Медичний фаховий коледж ХНМУ

Про нас

Медичний фаховий коледж входить до складу Харківського національного медичного університету як структурний підрозділ.

Навчальний заклад здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів на основі:

  • базової загальної середньої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізаціями «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшер), «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична);
  • повної загальної середньої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізаціями «Сестринська справа» (кваліфікація сестра медична), «Акушерська справа» (кваліфікація акушерка).
Контакти
Адреса:
вул. Ігоря Муратова, 11, м. Харків, 61022, Україна
Керівниця коледжу
Лебединець Тетяна Михайлівна
к. пед. н., викладач вищої категорії
+38 057784 05 49

Медичний фаховий коледж ХНМУ має навчальні кабінети, лабораторії, кабінети доклінічної практики, тренажерний кабінет для відпрацювання практичних навичок з клінічних дисциплін, кабінети клінічної підготовки, розташовані на базах лікувально-профілактичних закладів міста Харкова. Обладнання та оснащення кабінетів повністю забезпечують навчальний процес.

З метою підвищення якості успішності студентів проводиться наступна робота: використання передових інноваційних технологій навчання; створення належних умов для співпраці навчального закладу з лікувально-профілактичними закладами міста та області; розвиток творчої науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; участь у конференціях та конкурсах.

Викладачі проводять наукову-дослідну роботу на базі коледжу.

Виховна робота спрямована на формування всебічно розвиненої особистості. З метою підвищення моральних якостей студенти залучаються до волонтерського руху.

Навчально-виховний процес Медичного фахового коледжу ХНМУ сприяє підготовці конкурентоспроможного фахівця, який відповідає потребам сучасного ринку праці.

Провадження освітньої діяльності у Медичному фаховому коледжі Харківського національного медичного університету  здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ХНМУ, затвердженого Міністерством освіти і науки України.