Щодо переводу та поновлення на навчання до ХНМУ в 2024 році

Прийом заяв щодо переводу та поновлення на навчання до ХНМУ на весняний семестр 2023/2024 н.р. проводиться з 12 по 24 січня 2024 року.

До заяви (приклад додається) надаються наступні документи:

для переведення:

 • заяву-погодження щодо переведення з резолюцією ректора закладу вищої освіти, в якому студент навчається;
 • індивідуальний навчальний план (або залікова книжка) та їх копії;
 • довідка з деканату про навчання;
 • документ, що засвідчує особу (паспорт) та його копію;
 • ідентифікаційний номер (копію);
 • сертифікати тестових компонентів ЄДКІ («КРОК-1», англійська мова за професійним спрямуванням) (за наявності);
 • копії документів, на підставі яких здійснювався вступ до відповідного закладу вищої освіти (документ про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, НМТ та ін.);
 • документ, що підтверджує причину переводу з іншого ЗВО;
 • копії інших документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов здобуття вищої освіти та установлені законодавством.

для поновлення:

 • академічна довідка та її копія;
 • копії документів, на підставі яких здійснювався вступ на навчання (документ про повну загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, НМТ та ін.);
 • документ, що засвідчує особу (паспорт) та його копію;
 • ідентифікаційний номер (копію);
 • сертифікати тестових компонентів ЄДКІ («КРОК-1», англійська мова за професійним спрямуванням) (за наявності).

Документи можна подавати особисто або дистанційно шляхом надсилання на електронну адресу Приймальної комісії: priem@knmu.edu.ua з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Заяви пишуться  особисто, власноруч.

Заяви, що надійшли до Приймальної комісії після 24 січня 2024 року розгляду не підлягають.

Для всіх осіб, які претендують на поновлення на навчання до ХНМУ на весняний семестр 2023/2024 н.р. є обов’язковим проходження тестування  за дисциплінами відповідних курсів на базі Центру дистанційного навчання ННІ ЯО ХНМУ з використанням дистанційно-комунікативних технологій (online) за направленням Приймальної комісії. Критерій успішності складання тестування при поновленні на навчання до ХНМУ визначено на рівні 70% вірних відповідей.

Заяви та документи на переводи та поновлення при особистому поданні приймаються в Приймальній комісії з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00, без перерви

Адреса Приймальної комісії:
61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Моб.тел. 098-211-34-83
e-mail: priem@knmu.edu.ua,
web: knmu.edu.ua

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти