Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології

Про нас

Кафедра була заснована 01.09.2012 р. як одна з  кафедр навчально-наукового інституту післядипломної освіти при Харківському національному медичному університеті, мала назву  кафедри анестезіології, травматології та екстремальної медичної допомоги.  За наказом № 269 від 29.08.2013 з  01.09.2013 р. її назву змінено на  кафедру екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.

Напрямками навчальної діяльності кафедри є викладання дисциплін «Екстрена та невідкладна медична допомога» студентам 5-х курсів усіх факультетів, «Екстремальна медицина»   студентам 6-х курсів медичних факультетів та 5-х курсів усіх стоматологічних факультетів,  «Військово-польова хірургія» студентам 4-х та 5-х курсів медичних факультетів. Також на кафедрі проводиться навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі за спеціальністю «Травматологія та ортопедія». Проводяться курси тематичного удосконалення «Малоінвазивний остеосинтез при політравмі»,  «Артроскопія колінного суглоба», «Актуальні питання реабілітації та ортезування пацієнтів з наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок», «Актуальні питання реабілітації та протезування пацієнтів з наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок», «Актуальні питання реабілітації та ортезування пацієнтів з наслідками травм та захворювань верхніх кінцівок та хребта» для  травматологів-ортопедів та «Екстрена та невідкладна медична допомога при невідкладних станах» для травматологів, лікарів медицини невідкладних станів, анестезіологів. Викладаються невідкладні стани та травматологія і ортопедія  курсантам суміжних спеціальностей. Проводиться підготовка та підвищення кваліфікації з надання першої невідкладної медичної допомоги для немедичних працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з наданням першої невідкладної медичної допомоги.

Науковий напрямок кафедри включає розробку та впровадження  сучасних аспектів  профілактики, діагностики та лікування і реабілітації травматичних пошкоджень мирного та військового часу, ортопедичних захворювань. Результатом науково-методичної роботи стало видання підручників «Травматологія. Ортопедія», методичних рекомендацій з навчальних дисциплін українською та англійською мовами.

Клінічні бази кафедри: Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»,  центр ТОВ «АРЕМІТ», ТОВ Медичний центр «Інтер-мед», ТОВ «Доктор Алекс», ІПП «Пульс Тера».

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Незалежності, 13,
7-й поверх (навчальна кімната 6),
8-й поверх (навчальна кімната 1, 2, 3, кабінет завідувача, кімната викладачів, міні лекційний зал),
9-й поверх (навчальна кімната 4, 5) у головному корпусі Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»
Завідувач
Березка Микола Іванович
д.мед.н, професор
mi.berezka@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Григорук Вікторія Володимирівна
Відповідальна за впровадження та організаційно-методичне забезпечення навчання, к.мед.н, доцент
vv.hryhoruk@knmu.edu.ua
Гарячий Євгеній Владиславович
Відповідальний за наукову роботу, роботу студентського гуртка та репозитарій, к.мед.н, асистент
yv.hariachyi@knmu.edu.ua
Власенко В’ячеслав Григорович
Відповідальний за лікувальну роботу, к.мед.н, доцент
vh.vlasenko@knmu.edu.ua
Бітчук Микола Денисович
завуч кафедри, к.мед.н., доцент
md.bitchuk@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Литовченко Віктор Олексійович
д.мед.н., професор
vo.lytovchenko@knmu.edu.ua
Власенко Дмитро В’ячеславович
к.мед.н., асистент
dv.vlasenko@knmu.edu.ua
Іванов Олексій Миколайович
к.мед.н., асистент
om.ivanov@knmu.edu.ua
Рамі Аль Масрі А. Ф.
к.мед.н., асистент
am.rami@knmu.edu.ua
Кучеренко Богдан Юрійович
асистент
b.kucherenko@knmu.edu.ua
Спесивий Ігор Іванович
к.мед.н., асистент
ii.spesyvyi@knmu.edu.ua
Строєв Максим Юрійович
асистент
mystroiev.po20@knmu.edu.ua
Історія кафедри

Кафедра була заснована 01.09.2012 р. як одна з кафедр навчально-наукового інституту післядипломної освіти при Харківському національному медичному університеті, мала назву кафедри анестезіології, травматології та екстремальної медичної допомоги. За наказом № 269 від 29.08.2013 з 01.09.2013 р. кафедра її назву змінено на кафедру екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології. Основні напрямки діяльності кафедри включають навчальну, наукову, методичну, лікувально-діагностичну та консультативну роботу.
Незмінним завідувачем кафедри з моменту її заснування є доктор медичних наук, професор Березка Микола Іванович.

