Про нас

Основні напрями діяльності кафедри включають навчально-педагогічну, лікувальну, наукову та консультативну роботу.
Навчально-педагогічна робота проводиться на 7 клінічних базах, де здійснюється:

 • викладання основної дисципліни «Педіатрія» та вибіркових дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів 5-го та 6-го курсів I, II, III, IV, V, VI, VII медичних факультетів (українська, англійська); освітні програми, а саме:
 1. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (5-й та 6-й курс).
 2. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Медицина» (5-й та 6-й курс).
 3. Виробнича лікарська практика (5-й курс).
 4. Курси за вибором для 5-го курсу: «Актуальні питання дитячої ревматології», «Актуальні питання дитячої гастроентерології».
 5. Курси за вибором для 6-го курсу: «Ендокринологія розвитку», «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра», «Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії», «Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії», «Невідкладна допомога в педіатрії», «Критичні стани в неонатології», «Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги».
 • підготовка лікарів-інтернів за основними напрямками: «Педіатрія», «Неонатологія»;
 • викладання суміжних циклів «Здоров’я дитини» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Неонатологія» для лікарів-інтернів за фахом «Акушерство та гінекологія»;
 • 15 циклів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіоревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, сімейних лікарів;
 • підготовка магістрів медицини, докторів філософії, докторів медичних наук;
 • на базі кафедри створено навчально-наукові центри (ННЦ) ХНМУ: перинатальної та дитячої кардіології; розвитку дитини та паліативної допомоги; інтерстиціальних та епонімічних захворювань легень у дітей; ендокринології розвитку та корекції ваги у дітей;
 • впровадження новітніх технологій діагностики та лікування дітей із різною соматичною патологією в м. Харкові та Харківській області.

Основні напрями роботи кафедри базуються на новітній науковій інформації європейського рівня, що тісно переплітається з положеннями про академічну доброчесність, порядність, взаємоповагу.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Озерянська, 5 (КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня)
Завідувач
Гончарь Маргарита Олександрівна
д.мед.н., проф.
mo.honchar@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Саніна Ірина Олександрівна
Відповідальна за наукову діяльність, к.мед.н., доц.
io.sanina@knmu.edu.ua
Онікієнко Олександр Леонідович
Відповідальний за лікувальну роботу, доц.
ol.onikiienko@knmu.edu.ua
Іщенко Тетяна Борисівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доц.
tb.ischenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Ріга Олена Олександрівна
д.мед.н., проф.
oo.riha@knmu.edu.ua
Сенаторова Ганна Сергіївна
д.мед.н., проф.
hs.senatorova@knmu.edu.ua
Чайченко Тетяна Валеріївна
д.мед.н., проф.
tv.chaichenko@knmu.edu.ua
Уриваєва Марина Кузьмівна
к.мед.н., доц.
mk.uryvaieva@knmu.edu.ua
Тельнова Лариса Григорівна
к.мед.н., доц.
lh.telnova@knmu.edu.ua
Бойченко Альона Дмитрівна
д.мед.н., доц.
ad.boichenko@knmu.edu.ua
Логвінова Ольга Леонідівна
д.мед.н., доц.
Муратов Георгій Рафикович
к.мед.н., доц.
Омельченко Олена Володимирівна
к.мед.н., доц.
ov.omelchenko@knmu.edu.ua
Маліч Тетяна Сергіївна
к.мед.н., доцент
ts.malich@knmu.edu.ua
Аленіна Інна Сергіївна
к.мед.н., доцент
Кондратова Ірина Юріївна
к.мед.н., доц.
Іванова Євгенія Володимирівна
асистент
Черненко Лариса Миколаївна
к.мед.н., доц.
Бужинська Надія Романівна
к.мед.н., асистент
nr.buzhynska@knmu.edu.ua
Мацієвська Наталія Костянтинівна
к.мед.н., асистент
Рибка Олена Сергіївна
к.мед.н., асистент
os.rybka@knmu.edu.ua
Коновалова Наталія Вікторівна
к.мед.н., асистент
nm.konovalova@knmu.edu.ua
Стрелкова Марина Ігорівна
асистент
Ольховський Євген Сергійович
к.мед.н., асистент
ys.olkhovskyi@knmu.edu.ua
Тесленко Тетяна Олександрівна
асистент
to.teslenko@knmu.edu.ua
Галдіна Ірина Михайлівна
асистент

