Медичний фаховий коледж ХНМУ

Про нас

Медичний фаховий коледж входить до складу та є структурним підрозділом Харківського національного медичного університету.

Провадження освітньої діяльності у Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету здійснюється за спеціальністю 223 Медсестринство.

Навчальний заклад здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів на основі:

 • базової загальної середньої освіти за спеціалізаціями «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшер), «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична);
 • повної загальної середньої освіти за спеціалізаціями «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична), «Акушерська справа» (кваліфікація акушерка).
Контактні дані
Адреса:
вул. Ігоря Муратова, 11, м. Харків, 61177, Україна
Приймальна комісія:
Директор
Лебединець Тетяна Михайлівна
к.пед.н., викладач-методист, викладач вищої категорії
Заступники директора
Долматова Маргарита Василівна
Заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист, викладач вищої категорії
Гуляєва Ірина Володимирівна
Заступник директора з виховної роботи, викладач-методист, викладач вищої категорії
 • Коледж сьогодні:

  Медичний фаховий коледж Харківського національного медичного університету – маленька сім’я для студента і надає йому умови для здійснення своєї мрії. На сьогодні головним для нас є забезпечення високого рівня освітнього процесу з урахуванням вимог сучасності, зокрема залучення інноваційних технологій навчання, застосування новітніх методик діагностики та лікування захворювань, використання сучасного медичного обладнання для підготовки майбутніх медсестер, акушерок і фельдшерів.

  Ми з радістю чекаємо на Вас у затишних стінах нашого закладу освіти. Саме тут Ви опануєте найгуманніші у світі професії. Висококваліфіковані викладачі не тільки передадуть Вам свої знання і досвід, а й допоможуть виховати в собі такі риси, як доброта, милосердя та відповідальність за життя та здоров’я інших людей. Ми прагнемо підготувати медичних працівників, яким можна було б довірити життя людей. Також дбаємо про виховання спеціалістів щирих, ерудованих, здатних розвиватися й самовдосконалюватися.

  Медичний фаховий коледж ХНМУ – один з кращих в Україні закладів фахової передвищої освіти, який випускає фахових молодших бакалаврів для лікувальних закладів.

 • У коледжі діють такі структурні підрозділи:
  • предметно-циклові комісії;
  • методист;
  • комісія з практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню;
  • бібліотека;
  • бухгалтерська служба;
  • господарський підрозділ.
 • Освітня діяльність:

  Відповідно до Програми розвитку медсестринства випускники коледжу можуть продовжити навчання за спеціальністю «Сестринська справа» та здобути вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра.

  Обладнання та оснащення кабінетів коледжу повністю забезпечують освітній процес. Укладено угоди з лікувально-профілактичними закладами міста Харкова та області, у яких студенти проходять виробничу та переддипломну практику.

  У нашому навчальному закладі творчо працюють 35 співробітників. Серед них 27 викладачів, у тому числі 5 кандидатів наук, 23 викладачі мають педагогічне звання «викладач-методист».

  Викладачів коледжу відрізняють глибина знань предмета, емоційність їх передачі, чуйність і увага до студентських потреб.

  Колектив Медичного фахового коледжу плідно працює над вирішенням завдань подальшого вдосконалення освітнього процесу, посідає одне з провідних місць у системі підготовки кваліфікованих фахових молодших бакалаврів для лікувальних закладів.

  Освітній процес спрямований на формування професійної, творчої, всебічно розвиненої особистості. Однією з форм удосконалення освітнього процесу є проведення тижнів окремих дисциплін. Систематично проходять тижні з генетики, анатомії, хірургії, педіатрії, акушерства, гігієни, історії України та української культури, латинської мови.

  Особливе місце в житті коледжу займає фізичне виховання та спорт як складова частина комплексного виховання гармонійно розвинутої особистості.

  Виховна робота спрямована на формування всебічно розвиненої особистості. З метою підвищення моральних якостей студенти залучаються до волонтерського руху.

  Педагогічний колектив працює над методичною проблемою: «Підготовка конкурентоспроможного фахівця на основі застосування в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій». З метою удосконалення методичного рівня й педагогічної майстерності викладачі вивчають освітні технології, розробляють методичні посібники для проведення теоретичних занять, знайомляться з передовим педагогічним досвідом.