Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса

Про нас

Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені засл. проф. М.С. Бокаріуса була заснована в 1804 році. Основні напрямки діяльності кафедри охоплюють навчальну, наукову, методичну, експертну та консультативну роботу.
Навчальна діяльність кафедри полягає в навчанні студентів 3-го та 4-го курсів Харківського національного медичного університету з предмету «Судова медицина. Медичне право», а також у підготовці магістрів, аспірантів, інтернів.
Науковий напрямок кафедри охоплює розробку та впровадження таких питань: експертиза речових доказів; встановлення ступеня достовірності висновків експерта про причину смерті; судово-гістологічна діагностика змін деяких ендокринних залоз у посттравматичному періоді у загиблих; судово-медична діагностика смертельних отруєнь алкоголем; діагностика ушкоджень унаслідок пострілів із пневматичної зброї; оцінка ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у результаті травми органів слуху, зору, шийного відділу хребта, дихальної системи, нижньої кінцівки; судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті; давність настання смерті та ін. Відомими є історичні дослідження щодо становлення та розвитку Харківської судово-медичної школи.
Клінічною (експертною) базою кафедри є Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи. Спільно з колективом танаталогічного відділу, відділів комісійних експертиз, експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб проводяться конференції та методичні засідання, відкриті практичні заняття та лекції, дні судового експерта для лікарів судово-медичних експертів міста та області.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, вул. Амосова 35, філія №2 Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, 3-й поверх
м. Харків, вул. Дмитрівська, 14/16, Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи
Завідувач
Дунаєв Олександр Віталійович
д.мед.н., професор
ov.dunaiev@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Губін Микола Володимирович
Відповідальний за наукову роботу та студентський науковий гурток, к.мед.н., доцент
mv.hubin@knmu.edu.ua
Хижняк Володимир Володимирович
Відповідальний за навчально-методичну роботу, к.мед.н., доцент
vv.khyzhniak@knmu.edu.ua
Леонтьєв Павло Олександрович
Відповідальний за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
po.leontiev@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Ольховський Василь Олексійович
д.мед.н., професор
vo.olkhovskyi@knmu.edu.ua
Сокол Вячеслав Костянтинович
к.мед.н., доцент
vk.sokol@knmu.edu.ua
Бондаренко Владислав Вікторович
к.мед.н., доцент
vv.bondarenko@knmu.edu.ua
Кривенко Олександр Іванович
к.юр.н., доцент
oi.kryvenko@knmu.edu.ua
Свистун Тетяна Олексіївна
ст. лаборант
sme_khnmu@email.ua
Ковальчук Тамара Володимирівна
лаборант з медичною освітою
sme_khnmu@email.ua
Цозик Валентина Махайлівна
лаборант без медичної освіти
sme_khnmu@email.ua

Кафедра судової медицини, медичного правознавства на сьогодні є однією з найстаріших серед кафедр Харківського національного медичного університету – заснована в 1804 р. За вагомий внесок кафедри в педагогічну, методичну, наукову та виховну роботу наказом ректора університету № 229 від 01.08.2016 року кафедрі присвоєно почесне ім’я заслуженого професора М.С. Бокаріуса, а в 2009 році лекційній аудиторії кафедри – почесне ім’я проф. Ф.О. Патенка.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки «Охорона здоров’я», «Публічне управління та адміністрування», «Соціальна робота» та вивчаються наступні дисципліни:

Наукові інтереси кафедри. З кінця ХІХ ст. й до кінця ХХ ст. науковим кредо кафедри було судово-медичне дослідження речових доказів. З 90-х років ХХ ст. та на сьогодні на кафедрі піддається ретельному судово-медичному розгляду встановлення ступеня достовірності висновків експерта про причину смерті (унаслідок повішення, утоплення, отруєння алкоголем, отруєння окисом вуглецю, переохолодження організму, раптової кардіальної смерті) на основі математичних методів. Також до наукових інтересів кафедри відносяться наукові дослідження з питань судово-гістологічної діагностики змін деяких ендокринних залоз у посттравматичному періоді в загиблих; судово-медичної діагностики смертельних отруєнь алкоголем; діагностики ушкоджень унаслідок пострілів із пневматичної зброї; оцінки ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у результаті травми органів слуху, зору, шийного відділу хребта, дихальної системи, нижньої кінцівки; судово-медичної діагностики раптової кардіальної смерті; давності настання смерті; давності утворення плям крові та ін. Відомими є історичні дослідження щодо становлення та розвитку харківської судово-медичної школи.