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (назва з 2008 р.) є однією з найдавніших кафедр педіатрії в Україні. Її історія бере початок з 1892 року, коли в Харківському університеті було відкрито першу кафедру дитячих хвороб, яку очолив проф. М.Д. Пономарьов. Надалі завідувачами кафедри були проф. І.В. Троїцький (1902–1919 рр.), проф. Я.С. Аркавін (1919–1929 рр.), проф. М.М. Фрішман (1929–1944 рр.), проф. В.О. Бєлоусов (1944–1965 рр.), проф. Г.Ф. Доброгаєва (1965–1972 рр.).
З 1972 до 2002 р. кафедру очолювала академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., проф. В.С. Приходько.
З 2002 по 2015 р. кафедру очолювала д. мед. н., проф. Г.С. Сенаторова – учениця й послідовник проф. В.С. Приходько.
З 2015 року кафедру очолює д. мед. н., проф. М.О. Гончарь – учениця проф. В.С. Приходько, проф. Г.С. Сенаторової, послідовник традицій Харківської педіатричної школи.

Кафедра «Педіатрії № 1 та неонатології» здійснює:
● Викладання основної дисципліни «Педіатрія» та вибіркових дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів 5-го та 6-го курсів I, II, III, IV, V, VI, VII медичних факультетів (українська та англійська мови), а саме:
1. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (5-й та 6-й курс).
2. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Медицина» (5-й та 6-й курс).
3. Виробнича лікарська практика (5-й курс).
4. Курси за вибором для 5-го курсу: «Актуальні питання дитячої ревматології» та «Актуальні питання дитячої гастроентерології».
5. Курси за вибором для 6-го курсу: «Ендокринологія розвитку», «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра», «Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії», «Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії», «Невідкладна допомога в педіатрії», «Критичні стани в неонатології», «Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги».
● Підготовку лікарів-інтернів за основними напрямками «Педіатрія», «Неонатологія».
● Викладання суміжних циклів «Здоров’я дитини» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Неонатологія» для лікарів-інтернів за фахом «Акушерство та гінекологія».
● Викладання 15 циклів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіоревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, сімейних лікарів.
● Підготовку магістрів медицини, докторів філософії, докторів медичних наук.

Наукова діяльність колективу кафедри сфокусована на актуальних питаннях сучасної педіатрії та направлена на удосконалення діагностики та профілактики серцево-судинних порушень у новонароджених, дітей та підлітків Харківського регіону на підставі проведення наукових досліджень щодо стратифікації найбільш впливових факторів ризику їх розвитку в дитячій популяції з перинатального періоду до підліткового віку.
Науково-дослідні роботи, що проводяться на кафедрі:
2014–2016 Стратифікація факторів розвитку кардіоваскулярного ризику в дитячій популяції Харківського регіону, кількість обстежених дітей – 1178.
2017–2019 Стратифікація факторів кардіоваскулярного ризику у новонароджених та дітей раннього віку Харківського регіону, кількість обстежених дітей – 1102.
2020–2022 Стратифікація кардіореспіраторного ризику у дітей із соматичною патологією Харківського регіону, кількість обстежених дітей – 20 (продовжується набір).
2019–2020 Аssessment of the current nutritional status, nutrition-related health problems, nutrition-related health problems in school-age children in Ukraine» – пріоритетне фінансування Т.В. Чайченко, М.О. Гончарь.
З урахуванням основних напрямів наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри створено навчально-наукові центри:
● ННЦ перинатальної та дитячої кардіології;
● ННЦ розвитку дитини та паліативної допомоги;
● ННЦ інтерстиціальних та епонімічних захворювань легень у дітей;
● ННЦ ендокринології розвитку та корекції ваги у дітей.

Лікарі кафедри і базових клінік – вихованці харківської педіатричної школи єдиним колективом вирішують на найвищому рівні складні лікувально-діагностичні та наукові проблеми. Клінічні бази та їх оснащення дозволяють на сучасному рівні проводити навчальний процес. Співробітниками кафедри за 2015–2020 рр. було проліковано 9 420 та проконсультовано 23 700 дітей. До практичної ланки охорони здоров’я було подано 635 впроваджень.
Співробітники кафедри курирують 5 районів Харківської області, де проводиться лікувальна, методична, санітарно-освітня робота як з медпрацівниками, так і з населенням. Кафедра є базою з впровадження новітніх технологій діагностики та лікування дітей із різною соматичною патологією в м. Харкові та Харківській області.