Освітній процес

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів освіти за освітньо-професійними програмами 221 «Стоматологія» – магістри , 222 «Медицина» – магістри, 228 «Педіатрія» – магістри та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Екстрена та невідкладна медична допомога», «Екстремальна медицина»; «Медицина» – магістри, 228 «Педіатрія» – магістри та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Медицина» – магістри, 228 «Педіатрія» – магістри та вивчаються освітні компоненти (дисципліни) «Військово-польова хірургія».
При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються інтерактивні технології за допомогою платформи MOODLE, ZOOM, Google Meet з використанням мультимедійних презентацій, очних та дистанційних занять, застосуванням кейс-методів. Методичні матеріали розміщені на сторінці кафедри на платформі MOODLE.
Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах (перелічити клінічні бази із зазначенням відділень та інше).
На кафедрі викладається курс за вибором «Екстремальна медицина», створено 3 підручники з ортопедії і травматології українською, російською та англійською мовами. На кожне практичне заняття створені методичні вказівки.
Проводиться підготовка наукових кадрів за освітньо-науковою програмою 222 «Медицина» доктора філософії «Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургії за спеціалізацією ортопедія і травматологія» та післядипломна підготовка фахівців на циклах тематичного удосконалення.

Наукова робота

Науковий напрямок кафедри включає дослідження, аналіз, розробку та впровадження у лікувальний процес сучасних методів профілактики, діагностики та лікування постраждалих внаслідок високоенергетичних травм, ДТП, а також хворих на дистрофічно-дегенеративні захворювання опорно-рухової системи, насамперед остеоартроз та ревматичні ураження великих суглобів. Наукова та навчальна діяльність тісно пов’язана з методичною та видавничою роботою – підготовкою та виданням підручників для студентів та лікарів, наукових статей у фахових виданнях України та країн зарубіжжя.
Наукові інтереси кафедри включають ендопротезування після переломів проксимального відділу стегнової кістки та дегенеративних процесів великих суглобів, дослідження та оптимізацію лікування постраждалих із множинними та поєднаними ушкодженнями опорно-рухової системи, удосконалення малотравматичних та малоінвазивних оперативних технологій лікування ушкоджень та захворювань органів опори та руху, артроскопічне лікування післятравматичних та дегенеративних змін великих суглобів.
Теми наукових досліджень тісно пов’язані з НДР кафедри, яка включає аналіз та розробку сучасних методів лікування та науково обґрунтованих принципів і заходів медичної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних подій, наукове обґрунтування принципів та методів функціонування Служби медицини катастроф як механізму військово-цивільного співробітництва у системі цивільного захисту населення. Усього на кафедрі виконувалося 6 НДР.
Колектив кафедри спільно з Державним закладом «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України» проводить наукові дослідження з визначення ризиків втрати кінцівок внаслідок сучасних бойових дій та розробки заходів щодо усунення впливу факторів ризику та разом із УкрНДІпротезування розробляє сучасні науково обґрунтовані принципи і заходи медичної, фізичної реабілітації та протезування/ортезування осіб з патологією опорно-рухового апарату.
Протягом існування на кафедрі було підготовлено 5 клінічних ординаторів, аспірантами кафедри захищено 7 кандидатських дисертацій, розроблено 3 Патенти України на корисну модель.
Співробітники кафедри є авторами 4 підручників з травматології та ортопедії для студентів вищих навчальних закладів (з них два – іноземними мовами), 1 підручника з сучасного лікувального масажу. Результати проведених наукових досліджень відображені у 44 статтях у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, їх матеріали оприлюднені у 58 збірках наукових праць.
Проводиться післядипломна підготовка фахівців та підготовка наукових кадрів за освітньою програмою «Травматологія та ортопедія».

