Комiсiя для проведення державноi caнітapнo-епiдемiологiчної експертизи в особливо складних випадках