Міжнародне та галузеве визнання кафедри представлено результатами НДР, які впроваджено: доповіді на 115 форумах (з них 30 міжнародних), 121 стаття (з них 10 міжнародних), 150 тез (з них 21 міжнародних), патент на корисну модель – 6, патент на винахід – 1, авторське свідоцтво – 1.
Щорічно співробітники отримують гранти на навчання та стажування за кордоном: Австрія (відкритий медичний інститут, університетська клініка Вени), Велика Британія (Кембриджський університет, Кардіффський університет); Іспанія (клініка університету Барселони); Королівство Нідерланди (Клініка Святої Софії Університету Еразмус Роттердам); Італія (дитяча паліативна клініка); Німеччина (Дитяча лікарня Санкт-Августіна «Асклепій»).
Протягом поточних 5 років співробітники кафедри педіатрії № 1 та неонатології брали участь у міжнародних з’їздах, конференціях і конгресах: м. Берлін, Ульм, Франкфурт, Мюнхен (Німеччина), м. Афіни (Греція), м. Ніцца, Париж (Франція), м. Стокгольм (Швеція), м. Барселона (Іспанія), м. Глазго, Лондон (Велика Британія), м. Порто (Португалія), м. Роттердам (Голландія) та ін.
Членство в міжнародних організаціях
• HealthProm , Сполучене Королівство Великої Британії
• The European Society of Cardiology
• Acute cardiovascular care association (ACCA).
• Education in Palliative and End-of-Life Care
• European respiratory society
• Європейська асоціація дитячих ендокринологів (ESPE)
• ESPE obesity working group (робоча група з дитячого ожиріння)
• Україно-Німецька медична асоціація
• The Association for European Paediatric and Congenital Cardiology
• European Academy of Paediatrics
• Acute cardiovascular care association
• Європейська академія алергії та клінічної імунології
• American Academy Pediatrics
• Ізраїльська асоціація лікарів
Клінічні стажування співробітників кафедри
Довготривалі програми:
• Children’s Hospice Rainbows, Лондон, Велика Британія (проф. О.О. Ріга), 2016
• Університетська клініка АКН, Vienna, Austria (проф. Т.В. Чайченко), 2016
• Клініка Святої Софії Університету Еразмус, Роттердам, Королівство Нідерланди (проф. О.О. Ріга), 2014
• Університетська клініка Кардіффського університету, м. Кардіфф, Велика Британія (проф. Т.В. Чайченко), 2010
• Mevlana Exchange program for Academic stuff, м. Анталія, Туреччина (проф. Т.В. Чайченко), 2016
• Реабілітаційний центр «Алін», Ізраїль, 2015 (проф. О.О. Ріга)

Післядипломна освіта лікарів на кафедрі педіатрії та неонатології розпочата з 2009 року і сьогодні включає 15 циклів тематичного удосконалення, що охоплює актуальні питання педіатрії та неонатології для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіоревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, сімейних лікарів.
Основні напрямки циклів тематичного удосконалення: дитяча кардіологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча гематологія, дитяча пульмонологія, дитяча гастроентерологія, невідкладні стани в педіатрії, паліативна допомога, імунопрофілактика, функціональні методи дослідження.

Науковий гурток

Керівники гуртка: За роботу гуртка на кафедрі відповідає доц. Маліч Тетяна Сергіївна. З англомовними студентами роботу проводять ас. Тесленко Тетяна Олександрівна та ас. Онікієнко Олександр Леонідович.

Формат проведення: Щорічно на кафедрі працює студентський науковий гурток. У роботі гуртка беруть участь студенти всіх факультетів 5-х, 6-х курсів, включаючи англомовних студентів. Засідання проводяться щомісячно, окремо для різномовних груп студентів.
План роботи гуртка формується заздалегідь та складається з поглиблення різних питань педіатрії та неонатології і враховує побажання студентів. На засіданнях проводяться клінічні обходи та розбори хворих за монотематичною тематикою у спеціалізованих відділеннях клініки, вдосконалюються практичні навички та теоретичні знання студентів з питань клінічного обстеження, сучасних методів лабораторних та інструментальних досліджень, проводиться ретельне обговорення методів лікування згідно з сучасними протоколами.
Студенти-гуртківці заохочуються до виконання наукових робіт, кожен рік збільшується кількість студентських наукових праць та участь у конференціях різного рівня.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали