Про нас

Кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології була заснована в 1877 році після розділення університетської клініки, що входила до складу кафедри патології, терапії та терапевтичної клініки, на дві: факультетську і госпітальну. З 2013 року має назву «Кафедра внутрішньої медицини № 1». Основні напрямки діяльності кафедри включають: навчально-методичну, наукову, лікувальну та післядипломну.

Контактні дані
Адреса:
пр. Любові Малої, 2а, ДУ «Нацiональний iнститут терапії iмені Л.Т. Малої НАМН України», корпус консультативної поліклініки, 1-й поверх, ліве крило, м. Харків
Email:
kaf.nnipo.vnutryshnoiimed@knmu.edu.ua
Завідувач
Железнякова Наталя Мерабівна
д.мед.н., професор, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-гастроентеролог
nm.zhelezniakova@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Карпенко Ірина Іванівна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог
ii.karpenko@knmu.edu.ua
Молодан Володимир Ілліч
Відповідальний за наукову роботу, к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог
vi.molodan@knmu.edu.ua
Шалімова Анна Сергіївна
Відповідальна за міжнародне співробітництво та науковий гурток, д.мед.н., професор, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог
as.shalimova@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Бабак Олег Якович
Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор, лікар-терапевт вищої категорії
oy.babak@knmu.edu.ua
Просоленко Костянтин Олександрович
д.мед.н., професор, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-гастроентеролог
ko.prosolenko@knmu.edu.ua
Овчаренко Людмила Іванівна
к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог
li.ovcharenko@knmu.edu.ua
Панченко Галина Юріївна
к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії
hy.panchenko@knmu.edu.ua
Кліменко Микола Іванович
к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії
mi.klimenko@knmu.edu.ua
Гопцій Олена Вікторівна
к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог
ov.hoptsii@knmu.edu.ua
Зайченко Ольга Євгенівна
к.мед.н., доцент, лікар-терапевт вищої категорії
oy.zaichenko@knmu.edu.ua
Фролова-Романюк Еліна Юріївна
к.мед.н., доцент, лікар-гастроентеролог вищої категорії, лікар-терапевт
ey.frolova-romaniuk@knmu.edu.ua
Візір Марина Олександрівна
к.мед.н., асистент, лікар-терапевт
mo.vizir@knmu.edu.ua
Лапшина Катерина Аркадіївна
к.мед.н., асистент, лікар-терапевт
ka.lapshyna@knmu.edu.ua
Ситнік Ксенія Олександрівна
к.мед.н., асистент, лікар-гастроентеролог
ko.sytnyk@knmu.edu.ua
Александрова Тетяна Миколаївна
доктор філософії мед. наук, асистент, лікар-терапевт
tm.aleksandrova@knmu.edu.ua
Рождественська Анастасія Олександрівна
аспірант, асистент, лікар-терапевт
ao.rozhdestvenska@knmu.edu.ua
Тверезовська Ірина Іванівна
асистент, аспірант, лікар-терапевт
iitverezovska.po20@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології була заснована у 1877 році після розділення університетської клініки, що входила до складу кафедри патології, терапії та терапевтичної клініки, на дві: факультетську і госпітальну.
Наступний етап формування кафедри пов’язаний з ім’ям проф. Оболенського Івана Миколайовича, першого завідувача кафедри терапії (1877–1884), що була організована на основі терапевтичної та хірургічної госпітальних клінік у госпіталі Червоного Хреста. Серед співробітників та завідувачів кафедри були видатні вчені, педагоги, клініцисти, громадські діячі, які зробили вагомий внесок у розбудову Української терапевтичної школи та підготовку лікарів-терапевтів.
Оболенський Іван Миколайович – перший завідувач кафедри терапії (1877–1884), ініціатор та організатор швидкої медичної допомоги в м. Харкові.
Кузнєцов Олександр Харитонович завідував кафедрою у 1884–1891 та 1903–1905 рр., розробляв питання протиепідемічної роботи серед населення, довів цілющі властивості Слов’янської мінеральної води.
Опенховський Федір Мечиславович очолював кафедру з 1891 по 1903 р. – організатор поліклінічної справи в м. Харкові та Україні, провів першу в Харкові прижиттєву діагностику тромбозу коронарних артерій.
Георгіївський Костянтин Миколайович завідував кафедрою з 1906 по 1921 р., зробив великий внесок у розвиток клінічної ендокринології, вказав на велику діагностичну цінність френікус-синдрому в діагностиці гострих холециститів.
Якушевич Сергій Гаврилович – завідувач кафедри з 1922 по 1930 р., вивчав вплив професійних умов на організм людини, був одним з перших організаторів Інституту професійної патології та ініціатором створення студентської лікарні.
Коган-Ясний Віктор Мойсейович (1889–1958) очолював кафедру з 1947 по 1953 р., спільно з В.Я. Данилевським заснував органотерапевтичний інститут (нині Інститут проблем ендокринної патології), вперше в СРСР у лабораторії В.Я. Данилевського отримав інсулін і застосував його у клінічній практиці, був одним з організаторів курорту Березовські мінеральні води.
Малая Любов Трохимівна – видатний терапевт СРСР і України, всесвітньо відомий вчений у галузі кардіології, завідувала кафедрою з 1961 по 2003 р., заснувала одну з могутніших терапевтичних шкіл в Україні та Харківському регіоні. Вперше в Україні організувала кардіологічні відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда. Заснувала в Харкові (1981) філіал Київського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, у 1986 р. перейменований у Науково-дослідний інститут терапії, який з 2005 р. носить її ім’я.
Кафедра госпітальної терапії та клінічної фармакології була створена 1 грудня 2003 року за наказом № 288/к «Про реорганізацію кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології університету». Очолив кафедру учень Л.Т. Малої доктор медичних наук, професор Бабак Олег Якович.
З 2013 року має назву «Кафедра внутрішньої медицини № 1», яку сьогодні очолює доктор медичних наук, професор, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-гастроентеролог Железнякова Наталя Мерабівна.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 222 «Медицина» та вивчаються освітні компоненти дисципліни «Сучасна практика внутрішньої медицини з невідкладними станами» для студентів 6-го курсу I, VI, VII медичних факультетів. Кафедра має достатню кількість англомовних фахівців та є базою навчання з терапії для англомовних студентів 6-го курсу.
При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко застосовуються сучасні методи навчання з використанням інформаційно-комп’ютерних, інтеграційних, тренінгових технологій. Практична підготовка відбувається на клінічній базі ДУ «Національний інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України». Кафедра є опорною кафедрою МОЗ України щодо викладання дисциплін.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри внутрішньої медицини № 1 полягає у вивченні ранніх маркерів несприятливого перебігу поєднаної патології внутрішніх органів і створення персоніфікованих стратегій лікування. Досліджуються поєднання таких захворювань, як ожиріння, цукровий діабет, неалкогольна жирова хвороба печінки, хронічний панкреатит, хронічні захворювання нирок та гіпертонічна хвороба.
З 2021 р. співробітники кафедри виконують науково-дослідну роботу «Патогенетичне обґрунтування діагностики та прогнозування фібротичних та метаболічних порушень у пацієнтів з НАЖХП на тлі гіпертонічної хвороби».

