Кафедра терапії, кардіології та нефрології

Про нас

Кафедра терапії № 1 ННІ післядипломної освіти Харківського національного медичного університету має вікову історію післядипломної підготовки лікарів-терапевтів. Основними напрямками її діяльності є навчальна, науково-методична, консультативна та лікувально-діагностична робота.

Кафедра проводить підготовку фахівців за спеціальностями: «Внутрішні хвороби», «Терапія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Кардіологія», «Інтервенційна кардіологія», «Нефрологія», цикли спеціалізації, стажування та тематичного удосконалення для лікарів-інтернів, терапевтів, кардіологів, лікарів інших спеціальностей.

На кафедрі відбувається навчання іноземних фахівців за спеціальностями «Терапія», «Кардіологія» та «Нефрологія». Проходять навчання та отримали спеціалізацію лікарі з Британії, Єгипту, Ізраїлю, Лівану, Марокко, Нігерії, Німеччини, Шрі-Ланки та інших країн.

Підготовка лікарів проводиться на клінічних базах кафедри: КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР, Інститут загальної та невідкладної хiрургiї iм. В.Т. Зайцева, КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» ХМР, Харківські клінічні лікарні на залізничному транспорті № 1 та 2.

Місія кафедри – покращання здоров’я та якості життя Українців шляхом розвитку терапії, кардіології та нефрології через післядипломну освіту лікарів, розробку та впровадження в систему охорони здоров’я нових напрямків в діагностиці та лікуванні захворювань серця та нирок.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пров. Балакірєва, 3-а, кор. 2, 4-й поверх
КНП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР
Завідувач
Більченко Олександр Вікторович
д.м.н., професор
ov.bilchenko@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Самбург Яна Юріївна
Відповідальна за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
yy.samburh@knmu.edu.ua
Руденко Тетяна Анатоліївна
Відповідальна за наукову роботу, к.мед.н., доцент
ta.rudenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Власенко Олена Михайлівна
к.мед.н., доцент
omy.vlasenko@knmu.edu.ua
Годлевська Ольга Михайлівна
к.мед.н., доцент
om.hodlevska@knmu.edu.ua
Дорошенко Оксана Василівна
к.мед.н., доцент
ov.doroshenko@knmu.edu.ua
Іманова Наталія Інгілабівна
к.мед.н., доцент
ni.imanova@knmu.edu.ua
Коломієць Марина Володимирівна
к.мед.н., доцент
mv.kolomiiets@knmu.edu.ua
Пожар Віра Йосипівна
к.мед.н., доцент
vy.pozhar@knmu.edu.ua
Полівенок Ігор Вікторович
к.мед.н., доцент
iv.polivenok@knmu.edu.ua
Сидоров Дмитро Юрійович
к.мед.н., доцент
dy.sydorov@knmu.edu.ua
Смоляник Катерина Юріївна
к.мед.н., доцент
ky.smolianyk@knmu.edu.ua
Чуб Ольга Ігорівна
к.мед.н., доцент
oi.chub@knmu.edu.ua
Каменська Еліна Петрівна
к.мед.н., асистент
yp.kamenska@knmu.edu.ua
Попова Катерина Іванівна
к.мед.н., асистент
ki.popova@knmu.edu.ua
Родіонова Юлія Валеріївна
к.мед.н., асистент
yv.rodionova@knmu.edu.ua
Мовчан Юлія Олександрівна
аспірант
yo.movchan@knmu.edu.ua