Лікувальна робота

Лікувальна робота кафедри здійснюється на таких клінічних базах: Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», центр ТОВ «АРЕМІТ», ТОВ Медичний центр «Інтер-мед», ТОВ «Доктор Алекс», ІПП «Пульс Тера».
Клінічними базами кафедри є КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня». У цьому багатопрофільному лікувальному закладі хворі з області отримують консультативну допомогу в умовах консультативної поліклініки та спеціалізовану стаціонарну допомогу в умовах стаціонарних відділень. Окрім цього, на базі обласної клінічної лікарні працюють діагностичний комплекс, який оснащений сучасним обладнанням для проведення ЯМРТ, СКТ, КРТ діагностики, лабораторний корпус. В обласній лікарні травматологічне відділення налічує 35 ліжок, де крім ургентної допомоги надається допомога хворим з наслідками та ускладненнями пошкоджень системи опори та руху та сконцентровані найскладніші ортопедо-травматологічні хворі з Харківської області.
Також базою кафедри є Центр екстреної медичної допомоги, який забезпечує консультативно-лікувальну допомогу ЦРЛ та міським лікарням Харківської області. У складі цього центру є спеціалісти нейрохірурги, травматологи, анестезіологи-реаніматологи, лікарі УЗД, хірурги, з яких формуються виїзні бригади для надання допомоги хворим у ЦРЛ та міських лікарнях безпосередньо, при потребі хворі транспортуються в КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня» чи інші заклади охорони здоров’я м. Харкова. Все це надає можливість проводити заняття в спеціалізованих відділеннях лікарні: травматологічних, хірургічних, нейрохірургічних, судинної хірургії, приймально-діагностичному відділенні та інших. Ургентна допомога хворим області надається цілодобово кожен день. Тож інтерни, курсанти та студенти мають можливість оволодіти практичними навичками щодо надання невідкладної допомоги потерпілим з пошкодженнями опорно-рухової системи.
Участь у наданні медичної допомоги населенню та інше (членство в професійних асоціаціях, експертна робота):
ESTES – Європейське товариство травматології та невідкладної хірургії;
SICOT;
ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine);
American Academy of Orthopaedic Surgeons;
ВГО “Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії”;
ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів”;
Асоціація превентивної та антиейджинг медицини.
Асистент кафедри, к. мед. н. Спесивий Ігор Іванович – головний позаштатний ортопед травматолог Харківського департаменту ОЗ
Доцент кафедри, к. мед. н. Остапенко Вікторія Миколаївна – головний позаштатний анестезіолог Харківського департаменту ОЗ

Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри є членами вітчизняних та зарубіжних наукових асоціацій, таких як ESTES, ISAKOS, SICOT, American Academy of Orthopedic Surgeon.
14 разів співробітники кафедри брали участь у стажуванні за кордоном (Іспанія, Польща, Німеччина, Чехія, Ізраїль, Литва).

Післядипломна освіта

Підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю «Ортопедія і травматологія».
Заходи БПР лікарів (ТУ «Малоінвазивний остеосинтез при політравмі», «Артроскопія колінного суглоба», «Актуальні питання реабілітації та ортезування пацієнтів з наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок», «Актуальні питання реабілітації та протезування пацієнтів з наслідками травм та захворювань нижніх кінцівок», «Актуальні питання реабілітації та ортезування пацієнтів з наслідками травм та захворювань верхніх кінцівок та хребта» для травматологів-ортопедів та «Екстрена та невідкладна медична допомога при невідкладних станах» для травматологів, лікарів медицини невідкладних станів, анестезіологів).

Науковий гурток

Керівник студентського гуртка: ас. Гарячий Євгеній Владиславович, к. мед. н.

Члени СНГ: студенти 5-х та 6-х курсів медичних факультетів. Склад оновлюється щорічно.

Формат проведення: засідання проводяться очно на кафедрі або в online форматі (Zoom) щомісячно.

На засіданнях викладач знайомить студентів із цікавими клінічними випадками, студенти виступають із міні-презентаціями за результатами пошукової роботи на актуальні теми екстреної та невідкладної медичної допомоги, обговорюються теми та структура майбутніх студентських робіт (доповідей, статей або тез).

Студенти-гуртківці брали участь у багатьох наукових заходах, таких як Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини», м. Харків, 14 квітня 2017 р., Міжнародна науково-практичної конференція «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів» м. Львів, 21–22 квітня 2017 р. Х Ювілейний відкритий чемпіонат бригад ЕМД Дніпропетровської області – 2019 з міжнародною участю, Annual Young Medical Scientists Conference 2019, November 22–23, 2019, Kyiv, Ukraine, V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: проблеми і перспективи (частина ІІ)», м. Київ, 29–30 жовтня 2019 р., Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Kharkiv, Ukraine 12–14 April 2020.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали