Про нас

Основні напрями діяльності кафедри включають:

 • навчально-педагогічну;
 • методичну;
 • наукову;
 • лікувально-консультативну;
 • організаційну/волонтерську роботу.

Навчально-педагогічна робота проводиться на 6 клінічних базах, де здійснюється:

 • викладання основної дисципліни «Педіатрія» та вибіркових дисциплін для вітчизняних та іноземних студентів 5-го та 6-го курсів I, II, III, IV, V, VI, VII медичних факультетів (українська, англійська); освітні програми, а саме:
 1. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Педіатрія» (5-й та 6-й курс).
 2. Для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Медицина» (5-й та 6-й курс).
 3. Виробнича лікарська практика (4-й та 5-й курс).
 4. Курси за вибором для 5-го курсу: «Невідкладна допомога в педіатрії», «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра», «Актуальні питання дитячої ревматології», «Актуальні питання дитячої гастроентерології», «Актуальні напрямки та сучасний підхід до проведення наукового дослідження в педіатрії».
 5. Курси за вибором для 6-го курсу: «Ендокринологія розвитку», «Методи функціональної діагностики в практиці педіатра», «Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії», «Основи доказової пульмонології та стандарти вакцинації в педіатрії», «Невідкладна допомога в педіатрії», «Критичні стани в неонатології», «Фізіологічне та клінічне харчування дітей різного віку. Основи педіатричної паліативної допомоги», «Найбільш суттєві питання з педіатрії (підготовка до ЄДКІ)», «Цифровізація в практиці лікаря педіатра», «Невідкладна допомога новонародженим у чрезвичайних умовах».
 • підготовка лікарів-інтернів за основними напрямками: «Педіатрія»;
 • викладання суміжних циклів «Здоров’я дитини» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» та «Спеціальний курс з неонатології» для лікарів-інтернів за фахом «Дитяча хірургія»;
 • 14 циклів тематичного удосконалення для лікарів-педіатрів, неонатологів, дитячих кардіологів та ревматологів, пульмонологів, ендокринологів, гастроентерологів, сімейних лікарів, лікарів функціональної діагностики;
 • викладання основної дисципліни «Педіатрія» для здобувачів ІІ рівня вищої освіти за спеціальністю «Фізіотерапія. Ерготерапія» (2 курс навчання);
 • підготовка магістрів медицини, докторів філософії, докторів медичних наук.

З 2022 року колективом кафедри запланована та виконується НДР «Якість житття та перебіг соматичної патології у дітей в умовах соціального стресу».

Основні напрями роботи кафедри базуються на новітній науковій інформації Європейського та світового рівня, що тісно переплітається зі стратегією університету:

 • забезпечення економічної самостійності та сталих показників економічної ефективності діяльності Університету, заснованих на диверсифікації економічної діяльності, наданні платних освітніх послуг та розвитку наукових досліджень;
 • розвиток та удосконалення системи управління Університету з метою підвищення його ефективності в реалізації місії, візії та завдань Університету, а також зростання адаптивності та конкурентоспроможності в умовах невизначеності;
 • розвиток активної громадської позиції та участь у розробці та реалізації програм та заходів щодо покращання життя суспільства, зокрема у сфері охорони здоров’я, сприяння розвитку здоров’я населення на місцевому, регіональному та державному рівні;
 • забезпечення зростання наукового потенціалу та визнання ХНМУ на вітчизняному, європейському та світовому рівні;
 • безперервне зростання якості освітнього процесу та підвищення рейтингових позицій ХНМУ як провідного ЗВО у підготовці професійних кадрів для системи охорони здоров’я та споріднених соціальних сфер як в нашій державі, так і за її межами;
 • розвиток кадрової, матеріальної, лікувальної, інформаційно-технологічної та технічної бази;
 • розширення сфер та напрямів стратегічного партнерства, робота з професійною спільнотою для сталого розвитку, активна взаємодія на засадах партнерства з європейським і світовим освітнім середовищем;
 • формування та розвиток на базі Університету, навчально-науково-виробничого (медичного) кластеру та з положеннями про академічну доброчесність, порядність, взаємоповагу.
Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Озерянська, 5 (КНП ХОР «Обласна дитяча клінічна лікарня)
Завідувач
Гончарь Маргарита Олександрівна
д.мед.н., проф.
mo.honchar@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Бойченко Альона Дмитрівна
Відповідальна за післядипломну освіту, д.мед.н., доц.
ad.boichenko@knmu.edu.ua
Саніна Ірина Олександрівна
Відповідальна за наукову діяльність, к.мед.н., доц.
io.sanina@knmu.edu.ua
Онікієнко Олександр Леонідович
Відповідальний за лікувальну роботу, к.мед.н., доц.
ol.onikiienko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Ріга Олена Олександрівна
д.мед.н., проф.
oo.riha@knmu.edu.ua
Сенаторова Ганна Сергіївна
д.мед.н., проф.
hs.senatorova@knmu.edu.ua
Логвінова Ольга Леонідівна
д.мед.н., доц.
ol.lohvinova@knmu.edu.ua
Уриваєва Марина Кузьмівна
к.мед.н., доц.
mk.uryvaieva@knmu.edu.ua
Тельнова Лариса Григорівна
к.мед.н., доц.
lh.telnova@knmu.edu.ua
Іщенко Тетяна Борисівна
к.мед.н., доц.
tb.ischenko@knmu.edu.ua
Муратов Георгій Рафикович
к.мед.н., доц.
hrmuratov.po19@knmu.edu.ua
Омельченко Олена Володимирівна
к.мед.н., доц.
ov.omelchenko@knmu.edu.ua
Маліч Тетяна Сергіївна
к.мед.н., доцент
ts.malich@knmu.edu.ua
Аленіна Інна Сергіївна
к.мед.н., доцент
is.alenina@knmu.edu.ua
Кондратова Ірина Юріївна
к.мед.н., доц.
iy.kondratova@knmu.edu.ua
Поляков Валентин Володимирович
к.мед.н., доц.
vv.poliakov@knmu.edu.ua
Іванова Євгенія Володимирівна
доктор філософії, асистент
ev.ivanova@knmu.edu.ua
Черненко Лариса Миколаївна
к.мед.н., доц.
lm.chernenko@knmu.edu.ua
Бужинська Надія Романівна
к.мед.н., асистент
nr.buzhynska@knmu.edu.ua
Мацієвська Наталія Костянтинівна
к.мед.н., доц.
nk.matsiievska@knmu.edu.ua
Рибка Олена Сергіївна
к.мед.н., асистент
os.rybka@knmu.edu.ua
Коновалова Наталія Вікторівна
к.мед.н., асистент
nm.konovalova@knmu.edu.ua
Стрелкова Марина Ігорівна
доктор філософії, асистент
mi.strelkova@knmu.edu.ua
Ольховський Євген Сергійович
к.мед.н., асистент
ys.olkhovskyi@knmu.edu.ua
Тесленко Тетяна Олександрівна
к.мед.н., доц.
to.teslenko@knmu.edu.ua
Галдіна Ірина Михайлівна
к.мед.н., асистент
im.haldina@knmu.edu.ua
Приходько Марія Іванівна
асистент
mi.pryhodko@knmu.edu.ua

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (назва з 2008 р.) є однією з найдавніших кафедр педіатрії в Україні. Її історія бере початок з 1892 року, коли в Харківському університеті було відкрито першу кафедру дитячих хвороб, яку очолив проф. М.Д. Пономарьов. Надалі завідувачами кафедри були проф. І.В. Троїцький (1902–1919 рр.), проф. Я.С. Аркавін (1919–1929 рр.), проф. М.М. Фрішман (1929–1944 рр.), проф. В.О. Бєлоусов (1944–1965 рр.), проф. Г.Ф. Доброгаєва (1965–1972 рр.).
З 1972 до 2002 р. кафедру очолювала академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., проф. В.С. Приходько.
З 2002 по 2015 р. кафедру очолювала д. мед. н., проф. Г.С. Сенаторова – учениця й послідовник проф. В.С. Приходько.
З 2015 року кафедру очолює д. мед. н., проф. М.О. Гончарь – учениця проф. В.С. Приходько, проф. Г.С. Сенаторової, послідовник традицій Харківської педіатричної школи.

Навчально-педагогічна робота проводиться в гібрідному форматі (on-line та off-line), у тому числі в ННЦ ЯО ХНМУ та на 6 клінічних базах кафедри:

 1. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня».
 2. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка №2» Харківської міської ради.
 3. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради Обласний спеціалізований будинок дитини «Гіппократ».
 4. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» – Регіональний перинатальний центр.
 5. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр».
 6. Комунальне некомерційне підприємство Харківської міської ради «Міська дитяча лікарня №5» – ДИТЯЧИЙ ХОСПІС (Паліативне відділення).

Наукова діяльність колективу кафедри сфокусована на актуальних питаннях сучасної педіатрії та направлена на:

 • впровадження Європейських та світових критеріїв медицини розвитку, підвищення ефективності профілактики захворювань на етапі формування преморбідного фону;
 • удосконалення діагностики та профілактики серцево-судинних розладів у новонароджених, дітей та підлітків Харківського регіону на підставі проведення наукових досліджень щодо стратифікації найбільш впливових факторів ризику їх розвитку в дитячій популяції (з перинатального періоду до підліткового віку);
 • поліпшення профілактики інвалідності, сирітства, підвищення якості життя дітей та родин, зменшення кількості та тривалості госпіталізацій;
 • профілактика інтерстиціальних та епонімічних захворювань дітей у популяції Харківського регіону;
 • профілактика порушень фізичного та статевого розвитку дітей, якості їх життя, психологічної та соціальної адаптації, профілактика ризику виникнення кардіоваскулярних катастроф в молодому та дорослому віці, зменшення кількості госпіталізацій як у дитячому, так і в подальшому дорослому житті;
 • рання діагностика та прогнозування перебігу соматичної патології у дітей в умовах соціального стресу та різним рівнем якості життя.

Основними науковими напрямками кафедри є дослідження в галузі перинатальної та дитячої кардіології, хронічних соматичних захворювань у дітей; паліативної допомоги дітям.

Кафедра традиційно готує здобувачів ІІІ рівня вищої освіти (PhD) і докторів медичних наук.

Для здобувачів ІІІ рівня вищої освіти (PhD) запропонована ОНП, метою якої є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі педіатрії, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Після отримання ступеня доктора філософії випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань.

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 роки і включає освітню та наукову складові.

Наукова складова програми підготовки докторів філософії передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Обсяг освітньої складової програми складає 42 кредити ЄКТС на базі попередньо здобутого ступеня магістра.

Співробітники кафедри та лікарі базових клінік – вихованці Харківської педіатричної школи, єдиним колективом вирішують на найвищому рівні складні лікувально-діагностичні та наукові проблеми. Клінічні бази та їх оснащення дозволяють на сучасному рівні проводити лікувально-діагностичний та консультативний процес.

Співробітниками кафедри за 2015–2023 рр. було проліковано 10710 та проконсультовано 27338 дітей. До практичної ланки охорони здоров’я було подано 650 впроваджень.

За останні роки Міжнародне та галузеве визнання кафедри представлено результатами НДР, які висвітлені у понад 130 доповідях на форумах різного рівня, в тому числі міжнародних, представлені у понад 120 статтях (з них 10 міжнародних), понад 150 тезах (з них 21 міжнародних), а також за результатми роботи отримано 6 патентів на корисну модель, один патент на винахід та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Співробітники кафедри отримали гранти на навчання та стажування за кордоном: Австрія (Відкритий медичний інститут, Університетська клініка Вени), Велика Британія (Кембриджський університет, Кардіффський університет); Іспанія (Клініка університету Барселони); Нідерланди (Клініка Святої Софії Університету Еразмус); Італія (Дитяча паліативна клініка); Німеччина (Дитяча лікарня «Асклепій»).

Співробітники кафедри брали участь у міжнародних з’їздах, конференціях і конгресах: Берлін, Ульм, Франкфурт, Мюнхен (Німеччина), Афіни (Греція), Ніцца, Ліон, Париж (Франція), Женева (Швейцарія), Стокгольм (Швеція), Барселона (Іспанія), Глазго, Лондон (Велика Британія), Порто (Португалія), Роттердам (Нідерланди), Олександрія, Каїр (Єгипет), Дубай (ОАЕ) та ін.

