Публічна інформація

Відповідальним структурним підрозділом за супровід процесу доступу запитувачів до публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний медичний університет, визначено організаційно-аналітичний відділ.

Запит на отримання публічної інформації може бути поданий до університету:

 • телефоном (факсом): 057-700-41-32 (щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 9.00 до 15.30, перерва з 13.00 до 14.00)
 • на адресу електронної пошти: meduniver@knmu.edu.ua
 • на поштову адресу: проспект Науки, 4, м. Харків, 61022
 • Загальні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації»

  Питання щодо реалізації права на доступ до публічної інформації закріплені в Законі України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939 – VI (далі Закон).

  Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

  Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами й на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

  Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

  Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

  Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

  1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;

  2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

  3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

  Доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію. Інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація.

  Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 1) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; 2) розпорядники інформації – суб’єкти, визначені у статті 13 цього Закону; 3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

  Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

  Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

  Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

  Р.Р. Вовк, в.о. начальника Харківського міського управління юстиції

 • Наказ про визначення реквізитів для подання запитів на інформацію

  УКРАЇНА

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  НАКАЗ

  17.06.2011                                                                м. Харків                                        № 223

  Про визначення реквізитів
  для подання запитів на інформацію

  Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на виконання наказу ХНМУ від 16.05.2011р. № 181 “Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Харківському національному медичному університеті”, з метою реалізації права на доступ до інформації

  НАКАЗУЮ:

  1. Визначити реквізити, за якими в університеті приймаються запити на інформацію:

  • поштова адреса: пр. Леніна,4 м. Харків, 61022
  • електронна адреса: meduniver@knmu.kharkov.ua
  • телефон (факс): 057-700-41-32

  2. Начальнику організаційно-аналітичного відділу Кириченко О.І. забезпечити розміщення наказу на офіційному веб-сайті університету.

  3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  В.о.ректора                                                                             В.А.Капустник

 • Наказ про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в ХНМУ

  УКРАЇНА

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

  НАКАЗ

  16.05.2011                                                         м. Харків                           № 181

  Про заходи щодо забезпечення
  доступу до публічної інформації
  в Харківському національному
  медичному університеті

  На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації ”, з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є університет

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок реалізації права на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Харківський національний медичний університет, за інформаційним запитом (додається).

  2. Покласти відповідальність за організацію доступу запитувачів до публічної інформації, розпорядником якої є університет, на першого проректора з науково-педагогічної роботи Капустника В.А.

  3. Визначити організаційно-аналітичний відділ структурним підрозділом, який здійснює супровід процесу доступу запитувачів до публічної інформації, розпорядником якої є університет.

  4. Начальнику організаційно-аналітичного відділу О.І.Кириченко:

  4.1. забезпечити реєстрацію, обробку, зберігання запитів на доступ до публічної інформації;

  4.2. забезпечити контроль за додержанням термінів виконання запитів на інформацію, систематизацію інформації, наданої виконавцями запитів, підготовку проекту відповіді;

  4.3. щоквартально надавати ректорові університету звіт про стан виконання запитів на інформацію;

  4.4. довести наказ до відома співробітників університету шляхом розміщення його на дошці наказів університету.

  5. Встановити розмір фактичних витрат на копіювання та роздрук копій документів при виконанні запиту на інформацію відповідно до прейскуранту, затвердженому в установленому порядку.

  6. Співробітникам університету – виконавцям запитів на інформацію надавати до організаційно-аналітичного відділу всі необхідні матеріали з суворим додержанням термінів виконання.

  7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Ректор                                                                                   В.М. Лісовий

 • Реалізація права на доступ до публічної інформації та зразок оформлення запиту
 • Приєднання до Публічного договору про надання послуг Державною науково-технічною бібліотекою України

  Харківський національний медичний університет приєднався до Публічного договору про надання послуг Державною науково-технічною бібліотекою України щодо доступу до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science у 2021-2022 роках