Кафедра неврології та дитячої неврології

Про нас

Кафедра неврології та дитячої неврології – одна з найстаріших кафедр в ННІ ПО ХНМУ. Її було засновано в 1929 році. Організатором та першим завідувачем кафедри став відомий український невролог А.Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені-неврологи – професори Л.Б. Литвак, Ф.Ф. Харченко, О.П. Зінченко, Я.В. Пішель, В.Д. Деменко, П.В. Волошин

В останні десятиліття кафедра стала провідною в Україні та Європі з актуальних проблем пароксизмальних станів епілептичного та іншого генезу в дорослих та дітей, з питань діагностики та лікування запальних захворювань нервової системи, а також з розділу судинних уражень головного мозку. Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Тетяна Анатоліївна Літовченко.

Усього за час існування кафедри захищено 11 докторських та понад 120 кандидатських дисертацій. Вихованці кафедри працюють у навчальних та наукових закладах не тільки Харкова, але й інших міст України. На кафедрі також навчались у клінічній ординатурі лікарі з іноземних держав: Лівану, Індії, Єгипту, Палестини, Сирії, Йорданії, Арменії, Грузії, Узбекистану, Пакистану, Азербайджану, Судану, Туркменії.

Контактні дані
Адреса:
пров. Балакірева, 5, Харків, 61103
Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, АО Укрзалізниця
Завідувач
Літовченко Тетяна Анатоліївна
д.мед.н., професор
ta.litovchenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Сухоносова Ольга Юріївна
д.мед.н., професор
oy.sukhonosova@knmu.edu.ua
Дубенко Ольга Євгеніївна
д.мед.н., професор
oy.dubenko@knmu.edu.ua
Степанченко Костянтин Анатолійович
д.мед.н., професор
ka.stepanchenko@knmu.edu.ua
Завальна Олена Павлівна
к.мед.н., доцент
op.zavalna@knmu.edu.ua
Коренєв Сергій Миколайович
к.мед.н., доцент
sm.koreniev@knmu.edu.ua
Ліхачова Надія Василівна
к.мед.н., доцент
nv.likhachova@knmu.edu.ua
Тондій Оксана Леонідівна
к.мед.н., доцент
ol.tondii@knmu.edu.ua
Флорікян Вартануш Аршавірівна
к.мед.н., доцент
va.florikian@knmu.edu.ua
Гребенюк Ганна Віталіївна
к.мед.н., доцент
hv.hrebeniuk@knmu.edu.ua
Логвіненко Ганна Вікторівна
к.мед.н., доцент
hv.lohvinenko@knmu.edu.ua
Бондар Оксана Борисівна
к.мед.н., асистент
ob.bondar@knmu.edu.ua
Анисєнкова Вікторія Юріївна
к.мед.н., асистент
vy.anysienkova@knmu.edu.ua
Черненко Анна Григорівна
к.мед.н., асистент
ah.chernenko@knmu.edu.ua

Кафедра неврології та дитячої неврології до 2022 року в складі Харківської медичної академії післядипломної освіти мала два крила – кафедру неврології та дитячої неврології й кафедру невропатології та нейрохірургії. Її було засновано в 1929 році. Організатором та першим завідувачем став відомий український невролог А.Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені-неврологи – професори Л.Б. Литвак, Ф.Ф. Харченко, О.П. Зінченко, Я.В. Пішель, В.Д. Деменко.

З 1979 по 1989 р. кафедрою завідував відомий український невролог проф. Я.В. Пішель. Основним напрямком наукових досліджень проф. Я.В. Пішеля і фахівців кафедри були віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми.

З 1989 по 2006 р. кафедру очолював видатний невролог проф. В.Д. Деменко, який разом зі співробітниками продовжував поглиблено вивчати проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми та деякі питання цереброваскулярної патології.

У різні роки на кафедрі працювали: проф. Зінченко О.П., проф. Клєпіков Е.І., проф. Харченко Ф.Ф., проф. Деменко В.Д., доц. Головко Г.О. та інші вчені, які зробили суттєвий внесок у розвиток вітчизняної неврології.

З 2006 р. і дотепер кафедрою неврології та дитячої неврології керує доктор медичних наук, професор Т.А. Літовченко, яка успішно захистила в 2005 р. докторську дисертацію на тему: «Характер метаболічних порушень і обґрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії».

У початковий період кафедра розробляла проблеми судинних захворювань нервової системи, захворювань вегетативної нервової системи, розсіяного склерозу, нервово-м’язових захворювань. Дещо пізніше, у 1979 р., до сфери наукових досліджень кафедри було включено проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми. З 2007 по 2012 р. кафедра виконувала науково-дослідну роботу, присвячену епілепсії та іншим пароксизмальним станам у дорослих та дітей. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми діагностики різноманітної неврологічної патології, а також різні напрямки медикаментозної і немедикаментозної терапії та реабілітації в неврологічній практиці. За останні роки кафедра стала провідною в Україні з актуальних проблем епілепсії у дорослих та дітей.

Кафедра невропатології та нейрохірургії була заснована в 1982 р. Її засновником і беззмінним керівником був видатний вчений, заслужений діяч науки і техніки України, голова Громадської організації «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України», директор, а потім почесний директор Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, доктор медичних наук, професор П.В. Волошин. З листопада 2021 р. обов’язки завідувача кафедри невропатології та нейрохірургії виконувала професор Дубенко Ольга Євгеніївна.

