Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини

Про нас

Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини утворена у грудні 2022 р. шляхом об’єднання трьох кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти: травматології та ортопедії; травматології, вертебрології та анестезіології; фізичної та реабілітаційної медицини.

Старішою є кафедра травматології та ортопедії, яка була створена у 1926 р. на базі Українського науково-дослідного інституту ортопедії і травматології. Завідувач кафедри – професор Корж Микола Олексійович, він же є директором ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».

Навчальна діяльність кафедри полягає у проведенні післядипломної спеціалізації з ортопедії і травматології, дитячої ортопедії і травматології, стажування за фахом «Ортопедія і травматологія», «Дитяча ортопедія і травматологія» та тематичних циклів удосконалення.

Контактні дані
Адреса:
61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80,
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», 3-й поверх
Завідувач
Корж Микола Олексійович
д.мед.н., професор
mo.korzh@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Попсуйшапка Олексій Корнілієвич
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н., професор
ok.popsuishapka@knmu.edu.ua
Романенко Костянтин Костянтинович
Відповідальний за навчальну роботу, к.мед.н., доцент
kk.romanenko@knmu.edu.ua
Федоренко Наталія Олексіївна
Відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент
no.fedorenko@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Ринденко Віктор Григорович
д.мед.н., професор
vh.ryndenko@knmu.edu.ua
Бабалян Володимир Олександрович
д.мед.н., доцент
vo.babalian@knmu.edu.ua
Пустовойт Катерина Борисівна
к.мед.н., доцент
kb.pustovoit@knmu.edu.ua
Бузницький Руслан Ігорович
к.мед.н., доцент
ri.buznytskyi@knmu.edu.ua
Земляна Ольга Валентинівна
к.мед.н., доцент
ov.zemliana@knmu.edu.ua
Тарасенко Валерій Ігорович
к.мед.н., доцент
vi.tarasenko@knmu.edu.ua
Хвисюк Олексій Миколайович
к.мед.н., доцент
Тянирядко Андрій Костянтинович
к.мед.н., доцент
ak.tiahnyriadko@knmu.edu.ua
Малик Роман Васильович
к.мед.н., асистент
rv.malyk@knmu.edu.ua
Міщенко Валерія Костянтинівна
асистент
vk.mishchenko@knmu.edu.ua
Павлов Олексій Дмитрович
асистент
od.pavlov@knmu.edu.ua

Кафедра була заснована в 1926 р. професором М.І. Ситенко на базі Українського науково-дослідного інституту ортопедії і травматології та увійшла до складу Українського інституту удосконалення лікарів. М.І. Ситенко очолював кафедру в період з 1926 по 1940 р.

Надалі кафедру очолювали професор М.П. Новаченко (1940–1966) і академік, заслужений діяч науки України О.О. Корж (1966–1987). Вони поєднували керівництво кафедрою з посадою директора профільного НДІ, що сприяло ефективній роботі співробітників на благо розвитку травматології і ортопедії.

За 96-річний період  існування кафедри її співробітники зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної травматології і ортопедії. Професору М.І. Ситенко належить заслуга створення в країні системи профілактики та лікування хворих з травмами та ортопедичною патологією. У 1927 р. він заснував перший у Радянському Союзі журнал «Ортопедія і травматологія», який і сьогодні є основним фаховим виданням. Професори М.П. Новаченко, В.О. Маркс і О.О. Корж зробили значний внесок у вивчення регенерації кісткової тканини після травматичного ушкодження. Важливим і відомим є напрямок кафедри й інституту, який стосується заміщення кісткових дефектів алотрансплантатами після видалення пухлин (професор М.П. Новаченко, професор О.О. Корж, професор Р.Р. Талишинський).

За ініціативою кафедри в Харкові було утворено дитяче травматолого-ортопедичне відділення, удосконалені методики лікування складних пошкоджень, що характерні для дитячого віку (професор О.О. Корж, професор М.С. Бондаренко, доцент В.М. Казицький). Завдяки цьому згодом в Україні була окремо виділена спеціальність «дитяча травматологія і ортопедія», а кафедра стала провідною у підготовці лікарів даного фаху.

Співробітники кафедри брали активну участь у створенні та розвитку напрямку, який стосувався патологій хребта (професор О.О. Корж, професор М.І. Хвисюк, професор М.О. Корж, професор О.І. Продан, А.О. Мезенцев), за що були удостоєні Державної премії України.

На кафедрі були і є такі відомі особистості, які мають досягнення в окремих напрямках травматології: професор В.Г. Ринденко, доцент В.Ф. Прозоровський (лікування переломів і деформацій стопи), професор О.К. Попсуйшапка (лікування переломів і деформацій кінцівок зовнішніми апаратами, функціональними пов’язками), професор О.М. Хвисюк (діагностика та лікування міофасціального больового синдрому).

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • регенерація кісткової тканини та лікування переломів та їх наслідків, регенерація кісткової тканини у дорослих і дітей (професор Корж М.О., професор Попсуйшапка О.К., професор Ринденко В.Г., доцент Романенко К.К., доцент Бабалян В.О.);
 • діагностика та лікування пошкоджень та захворювань хребта у дорослих і дітей (професор Корж М.О., доцент Бузницький Р.І.);
 • діагностика та лікування пухлин кісток із заміщенням дефектів імплантами (професор Вирва О.Є., асистент Малик Р.В.);
 • ендопротезування суглобів при захворюваннях та переломах (професор Корж М.О., доцент Бабалян В.О., доцент Тарасенко В.І.);
 • реабілітація та фізична терапія при ураженнях опорно-рухової системи (професор Малахов В.О.).

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні чотирьох НДР, які проходять за планом інституту ДУ ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України.

За останні 5 років на кафедрі підготовлено 3 кандидати і 6 докторів наук за спеціальністю «Ортопедія і травматологія».

Наукова продукція співробітників кафедри налічує більше 60 патентів, 46 монографій, понад 600 статей.

Кафедра сумісно з Харківським осередком УАОТ систематично (раз на 2 міс), проводить конференції, присвячені бойовій травмі та її наслідкам, а також сумісно з україно-німецьким проектом SOLOMIYA проводяться регулярні (кожні 2 тиж) навчальні вебінари стосовно сучасних методик діагностики та лікування різноманітних аспектів бойової травми.

Лікувальна робота здійснюється на таких клінічних базах:

 1. ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України».
 2. КНП «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня» ХОР.
 3. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради.
 4. КНП ХОР «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер», відділення лікувальної фізкультури.
 5. Клінічний санаторій «Роща», відділення реабілітації.
 6. Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2 філії «ЦОЗ» АТ «Українська залізниця».

Це багатопрофільні лікарні з усім спектром обладнання для діагностики та лікування хворих на сучасному рівні.

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних освітніх програмах та проектах:

 • «Advanced training SOLOMIYA» – німецько-український проект, співпраця з провідними лікарями німецьких клінік (Charite, BG Hospitals: Ludwigshafen, Bochum, Halle, Berlin, Tübingen).
 • Cпівпраця з американськими лікарями в рамках програми «MedGlobal».
 • Cпівпраця з лікарями із США, Європи, Ізраїлю під егідою АО Foundation.

Співробітники кафедри є членами таких асоціацій:

 • Deutshegesellscaft Fur orthopadie und orthopadischechirurgie (korrespondierend en Mitglied) з 2018 р.
 • Society Internationalede Chirurhie Ortopediqueetde Trumatologie (SICOT) .
 • Ukrainian-Gerrman Society of Ortopaedics and Traumatologist (UGSOT).
 • International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS).
 • AAOS American association of orthopedic sergeoen.

Стажування за програмами: АО Fellowship (США), «The American-Austrian Foundation» (Австрія), а також у шпиталі «Rabin Medical Center» (Ізраїль).

Основні напрямки діяльності кафедри – навчальна, наукова, методична, лікувально-діагностична та консультативна робота.

На кафедрі проходить підготовка лікарів-інтернів з програми первинної спеціалізації в інтернатурі за спеціальністю «Ортопедія і травматологія», навчання у магістратурі, аспірантурі та клінічній ординатурі з фаху «Ортопедія і травматологія».

Проводяться цикли вторинної спеціалізації та стажування за спеціальностями «Ортопедія і травматологія» та «Дитяча ортопедія і травматологія». Вторинна спеціалізація за спеціальностями: «Фізична та реабілітаційна медицина», «Лікувальна фізкультура», «Фізіотерапія».

Проводяться цикли тематичного удосконалення: «Ендопротезування при захворюваннях та травмах опорно-рухової системи», «Діагностика та консервативне лікування дегенеративних захворювань хребта з елементами мануальної терапії», «Діагностика та лікування пухлин опорно-рухової системи у дітей та дорослих», «Лікування переломів та деформацій кінцівок апаратами зовнішньої фіксації у дорослих та дітей», «Діагностика та лікування травматичних ушкоджень опорно-рухової системи у дітей», «Діагностика та лікування патології хребта у дорослих та дітей», «Сучасні методи остеосинтезу в лікуванні дітей та дорослих», «Діагностика та лікування ушкоджень і захворювань стопи та гомілковостопного суглоба», «Актуальні питання бойових та множинних пошкоджень», «Больові синдроми опорно-рухового апарату, консервативне лікування та ортопедична реабілітація», «Сучасні оперативні технології в ортопедії та травматології», «Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю», «Застосування методів фізичної та реабілітаційної медицини у практичній діяльності лікарів лікувального профілю», «Теоретичні та практичні аспекти фізичної та реабілітаційної медицини».

Кафедра є опорною МОЗ України щодо викладання дисципліни з дитячої травматології та ортопедії.

При підготовці здобувачів освіти на кафедрі широко використовуються сучасні методи навчання – імітаційні (аналіз конкретних ситуацій, індивідуальний тренаж, розігрування ролей), кейс-метод. З 2021 р. у навчальний процес впроваджуються 3D-технології, зокрема, використання 3D-столу для проведення занять з реабілітації пацієнтів із судинними захворюваннями головного мозку та патологією шийного відділу хребта.

У навчальний процес на кафедрі впроваджено 3D-технології моделювання клінічних ситуацій, що дозволяє лікарям опановувати практичні навички з хірургічної корекції деформацій сегментів кінцівок та моделювати хірургічні доступи.

За весь час існування кафедри створена значна кількість монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, патентів, нововведень, методичних рекомендацій та успішно завершено низку науково-дослідних тем з актуальних питань травматології та ортопедії.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається на клінічних базах: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», КНП ХОР «Обласна клінічна травматологічна лікарня», КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» ХМР, КНП ХОР «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер», Клінічний санаторій «Роща».