Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза

Про нас

Кафедра урології, нефрології та андрології імені А.Г.Подрєза Харківського національного медичного університету заснована в лютому 1938 р. професором Ашотом Михайловичем Гаспаряном.
Навчальна діяльність кафедри полягає у викладанні дисциплін «Урологія» для студентів 4-го курсу, «Нефрологія» для студентів 5-го та 6-го курсів, курсу за вибором «Основи андрології» для студентів 5-го курсу, а також інших дисциплін та елективних курсів. Окрім того, кафедра веде підготовку інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів, а також лікарів – слухачів курсів підвищення кваліфікації ННІ ПО ХНМУ.
Наукова праця кафедри включає дослідження і впровадження сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики хвороб сечової та чоловічої статевої системи, таких як сечокам’яна хвороба, інфекції сечових шляхів, новоутворення органів сечостатевого тракту, хронічна хвороба нирок та гостре ниркове пошкодження, чоловіче безпліддя та еректильна дисфункція тощо. Велика увага приділяється також методичній роботі, що нерозривно пов’язана з навчальною на наукової працею. Співробітники кафедри готують та видають монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації з урології, нефрології, андрології, трансплантології, а також беруть участь у підготовці національних підручників.
Головною клінічною базою кафедри є Обласний медичний клінічний центр урології, нефрології та андрології ім. В. І. Шаповала. Співробітники кафедри є органічною частиною колективу Центру, що забезпечує активне впровадження наукових здобутків у клінічну практику. Кафедра бере участь у проведенні міжнародних багатоцентрових досліджень ефективності та безпеки лікарських препаратів. Регулярно проводяться науково-практичні конференції, у тому числі з міжнародною участю, дні нефролога та уролога для лікарів міста та області.

Контактні дані
Адреса:
м. Харків, пр. Героїв Харкова, 195,
КНП ХОР «Обласний медичний клінічний центр урології та нефрології імені В. І. Шаповала»,
4-поверховий корпус, 1-й поверх, ліве крило
Завідувач
Лісовий Володимир Миколайович
голова Вченої ради ХНМУ, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, заслужений лікар України
vm.lisovyi@knmu.edu.ua
Відповідальні особи
Демченко Владислав Миколайович
Відповідальний за наукову роботу, д.мед.н., професор
vm.demchenko@knmu.edu.ua
Криворотько Юрій Вадимович
Відповідальний за лікувальну роботу, к.мед.н, доцент
yv.kryvorotiko@knmu.edu.ua
Колупаєв Сергій Михайлович
Відповідальний за організацію навчально-методичної роботи, к.мед.н., доцент
sm.kolupaiev@knmu.edu.ua
Колектив кафедри
Хареба Геннадій Геннадійович
д.мед.н., професор
hh.khareba@knmu.edu.ua
Андон’єва Ніна Михайлівна
д.мед.н., професор
nm.andonieva@knmu.edu.ua
Щукін Дмитро Володимирович
д.мед.н., професор
dv.shchukin@knmu.edu.ua
Кнігавко Олександр Володимирович
д.мед.н., професор
ov.knihavko@knmu.edu.ua
Аркатов Андрій Володимирович
к.мед.н., доцент
av.arkatov@knmu.edu.ua
Панасовський Микола Леонідович
д.мед.н., професор
ml.panasovskyi@knmu.edu.ua
Андрєєв Сергій В’ячеславович
к.мед.н., доцент
sv.andreev@knmu.edu.ua
Гарагатий Артем Ігорович
к.мед.н., доцент
ai.harahatyi@knmu.edu.ua
Валковська Тетяна Леонідівна
к.мед.н., доцент
tl.valkovska@knmu.edu.ua
Щербаков Роман Володимирович
асистент
rv.shcherbakov@knmu.edu.ua
Желєзнікова Марина Олександрівна
к.мед.н., доцент
mo.zhelieznikova@knmu.edu.ua

Уперше на Лівобережній Україні кафедра урології була заснована в лютому 1938 р. в Харківському медичному інституті учнем професора Р.М. Фронштейна та директором цього інституту Ашотом Михайловичем Гаспаряном.

Відомо, що вперше на медичному факультеті цього навчального закладу курс лекцій, присвячений сечостатевим хворобам, почав читати 1871 р. проф. І.К. Зарубін. З 1895 р. при госпітальній клініці проф. А. Г. Подрєз по 2 години на тиждень викладав курс «Хвороби сечостатевих органів».

Навчальна робота на кафедрі полягає в підготовці здобувачів освіти з 4-го по 6-й курси в рамках освітньо-професійних програм (ОПП) «Медицина», «Педіатрія», а також 3-го курсу за програмою «Технології медичної діагностики та лікування».
Освітній процес проходить на клінічних базах кафедри – Обласному медичному клінічному центрі урології та нефрології ім. В. І. Шаповала та Університетській клініці. При підготовці здобувачів освіти використовуються як класичні методи навчання, так і сучасні з використанням комп’ютерних технологій, тестових програм, технологій дистанційного навчання Moodle, Zoom, Google Meet та Google Classroom, а також методів симуляційного навчання.
На кафедрі викладаються як обов’язкові, так і вибіркові освітні компоненти. Обов’язковими є «Урологія» для здобувачів 4-го курсу та «Нефрологія» для 5-го та 6-го курсів. Здобувачі ОПП «Педіатрія» вивчають відповідно «Урологію з особливостями дитячого віку» та «Нефрологію». Освітній компонент «Урологія з оцінкою результатів досліджень» викладається здобувачам ОПП «ТМДЛ».
Передбачено широкий перелік вибіркових компонентів. Для студентів 5-го року навчання елективним є курс «Андрологія», для студентів 6-го року навчання – елективні курси «Ендоскопічні технології в медицині», «Основи трансплантології», «Актуальні питання нефрології». Також на кафедрі діє студентський науковий гурток з андрології.
Співробітники кафедри розробили першу в Україні програму за курсом «Андрологія», брали участь у створенні національного підручника з урології, видали близько10 навчальних посібників та більше 50 методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів.

Наукова робота кафедри полягає у інтегрованомі підході до вирішення сучасних проблем урології, нефрології, андрології та трансплантології. Проводяться дослідження і впроваджуються у клінічну практику сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики таких хвороб сечової та чоловічої статевої системи, як сечокам’яна хвороба, інфекції сечових шляхів, новоутворення органів сечостатевого тракту, хронічна хвороба нирок та гостре ниркове пошкодження, чоловіче безпліддя та еректильна дисфункція, розроблюються питання замісної ниркової терапії тощо.

Лікувальна робота проводиться співробітниками кафедри базі клінічних відділень Обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала, а саме загальноурологічного відділення № 1, трансплантації нирки № 2, малоінвазивних методів лікування № 3, онкоурології № 5, урогенітального туберкульозу № 6, андрології № 8 і нефрології та перитонеального діалізу № 10, а також на базі Університетської клініки ХНМУ. 4-е відділення ОМКЦУН очолюють професори та доценти кафедри, інші мають кафедрального куратора.
Усі співробітники кафедри беруть безпосередню участь у діагностично-лікувальному процесі Центру, веденні хворих, чергуванні у Центрі, у санітарній авіації, у консультативній допомозі на дому, у клінічних розборах, конференціях, нарадах, «днях фахівця», надають консультативну допомогу в інших відділеннях Центру, лікувальних закладах міста й області, підшефних ЦРЛ.
З ініціативи та за безпосередньої участі працівників кафедри в Центрі впроваджено низку нових сучасних діагностичних та лікувальних методик, у тому числі унікальних, що не мають світових аналогів, зокрема: ультразвукове й рентгенологічне обстеження сечостатевої системи; тонкоголкова біопсія передміхурової залози, біопсія нирок; черезшкірна аспіраційна пункція кіст нирок; діагностика й лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, лікування простатиту та лікування безплідності чоловіків; лікування імпотенції, у т. ч. методом ендофалопротезування; операції по зміні статі; дистанційне й контактне дроблення каменів нирок, сечоводів, сечового міхура; трансуретральна резекція поверхневого раку сечового міхура, аденоми та раку передміхурової залози на ендоскопічному устаткуванні; ендоскопічне «холодне розсічення» стриктур уретри й сечоводів; лікування сечостатевого туберкульозу; радикальне видалення сечового міхура з формуванням штучного сечового міхура зі збереженням природного сечовипускання; радикальне видалення передміхурової залози при її раку; проведення хворим на хронічну ниркову недостатність перитонеального діалізу й гемодіалізу, а також родинної трансплантації нирки.
Співробітники кафедри в середньому на рік лікують та консультують близько 10000 пацієнтів і виконують понад 1500 операцій.

Співробітники кафедри є членами Європейської асоціації урологів (EAU), Європейської асоціації репродуктології та ембріології людини (ESHRE), Європейської асоціації урорадіологів (ESUR).
Кафедра співпрацює з провідними Європейськими клініками, бере участь у багатоцентрових дослідженнях в галузях нейроурології, онкоурології, андрології та репродуктології, нефрології та замісної ниркової терапії. Участь більше ніж у 30 подібних програмах дозволяє вченим кафедри отримувати чисельні ґранти, завдяки яким вони проходять стажування у провідних клініках Європи та Америки.
В рамках міжнародного співробітництва на кафедрі проходять навчання та стажування здобувачі з близького та дальнього зарубіжжя. Також, до навчального процесу на кафедрі залучаються викладачі-іноземці.

У рамках післядипломного навчання на кафедрі проводиться підготовка лікарів-інтернів за фахом «Урологія», а також суміжні цикли для інтернів інших спеціалізацій «Урологія», «Невідкладна урологія» і «Трансплантологія». Також здобувачі можуть підвищувати свій професійний рівень у клінічній ординатурі за фахом «Урологія»
На кафедрі проводяться цикли тематичного удосконалення лікарів «Ураження нирок у практиці сімейного лікаря», «Малоінвазивні методи лікування в урології», «Чоловіче безпліддя», «Еректильна дисфункція та еякуляторні порушення» і курси спеціалізації фахом «Нефрологія».
Ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук. За останні десять років здобувачами кафедри захищено 7 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

Науковий гурток

Керівник гуртка: доцент Кнігавко Олександр Володимирович, доктор медичних наук

Члени СНТ: студенти 4–6-х курсів медичних факультетів, склад оновлюється щорічно

Формат проведення: засідання в очній формі або у дистанційній (Zoom, Google Meet)

На засіданнях викладач знайомить студентів з цікавими та новими підходами у діагностиці та лікуванні переважно андрологічних захворювань. Студенти виступають з результатами пошукової роботи та міні-презентаціями. Після виступів відбуваються дискусії.

Нормативні документи освітнього процесу
Навчальні матеріали