За час існування обох кафедр сумарно підготовлено понад 10 000 лікарів-неврологів та 500 інтернів. Останнім часом щорічно на кафедрі навчалося більше 500 лікарів. У процесі навчання застосовується комп’ютерний та теоретичний контроль знань, а також включаються клінічні розбори, які проводять професори й доценти, реферативні та науково-практичні конференції.

Сьогодні кафедра є провідною в Україні та Європі з актуальних проблем пароксизмальних станів епілептичного та іншого генезу в дорослих та дітей, з питань діагностики та лікування запальних захворювань нервової системи, а також з розділу судинних уражень головного мозку. Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Тетяна Анатоліївна Літовченко.

Наукова робота колективу охоплює декілька актуальних напрямків, а саме вивчення інформативних діагностичних та прогностичних маркерів при пароксизмальних станах різного генезу та при судинних захворюваннях нервової системи. Зараз на кафедрі виконується 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Крім того кафедра бере участь у міжнародних клінічних дослідженнях, присвячених сучасним методам лікування розсіяного склерозу та епілепсії.

Співробітники кафедри є членами міжнародних та національних професійних організацій (Міжнародна протиепілептична ліга, Українська асоціація боротьби з інсультом, Міжнародна федерація нейрореабілітації, Міжнародне товариство хвороби Паркінсона та рухових розладів, Європейська спілка головного болю, Міжнародна асоціація з вивчення болю та ін.).

Співробітниками кафедри опубліковано понад 1000 наукових робіт, видано 19 монографій, близько 50 навчальних посібників, отримано 30 авторських свідоцтв. Наукові досягнення широко впроваджені в практичну діяльність закладів охорони здоров’я. Кафедра бере активну участь у створенні державних стандартів лікування. Співробітники кафедри є членами редакційної ради кількох українських і міжнародних журналів: «Міжнародний неврологічний журнал», «Український вісник психоневрології», «Проблеми медичної науки та освіти». Вони постійно беруть участь у роботі всесвітніх та європейських конгресів, конференцій, симпозіумів неврологів та дитячих неврологів.

Сьогодні кафедра є провідною в Україні та Європі з актуальних проблем пароксизмальних станів епілептичного та іншого генезу в дорослих та дітей, з питань діагностики та лікування запальних захворювань нервової системи, а також з розділу судинних уражень головного мозку. Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Тетяна Анатоліївна Літовченко.

Усього за час існування кафедри захищено 16 докторських та понад 120 кандидатських дисертацій. Вихованці кафедри працюють у навчальних та наукових закладах не тільки Харкова, але й інших міст України. На кафедрі також навчались у клінічній ординатурі лікарі з іноземних держав: Лівану, Індії, Єгипту, Палестини, Сирії, Йорданії, Арменії, Грузії, Узбекистану, Пакистану, Азербайджану, Судану, Туркменії.

Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється у всіх відділеннях клінічних баз. Вона складається з курації хворих, обходів, консультацій, клінічних розборів.

Клінічні бази кафедри:

 1.  Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1, АО Укрзалізниця – основна клінічна база.
 2. КНП Міська клінічна поліклініка №9 Харківської міської ради.
 3. КНП Обласний клінічний спеціалізований диспансер протирадіаційного захисту населення.
 4. КНП Харківська міська студентська лікарня.
 5. КНП Міська клінічна дитяча лікарня № 5 Харківської міської ради.
 6. КНП Міський перинатальний центр, відділення для дітей з порушеннями ЦНС.
 7. КНП Міська клінічна лікарня № 7 Харківської міської ради.
 8. КНП Міська клінічна лікарня № 25 Харківської міської ради.
 9. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2, АО Укрзалізниця.
 10. Приватний медичний центр «Нейрон».
 11. Лікувально-діагностичний центр «Лоритом».

Викладачі кафедри проходили стажування за кордоном: професор М.В. Лизогуб – 2021 р., Польща; доцент О.І. Щур – 2019 р., Словаччина; доцент М.О. Голяніщев – 2020 р., Польща.

Участь у міжнародних наукових програмах:

 1.  The ILAE Emergency Response (Ukraine) Task Force, Літовченко Т.А. Організація та надання допомоги українським хворим на епілепсію під час війни
 2. Pain Control,  Тондій О.Л., Степанченко К.А., Завальна О.П. Освітня програма IASP в співпраці з Українською асоціацією з вивчення болю
 3. Пілотний проект зі створення регістру дітей та дорослих, хворих на епілепсію, Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю. Epilepsy out of Shadow
 4. Проведення школ-семінарів для неврологів та дитячих неврологів, Літовченко Т.А., Сухоносова О.Ю. Epilepsy out of Shadow
 5. Створення інструкцій для хворих з немоторними розладами, Степанченко К.А., Тондій О.Л. Care patients with Motor and Non-motor Disorders (Motor Disorders Society MDS)
 • Інтернатура з анестезіології
 • БПР для лікарів

Цикли ТУ:

 1. Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії (для лікарів педіатричного профілю).
 2. Невідкладні стани в педіатрії (для лікарів дитячих анестезіологів, дитячих інфекціоністів, педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, МНС).
 3. Актуальні питання респіраторної терапії у дітей (для анестезіологів, дитячих анестезіологів, неонатологів, педіатрів, лікарів з медицини невідкладних станів).
 4. Регіонарна анестезія при оперативних втручаннях на нижніх кінцівках (для анестезіологів, лікарів лікувального профілю).
 5. Невідкладні стани в акушерстві (для лікарів лікувального профілю).