Лікувальна робота

Щороку співробітники кафедри консультують і лікують близько 11 000 хворих з різними захворюваннями внутрішніх органів, надаючи спеціалізовану терапевтичну допомогу в кардіології та гастроентерології клінічних відділень ДУ «Національний інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України».

Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво є одним із важливих пріоритетів розвитку кафедри внутрішньої медицини № 1, що відбувається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.
Основними напрямками міжнародної діяльності кафедри є співробітництво із зарубіжними начальними закладами, такими як Public organization «Young Doctors of Azerbaijan» (Азербайджан), Багатофункціональна клініка Havelhohe, Берлін (Німеччина), Gastro Update Europe (Німеччина), United European Gastroenterology (Австрія), Гданський медичний університет, кафедра гіпертонії та діабетології (Польща) тощо.
Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових та освітніх програмах і спільних наукових дослідженнях, таких як Асоціація порушень сну з серцево-судинними захворюваннями при цукровому діабеті (Гданський медичний університет, кафедра гіпертонії та діабетології, Польща), MASked-unconTrolled hypERtension management based on office BP or on out-of-office (ambulatory) BP measurement (MASTER Study) (European Society of Hypertension and the ARTEMIS Consortium).
Крім того, співробітники кафедри щорічно беруть участь у міжнародних конференціях, конгресах та симпозіумах, проходять стажування на базі Університету ім. Рене Декарта та Університету ім. Дені Дідро (Франція), Фундація «Свобода і демократія» (Польща).

Післядипломна освіта

На базі кафедри здійснюється навчання лікарів-інтернів, які мають змогу отримувати знання на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України», окрім того, заняття проходять у відділеннях пульмонології, ревматології, гематології та ендокринології інших клінічних лікарень. Для закріплення практичних навичок лікарі-інтерни самостійно ведуть хворих та працюють помічниками лікарів не тільки в терапевтичних відділеннях, але і реанімації.
Кафедра є базою післядипломної медичної школи для практичних лікарів за трьома фахами – «Терапія», «Гастроентерологія», «Кардіологія» зі спеціалізації, тематичних курсів підвищення кваліфікації та передатестаційних циклів.

Науковий гурток

Керівник гуртка: Шалімова Анна Сергіївна, професор кафедри внутрішньої медицини № 1, доктор медичних наук.

Члени СНТ: студенти 6-го курсу медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання раз на місяць в онлайн-форматі (Zoom, Google-meet) або очно на кафедрі.

На засіданнях викладач знайомить студентів з актуальними медичними питаннями, розглядаються цікаві клінічні випадки. Основні напрямки наукової роботи кожен студент може вибрати згідно зі своїми інтересами: на кафедрі проводиться широке коло досліджень з різних аспектів захворювань внутрішніх органів.
Після виступів відбувається обговорення доповідей, дискусій.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали