ХНМУ здійснює військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби

Харківський національний медичний університет здійснює військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби (далі – військова підготовка) студентів медичних факультетів Харківського національного медичного університету та інших медичних закладів вищої освіти м. Харкова на кафедрі медицини катастроф та військової медицини ХНМУ, за військово-обліковою спеціальністю 901010:  лікувальна справа в наземних військах, в авіації та на кораблях.

Військову підготовку проходять на добровільних засадах громадяни України, які придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями.

Термін навчання – 3 роки (5-10 семестри навчання).

Форма здобуття освіти – денна.

Навчання здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які сплачуються відповідно до укладених індивідуальних контрактів про військову підготовку.

Вартість навчання  в 2023 році складала: за весь період навчання – 18900,00 грн, за рік –  6300,00 грн, за семестр –  3150,00 грн.

Порядок прийому заяв і документів для навчання за програмою підготовки офіцера запасу

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, особисто подають заяву в якій зазначається:

  • прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
  • номер навчальної групи, назву ЗВО та  факультету, на якому він навчається;
  • інформація про придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;
  • інформація про проходження військової служби;
  • мотивація студента щодо проходження військової підготовки і його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

До заяви додаються: ксерокопії приписного свідоцтва та паспорта громадянина України, висновок військово-лікарської комісії.

Відбіркова комісія розглядає документи кандидатів та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для зарахування на військову підготовку.

Зарахування на військову підготовку здійснюється наказом ректора на основі розгляду конкурсного  (рейтингового) списку на заключному засіданні відбіркової комісії.

Після закінчення навчання за програмою підготовки офіцерів запасу випускникам присвоюється первинне офіцерське звання, яке дає право на вступ до Української військово-медичної академії та працевлаштування у силових структурах України та системі МОЗ на цивільних посадах.

За додатковою інформацією звертатися за номером телефону (057) 702-11-77