholar Rescue Fund (IIE-SRF).

Професорка Клименко Т. М. є координаторкою міжнародного проекту по Харківському регіону «Зміцнення неонатального та акушерського здоров’я в регіонах України, що постраждали від війни», який реалізує Асоціація Польської Медичної Місії.

Професорка Клименко Т.М. є членом Експертної ради при представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щодо покращення надання медичної допомоги дітям з перинатальною патологією.

Виключна особливість підрозділу – проведення всіх видів післядипломного навчання: первинна спеціалізація (інтернатура) за спеціальністю «Педіатрія», підготовка лікарів за 4 спеціалізаціями та стажуванням («Педіатрія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча ревматологія», «Неонатологія»), підготовка здобувачів ступеня «доктор філософії» та «доктор медичних наук» за спеціальністю 228 «Педіатрія».

Безперервний розвиток фахівців здійснюється на циклах тематичного удосконалення: «Актуальні питання педіатрії», «Нутритивний статус дитини», «Поліклінічний супровід дитини з патологією органів травлення», «Гастроентерологія дитячого віку», «Амбулаторно-поліклінічна допомога дітям з патологією органів травлення», «Запальні захворювання кишечника у дітей: проблеми та вирішення», «Складний діагноз в дитячій гастроентерології», «Гепатобіліопанкреатологія у дітей», «Нутриціологія в педіатрії», «Невідкладна допомога щойно народженій дитині», «Стандарти ведення новонароджених з невідкладними станами», «Інтегроване ведення передчасно народжених дітей з перинатальною патологією», «Катамнестичне спостереження новонароджених з перинатальною патологією та дітей, які народилися передчасно», «Міжнародні стандарти ведення новонароджених з патологію серцево-судинної системи, «Виходжування та інтенсивна терапія передчасно народжених дітей», «Інноваційні технології діагностики та лікування в неонатології», «Невідкладна допомога новонароджених в закладах родопомочі», «Організація медичної допомоги новонародженим», «Стандарти ведення новонароджених з перинатальними інфекціями», «Питання адаптації і патології новонароджених», «Ультразвукова діагностика в неонатології», «Респіраторна терапія новонароджених з дихальними розладами», «Захворювання дітей раннього віку», «Питання кардіоревматології дитячого віку», «Рецидивуючі та персистуючі захворювання у дітей», «Аспекти сучасної педіатрії: діагностика та лікування», «Гострі та хронічні захворювання респіраторного тракту у дітей», «Фізіологія та патологія підліткового віку», «Амбулаторна та стаціонарна допомога дітям підліткового віку із соматичною патологією», «Надання медико-соціальної допомоги школярам в умовах сімейної медицини», «Медико-соціальний супровід дітей підліткового віку», «Питання репродуктивного здоров’я дітей підліткового віку в практиці сімейного лікаря», «Медико-соціальні аспекти підготовки молоді до служби в армії».

(календарний план 2024 р.)

Нормативні документи освітнього процесу