Кадровий потенціал університету
Портфоліо науково-педагогічних працівників ХНМУ
 • Капустник Валерій Андрійович
  Науковий профіль
   
  Посада: ректор ХНМУ, професор кафедри внутрішніх та професійних хвороб

  Науковий ступінь: доктор медичних наук.
  Вчене звання: професор.
  Освіта: Харківський національний медичний університет, 1978 р.
  Дисципліни
  «Медицина»
  СНДосл-ВМ Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) – кафедра прикріплення аспіранта

  Найбільш вагомі наукові публікації

  Наводять перелік найбільш вагомих публікацій1 за такими рубриками:

  • Socio-psychological aspects of forming emotional burnout among high school teachers. / M. O. Tymbota, I. V. Zavgorodnii, N. I. Zavgorodnia, W. A. Kapustnik, S. Darius, I. Böckelmann. // New Armenian Medical Journal. ‒2017. ‒ № 11. P. 63–71.
  • Relationship between Burnout Syndrome and Personality Characteristics in Emergency Ambulance / A. Bergmüller, I. Zavgorodnii, N. Zavgorodnia, W. Kapustnik, I. Böckelmann. // Crew Neuroscience and Behavioral Physiology. ‒ 2018. ‒ № 48 (4). P. 404–408. https://doi.org/ 10.1007/s11055-018-0578-4.
  • The relationship of vip level with cardiopulmonary parameters in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with hypertension. / VA Kapustnik, OV Istomina // Wiad Lek. ‒ 2019. ‒ №72(7). Р. 1265-1268. PMID: 31398153.
  • Semi-refined carrageenan promotes generation of reactive oxygen species in leukocytes of rats upon oral exposure but not in vitro / AS Tkachenko, YG Kot, VA Kapustnik, VV Myasoedov, NI Makieieva, TO Chumachenko, AI Onishchenko, YM Lukyanova, OA Nakonechna. // Wien Med Wochenschr. ‒ 2020. ‒ Oct 27. doi: 10.1007/s10354-020-00786-7. Epub ahead of print. PMID: 33108805.
  • В.А.Капустник, І.Ф. Костюк, А.Я. Меленевич, В.М. Тверезовський. Індекс bode у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою //Світ Медицини та Біології. – №4 (74). – 2020. – с. 64-67.

  Найбільш вагомі навчально-методичні видання

  • Професійні хвороби: підручник /В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О.Бондаренко та ін..; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. – 5-е вид., випр. — К.: ВСВ «Медицина», 2017. — 536с.
  • Основи медсестринства: підручник / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В.А. Капустник. -3-е вид., переробл. і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 912 с.
  • Occupational Diseases: textbook /V.A. Kapustnik, I.F. Kostyuk, H.O. Bondarenko et.al.; edited by V.A. Kapustnik, I.F. Kostyuk. – 2-nd edition. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. – 496 p.
  • О.С.Лалименко, В.А.Капустник, И. Бекельманн, К.О.Третьякова Психологические факторы развития профессионального выгорания у преподавателей медицинского вуза // Украинский журнал профессионального здоров’я. – 2020. – Том. 16, № 4. – с. 286-292.
  • Симуляционные методики обучения при подготовке врача на разных этапах подготовки / В. А. Капустник, И. В. Лещина, И. В. Завгородний, Н. Д. Битчук, С. С. Дубовская, Ю. Б. Григоров, А. М. Мацько.- Andijan State Medical Institute, International Scientific and Practical Conference, 2020.- с.61.- 63.

  Підвищення кваліфікації та стажування2

  • 2010р. – Українська інженерно-педагогічна академія. Магістр, освітня програма «Управління навчальним закладом», професійна кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

  Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

  Науковий керівник:

  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних Архіпкіної Ольги Леонідівни, тема дисертаційної роботи «Клініко-патогенетичні особливості перебігу вібраційної хвороби з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень»
  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних Полякової Лілії Анатоліївни, тема дисертаційної роботи «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу поліневропатії при вібраційній хворобі та шляхи її медикаментозної корекції»
  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних Братусь Валентини Миколаївни, тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики та лікування хворих на силікоз в поєднанні з ішемічною хворобою серця на підставі оцінки процесів нейрогуморальної регуляції»
  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних Меленевич Анастасії Ярославівни, тема дисертаційної роботи: «Діагностична та прогностична роль інтерлейкіну-18 та інтерлейкіну-10 при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою»,
  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Сухонос Наталії Костянтинівні, тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики порушень нейроендокринної регуляції у хворих з поєднаним перебігом вібраційної та гіпертонічної хвороби».
  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Істоміної Ольги Володимирівни, тема дисертаційної роботи: «Оптимізація діагностики ендотеліальної дисфункції та прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою».
  • здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Мельника Олега Григоровича, тема дисертаційної роботи: «Обѓрунтування методичних підходів до діагностики та профілактики професійної пилової патології бронхолегеневої системи у працівників ливарного виробництва».
  • здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Шелеста Бориса Олексійовича, тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості та прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням, оптимізація терапевтичних підходів».

  Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

  Нагороди та відзнаки

  • Заслужений працівник освіти України (2013 р.)
  • Нагороджений Подякою Харківського міського Голови (2013, 2018 р.р.).
  • Нагороджений Почесною грамотою Голови Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.).

  Наукові інтереси:

  • розробка способів лікування і оцінка можливостей зниження захворюваності і смертності від серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань у робітників промислових підприємств пило- і вібронебезпечних професій.
  • вивчення промислової кардіології, впливу на організм робітників машинобудівного комплексу промислового аерозолю і вібрації. Особливості перебігу серцево-судинної патології в різних професійних групах, взаємозв’язок профзахворювань з артеріальною гіпертензією, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця.

   

  Контакти
  E-mail:
  Тел.: +38(057) 705-07-11
  _______________________________________________________
  1 За увесь період трудової діяльності, надають найбільш вагомі праці.
  2У 2016-2021 рр.