Кафедра терапії № 1 ННІ післядипломної освіти Харківського національного медичного університету має вікову історію післядипломної підготовки лікарів-терапевтів, яка розпочалась в 1924 р., коли у складі Українського інституту удосконалення лікарів була заснована кафедра терапії, яка в 2021 р. перейменована в кафедру терапії та ендокринології. Першим завідувачем був професор Г.М. Зарохович (1924–1952). Основним напрямком наукової діяльності кафедри була патологія шлунково-кишкового тракту. Г.М. Зарохович – автор 70 наукових праць, керівник трьох кандидатських і однієї докторської дисертацій. З 1952 по 1963 р. кафедру очолювала Т.В. Богуславська. Наукові дослідження в той час були спрямовані на вивчення питань ревматології, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії. З 1963 по 1981 р. кафедрою завідувала професор Н.І. Лук’янова – талановитий організатор охорони здоров’я, висококваліфікований клініцист і досвідчений педагог, автор більше 100 наукових праць, ініціатор і пропагандист лікування ішемічної хвороби серця, керівник 18 кандидатських дисертацій. З 1981 по 1991 р. завідувачем кафедри був заслужений діяч науки України, професор Ю.Д. Шульга – видатний вчений в галузі нефрології, кардіології, пульмонології, автор 5 монографій та більше 100 наукових праць, керівник 8 докторських і 45 кандидатських дисертацій. Ю.Д. Шульгу заступила висококваліфікований клініцист, педагог, заслужений лікар України, доцент М.М. Тронь. Останнім часом кафедрою завідував професор І.Г. Березняков, який плідно займався розробкою наукових проблем артеріальної гіпертензії та антибіотикорезистентності.

У 2022 р. відбулось об’єднання кафедри терапії та ендокринології і кафедри кардіології, терапії та нефрології, заснованої в 1982 р. у складі Українського інституту удосконалення лікарів як кафедра терапії та нефрології. Організатором і першим завідувачем кафедри терапії та нефрології до 1991 р. був заслужений діяч вищої школи України, доктор медичних наук, професор В.Г. Почепцов. У той час значна увага приділялась дослідженням у галузі кардіології, гастроентерології, алергології, розробкам нових методів лікування окремих захворювань внутрішніх органів. З 1993 по 1994 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор В.В. Ніконов, а з 1995 по 2015 р. лауреат премії АН СРСР ім. М.Д. Стражеска, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор М.А. Власенко, який був видатним представником школи академіка Любові Трохимівни Малої. Ним було вирішено багато наукових проблем, пов’язаних з профілактикою та лікуванням інфаркту міокарда та хронічної серцевої недостатності. Професор М.А. Власенко був автором понад 430 робіт, у тому числі одного підручника за спеціальністю, затвердженого МОН, 7 монографій та більше 20 патентів. Під його керівництвом були підготовлені та захищені 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій. Загалом за час існування кафедри терапії та нефрології було захищено 6 докторських та 49 кандидатських дисертацій. З 2015 р. і дотепер кафедру очолює вихованець школи академіка Любові Трохимівни Малої, член експертної групи ВООЗ в Україні, Європейського товариства кардіологів (ESC), Всесвітньої асоціації серцевої недостатності (HFA), Всесвітнього товариства нефрологів (ISN), Українського товариства кардіологів та Українського національного ниркового фонду, доктор медичних наук, професор Олександр Вікторович Більченко, автор 307 наукових робіт, 6 монографій. За останні роки на кафедрі підготовлено 7 кандидатів медичних наук, проходять підготовку 2 доктори наук та 5 докторів філософії.

Цикли тематичного удосконалення: «Національні та міжнародні стандарти діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів», «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів», «Антимікробна терапія та профілактика внутрішніх хвороб», «Нові досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів», «Електрокардіографія в практиці лікаря лікувального профілю».

У період військового стану колектив кафедри виявив неабияку відданість своїй місії. Так, створюється та запроваджується новий цикл тематичного удосконалення «Ведення хворих з захворюваннями внутрішніх органів під час військового стану (для терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини)». У циклі активно висвітлюються і вирішуються актуальні проблеми надання повноцінної медичної допомоги українцям у складних умовах.

На кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Цикли спеціалізації для лікарів за спеціальностями «Терапія», «Кардіологія», «Інтервенційна кардіологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Нефрологія».

Цикли тематичного удосконалення: «Національні та міжнародні стандарти діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів», «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів», «Антимікробна терапія та профілактика внутрішніх хвороб», «Нові досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів», «Електрокардіографія в практиці лікаря лікувального профілю».

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання: розбір клінічних кейсів, тематичні конференції, тренування на симуляторах та манекенах, відеоматеріали, онлайн-робота з використанням сучасних платформ. Матеріально-технічна база кафедри на клінічних базах представлена на високому рівні і викладачі активно використовують у практичній підготовці лікарів сучасні ангіографи, комп’ютерні томографи, спіральний томограф, апарати ЕКГ, холтерівського моніторування, спірографи, тредміл, апарати для проведення гемодіалізу, штучної вентиляції легень та екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах:

  1. КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова» – основна база кафедри (пров. Балакірєва, 3а). Профіль підготовки: базові теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб, кардіології, інтервенційної кардіології та нефрології.
  2. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хiрургiї iм. В.Т. Зайцева» НАМНУ (в’їзд Балакірєва, 1). Профіль підготовки: базові теоретичні та практичні питання в галузі інтервенційної кардіології.
  3. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (пров. Балакірєва, 5). Профіль підготовки: теоретичні та практичні питання в галузі кардіології, та інтервенційної кардіології.
  4. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул. Мала Панасівська, 35). Профіль підготовки: теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб.
  5. КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» ХМР (пр. Олександрівський, 122). Профіль підготовки: базові теоретичні та практичні питання в галузі внутрішніх хвороб.

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 222 «Медицина» та післядипломна підготовка фахівців.

Унікальні досягнення кафедри

У 2023 році співробітники кафедри терапії №1 розробляли та впроваджували національні алгоритми ведення хворих з кардіогенним шоком, був створений Національний Реєстр хворих, створювалась мережа Центрів Реваскуляризації міста Харкова та інфарктних відділень в міських лікарнях (Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17, Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25). Впроваджені передові методики та технології, що вносять вагомий вклад у діагностику та лікування серцевих захворювань: впроваджено визначення фракційного резерву кровотоку (FFR) та проведено 19 хворим, що дозволило точно оцінити ступінь стенозу в коронарних артеріях, вирішуючи питання про необхідність стентування, 5 хворим вперше проведена оптична когерентна томографія (OCT), яка відіграє ключову роль у забезпеченні високоякісних зображень внутрішніх стінок артерій, що сприяє плануванню точних інтервенцій, 6 хворим з кардіогенним шоком врятовано життя завдяки впровадженню екстракорпоральної мембранної оксигенації (ECMO), надаючи критично необхідну підтримку функцій серця та легенів. Впроваджені структурні інтервенційні втручання, включаючи педіатричні втручання, що розширює можливості лікування вроджених та набутих серцевих вад. Прооперовано в Харкові та Львові 21 дитину з найскладнішими вадами серця. Розробки співробітників кафедри опубліковані разом з колегами із США в Журналі Американського Товариства Кардіологів (JACC: Advances, I квартіль SCOPUS).

Співробітниками кафедри розроблялись та впроваджувались методи лікування хронічних хвороб нирок внаслідок війни в рамках наукового дослідження «War and CKD-development and progression: have to preserve kidney function», яке було визнано Світовим Товариством Нефрологів (International Society of Nephrology) найкращою роботою 2023 року. Науковий проєкт, пройшов всі етапи конкурсу та посів перше місце серед десятків проєктів зі всього світу і оцінений найвищим грантом в сумі 20 тис.USD.

Напрямки наукових тем та розробок кафедри: роль дисинхронії міокарда в розвитку та прогресуванні хронічної серцевої недостатності, артеріальна гіпертензія, кардіальні та ренальні ускладнення цукрового діабету, попередження ускладнень реваскуляризації міокарда у хворих з коронарною хворобою серця, ведення хворих з фібриляцією передсердь після радіочастотної абляції, плазмід-індуковані генні механізми антибіотикорезистентності у хворих з інфекціями сечової системи.

За роки існування кафедр, які увійшли до складу кафедри терапії № 1, підготовлено 15 докторів медичних наук та більше 100 кандидатів медичних наук. Серед доробок кафедри підручник за спеціальністю, затверджений МОН України, більше 20 монографій, більше 1000 опублікованих наукових робіт, з яких десятки увійшли до наукометричних баз публікацій Web of Science, SCOPUS та ін.

Всі співробітники кафедри мають науковий ступінь доктора або кандидата медичних наук та більшість мають наукові звання. Науково-педагогічний склад кафедри є членами Європейського товариства кардіологів (ESC), Асоціації з серцевої недостатності (HFA), Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), Асоціації з вивчення серцевої недостатності (HFA), Європейського товариства з атеросклерозу (EAS), Європейського товариства артеріальної гіпертензії (ESH), Міжнародного товариства нефрологів (ISN), Українського товариства кардіологів, Національного ниркового фонду України та беруть активну участь у їх роботі.

Лікувальна робота кафедри здійснюється на клінічних базах:

  1. КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І.Мещанінова» – основна база кафедри (пров. Балакірєва, 3а).
  2. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хiрургiї iм. В.Т. Зайцева» НАМНУ (в’їзд Балакірєва, 1).
  3. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (пров. Балакірєва, 5).
  4. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул. Мала Панасівська, 35).
  5. КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» ХМР (пр. Олександрівський, 122).

Експертна робота

Професор Більченко Олександр Вікторович є членом експертної групи ВООЗ в Україні за контрактом, робочої групи Українського товариства кардіологів з артеріальної гіпертензії, членом робочих груп експертів з підготовки Національних стандартів та протоколів. В 2022 р. у складі експертної групи проф. О.В. Більченко взяв участь у підготовці, затвердженні та публікації Національного Консенсусу з ведення хворих з ускладненнями цукрового діабету.

У 2023 році доцентка кафедри Ольга Чуб отримала перше місце у грантовій програмі Clinical Research Program (CRP) від Міжнародної асоціації нефрологів ISN (International Society of Nephrology). Проєкт Clinical Research Program ISN «War and CKD-development and progression: have to preserve kidney function» визнано світовою спільнотою ISN найкращою роботою 2023 року. Проєкт посів перше місце серед 30 учасників зі всього світу і оцінений найвищим грантом в сумі 20 тис. USD.

Співробітники кафедри є членами Європейського товариства кардіологів (ESC), Асоціації з серцевої недостатності (HFA), Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA), Асоціації з вивчення серцевої недостатності (HFA), Європейського товариства з атеросклерозу (EAS), Європейського товариства артеріальної гіпертензії (ESH), Міжнародного товариства нефрологів (ISN), Європейської ренальної асоціації (ERA).

Співробітники кафедри активно беруть участь у міжнародних програмах та стажуваннях. Серед досягнень викладачів – численні гранти на науково-освітні заходи від Європейського товариства кардіологів (ESC) у Парижі, (Франція) та Мюнхені (Німеччина); Асоціації з серцевої недостатності (HFA) у Мадриді (Іспанія); Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA) у Барселоні (Іспанія), Лісабоні (Португалія) та Вені (Австрія); Американсько-Австрійської фундації у місті Зальцбург (Австрія); Міжнародного товариства нефрологів (ISN) м. Куала-Лумпур (Малайзія).

Викладачі мають у своєму доробку перемоги у грантових програмах, зокрема «Creative Spark Big Idea Challenge» від Міжнародної організації Сполученого Королівства «British council».

Співробітники кафедри мають досвід професійних стажувань у різних куточках Європи: Turku University Central Hospital, м. Турку, Фінляндія; «Sophiahemmet University» and «Sophiahemmet hospital» м. Стокгольм, Швеція; Firat University, м. Елазі, Туреччина.

Співробітники кафедри, окрім викладацької та наукової роботи, активно беруть участь у міжнародних дослідницьких програмах, постійно удосконалюючи свою кваліфікацію на професійних зустрічах та симпозіумах у Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

Спеціалізація для лікарів за спеціальностями «Терапія», «Кардіологія», «Інтервенційна кардіологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Нефрологія».

Заходи БПР лікарів: цикли тематичного удосконалення «Національні та міжнародні стандарти діагностики та лікування хвороб внутрішніх органів», «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів», «Антимікробна терапія та профілактика внутрішніх хвороб», «Нові досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів», «Електрокардіографія в практиці лікаря лікувального профілю», «Інтервенційні втручання в практиці кардіологів», «Ведення хворих з захворюваннями внутрішніх органів під час військового стану (для терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини)».