Лікувальна (експертна) робота кафедри здійснюється на клінічній базі кафедри – в Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи (ХОБСМЕ).

Коротка характеристика клінічних баз, матеріально-технічного оснащення.
Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи розташоване за адресою м. Харків, вул. Дмитрівська, 14/16, містить наступні основні підрозділи: відділ судово-медичної експертизи трупів, відділ судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб, відділ комісійних судово-медичних експертиз, судово-медичну лабораторію, відділ чергових судово-медичних експертів. Судово-медичні, у тому числі навчальні демонстраційні розтини трупів здійснюються в секційній залі відділу судово-медичної експертизи трупів ХОБСМЕ, яка оснащена сучасними секційними столами.

Участь у наданні медичної допомоги населенню та інше (членство в професійних асоціаціях, експертна робота)
Основні напрямки експертної діяльності кафедри такі: судово-медичні розтини трупів (у випадках насильницької та наглої смерті); судово-медичні експертизи потерпілих, обвинувачуваних та інших осіб; здійснення оглядів місця події; проведення особливо складних комісійних судово-медичних експертиз; участь у судових засіданнях; консультації співробітників ХОБСМЕ та правоохоронних органів; участь у засіданнях методичної ради ХОБСМЕ.
Співробітники кафедри є членами асоціації судових медиків та криміналістів України

Викладачі кафедри проходять стажування за кордоном. Доцен Пешенко О.М. у червні 2018 року пройшов стажування в Університеті Павла Йозефа Шафарика в Кошицах (Словакія) за тематикою: «Удосконалення питань судово-медичної експертизи»».

Доцент Кривенко О.І. у березні 2019 р. пройшов стажування у Вищій школі міжнародних відносин і суспільної комунікації в Хельмі (Польща) за тематикою: «Процеси системних змін вищої освіти в Європейському Союзі. Польський правовий та соціальний контекст».

Доцент Стащак А.Ю. у вересні-жовтні 2019 р. пройшла стажування у Вищій школі міжнародних відносин і суспільної комунікації в Хельмі (Польща) за тематикою: «Оцінка якості освіти у вищій школі в Європі – Польський досвід».

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальностями.

Кафедра готує лікарів-інтернів зі спеціальності «Судово-медична експертиза». Навчальний матеріал, що подається лікарям-інтернам, ілюстрований, послідовний, систематизований, що також базується на значній кількості музейних натуральних експонатів. Лекційний матеріал викладається з використанням сучасного мультимедійного обладнання (мультимедійні проектори, інтерактивні дошки).

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на післядипломному етапі навчання в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти, зокрема, навчальний курс «Медичне право» викладається лікарям-інтернам усіх спеціальностей, навчальний курс «Судова медицина» викладається лікарям-інтернам спеціальності «Патологічна анатомія».

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: доцент Губін Микола Володимирович, кандидат медичних наук.

Формат проведення: Засідання раз на місяць в online-форматі (Zoom, Google-meet) або очно на кафедрі.

Графік проведення: Засідання проводиться кожен перший четвер місяця о 17.00 годині.

Напрями роботи: На засіданнях викладач знайомить студентів з цікавими темами та питаннями судової медицини. Студенти виступають з міні-презентаціями за результатами пошукової роботи. Після виступів відбувається обговорення доповідей, дискусії.

Студентські конференції: Студенти-гуртківці щорічно виступають з доповідями на звітних студентських наукових конференціях, зокрема на міжвузівській конференції молодих вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття». За результатами виступів з доповідями студенти щорічно отримують призові місця.

Нормативні документи освітнього процесу