Членство співробітників кафедри педіатрії № 1 та неонатології в Міжнародних професійних організаціях:

 • European Society of Cardiology
 • Acute Cardiovascular Care Association (ACCA)
 • Education in Palliative and End-of-Life Care
 • European Respiratory Society
 • Health Prom Сполучене Королівство Великої Британії
 • Європейська асоціація дитячих ендокринологів (ESPE)
 • ESPE obesity working group (робоча група з дитячого ожиріння)
 • Україно-Німецька медична асоціація
 • Association for European Paediatric and Congenital Cardiology
 • European Academy of Paediatrics
 • Acute Cardiovascular Care Association
 • Європейська академія алергії та клінічної імунології
 • American Academy of Pediatrics
 • Ізраїльська асоціація лікарів
 • Neonatal Care Academy
 • European Society for Paediatric Infectious Diseases
 • European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care

Клінічні стажування співробників кафедри. Довготривалі програми:

 • Children’s Hospice Rainbows, Лондон, Велика Британія (проф. О.О. Ріга), 2016
 • Університетська клініка АКН, Vienna, Austria (проф. Т.В. Чайченко), 2016
 • Клініка Святої Софії Університету Еразмус, Роттердам, Королівство Нідерланди (проф. О.О. Ріга), 2014
 • Університетська клініка Кардіффського університету, м. Кардіфф, Велика Британія (проф. Т.В. Чайченко), 2010
 • Mevlana Exchange program for Academic stuff, м. Анталія, Туреччина (проф. Т.В.Чайченко), 2016

Реабілітаційний центр «Алін», Ізраїль, 2015 (проф. О.О. Ріга).

ПІСДЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ на кафедрі педіатрії та неонатології розпочата з 2009 року і сьогодні включає 14 циклів тематичного удосконалення (2014 рік – 3 цикли, 2016 – 5 циклів, 2018 – 9 циклів, 2023 – 14 циклів):

 • ТУ «Гострі та хронічні обструктивні захворювання легень у дітей в практиці педіатра та сімейного лікаря»
 • ТУ «Проблемні питання дитячої ендокринології в практиці неонатолога, педіатра та сімейного лікаря»
 • ТУ «Питання гастроентерології дитячого віку в педіатричній практиці»
 • ТУ «Сучасні аспекти лікування новонароджених на засадах доказової медицини»
 • ТУ «Неонатальна кардіологія»
 • ТУ «Невідкладна допомога дітям в умовах надзвичайного стану»
 • ТУ «Гематологічні симптоми та синдроми в практиці неонатолога, педіатра та сімейного лікаря»
 • ТУ «Хронічні захворювання та вади розвитку бронхолегеневої системи у дітей»
 • ТУ «Педіатричні аспекти паліативної допомоги»
 • ТУ «Актуальні питання дитячої кардіології та ревматології в практиці педіатра та сімейного лікаря»
 • ТУ «Методи функціональної та УЗД- діагностики в практиці неонатолога, педіатра та сімейного лікаря»
 • ТУ «Імунопрофілактика в педіатрії»
 • ТУ «Сучасні підходи до динамічного спостереження за дітьми в умовах поліклініки»
 • ТУ «Актуальні питання дитячої пульмонології»
Науковий гурток

Керівники гуртка: За роботу гуртка на кафедрі відповідає доц. Маліч Тетяна Сергіївна. З англомовними студентами роботу проводять ас. Тесленко Тетяна Олександрівна та ас. Онікієнко Олександр Леонідович.

Формат проведення: Щорічно на кафедрі працює студентський науковий гурток. У роботі гуртка приймають участь студенти усіх факультетів 5 та 6 курсів, в тому числі, англомовні здобувачі вищої медичної освіти.

Засідання проводяться щомісячно, окремо для різномовних груп студентів.

План роботи гуртка формується заздалегідь, висвітлюється на сайті кафедри та університету, складається з поглиблення різних питань педіатрії та неонатології з урахованням побажання здобувачів. На теперешній час заняття гуртка проводяться в гібридному форматі. На засіданнях проводяться клінічні розбори хворих за монотематичною тематикою, вдосконалюються практичні навички та теоретичні знання студентів з питань клінічного обстеження, сучасних методів лабораторних та інструментальних досліджень, а також обговореннгя методів лікування згідно сучасних Стандартів та Європейських рекомендацій.

Здобувачі-гуртківці заохочуються до виконання наукових робіт, які вони презентують на конференціях різного рівня в Україні та за кордоном, отримуючи призові місця.

Щорічно результати наукових робіт публікуються в наукових вітчизняних та закордонних виданнях. Багато років гуртківці приймають участь у творчих конкурсах, олімпіадах та отримують нагороди за свою роботу.

Робота у науковому гурткові дає змогу отримати здобувачеві навички дослідницької діяльності, які допомогають їм в опануванні майбутньої професії.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали