Щодо переводу та поновлення на навчання до ХНМУ в 2023 році

Прийом заяв щодо переводу та поновлення на навчання до ХНМУ  на весняний семестр 2022/2023 н.р. проводиться з 16 по 24 січня 2023 року.

До заяви (приклад додається) надаються наступні документи:

для переведення:

 • заяву-погодження щодо переведення з резолюцією ректора закладу вищої освіти, в якому студент навчається;
 • індивідуальний навчальний план (або залікова книжка) та їх копії;
 • довідка з деканату про навчання;
 • документ, що засвідчує особу (паспорт) та його копію;
 • ідентифікаційний номер (копію);
 • сертифікати тестових компонентів ЄДКІ («КРОК-1», англійська мова за професійним спрямуванням) (за наявності);
 • копії документів, на підставі яких здійснювався вступ до відповідного закладу вищої освіти (документ про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО та ін.);
 • документ, що підтверджує причину переводу з іншого ЗВО;
 • копії інших документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов здобуття вищої освіти та установлені законодавством.

для поновлення:

 • академічна довідка та її копія;
 • копії документів, на підставі яких здійснювався вступ на навчання (документ про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, НМТ та ін.);
 • документ, що засвідчує особу (паспорт) та його копію;
 • ідентифікаційний номер (копію);
 • сертифікати тестових компонентів ЄДКІ («КРОК-1», англійська мова за професійним спрямуванням) (за наявності).

Документи можна подавати особисто або дистанційно шляхом надсилання на електронну адресу Приймальної комісії: priem@knmu.edu.ua з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Заяви, що надійшли до Приймальної комісії після 24 січня 2023 року розгляду не підлягають.

Для всіх осіб, які претендують на поновлення на навчання до ХНМУ на весняний семестр 2022/2023 н.р. є обов’язковим проходження тестування  за дисциплінами відповідних курсів на базі Центру дистанційного навчання ННІ ЯО ХНМУ з використанням дистанційно-комунікативних технологій (online) за направленням Приймальної комісії. Критерій успішності складання тестування при поновленні на навчання до ХНМУ визначено на рівні 70% вірних відповідей.

Часи роботи Приймальної комісії:
Пн.-Чт. – з 9.00 до 17.00
Пт. з 9.00 до 15.45
Перерва: з 13.00 до 14.00

Адреса Приймальної комісії:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Моб.тел. 098-211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua,
web: knmu.edu.ua

Інформація до відома студентів

Відповідно до пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 р. № 769 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році», листа Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2022 №22-04/20876/2-22 щодо забезпечення виконання державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорони здоров’я», в умовах воєнного стану з метою підтримки дітей захисників та захисниць України, внутрішньо переміщених осіб, що перемістилися з територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що станом на 15 жовтня поточного року включені до відповідного переліку, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції, дозволено державним замовникам за рахунок невикористаних місць державного замовлення, переводити на навчання за кошти державного бюджету студентів з числа осіб зазначених категорій, які були зараховані до закладів вищої освіти в минулих роках на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

На підставі чого в університеті було оголошено конкурс щодо заповнення вакантних місць державного замовлення, що залишилися після зарахування здобувачів освіти на 1 курс, за показником середнього балу успішності за попередній семестр та відсутності фінансової заборгованості серед здобувачів освіти 2-6 курсів контрактної форми здобуття освіти за відповідною спеціальністю та ступенем освіти з числа:

 1. дітей учасників бойових дій (УБД);
 2. внутрішньо переміщені осіб (ВПО) з територіальних громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, що станом на 15 жовтня включені до відповідного переліку, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції.

Вакантні місця, що виділено МОЗ України для переведення цього контингенту здобувачів освіти склали 35 місць на спеціальності «Медицина», 4 місця на спеціальності «Педіатрія» ОС магістр та 15 місць – «Технології медичної діагностики та лікування» ОС бакалавр.

 • Рейтинговий список студентів, які подали заяву на переведення на спеціальності «Медицина», ОС «Магістр» з місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місце навчання за кошти державного бюджету
  № з/п ПІП Факультет Курс Група Підстава для переведення Середній бал академічної успішності за останній навчальний семестр Місце в рейтингу
  1 Саченко Дарина Віталіївна ІІ 3 20 ВПО 177,9 1
  2 Зварич Ольга Валеріївна ІІ 3 15 ВПО 174,4 2
  3 Куліш Аліна Юріївна ІІ 3 19 ВПО 172,5 3
  4 Коротенко Вікторія Олегівна І 3 4 ВПО 172,3 4
  5 Ісаєв Данило Дмитрович ІІІ 3 24 ВПО 171,6 5
  6 Дьоміна Юлія Сергіївна І 6 5 ВПО 171,2 6
  7 Паук Леся Олексіївна І 3 3 дитина УБД 170,6 7
  8 Пономаренко Анастасія Леонидівна І 2 6 ВПО 170 8
  9 Асмус Олена Юріївна І 3 4 ВПО 170 9
  10 Карабута Максим Геннадійович ІІІ 3 21 ВПО 168,8 10
  11 Хромченко Ольга Юріївна І 6 3 ВПО 168,1 11
  12 Чугунов Микита Денисович ІІ 4 15 ВПО 167,0 12
  13 Долгорук Максим Ігорович І 4 5 ВПО 166,9 13
  14 Павлінська Анна Сергіївна ІІ 3 16 ВПО 162,1 14
  15 Мамедова Айсу Абузарівна IV 6 29 ВПО 159,5 15
  16 Малярчук Лілія Володимирівна ІІІ 4 24 ВПО 159,0 16
  17 Сергєєва Дар’я Володимирівна ІІ 4 16 ВПО 158,9 17
  18 Дзюба Олена Валеріївна ІІ 5 14 Дитина УБД

  ВПО

  158,8 18
  19 Осташева Антоніна Олександрівна ІІІ 6 19 ВПО 158,7 19
  20 Кавюк Артем Олександрович ІІ 4 17 ВПО 158,3 20
  21 Лоєнко Наталія Володимирівна ІІІ 3 26 ВПО 158,1 21
  22 Пашаєва Равана Зейнал кизи І 4 10 ВПО 157,6 22
  23 Шевченко Діана Геннадіївна IV 6 25 ВПО 157,6 23
  24 Мандалина Катерина Русланівна І 5 1 ВПО 157,4 24
  25 Рудиця Анна Віталіївна ІІІ 4 30 ДУБД 156,9 25
  26 Марасова Анастасія Ігорівна І 3 4 дитина УБД 156 26
  27 Маслеников Іван Володимирович ІІ 3 17 ВПО 155,5 27
  28 Нартов Ярослав Павлович IV 6 31 ВПО 155,1 28
  29 Романенко Аліна Іллівна ІІІ 4 26 ВПО 153,8 29
  30 Беденко Софія Ігорівна І 4 1 ВПО 153,3 30
  31 Когут Марія Михайлівна ІІІ 2 3-21-033 ВПО 152,1 31
  32 Самойлова Анастасія Андріївна І 4 8 дитина УБД 151,9 32
  33 Руднєва Поліна Анатоліївна І 6 7 ВПО 151,3 33
  34 Зубейко Марія Володимирівна IV 5 20 ВПО 151,1 34
  35 Євдокимова Валерія Олегівна І 4 1 ВПО 150,4 35
  36 Гарбуз Ігор Станіславович І 4 7 дитина УБД 150,1 36
  37 Демірджи Тимур Савович IV 6 27 ВПО 148,9 37
  38 Ковтун Ксенія Олексіївна ІІІ 3 25 ВПО 143,3 38
 • Рейтинговий список студентів, які подали заяву на переведення на спеціальності «Педіатрія», ОС «Магістр» з місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місце навчання за кошти державного бюджету

  № з/п

  ПІП Ф-т Курс Група Підстава для

  переведення

  Середній бал академічної успішності за останній навчальний семестр

  Місце в рейтингу

  1 Кулик Денис Євгенович ІІІ 2 3-21-046 ВПО 167,000 2
  2 Бекетова Катерина Віталіївна ІІІ 3 1 ВПО 174,875 1
  3 Шинкаренко Ольга Геннадіївна ІІІ 5 2 ВПО 154,600 4
  4 Клімінченко Альбіна Вікторівна ІІІ 6 4 ВПО 157,467 3
 • Рейтинговий список студентів, які подали заяву на переведення на спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», ОС «Бакалавр» з місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на місце навчання за кошти державного бюджету

  № з/п

  ПІП Ф-тет Курс Група Підстава для переведення Середній бал академічної успішності за останній навчальний семестр

  Місце в рейтингу

  1. Токаренко Юлія Вікторівна IV 2 4-21-076 ВПО 177,2 1
  2. Сич Марина Володимирівна IV 4 2 ВПО 167,3 2
  3. Коломоєць Олександр Костянтинович IV 4 2 ВПО 166,0 3
  4. Сторожук  Тетяна Олексіївна IV 4 2 ВПО 165,0 4
  5. Гузар Діана Андріївна IV 4 2 ВПО 163,0 5
  6. Алексєєва Вікторія Володимирівна IV 4 Пмс 3к ВПО 162,6 6
  7. Асланович Альона Андріївна IV 3 2 ВПО 159,4 7
  8. Таран Артем Миколайович IV 3 2 ВПО 158,2 8
  9. Марченко Катерина Сергіївна IV 4 1 ВПО 155,0 9
  10. Сенченко Дарія Василівна IV 3 3 ВПО 154,8 10
  11. Рудюк Анастасія Сергіївна IV 4 2 ВПО 153,7 11
  12. Гостіщева Єлізавета Євгенівна IV 3 2 ВПО 152,8 12
  13. Глєбова Анастасія Олександрівна IV 3 3 ВПО 152,6 13
  14. Конюхов Нікіта Михайлович IV 3 3 ВПО 152,4 14
  15. Максимова Вероніка Володимирівна IV 3 3 ВПО 152,2 15
  16. Олексюк Наталія Афанасіївна IV 3 3 ВПО 152,0 16
  17. Дерев’янко Єлизавета Романівна IV 3 1 ВПО 149,8 17
  18. Корякіна Альона Ігорівна IV 2 4-21-075 ВПО 149,0 18
  19. Чернишова Еліна Юріївна IV 3 3 ВПО 147,4 19
  20. Рідна Віталіна Сергіївна IV 3 3 ВПО 146,0 20
  21. Чикал Ілля Олегович IV 4 1 ВПО 145,0 21
  22. Безрук Павло Вячеславович IV 4 3 ВПО 131,3 22

Інформація про здобувачів вищої освіти, які  не пройшли за конкурсом внесена до Єдиної держаної електронної бази з питань освіти для формування реєстру осіб, які можуть мати підстави для переведення на місця державного замовлення за умови виділення додаткового бюджетного фінансування.