Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб

Про нас

Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, профілактичну та консультативну роботу.

Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні на циклах тематичного удосконалення лікарів-епідеміологів, лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-педіатрів, лікарів-інфекціоністів, лікарів-інфекціоністів дитячих, лікарів-дезінфекціоністів, лікарів з гігієни праці, лікарів із загальної гігієни, лікарів-лаборантів-гігієністів, лікарів з комунальної гігієни, лікарів-лаборантів-гігієністів з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лікарів-лаборантів-гігієністів з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, лікарів з радіаційної гігієни, лікарів з гігієни дітей і підлітків, лікарів з гігієни харчування, лікарів-профпатологів та лікарів, які беруть участь у проведенні попередніх і періодичних медичних оглядів. Кафедра також проводить цикли спеціалізації за фахом епідеміологія, дезінфекційна справа, загальна гігієна, комунальна гігієна, гігієна праці, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, професійна патологія.

Науковий напрямок кафедри включає дослідження з найбільш актуальних проблем епідеміології кишкових, зоонозних та інфекцій дихальних шляхів, профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, специфічної профілактики інфекційних хвороб, дезінфектології та гігієнічних дисциплін.

Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною роботою – підготовка та видання навчальних посібників з питань імунопрофілактики, інфекцій дихальних шляхів (кір, дифтерія, кашлюк), інфекцій зовнішніх покривів, навчально-методичних посібників зі спеціальності епідеміологія для інтернів-епідеміологів та навчальних посібників для самостійної підготовки з актуальних проблем сказу та правця.

Кафедра бере участь у виконанні прикладної теми науково-дослідної роботи «Наукове обґрунтування епідеміологічного нагляду за COVID-19 та шляхи його удосконалення у адміністративно-промисловому регіоні».

Контактні дані
Адреса:
вул. Амосова, 58,
м. Харків, 61175
Завідувач
Подаваленко Алла Павлівна
д.м.н., професор
Відповідальні особи
Попов Олександр Олександрович
Відповідальний за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
oo.popov@knmu.edu.ua
Усенко Сергій Анатолійович
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н., професор
sa.usenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Карабан Олег Михайлович
д.мед.н., професор
Морозова Неля Сергіївна
д.мед.н., професор
Нікуліна Галина Леонідівна
к.мед.н., доцент
hl.nikulina@knmu.edu.ua
Головчак Григорій Семенович
к.мед.н., доцент
hs.holovchak@knmu.edu.ua
Коробкова Ірина Валентинівна
к.мед.н., доцент
iv.korobkova@knmu.edu.ua
Боровик Ігор Григорович
к.мед.н., доцент
ih.borovyk@knmu.edu.ua
Багмут Володимир Васильович
ст. викладач
vv.bahmut@knmu.edu.ua
Советнікова Алла Василівна
ст. викладач
av.sovetnikova@knmu.edu.ua
Білера Наталія Владиславівна
ст. викладач
nv.bilera@knmu.edu.ua
Бандурян Вікторія Володимирівна
магістр, асистент
vv.bandurian@knmu.edu.ua

Кафедру гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб створено у грудні 2022 р. шляхом об’єднання кафедри гігієни, епідеміології та професійних хвороб (зав. кафедри – професор Карабан О.М.) і кафедри дезінфектології та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (зав. кафедри – професор Морозова Н.С.). Сьогодні кафедру очолює професор Подаваленко Алла Павлівна (в.о. зав. кафедри).

Кафедра об’єднує чотири спеціальності: гігієна, епідеміологія, дезінфектологія та професійна патологія.

Наразі на кафедрі гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами та вивчаються освітні компоненти гігієни дітей та підлітків, гігієни праці, гігієни харчування, дезінфекційної справи, епідеміології, загальної гігієни, комунальної гігієни, лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища, професійної патології.

Тематика науково-дослідної роботи та навчальний процес постійно перебували у нерозривному зв’язку і визначалися потребою розвитку теорії епідеміології та необхідністю вдосконалення форм і методів боротьби з заразними хворобами людини. Науково-дослідна робота традиційно розглядається як вкрай важливий напрямок діяльності кафедри.

До 2014 р. клінічною базою кафедри була клініка НДІ гігієни праці та професійних захворювань. Надалі лікувальна робота кафедри здійснювалась у медико-санітарній частині Приватного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод». Клінічна база оснащена обладнанням для проведення профілактичних медичних оглядів та оздоровчих заходів щодо працівників певних категорій.

Викладачі кафедри є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці» та беруть активну участь у науково-практичних конференціях.

Спільна робота з практичною охороною здоров’я  

Усі роки свого існування кафедра активно співпрацює зі спеціалістами закладів практичної охорони здоров’я. Це важлива складова багатогранної діяльності її колективу. Спільна робота часто орієнтована на вирішення завдань щодо підвищення ефективності профілактики інфекційних хвороб і традиційно має 4 основних напрямки: підвищення кваліфікації лікарів та помічників безпосередньо в закладах охорони здоров’я; консультативна робота; організаційно-методична робота; впровадження результатів наукових досліджень, нових методів та форм роботи у практику.

Протягом останніх трьох десятиліть кафедра співпрацює із закладами охорони здоров’я в галузі профілактичної медицини в Харківській, Сумській, Полтавській, Рівненській, Івано-Франківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях на підставі договорів про співпрацю. Під час виїзних циклів проводяться консультації лікарям, надаються рецензії на звіти фахівцям немедичного профілю на етапі атестації на отримання кваліфікаційної категорії з лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища.

На кафедрі протягом 3 років проводились цикли тематичного удосконалення для лікарів-гігієністів з Республіки Узбекистан на підставі міжнародних міждержавних договорів.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних наукових форумів, а саме у Республіці Польща, Республіці Молдова, Німеччині тощо.

Проходили стажування: за освітніми програмами – професор Подаваленко А.П. (Фінляндія, Польща), доцент Нікуліна Г.Л. (Польща); науково-педагогічне стажування – доцент Боровик І.Г., асистент Бандурян В.В. в ISMA (Riga, Latvia); наукове стажування – доцент І.Ю. Багмут (Туреччина).